Sunday, 11 January 2015

A szent magyar korona

A nép félrevezetői rengeteg hazugságot hordtak össze a magyar korona kapcsán. Valóban volt egy csapat akik fizikailag megvizsgálták a koronát. ezek a vizsgáltaok a korona születésének időpontját időszámításunk szerinti 400-500 közé teszik. A korona egy darabban készült, amit a speciálisan nem szabályos kör alakja miatt lehet következtetni és az anyagok vizsgálatán keresztül. A kereszt és pár pantokrátorkép nem eredeti hanem később került a koronára.
A fent említett tények a következő problémákat vetik fel:
Ha a korona isz 400-500 között keletkezett, akkor a magyarok ezek szerint keresztnyek voltak, mert a korona pantokrátorképei keresztény szenteket ábrázolnak. Tehát az az állítás hogy István király hozta el a keresztnységet a magyaroknak hazugság. Nem István hozta el a keresztnységet, ő csak a pápai hatalom alá segítette benyomorítani a magyar népet az egyház segítségével. Ezért is kellett gyorsan egy pápát is a koronára erőltetni, s egy keresztet is felfúrni a tetejére. Egyébként a pécsi ókeresztény sírkamrák is azt a logikus magyarázatot támogatják, hogy a "honfoglalás" kor előtti időkben is itt élő magyarok keresztnyek voltak a szó valódi értelmben - ismerték Jézus tanításait és valószínűleg helyesen is értelmezték. Ezért is álltak útjában az agylúgozó római-katolikus birodalmi törekvéseknek. Az öntudatos termszet-ismerő és szerető népek nem voltak kellőképpen irányíthatók és alávethetők. Meg akarták törni őket a birodalmi törtetők. A magyar népe végül István segítségvel sikerült megtörni: kivégezték a valós tényeket s összefüggéseket látni képes, józan gondolkodású és nagy tiszteletnek örvendő embereket (sámánokat, spirituális vezetőket, irányítókat). Emiatt a magyar tömeg könnyen félrevezethetővé vált, mint annyi sok nép.
Ezt a módszert a kgb és a cia és a mosszad is sokszor alkalmazta sok más ilyen hárombetűs szutyokbandával együtt szerte a világban. Ma már jól kutatott, de titokban tartott irodalma van az ilyenforma néphülyítésnek.
A szent koronához tartozik egy értékrend is, amit szintén igyekeztek még a csíráitól is megfosztani a jelen felforgatói. Sok királyságpárti és egyéb szent kornonát lejárató idegen érdekeket szolgáló felforgató van jelen és ír iszonyú részletesen marhaságokat és igazságok közé rejetett hazugságokat erről.
A helyzet azonban egyszerű.
A szent korona értékrendje valóban egy isten fogalom köré szervezte az ország vezetését és jogrendzserét.
Ezt semmi esetre sem szeretnék újra megvalósítani azok akik a Szent korona tan-ról és értékrendről hadováznak a legtöbbet. Miért? 
Azért mert ebben az értékrendben a tulajdon fogalma jelentősen megváltozik a jelenleg uralkodó értelmezéstől eltérve. Ezt pedig a jelenleg birtoklók nagyon nem akarják megváltoztatni.
A korona értékrendje alapján ugyanis egyetlen tulajdonos van: a korona.
Mindenki csak felelősséget vállal a korona által rábízott tulajdonért és élvezi a hasznát.
Mi a különbség? Sok. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem bánik felelős módon a rábízott tulajdonrésszel akkor az visszaszáll a koronára. És itt meg kell egyezni hogy az emberi test is a korona tulajdonának számított. Az e mögött rejlő szellemiség és spirituális mondanivaló teljesen ellentétes a jelenkor hedonista önzésével és hatalom-pénzhajszolásával. Persze ez a gondolkodási renszer is kijátsszható - hisz semmilyen leírt rendszer sem lehet tökéletes - de a szellemisége óriási.
A többi - a tisztségek nevei, a területi felosztás, a hivatalszerkezet - csak formaságok.