Wednesday, 24 October 2012

A Kreml ügynöke I.

Megpróbálom megint néhány gondolatot összeszedni azzel a látszólag ártatlan kis detektívregénnyel kapcsolatban. Szegény Saw felesége bánta a történetet. Szóval az egyik fő kérdés a pénz, vagyis a finanszírozás kérdése.
Egyetlen ügynök sem tud dolgozni, ha nem áll rendelkezésére anyagi forrás. Ezt többféle módon lehet biztosítani. Ha a saját nemzeti érdekeit képviselő kormányzat került hatalomra, akkor a kormányzat finanszírozza a különböző akciókat. Azt nyilvánvalóan emberek - a döntéshozó pozíciókban lévő emberek fogják eldönteni, hogy milyen akcióra adnak pénzt és mire nem és mennyi pénzt adnak. Ezeknek a kérdéseknek az eldöntése nem könnyű feladat! Komoly lényeglátási képesség szükséges ahhoz, hogy valaki a hazugságok tengerében átlássa azt, hogy a különböző nemzetközi és honi szereplő mit is akarnak valójában és kinek az akciói ellen kell - vagy inkább milyen tevékenységek ellen - kell védekezni és milyen mértékben.
Ez egyrészről művészet, másrészről pedig komoly spirituális állóképességet igényel (a fizikai állóképesség mellett). Fel kell ugyanis ismerni, hogy - és itt meg kell említenem a  következő hatalmas problémát az állandó bizalmatlanság kérdését és az ebből fakadó hazudozás, információvisszatartás, manipuláció kérdéskörét - mik jelentenek valódi veszélyt és mik nem, és meg kell tudni határozni a visszavágás helyes mértékét.
A visszavágás helyes mértékét érezni kell, jól ismerve az ellenfelet (ez azt is jelenti, hogy be kell tudni azonosítani, ami ma a jelen lévő manipulációs technikák ismeretében nem olyan egyszerűek, mint gondolnánk). A küzdősportok és a harcművészetek adnak nagyon jól használható tudást ebben a kérdésben. Sok esetben elég csak megvillantani a pengét és hagyni egy egérutat, amerre engedhetjük kitérni az ellenfelet - a legtöbb esetben ez működik az élet első alapvető törvénye miatt: az élet él és élni akar. A küzdelemben pedig meg lehet halni. A természetben sem találunk olyan sok példát arra, hogy az állatok a kitérő ellenfelet a végleteig üldözték és megölték volna - kivéve a patkányokat (nem véletlen, hogy a patkány sok évszázada megsemmisítő jelző).
De térjünk vissza az anyagi források kérdésére. Mi van akkor, amikor a feletteseit már "elvesztek" azaz az ügynöki munkához szüksges anyagi források felett átvette a hatalmat egy ellenséges csoport, nemzetkárosító nézet?
Ilyenkor más források felé kell néznie a hona védelmét komolyan vevő ügynöknek. Vannak legális és illegális utak. A legális utak küzül az egyik pl a cégalapítás, mely azután képes anyagi forrásokat biztosítani az ügynöksereg számára. Számtalan példát hozhatunk egyet említek pl a CIA elődszervezete az OSS alapította az IBM céget, mely a haditechnikai fejlesztésekért volt felelős, majd - mivel a legjobb szakemberek kerültek oda - nemzetközi óriáscéggé vált. De ha a multinacionális óriás üzletláncokat és tevékenységüket nézzük hasonló a helyzet. Itt már fel is merül a másik út lehetősége - hiszen ezek a cégek romboló tevékenységet fejtenek ki azokon a területeken, ahol így látják jónak az irányítóik és ez többnyire illegális és természetellenes tevékenységet is jelent.
Az illegális utakat pedig a fegyverkereskedés, a drogkereskedés, prostitúció és egyéb mocskos, ma már "üzletnek" nevezett tevékenységekből származó bevételek és technikák, módszerek alkalmazását jelentik. Ilyen például a heroinkereskedelem. Byrd szenátor például alapvetően amerikai hazafi volt - képes a nézeteinek a változtatására hiszen az egyi alapító tagja volt a Kluk-Klux-Klánnak (KKK) viszont amikor felismerte, hogy a fekete-fehér kérdés kapcsán az orosz-izraeli felforgató erők újabb polgárháborúba sodornák az országot, akkor megváltoztatta a nézeteit. Egyébirányt egyik alapító tagja lett a CIA-nek és a háttérben tulajdonképpen vezetője is maradt a sejtrendszerben felépülő szervezetnek (nem összekeverendő a ma CIA-nek nevezett formális szervezettel, ugyanakkor vannak néha átfedések). Byrd később annyira megbarátkozott a feketékkel, hogy - maga is gyakorló muzsikus lévén - több fekete zenész háttérbeli támogatója lett. A zene egyébirányt más szerepet is játszott az életében - életben tartotta benne az emberség halovány szikráját, melyet élete vége felé újra tudott éleszteni benne egy az alapvető emberi értékek mellett elkötelezett az életüket is feláldozni hajlandó kis csoport.
Nos amikor egy ügynökcsoport az alapvető emberi értékeket folyamatosan gyakorló utakról kénytelen letérni - mert egy magát hazug módon nemesnek mutató, de álnok és mocskos csoport, romboló nézet átvette a hatalmat a nemzete felett - akkor a testét és a lelkét folyamatosan kiteszi ezeknek a romboló hatásoknak. Egy idő után ezek át is veszik az uralmat mindegyik ügynök felett. Ezt árfordulásnak is szokták nevezni az után a jelenség után, amikor egy felforgató ügynök megcsömörlik a tevékenységétől és kiadja az információit, elmenekül, kilép a rendszerből.
