Thursday, 28 March 2013

töredékek

csak úgy ömlesztve.
sorban átugrálva a kerítésen - csináljatok majd egy bmx pályát ott lent, jó buckás, már inkább ott futottam, amikor eszembe jutott a kiképzés - SAS - soha sem az úton. Kerüldd el az utakat.
Chip Tatumékat ott kapták el, miután lelőttek egy helikoptert. Az úton battyogtak és szembejött velük egy szakasz Kambodzsában.
Yamakasi - La Triplets rajzfilm - el ne felejtsem a tesókat. "A katona egik legfőbb gondja a célpont megközelítése és a menekülés - az akadályok gyalogos leküzdése.
-Várjunk csak. Hogyan lehetséges az, hogy emlékezett rám. tehát az érzések, a kevtelések, az ízlés nagyobbára megmarad vagy visszatér? Akkor lehetséges az emlékezet testen kívüli tárolása is.
-A Gáborék mondták. Hogyhogy, már ő is tudja? Igen, hát te mondtad, hogy adjuk körbe mindig.
-Curt Cobein, meghalt Curt. Not knowing, teljesen ellentmondó üzenetek. I live you, I want you, As you are, as you were, as I want you to be....memoria - emlékezz! amikor az emlék már csak emlék lesz. Nem tudják. Akkor az alapvető probléma az emberi pszichében struktúrájában van. Vagy lehet, hogy nem is az emberi psziché struktúrájában, hanem csak ennek a szerkezetnek a nem ismerete miatt kerülünk, kerültünk bajba.
- Mire jutott?
- Ugyanarra mint mi.
- Akkor nincs remény. Vége.
- Ő másként közelítette meg.
- Hogyan.
- Nem érdekli mi a probléma gyökere, inkább a megoldást keresné.
- Van különbség?
- Van. Gondold végig. Volt már olyan problémánk aminek nem ismertük az eredetét, de mégis megoldottuk.
Nem ismerjük a saját pszicjhénk szerkezetét és működését. Ez az amit titokban tartanak a széles közösség előtt. A valódi szerkezetet.
Miért a zsidók ilyen gonoszak? Másképp értelmezik. Képzeld el, hogy ők a psziché hitbeli hierachiájának tetejére a pénzt helyezik, az anyagot. Ezt imádják Istenként. Ezért lehet sokféle neve. Képzeld el, hogy az istenüknek bemutatott áldozat nem hogy nem bűn, hanem hatalmas érzelmi töltetet hordozó szent pszichés áldozat (legalábbis az ő rendszerükben). Ilyen módon bárkit feláldozhatnak még saját családtagjaikat is, a másik embert meg ne is említsük. Ábrahám és a fia. Egy ilyen rendszer borzalmas rugalmaságot ad a gyilkolás lelki elfogadásához. Ezért kellett nekik adni parancsolatként, hogy ne ölj.
A megoldás már a harmincas évek óta ott hever. Bill W. leírta.
A piramis. Az emberi psziché valódi szerkezeti modellje.

Tudomány hitű vagyok. A tudomány csak egy nyelvezet. A tudománynak vannak alapvető tételei. A logika, a következetesség, az alaposság, a kivételek vizsgálata, az okok keresése, a szavak (leíró nyelvezet) precíz használata stb. Az okkult tanok és tudás ugyanilyen terület a számomra. A nyelvezet más, mert olyan területről van szó melyet nyelvi eszközökkel csak erős torzításokkal lehet (lehetetlen) leírni. Képekkel jobban. De a zenével sem. A titkos társaságok (szabadkőművesek) tisztában voltak az emlékezettörlés pszichikai hatásaival és a kijátszásainak lehetőségeivel is.
"Add hogy jellemem épületét mennél magasabbra emeljem és a szent igazságodtól és a becsülettől el ne tántorodjam. Ámen."
szimbólumok. Spirituális ujjlenyomattá változtak. Miért töröltétek le őket? nem ti voltatok?

Tuesday, 26 March 2013

In memoriam Kunci

G. - villamos - megzúzta a fejét - hipnózis emlékezettörléssel - szerinted ez vicc? neked ez poén? - nem hittétek el - addig nem hiszitek el amíg meg nem öl valakit? - az éjszaka császára - Anima Sound System - tudat alatti hullámtér - hullámtechnológia - gravitációs hullámtér.
---
Tudomány hitű vagyok.
A tudomány egy hitrendszer.
A hit tételei többé-kevésbé jól vagy nem jól írják le az univerzum (Uni - Egy; az egység, egészség verziói azaz változatai, az egy különböző megnyilvánulási formái).
A tudomány-hit tételei (tudomány hittételei, tudomyánhit tételei) nem pontosk hanem bizonyos körülmények között bizonyos százaléknyi arányban igazak (vagy hamisak).
Ezek a tételek egybevágnak az okkultnak nevezett területet - mely a hatalom és a spirituális jelenségek területével egyezik - leíró magyarázatokkal.
például - az iszlám azt mondja: vannak emberek, akik megközelítően jó magyarázatot és irányt adnak (tanácsot) az okkult jelenségkörök területén való eligazodáshoz. Őket nevezik prófétáknak. Az ő leírásaik sem 100%-osak, de elég jók. Használhatók, mert élhetővé teszik mindenki (!) életét.

Mi az Isteni beavatkozás nyoma?
Balzsfy Mihály sejk: A Korán leírása a világ (a föld) végéről egyezik a mai tudomány elképzelésével. A nap elolvasztja a földet.
Isteni beavatkozás meghatározása tehát: amikor egy (vagy több) ember olyan tudást ír le (mutat rá, mutat be) mely túlmutat a személyes erő, tudás korlátain.
például ilyen Bill Wilson előrelátása a powerless kifejezés kapcsán az AA első lépésében: "Lack of power was our dilemma." - Mintha előre látta volna, hogy ezt a kifejezést megpróbálják majd félreértelmezni minden lehetséges módon. A magyar fordításban ezt tökéletesen megoldották. Tudatosan és zseniálisan fordították tehetetlenségnek - melyhez van is köze az első lépésnek. Ugyanis a legtöbb alkoholfüggő egy mélypont után válik hajlandóvá arra hogy változtasson az életén viselkedésén) és a gondolkodásán. De ennek a mélypontnak a teljes tehetetlensége a mélyponthoz tartozik és nem a felépüléshez. A felépülés a hatalmunk határainak helyes kijelölésével kezdődik. "Nem volt hatalmunk az alkohol felett - ezért kellett egy nálunk nagyobb hatalom, hogy segítsen uralni ezt a problémát." Ez Bill Wilson valódi üzenete.
A zsidók titkosszolgálata intézte így. Miért? Mert egy olyan közösség, ahol egy közös probléma megoldására a megoldás: a személyes hatalom határainak tisztázása és a tehetetlenségből való kilépés után a hatalom határain belül eső dolgokkal kapcsolatos teendők meghatározása - rettenetesen veszélyes. Ráadásul egy olyan közösségrőlvan szó ahol a társadalom minden rétegéből találhatunk képviselőket: munkás, értelmiségi, ügyvéd, és kubikos, zsidó és katolikus, arab és néger...Egy ilyen spirituális alapon szerveződő közösség még véletlenül exponenciálisan megnövelné a spirituálisan tisztán látó és egész-séges emberek számát. Az egymillió alkoholista ostoba létező pedig egymillió egészségesen gondolkodóvá válhatna, sőt - józanná válva tisztába kerülne saját hatalmának korlátaival és erejével. A 12 lépés szerint pedig, ha ezt a józan gondolkodást és viselkedést élete minden területén (azaz a munkájában, a családjában, a kapcsolataiban stb) gyakorolni kezdni akkor nagyon nagy a baj. A könnyen irányítható tömeg, spirituális egységbe olvadna és önálló spirituális életre kelne. Megnőne a hatalma - a vonzóereje.
Ezt pedig a jelenlegi uralkodó erők nagyon nem szeretnék.

Wednesday, 20 March 2013

...a fejétől bűzlik a hal...

Van egy kínai népi mondás (közmondás) miszerint mindig a fejétől bűzlik a hal. Nos én - magyar ember lévén - gyakorlati vizsgálat alá vetettem ezt a mondást, tudva, hogy a népi bölcsességek mögött mindig valami mély gyakorlati tapasztalat és életbölcsesség szokott meghúzódni (feltéve, hogy valódi népi bölcsességről van szó és nem valami felforgató média által terjesztett baromságról pl a pénz számolva, asszony verve jó - kabos gyula).

Fogtam tehát két tengeri halat az egyiknek levágtam a fejét, majd mindkettőt hagytam megromlani. A fejetlennek a fejét és a testét elszeparálva tartottam külön dobozokban. Nos a gyakorlatban a következő tapasztalatokkal lettem gazdagabb:
A hal nem csak a fejétől bűzlik. Mind a külön tárolt fej, a külön tárolt test, és az egyben romlani hagyott egész hal ugyanolyan büdössé vált pár nap eltelte után.
A mondás mögött rejlő tudás egy praktikus tanács: ugyanis a halpiacon gyakorta összekeverték az előző napi megmaradt fogást a frissel, hogy el tudják adni azt is. Ezért a piacon a halat meg kellett szagolni. Mivel a hal teste zárt és a belső részek rothadása gyorsabb, mint a külső részeké ezért a hal fejénél lehet érezni a legjobban a rothadás szagát. Ugyanis a hal fejénél vannak olyan testnyílások amelyen keresztül a szag könnyebben a levegőbe kerülhet: száj és kopoltyú.
Innen a mondás mögött rejtőző bölcsesség.
Nos miért is érdekes ez?
Magyarországon (és sok más helyütt) elterjedt ez a mondás. Akkor használjuk amikor valamelyik közösségben valamilyen típusú probléma hosszabb ideje fennáll és valószínűsíthető, hogy ebben a vezető szemlélete, erkölcse, szervezési hibái jelentik a probléma gyökerét. A bölcsesség pedig e mögött az, hogy ha egy közösség vezetője hibásan irányít, akkor a probléma az egész közösségben megjelenik és hosszabb idejig fenn is marad.
Visszafelé pedig a hiba okait keresve a vezetés hiányosságaiban lehet megtalálni a leghamarabb a hiba forrását.
Nos a halak vizsgálata azért vált fontosssá, mert a népi bölcsességeket nem szabad lebecsülni és a közösségi működés jó, pontos, lényeglátó elemzéséhez szükséges és fontos segítséget adnak ezek a mondások.
A halas vizsgálatból kiderül, hogy hiába vágod le a hibás fejet, a hal ugyanúgy büdös lesz, azaz megrohad.
A mondás párhuzama is megáll.
Hiába vágsz le egy vezetői fejet, ha maga a közösség is hosszabb ideje elköveti ugyanazokat a hibákat. csak nyilvánvalóan kisebb károkat okoz, vagy kisebb méretekben fejti ki hatását - tekintve hogy a hatalmának határai nem terjednek ki olyan nagy területre, mint egy vezető pozícióban lévő csoport (ember).
---
Szarul áll az emberiség ügye.
Az én személyes ügyem is elég rossz bőrben van.
Én irányítottam egy csoportot, akiknek nag hatásuk van a jövőre.
Magára hagytam a közösséget és a piramis aljára helyezkedtem azzal a szándékkal, hogy a megtervezett újítások és a takarítás után a felépülő új redszer alján teljesítsek őrszolgálatot. Figyeljek és próbáljak segíteni a legalján levőknek. Kijavíytgatom az elkövetett hibákat, ha tudom.
De a helyzet az, hogy a hibákat nem azért követtem el, mert én és csakis én voltam ebben a rendszerben, hanem azért mert ellenséges és aljas környezetben (a szemétben turkálva) próbáltam egyszerre túlélni, elemezni és kitalálni a megoldást - ami hosszú távon megáll a saját lábán - lehetőleg végleg, de legalább 1000 évig. Sok ellenséges hatás mellett ki az aki nem követ el hibákat? Most pedig egyedül kell javítgatnom őket? A segítség legalábbis jól elbújik és a többiek meg gyáván lapítanak.
Mindenki hozzám fordult a szaros problémájával miközben a fél világ profi gyilkosai (robotok) vadásztak rám. Engem kérdeztek arról is, hogy most fa vagy beton talpfát használjanak e a vsútnál, miközben megoldást kellett találnom arra, hogyan tároljam a legfontosabb emlékeket a testemen kívül és hogyan dolgozzak ki olyan pszichikai gondolkodási mintákat, melyek alkalmasak a tudatalatti impulzusok felismerésére és értelmezésére.
Ma pedig azok, akik eddig kényelmesen hasznoélvezték a rendszer hiányosságait - beugatnak és okoskodnak. Nem hiszik el amit mondani tudok. Pedig a bomba a pszichétekhez van kötve - sőt a bomba készen van és ketyeg az időzítő. A döntés a tiétek: a piros vagy a kék? Ugye a piros pirulát veszed be vagy  a kéket? Az igazságot akarod vagy az illúziót - mely a teljes pusztuláshoz vezet. Ha az igazság mellett döntesz el kell kezdened beszélni, nyíltan. Tömegesen. Fel kell deríteni mi történt és tudatni kell az emberekkel hol tartunk. A team tagjai sorban előkerülnek. Az Animals As Leaders project tagjai is meglettek. Érdekes módon mind ugyanazzal foglalkoznak most is. A bomba is kész van. A bomba elkészítői is nemsokára elkészülnek a civil életükben is vele. És akkor ha a tudatszint alacsonyabb lesz, fel is robban.
A tudat alatti programozottság nagyon szemét dolog. Nem lehet kiszedni senkiből, mert nem tudatos. Hiába kínzod a jelöletet, nem megy. És a team tagjai még nincsenek meg mind. Hahaha.
Közben lassan elpatkolok én is. Azért is jöttem ide a legaljára. Ha elpatkolok még nehezebb lesz megtalálni a puzzle minden darabját, ha nem lehetetlen. Nem magamat védem, vagy talán azt is - miközben a többieket is védem itt lent, a fizikai lét alsó rétegeiben.
Nem értitek és nem is akarjátok érteni. Lesz tehát vérontás. Sajnos úgy tűnik szükség van rá.

