Wednesday, 25 March 2015

kézjelek

Az emberi psziché több rétegből áll. Az első réteg amit a legtöbben ismernek az egyéni tudat szintje. Ez tartalmazza az egyéni testhez tartozó emlékeket amire a testhez tartozó elme


képes emlékezni - és ezen kívül összekapcsolódik egy olyan tudaton kívüli és belüli mezővel amiről sokkal kevesebb szó szokott esni, de valós és emlékek tárolására alkalmas, erőket mozgósítani képes, és kommunikációra is alkalmas egymástól fizikailag is távol lévő elmék között. Rupert Shaldrake ezt a jelenséget úgy nevezte, hogy morfogenetikus mező - CG Jung úgy hívta hogy kollektív tudattalan, Einstein éternek nevezte.
Ez a mező vagy erő egészen különleges dolgokra is képes - de csak egy példával a telepátia jelensége mögött is ez rejtőzik. Az empátia (mások érzéseinek érzelmeinek az érzékelésére való képesség) is ebben gyökerezik.
A különböző okkult hatalmakat használó azokat manipuláló és azokkal élő vagy visszaélő többnyire ma is titkos közösségek ezt a mezőt vagy erőt jól ismerik és alakítani is tudják. Ez a mező egyébként képes önálló személyiségként megjelenni azaz rendelkezik olyan tulajdonságokkal mintha egy létező személy volna. Sok létező személy képes telepatikus módon betörni mások tudatába, álmába - de amikor ez a sok pszichéből fakadó erő kezd működni olyankor egy az egyénektől független entitás is megjelenik. A több egyén egy irányba fókuszált tudatából fakadó erővel és hatalommal sokan visszaélnek, mert különböző manipulációkat lehet ilyen módon véghezvinni.
A legfőbb műhelyek és irányok szimbólumokat is rendeltek a saját eszméik megjelenéséhez legyen az egyén, cég, közösség, intézmény, ország eseteiben.
A gondolkodási irány azaz fő eszmei irány tudatban és tudaton kívüli megjelenésének egyik kifejeződési formája amikor egy egyén teljesen tudattalanul is megjelenít egy kézjelet.
A kézjel megjelenhet tudatos póz következményeként és megjelenhet tudattalanul is. A kézjel egy tudatállapothoz vag tudattartalom megjelenésekor aktivizálódik. A beavatott tagok különböző értelmi és pszichikai képességétől és állapotától függően jelenik meg a szimbólum ami jelzi az akkori tudattartalom állapot kapcsolódását a kézjellel szimbolizált közös tudathoz vagy annak a csoportnak egy nagyon erős tagjához.
Tehát pl egy gondolatolvasó vagy különösen érzékeny elme egy másik páholytaggal beszélve a tudatát arra koncentrálva azon kaphatja magát hogy az esetről készült videófelvételen önmaga kézjelet ad le. De megtörténhet az is hogy csak egy olyan témáról beszélve, egy olyan specifikus irányt képviselve szintén öntudatlanul megjelenik egy kézjel. Azok az emberek ugyanis akik olyan közösségek tagjai akik sokat tudnak a közös tudat létéről és működéséről, sokkal többször kapcsolódnak is ahhoz. A közös tudat időnként jelzéseket ad a benne ektív részes egyének számára és harmonizálja a tagok együttműködését. Így lehetséges hogy egy egyén több csoport közös tudatával is kapcsolatban lehet és leadhat kézjeleket.
A három legnagyobb és legerősebb csoport akik kézjelet használnak a sátánista típusú közösségek akik a véres trauma alapján manipulálják és sokkolják az egyének tudatát, egy másik nagyon erős csoport akik a nemi izgalom a szexuális erő feltámasztását emelik tovább felfelé a koronacsakra felé, és egy harmadik akik a filozófia a gondolkodás réseit használják. Vanezeken kívül még egy fő csoport akik tualjdonképpen a elgerőssebb csoport, de ők nem tömörülnek titkos páholyokba és ők azok akik a vlódi szeretet alapjain tartoznak egy közös tudat és energiamező alkotóelemei közé. Ezen utóbbiaknak nem kell kézjeleket használniuk felismerik egymást egy érintésből, cselekedeteikből.
Egy egyén kapcsolódhat bármelyik csoport közös tudatához amikor beengedi más tudatának tartalmait feltéve hogy erre képes.
Azok akik beavatást nyertek egy olyan titkos társaság berkeinbelül amely szigorú hierarchiát alkotott és manipulatív - azok egy másik páholytag felszólítására megmutatják a beavatás fokát egy kézjellel tudatosan vagy tudat alatt.
A valódi szeretetre épülő közösségnek nem kell titkolnia semmit, nem kell elrejtenie a tagjait és nem akarja mesterségesen fenntartani a struktúrát sem - tehát nem manipulál ezért a kézjelek használatának semmi értelme a számára, hiszen midenki ott és akkor oda kerül a dinamikusan változó struktúrában ahol a legnagyobb szükség van rá, és az irányít aki az aktuális feladatot a legjobban el tudja látni. Ez a természetes hierarchia.
Én magam mivel végig kellett elemeznem minden (minden) titkos csoportot és páholyt, sátánistát és alkkimistát, zsidó véráldozót és tömeggyilkos áldozót - én tudat alatt szoktam jelezni amikor megjelennek az ingerek. Sajna ez maradandó, de nem gond. A tetteim maradnak irányban és követem azt az utat amin elindultam. A velódi szeretet birodalmát építem a régi zsarnoki rendszereket pedig lebontom - akármilyen gyönyörű színes csodakalapos, tiszta beszédű és szeretlek szép csomagban álcázza magát.

No comments: