Monday, 17 November 2014

Magyar hitvilág

Körülnéztem hogy milyen írások olvashatók online a magyar hitvilág kapcsán. Elég jól lefednek szinte minden ideológiai irányt a troll-tollnokok. Tömegével lehet pártus-táltos-yotengrin és fénymunkás meg isten tudja milyen jól megkomponált előregyártott hitrendszereket találni s ki-ki a maga "hardware-éhez" illő "szoftware-t" választhat. Ezt a számítógépek világából kölcsönzött hasonlatot nagyon szeretem. Remekül leírja a világról alkotott hitrendszerek viszonyát az emberi létezéshez. A testünknek vannak saját igényei (hardware, a számítógép fizikai teste, az áramkörök, a doboz, a monitor stb) és az elménknek is kell valamilyen értelmező, osztályozó rendszer amivel tájékozódni tud (operációs rendszer, szoftware, a számítógép működését irányító és a felhasználó irányító emberrel kapcsolatot tartó program, enélkül a hardware csak egy rakás fém és műanyag szemét; míg az ember hitrendszer nélkül úgyszintén egy gondolkodni képtelen véglény: táplálmi és gondozni kell hogy életben maradjon). Ez a hitrendszer jelen van minden embernél. Mindenki hisz valamiben. Itt amikor hitről beszélek nem vallásos hitre gondolok hanem a világot értelmező és abban eligazodás nyújtó hitek és tudások (a megtapasztalt jelenségekről alkotott magyarázatok) rendszeréről.
Egyszerű példákon keresztül könnyű megérteni miről beszélek.
Az egyszerű ember amkor meglátja az anyaméhen kívüli világot, akkor az első élményei között szerepel az az élmény hogy vannak más emberek akik adnak enni és törődnek velem és a legfontosabb szükségleteimmel. Az ilyen törődés iránti szükséglet mélyen beépül a tudatunk legeslegmélyére. Ez azért fontos, mert amikor több ember próbál együttműködni akkor újra előkerül ez a pszichikai minta: a közösség minden közös szükségletének kielégítésére talál egy megfelelő "anyu" "apu" modellt, akik pontosan azt teszik amit a legtöbb ember a közösségben megtapasztalt a saját életük legelején.
A szellemi hitrendszer ami jelentősen meghatározza azt hogy az egyén milyen feladatokat lesz képes megoldani, tehát fontos mind az egyén és mind a közös szükségletek kielégítésére kiválasztott modell szempontjából.
Ma az emberek többsége kezd észre térni, kezdik átlátni a gondolkodás manipulációjának hatalmas erejét. Azt hogy ezzel a tudással ki mit kezd az azon múlik hogy milyen hitrendszerben kerül az információ értelmezésre.
Azok akik a többi ember gondolkodásának manipulációjában érdekeltek (a jelen pillanatban is manipulációk sorozatának következményeként anyu-apu modellként trónbitorolnak azaz a közös igények kielégítésének hazugságával kerültek modell-pozíciókba de a feladat felelős ellátására magasról szarnak és emiatt) kénytelenek a pozíció megtartása érdekében további illúziókat, hazugságokat gyártani, amik segítik a helyzetük megtartását. Ennek a folyamatnak a következménye az a magyar hitvilág dömping az interneten és más különböző fórumokon.
Mit tehet az egyszerű ember, aki sem egyetmi könyvtárakban nem kutat, se régészeti leletekhez nem fér hozzá, se bonyolult nyelvi gyököket nem tud nyomon követni és mégis érdekli mit higgyen el és milyen rendszert állítson fel élete iránytűjeként?
Nos úgy gondolom hogy senkinek nincs szüksége semmilyen régészre vagy tudósra ahhoz hogy értelmes emberi életet tudjon élni. Senkire nincs szüksége megmondóemberekre, akik megmondják hogy mi is volt az őseink hite és bebizonyítják hogy x az nem y hanem b és neked meg nekem azt kell hinnünk hogy nyolc csillag, hát nem látod?
Marhaság. Egy egészséges logika mindenképpen hasznos. A logika segít megérteni mi miért történik ha a nyomozati szakaszban jól megfigyeltük az események sorrendjét és az azok között meglévő összefüggéseket.
Pl: ha sírok anyu odajön és megpróbálja kitalálni mit szeretnék. Megkérdezi mi van és idővel rájövök hogy mit jelent amikor azokat a szavakat mondja: "Éhes vagy?" És lassan megtanulunk válaszolni szavakat mondva. Vagy később megtanuljuk hogy ha a tejet kiöntjük a földre akkor a föld beissza és akkor mi már nem tudjuk meginni. Megtanuljuk hogy a közösségünk tagjai tejnek hívják a tejet, míg a hegyen túl a "horvátok" mlijeko-nak hívják a tejet. Ugyanarról beszélünk, de máshogyan hívják. Ekkor rádöbbenünk hogy nem mindenki érti ugyanazt a tárgyat vagy jelenséget ugyanazon szó alatt és hogy sok jelenséget és tárgyat mások másképp neveztek el. Egy új világ tárul fel előttünk és egyben azt is megtapasztaljuk hogy mégis vannak közös dolgaink a más nyelvet beszélőkkel. Nekik is ugyanaz a nap világít és náluk is van tehén aminek a tejét ők is megisszák, s ott is nőnek fák meg virágok. A logika tehát egy hasznos dolog.
Segít megérteni azt is hogy ha bántom a társamat, akkor az vagy elmenekül vagy visszaüt s semmiképp nem születik semmi jó a tettemből. Ha alogikusan gondolkodunk megtanulhatjuk hogy mikor bántjuk a társainkat. 