Monday, 11 March 2013

felkészülés

"Akkor te fogsz vezetni."
"Miért nem én? Én is vagyok olyan jó. Azért mert én egy kicsit sportosabban vezetek?"
"Azért, mert az ő vezetési stílusa alapból simább, és élesben jobban tudunk célozni - amin pedig az életünk fog múlni." Majd a másikhoz fordulva folytatta: "Viszont neked meg fejlődnöd kell és gyorsítani a tempón. Ezért betesszük a kávédat a kocsiba. Úgy kell megoldanod a feladatokat, hogy a kávé megmaradjon a bögrében."

Saturday, 9 March 2013

Emlékül, hogy emlékezz, amikor az emlékem már csak emlék lesz...

"Uhhh, mi volt ez?"
"Mit éreztél?"
"Mintha megráztál volna, de egész testemben éreztem - és ez olyan meleg is volt, nagyon jó."
"Azért, mert szeretlek."
---
Rendkívüli. Egész testet eltöltő. Meleg. Erőt adó. Felvillanyozó. Remegő. Megnyugtató. Ilyen volt.
---
Azonnal elöntötte a jeges rémület is. Tudta, hogy elveszít mindent és mindenkit aki őt szereti vagy akit, amit ő szeret.
---
"Nem tudhatja meg senki. El kell felejtened. Nem lehetünk együtt. Tudod ezek nem viccelnek. Kinyírnak és megkínoznak bárkit. - Próbáldd meg összeszedni mi az amit nem kedvelsz bennem. Készíts egy listát és amikor vágyat érzel vagy szerelmet idézz fel valamit a listáról."
"Megpróbáltam, de nem megy. El is felejtettelek egy időre, de amikor a közelembe kerülsz újra ugynazt érzem. Nem tudom az érzéseimet úgy irányítani, mint te."
"Muszály. Hidd el, szeretlek és szeretném ha élnél - akárhogy. Kitalálok valamit...valamit ami elég undorító lesz, hogy tényleg érzelmileg is el tudj szakadni tőlem."
---
"Tudom, hogy direkt csináltad. De így már menni fog..."