Friday, 21 October 2011

ala Breivik

Miért is beszélt Yuri Bezmenov a nyolcvanas évek amerikájában a KGB felforgatás alapvető taktikájáról és annak fő célterületeiről?
Hogyan lehetséges az, hogy - miután ő maga is elmeséli - ha ki akartak valakit iktatni, akkor azt megtették és mégis - ő érintetlen maradt, mindössze diplomáciai szinten tették lehetetlenné?
Sok mindenre rámutatnak ezek a kérdések.
Egyrész a KGB értelmesebb fele rájött, hogy amerikában van egy réteg az intelligencián belül (csoport) akiknek érdekükben áll amerika felforgatása. Nekik jó, ha az emberek agymosott zombikká változnak, hiszen úgy több hatalmat és pénzt tudnak maguknak megszerezni. Felismerték valószínűleg azt is, hogy ez a réteg pontosan ezzel a felforgató taktikával iszonyú hatalomra fog szert tenni. Azaz hosszabb távon pont az ellenkező hatást érik el a felforgatás eredményeként, mint amit szerettek volna. Amerika (azaz az élén álló valódi és rejtőzködő hatalmi klikk) egyre erősebbé válik mind katonailag és gazdaságilag az emberek elhülyülésének függvényében. Ugye az emberek egyre távolabb kerültek a felforgatás következményeként a valóságos hatalomgyakorlásától és egy bábkormányzat egy mesterséges virtuális politikai küzdőtér áldozataiként ebben a mátrixban ál-döntéseket hoznak - miközben a valóságban ugyanaz a szűk klikk hozta (hozza) meg a döntéseket.
Ez a felismerés engedte Bezmenovot működni és oktatni a lakosságot nyílt (open source) módon a KGB által alkalmazott taktikákra.
A hírszerző, elhárító, felderítő azaz titkos társaságok és csoportok irányítói között (és az ezeknek utasítást adó döntéshozók között) mindig is voltak olyanok, akik háborút akartak és voltak olyanok, akik békét szerettek volna. Azok, akik tudták mi a háború azok békét akartak (ők jobbára a katonák voltak). Azok, akik pedig remek jövedelmeket kaszáltak a háborúkból - nyilvánvalóan háborút akartak. A titkos ügynöki munka tehát idővel telítődött ezzel a kettősséggel: a jók és a rosszak küzdelmével.
A hatások azonban az emberi spiritualitás következtében nem állnak meg bizonyos térképeken kijelölt vonalak mentén és bizonyos kijelölt időhatárok között. Ezek a spirituális hullámok, melyeket például egy felforgatási folyamat kelt ma visszaütnek az orosz hegemóniára, európára és az egész világra - az amerikai bázisú gátlástalan hatalmi struktúra visszaverődést gerjesztő tevékenysége által.

Örvény.
"Oké. Ha kifejlesztenénk egy fegyvert amellyel el lehet pusztítani az egész földet (de biztosan) és ezt a gonoszok kezébe adnánk, akkor elpusztítanák? Végül is ha igaz az ezeréves bölcsesség, hogy minden rosszban van valami kicsiny jó is, akkor van elvileg egy halovány remény arra, hogy nem teszik meg - ugye? Amúgy meg úgyis mindegy. Ha tényleg materiális alapokon áll a világ, akkor törvényszerűen el kell pusztulnia. Hiszen az anyag elpusztul." ... gondolkodott a kisfiú...