De a logika nem mindig elég. Ha alogika mellé társul szegődik az együttérzés, a másik helyébe beleképzelni tudás - akkor kiváló szellemi és spirituális tudás birtokosává lehetünk. Ha a logika és az együttérzés gyakorlása és elsajátítása során a tetteink jó és kiváló megoldásokat tudnak kínálni a közösségünknek, akkor egy idő után a tapasztalatunkat egy egészésges közösség keresni fogja, megkérdezi a véleményünket és ennélfogva tekintélyre teszünk szert. Ez a természetes vezető modell kialakulásának folyamata. Ezen a ponton megint újabb tudás és tapasztalat vár ránk. Ha a tekintéllyel járó hatalmat megkóstoljuk és megrészegít bennünket, akkor elkezdünk rossz döntéseket hozni. A tekintélyünk a jól működő közösségben csökkenni fog a hatalmunkkal együtt.
itt egy kicsit ki kell térnünk a tekintéllyel járó hatalomra. A gyakorlatban mit jelent ez? Példa: egyre többet tudunk meg a famunkákról és egyre tartósabb és szebb kocsikerekeket tudunk készíteni. Egy idő után már a harmadik faluból is felkeresnek kocsikerékért és egy idő után ha bármilyen kérdés merül fel a szekerekkel kapcsolatban engem kérdeznek. Itt nincs olyan nagy felelősség. De ha elkezdem rosszul összerakni a kerekeket akkor azok összetörnek és veszítek a tekintélyemből, kevesebben fognak hozzám fordulni.
Ugyanez a folyamat játszódik le egy közösséégi vezető helyzetében is. A vezetői feladat az apu-anyu modell egyik közösségi megfelelője (természetesen jól működő közösségben). Ha olyan döntéseket kezdek hozni amik haragot és nélkülözést váltanak ki a közösség tagjai között, akkor a jól működő közösség másik vezetőt kezd keresni, a múltbéli tapasztalatai alapján gondolkodni kezd mi a hiba és van e olyan tapasztalat ami jobb megoldásokat kínál. Persze itt a logika és az együttérzés már egy magasabb szinten kell hogy gyakolati alkalmazásra kerüljön.
A jól működő közösség tagjai nem gyilkolják egymást igyekeznek összetartani és mindenkinek a legalapvetőbb érdekeit szem előtt tartva együtt létezni a környezetükkel. A régi és a mai jól működő közösségek attól voltak jók hogy a környezetüket (fák, folyók, erdő, patak, szomszéd közösség, állatok) a saját közösségük részeként tekintették azaz nem leigázandó ellenségnek.
Arra most nem térek ki hogy ez a folyamat hol csúszott félre ezt elég sokféle okkal lehetne magyarázni.
Szóval az egyszerű ember számára nincs szükség előregyártott hitrendszerekre, rég elfelejtett fogalmakra és soha nem létezett hazugságokra. aki ilyesmibe bonyolódik ma az biztosan az elménket akarja egy neki megfelelő mederbe terelni és ezt céllal teszi.
Az a jó spirituális vezető aki a tapasztalatait megosztja őszintén és meghagyja a döntést a saját kezedbe. Pesze ez nem jelenti azt hogy ha rosszul döntesz nem pusztulsz el. De a szabadságot meghagyja neked hogy dönthess.
Csak a logika és az együttérzés alapértékei vagy alapelvei és ezek következetes gyakorlása óriási javulást hozna minden téren az emberi társadalmak tekintetében.
Pusztán a következetes logika alkalmazásával rádöbbenhetünk hogy a jelenleg fellelhető összes vallási rendszerek mind rettenetes lyukakkal vannak teli, mert a manipuláció hamis eszméit akarják a felületesen gondolkodó emberek fejébe, gondolkodásába ültetni. A katolikus egyház a szntháromság fogalmát erőlteti s amikor megkérdeztem több papot is arról hogy mi is az a szentháromság akkor érthetetlen válaszokat adtak: hát az atya a fiú és a szentlélek. De atya azt még értem mi az az atya meg mi a fiú, de mi az a szentlélek? hát. hát... A minden átható valami... Nem tudom - hangzott az egysetlen őszinte válasz paptól, akit nem sokkal ezután kirúgtak a katolikus egyházból. S itt az én logikám azt mondta: ez az ember őszinte volt és valóban istent kereste, a katolikus egyház nem tűri az ilyesmit: tehát nekem ezzel a formációval nincs semmi dolgom.
Úgy vallom minden megismerhető a következetes gondolkodás, a logika és az együttérzés , az őszinteség élményinek figyelembevételével és helyes alkalmazásával. A valódi tudományok is erre alapulnak. A valóság pontos megfigyelésére és annak a legpontosabb leírására, valamilyen nyelvi, matematikai, vagy egyéb formában. Ha létezett is olyan redszer amit magyar hitvilágnak nevezhetnénk akkor sem cserélném le ezen egyszerű hitvilágra. De olyan hogy magyar hitvilág már feledésbe merült és a sok álbizonyíték, koholmány és hazugság között mára iszonyú erőfeszítések árán kaphatnunk csak egy elég hiányos képet. És egyáltalán mi az hogy magyar?

Once more and last

I tell you again: I did get the truth out of these fucks. How I did that? I called the best of the best toghether and asked simple questions. Whever told me lies I gave 3 chances to correct if not after the 3rd I killed them. There where few dead. The rest of them understanded the rules. I told them what to expect. I told them that if they lie or I will believe that they lie: they die after the 3rd missed chance.
To do this you will have to do the same and you will have to have skills what I have. To know what kind of skills I have you would need to know to know what to look for and would need to have knowledge of the skillsets. this is something what cannot be tought. If you cannot do that - than you should trust what I collected for those guys. Good luck if not.