Thursday, 28 January 2016

Hogyan nyomozzunk? - about how to do an investigation

Amikor elterjedt hogy csinálok egy pár második világháborús repülőbalesettel kapcsolatos nyomozást, akkor megkerestek japánból is hogy segítsek nekik civil gépek "baleseteinek" nyomozásában.
---
"Would you help us...?"
"No."
"But why? This is important we lost very good people because of air crashes."
"Because I had enough of investigating fake cases, reading hundreds of pages fake documents, talking to fake vitnessess and liar experts talking bullshit about planes and physics."
"But i am real and we really need your help."
"No you are not real. You wear a mask this is not your real name, not your real voice, not your real face."
"But this is for the outside i am happy to show my real face if you help."
The kid a bit lowered his resistance. After a while..
"I am not going to help you to investigate, but I can tell you how to do it by yourself."
"But we always get lost in the fakery what you just mentioned we need your skills to get it done."
"No you don't. If you follow this simple thinking pattern you will get to the very same results what I would - probobly slower at the first time but you also will pick up the speed by practice."
"Ok. That maight do."
---
1. Először is neked kell elsőnek a helyszínre érned. Ha ez nem sikerül, akkor a helyszínt korrumpáltnak, fertőzöttnek, módosítottnak kell tekinteni. Csak akkor lehetsz te az első a helyszínen ha az incidens a szemed előtt történik és azonnal ki tudsz zárni mindenki mást a tett helyszínéről. Ami gyakorlatilag szinte lehetetlen vagy inkább az esetek 98%-ban lehetetlen. A korrpumpáltság szintjét érdemes %-osan becsülve észben  tartani a nyomozás során. A helyszínről nyert adatok megbízhtóságát jelzik ezek a körülbelüli mutatók és segítenek észben tartani hogy nem lehetünk teljesen biztosak abban amit találunk. De meg kell próbálni elsőnek odaérni és rögzíteni a bizonyítékokat a lehető legteljesebb mértékben, videófelvétel, fotók, hangfelvétel, hőmérséklet, különböző anyagminták, pozíció, ha lehet lézeres 3d rögzítés a későbbi modellezéshez stb. a helyszínelésnek megvannak a maga kidolgozott szabályai szerintem ezt ismeritek már.
2. Miután megvan a helyszín, az eseményhez vezető történet és az abban szereplők tetteinek a "helyszínelése" azaz rögzítése kikérdezése is fontos. Túlélők, repülésirányítók, földi szemtanúk, kihelyezett kamerák felvételei, egy repülő sok helyen hagy nyomot még akkor is ha nem hivatalosan; a gépen utazók ki miért hova ment, a pilóták története, a repülőgép története (szerelés, gyártás stb)
3. Ezen folyamatok során mindjárt párhuzamosan felmerülhetnek különböző motívumok, okok ami miatt az esemény bekövetkezhetett. Baleset vagy szándékosság stb. Az adatok begyűjtése közben elérnek a nyomozók mindig egy pontot amikor felmerül egy idea mi is történhetett. Itt fontos csapatban dolgozni ha lehet. Ha csapatban dolgoztok akkor fel is lehet dobni különböző ötleteket hogy mi történhetett. Minden felmerülő megvalósítható eseménysort, okot végig kell zongorázni a lehető legkomolyabb alapossággal.
A bizonyítékokat végig kell nézni a különböző megközelítések alapján. Egy repülőgép roncsa elég sokfelé szét tud szóródni, de amit csak lehet össze kell szedni a lehető legpontosabb rekonstrukcióhoz. Nagyon sokminen kiderül a darabok elhelyezkedéséből a szakadások minőségéből - pl meg lehet állapítani mekkora erőhatás érte milyen irányból a kérdéses részeket. Szóval már a keresés során lehet céltudatosan keresni ha már ott sikerül alkotó és pozitív ötleteket feldobni (itt megbukhat a nyomozás ha részrehajló és szándékos félrevezető csapat jön össze). Mechanikai hiba, bomba belül, külső hatás, konstrukciós hiba, rossz karbantartás stb... nagyon sok minden múlik azon hogy a helyszínt sikerül e érintetlenül vagy viszonylag érintetlenül megőrizni. Ha nem sikerül akkor is maradnak nyomok mindig. Csak akkor lehet hogy csak a módsításokról leht összegyűjteni a fennmaradó nyomokat. Ez még precízebb munkát igényel, még kiterjedtebb mintavételezést a helyszínen előforduló anyagokból. az ott megjelenőkről stb.
4. Ha van coverup akkor valamit el akart valaki tüntetni vagy a valós történéseket eltakarni. tisztázni kell ki és miért, ez nem biztos hogy megmutatja mi történt. Ez mindig egy újabb nyomozást jelent, még ha ugyanaz a csapat is végzi. ma már annyira feljett módszerek léteznek helyszínek módosítéséra hogy igen könnyen meg lehet téveszteni egy átlagos nyomozót. Szükség van olyanokra akik ismerik a helyszínen értintettek anyagait pl a repülőgép anyagait azok tulajdonságait, a technikákat alkalmazásban, a résztvevő embereket, a szabályokat stb. De ez alap.
Végül is ennyire egyszerű a dolog. sok türelem és kitartás. Alapos munka. Sok utánajárás, sok babra és aprólékos legó-puzzle munka. Sokszor a semmiért. Ehhez rengeteg türelem kell és támogatás mind pszichésen mind időben. Semelyik lehetőségre nem szabad ezt mondani hogy "lehetetlen" "képtelenség" "nem hiszem el hogy" stb. Akik ilyesmivel jönnek elő azok negatívan befolyásolják a nyomozát. Nem azt jelenti hogy ez a szándékuk mert mindenkinek vannak ilyen gondolatai, de nem maradhat egy ilyen kijelentés sem észrevétlen. Mindig jelezni kell hangosan hogy negatív befolyásolás hangzott el. Ellenérzés lehet egy két felvetéssel kapcsolatban, lehet hogy lesz olyan is ami tényleg nem történhetett úgy, de mindegyik lehetőséget meg kell vizsgálni, mert felhozhat újabb dolgokat a vizsgálat és a csoport közös tudata megmutathat olyan részleteket még ilyen munka során is amik egyébként nem kerülnének elő.
Ennyi.
---
Ugyanez a minta vagy stratégia alkalmazható a történelmi valóság kiderítése érdekében is. Különösen vonatkozik ez a "magyar" történelemre. Ez a történelmi terület hemzseg a hazudozó és politikai lélektani szempontból manipuláló művek tömkelegétől amikben a különböző félreinformátorok egymásra hivatkozva egyre nagyobbakat hazudnak és ferdítenek a forrásokat néha de többnyire véletlenül sem nevezve meg.
Az olvasónak időnként olyan érzése lehet mintha történetírás területéről teljesen száműzték volna a tényekre és bizonyítékokra való hivatkozás azok tulajdonságaira való utalás és azok elemzésére alapuló következtetések szükségességét. Sorozatban olvashatunk ma olyan megállapításokat amiknek ha a mélyére ásunk kiderül hogy féligazság, egyáltalán nem igaz (hazugság) minden valóságos alapot nélkülöz, úri világ szóbeszédeire alapozódik, népi köz beszéd tételeire hagyatkozik (ez sokkal megbízhatóbbnak bizonyult mint bármilyen "művelt"nek nevezett közösség), vagy más hazugságokra más állításaira vagy egyáltalán a semmiből elővett megállapításokra támaszkodik.
Ezen a területen a hazugság tenger akkora hogy abban kiigazodni igan nehéz, gyakorlatilag szinte egy élet munkássága válhat szükségessé ha nem tanul meg valaki értelmezően gyorsolvasni.
De a fent leírt minta kiválóan alkalmazható és a valósághoz közelebb kerülhetünk mint neves professzorok intellektuális ömlengéseit olvasva.
Az első és legfontosabb dolog itt is a helyszín a bizonyítékok rögzítése dokumentálása, leírása, fényképezése, anyagelemzése.
Ezekből már itt sok mindent megtudhatunk és az ezután olvasott irodalmak már rögtön elménk szemétkosarába kerülhetnek anélkül hogy az emlékezetünket nagyon megterhelnénk a hazugságok megemésztésével. Ami ellene mond a bizonyítékoknak azzal nem érdemes foglalkozni. Légvár és csak akkor érdekes ha az író és a mögötte álló erők manipulációs szándékait akarnák kinyomozni. A valóság kiderítése szempontjából nincs jelentősége.
Szóval a bizonyítékok köre: a fennmaradt nyelvi emlékek írott változata, a képek, a művészetek, a használati tárgyak, régészeti leletek, földtörténeti bizonyítékok. A népi mondák, szólások, népi muzsika.
Ezek UTÁN vessük magunkat a létező már elveszett bizonyítékok leírásaira, dokumentációjára, fényképeire, majd eze után az ezekről mások által levont következtetések irodalmaira.
A történeti leírásokat is használhatjuk de ezek szinte kivétel nélkül százalékos arányban tartalmaznak tényszerűségeket és egyéb nehezen vagy egyáltalán nem ellenőrizhető, bizonyítékokkal nehezen vagy nem alátámasztható állításokkal, elméletekkel (állítások rendszerével). Ezekből is megtudhatunk értékes és valós információkat, mert emberi tulajdonság hogy a teljesen hazugságra építkező irodalmat általában az emberek elfelejtik és nem olvassák, ezért a legravaszabbak mindig csak sok igazság mellé teszik be a hazugságaikat, ugyanakkor természetesen ott van a tévedés joga és ténye is hiszen aki emberből van az nem képes egy minden emberi hatalomnál nagyobb erő segítsége nélkül tökéleteset alkotni.
Ezek közül is zokat érdemes előre venni melyek hivatkoznak tárgyi bizonyítékokra és azok elemzéseire építik a logikus és széles látókörű megállapításaikat. Percízen meg kell vizsgálni minden állítás alapját és százalékos arányát hogy mennyiben fedi a valóságot (és milyen feltételek megléte esetén igaz).
---
A minta egyébként viszaköszön az egyik legjobb önelemző stratégia használatára is ami az AA negyedik lépése: miszerint bátor és mélyreható leltárt készít valaki önmagáról. Gondolatok, érzések, érzelmek tettek. Körkörös gondolatok, alkotó gondolatok, fantázia, elemző gondolkodás, negatív romboló gondolkodás. Itt elsősorban a gondolkodás irányát érdemes vizsgálni: rombolás vagy épülés.
Érzések érzelmek; az érzések közé tartoznak a testi érzetektől, a fizikai érzékelés, a lelki érzékelés, és ezek a bonyolultabb érzelmek felé haladnak amik többnyire testi érzetekkel is járnak mint szeretet, szerelem, félelem, féltékenység, gyűlölet, harag, tétovaság, bizonytalanság, üresség, tompultság, érzéketlenség, érzékenység, öröm, vidámság, könnyedség stb. Ezeknek léte sem jó sem nem rossz, de időnként nagyon erős vagy akár gyenge de huzamosabb időn keresztül fennálló formáikban okozhatnak komoly károkat mind kívül, mind belül. De ezekenek nincs kerülendő formájuk megélésük elkerülhetetlen és nem is kerülendő - a bennük való teljes feloldódás viszont bizonyos esetekben komoly veszélyekkel járhat, ugyanakkor komoly örömökkel is.
A tettek mezeje az amit a legtüzetesebben érdemes szemügyre venni és a tettek inditó okait is érdemes vizsgálni szinte minden esetben, ezeket pedig ezen fent említett előzőekben találjuk: a gondolkodásunkban és az érzéseinkben, amiket külső vagy belső események, hatások váltottak ki.
A tetteink sokféle területre bonthatók és vizsgálhatók.
Fizikai tett: a test mozgásával és mozgatásával kapcsolatos. Pofon vágja, odamegy, mosolyog amikor a szemébe néz, elvágja az erét, fut, nevet megcsókol, szeretkezik; a fizikai tettek közé tartozik a hang formában elkövetett cselekvés is, hiszen amikor hangot képezünk olyankor a tüdőnkből kiáramló levegő (vagy a kezünkkel lábunkkal mozgatott hagnszer) adja ki a hangot ami a levegőben eljut a többi ember és élőlény és tárgy felé, magát a levegőt is mozgásba hozza és amerre halad hatást vált ki, mind fizikai mind érzelmi és értelmi területeken. Beszél, énekel, üvölt, szid, dícsér, tényt megállapít, gúnyolódik, hazudik, megmondja az igazat, hamisan szól, ízesen beszél, elmesél.
A tettnek már van szándékolt iránya és lehet nem szándékolt iránya is amikor más hatást vált ki mint amit a cselekvő szeretett volna. De itt már a szándék és a kiváltott tényleges hatás vizsgálata végülis a legfontosabb dolog mind a cselekvő saját személyére visszaható tetteknél mind a mások és a külvilág felé ható tett tekintetében. Mert végül is ezek a legfontosabb dolgok a világon. Cselekszünk, érzünk, majd újra cselekszünk mindeközben mások is ugyanezt teszik és hatunk egymásra és a külvilágra.
Mint amikor egy pár ember muzsikálni kezd. Ha egyik kilóg a többi közül akkor feszültség keletkezik a hangok között, ami a hallgatóságban is feszültséget vált ki... amit sokféle tett követhet: tojásdobálás vagy taps, menekülés, vagy tetszés. Ezen állandó hullámzás a tetteink irányában az aminek alapjait az AA negyedik lépése, a köz nyelve szerint önmagunk elemzése, vizsgálata, annak szemügyre vételezése hogy mi van, mit tettünk és milyen hatást váltottunk ki kívül és/vagy belül és ennek milyen következményei lehetnek, azaz milyen irányba visznek el bennünket, másokat a külvilágot.
Ehhez a vizsgálathoz ugyanez a stratégia alkalmazható. Az alaposság és következetesség, az önmagunkkal szembeni őszinteség és állhatatosság alapértékei a legfontosabbak a leltár elkészítésének az önmagunk vagy mások vizsgálatának valós elkészítéséhez. (mások leltárát csak mások indító okainak, motivációjának, jobb megértésének céljából érdemes elvégezni vagy ha a lehető legjobb segítséget szeretnénk neki nyújtani).
---
"De ha elterjed hogy komolyabb történelmi és egyéb nyomozásokba kezdtünk akkor a szarházik olyan még komolyabb szintű történelemhamisításba fognak kezdeni nem?"
"Hát.... sajnos igen." "De mivel mi tudjuk mit fognak csinálni ők még mielőtt nekifognának, ezért mi fel is tudunk készülni előre. Igen ez be fog következni. Nézzük meg hogy milyen hatása lehet ennek. Most kapásból az jutott eszembe amit én magam tapasztaltam a töménytelen mennyiségű hazug és alap nélküli "történetírás" olvasása közben: hogy semmi értelme ezzel foglalkozni, hiszen a háborúk mindegyike az erőforrások és a hatalom körül forog és hogy kié legyen az. A többi dolog meg ami értékes és fontos az a termsézetről összegyűjtött tudás és az emberi pszichével kapcsolatos tudás, amik szintén hemzsegnek a felforgató, manipulatív és igen körmönfont ravasz triggerektől és korlátoktól amit már olyanok találtak ki aki rendelkeztek a tudással de önmaguk hatalmának és befolyásának növelésére ezt tanították másoknak. Szóval gyakorlatilag ha úgy nézem akkor a töménytelen hazudozással és esetleges hamis bizonyítékok legyártásával tulajdonképpen a saját jól felépített sokszor több száz éven keresztül javítgatott és folyamatosan erőltetett, a helyi ellenállás és emlékezet ellenére keresztülvitt hauzg dolgaikat is lebontják. Szóval visszafelé sül el a dolog. És ha jól belegondolok akkor ez nem is annyira fontos, mert ha követjük a már általunk összeszedett és hiteles értékes tapasztalatokat akkor mi életben maradunk akik meg hazugságokra építenek elpusztulnak. Meg az egészséges élethet nincs akkora szükség történetírásra. Jó ha van, hiteles történetírás mert a hoszabb több nemzedéket átívelő folyamatokat figyelemmel lehet kísérni, de azért annyira ne mtudták eltüntetni a valóság nyomait hogy ne lehetne legalább 80%-os pontossággal összeszedni mi is történt korábban."
"Egyébként az írott történelem totális hamisításával öngólt lőnek a nagy manipulátorok, mert a nemzeti határok amik ma megosztják a népeket le fognak miatta omlani, hiszen a nemzeti határok voltak az egyik fő határvonal amivel egymásnak tudták ugrasztani az embereket és hogy meg is ismerják egymást azért még különböző egyenruhákat is csináltattak meg zászlókat hogy lehessen tudni hogy ki az ellenség, mert egyébként az emberek hajlamosak voltak nem felismerni hogy a másik ellenség... :-D A nemzeti jelleg aláásásával előtérbe kerülnek majd az egyetemes azonosságok azok a közös értékek amik lehetővé teszik a békés együttműködést és háttérbe szorulnak az elválasztó határok."
---
Ja és egy nagyon fontos kitétel: ha találsz egy olyan elemet, valóságelemet ami nem illik a megalkotott elméletedbe akkor az felborítja az elméletedet. sokat ezt személyes sértésnek veszik és a gondosan kidolgozott elméleteiket védik a valóság ellenében, többnyire presztízs és anyagi okokból. (eladott könyvek,,, karrierr, tömegmanipuláció stb) Szóval a kivétel nem erősíti a szabályt hanem felborítja azt, megmutatja hogy nem fedi a valóságot az elkotott elmélet vagy teljesen hamis vagy részben hiányzik valami belőle. Tehát újra kell kezdeni az egészet és nem szabad kihagyni ezt a részt.