Byrd szernátor is egy rettenetesen kegyetlen szereplőjévé vált ennek a titkolózó világhatalomnak. De soha nem halt ki belőle a valódi őszinteség. Ezért is lehetett az egyik legjobb. Az indítékai tiszták voltak és sikerült észben tartania az eredeti célját. A szexrabszolgák és a traumák okozásával osztott tudatú MK-ULTRA ügynökök (Lásd: Cathy O'Brian - Mark Philliphs: Trence-Formation of America; Brice Taylor: Starshine műveket stb) és a használat során meggyilkolt sok száz ezer ember, majdnem mind szükséges áldozat volt, hiszen Amerika az egyik olyan hatalmas pénzforrás, amire minden felforgató és hatalomvágyó emberi elem célpontja volt. Ezen ellenségek pedig borzalmasan kegyetlen titkos társaságokat jelentettek, melyeknek kiterjedt és valós nemzetközi hatalma volt és jelenleg is van - bár már útban a megsemmisülés felé. Nem mentem fel természetesen azon tettei alól, amit véghezvitt, de megértem miért kényszerült erre és tisztelem az ereje és a valóságszeretete miatt. Ő is szenvedett a titkosszolágati rendszer állandó hazugságaitól. Ezért volt szüksége valaki olyasvalakire, akinek nem érdeke átverni.
A hazudozásnak sok oka van. Egyrészt a beépülő ügynökök miatt az állandó bizalmatlanság (ne bízz senkiben) légköre érzelmi feszültséget teremtett. Az egészséges ember ezt különböző módszerekkel próbálja feloldani. Alkohol, szex, drogok, később a hipnózis és az osztott tudat, emlékezettörlés.
A titkosszolgálati rendszer tudósai egy idő után szintén hazudtak - mert féltek, és mert megpróbálták a megrendelők igényeit kiszolgálni az anyagi jólét és a félelem alapjain. Később ahogyan az emberi viselkedés és gondolkodás manipulációja tudományos eszközökkel hatalmas fejlődésnek indult - ez is közrejátszott abban, hogy speciális területeken komoly agytrösztöket gyártottak le (neveltek fel), de ezek a tudósok képtelenek voltak önálló, spirituális alap döntéseket hozni. Ők már nem hazudtak, hanem ők már eleve hazugságok mentén lettek felnevelve. Ezek a tudósok lettek a legjobb hazudozók, hiszen észre sem vették, hogy hazudnak - agy be tudtak csapni minden hazugságvizsgálót: biológiait és gépit. Az ilyen tudományokra pedig nem lehet valódi hatalmat építeni - vagyis ami erre épül az törvényszerűen bukásra van ítélve.
A hazudozás eme rendszere emberiségellenes. Minden az ember a természettel való harmónikus együttélését szolgáló társulásnak fel kell oldania az állandó hazugságok rendszerét, mert ez a pusztulásunkat fogja okozni. Valamilyen szintű titkolózás szükséges, de nem a követett irányok tekintetében. Erről JFK 1961-es beszédében említést tesz. miért van erre szükség? Azért, mert vannak olyan fel nem ébredt és az emberi létezés alapvető értékeit - melyek egyébként a túlélésünket szolgálják és nemsokára csak ezek mentén válik lehetségessé a létünk - semmibe vevő, azt megérteni nem képes tömegek és részleges lexikális ismereteiben, logikai képességeikben zseniális de spirituális intelligenciájukban csökkent képességű emberek, akiknek "ha a kezébe adod a baltát, gyilkolásra fogják használni" mert nem tudnak mást. Ezért szükségek és csak ezért némi titoktartás.
Ez a fajta állandó hazudozás és félrevezetés undorító a számomra. Ezért sem maradtam meg ebben - és ezért kellett valahogyan kivezető utat találnom. Egyre nehezebbé válik ugyanis az állandó "ellenséges vonalak mögötti" harci feszültség, állandó készenlét feldolgozása. Ilyenkor az emberi psziché átalakul és kiiktatja az emberi érzések szinte mindegyikét, mely haszontalan a túlélés szempontjai szerint. Ez viszont egy hús-vér gépet csinál kivétel nélkül mindenkiből. Az emberi tudat nem képes az állandó trauma feldolgozására - vagyis csak úgy képes, hogy megszakad, meghasad. Elkülöníti azt a részt, mely a traumát átélte, éli. kialakul a tudathasadás. Ezt a jelenséget használják fel a felforgatás mesterei. Így működik az emberi psziché felforgatása. Ezért ma az "ellenség" szó tartalma már nem köthető mindig konkrét valós személyhez, hiszen bárkiből lehet egy befolyásos gondolat "beültetésével" egy fontos pozícióban komoly nemzetromboló hatást kiváltani. Ezért jól meg kell határoznia minden nemzetnek a rombolás tevékenységeit, a megvédendő alapértékeket, melyekre a társadalmi együttélés épülhet. Ez nem lehet kizáró semmilyen népcsoport részére. Ezért végig kell gondolni az egyéni, közösségi és globális szinteken is a meghatározott értékeket megvizsgálva, hogy keltenek e feszültségeket a különböző szinteken. Ha igen, akkor helytelenül lettek meghatározva és hossz távon romboló hatást fognak kifejteni - méghozzá azokon a szinteken és olyan mértékben ahol a feszültség érzékelhető. Ezeket az értékeket a hazug tudományos gondolkodók nem képesek meghatározni (de úgy gondolják, hogy igen).