Wednesday, 16 February 2011

A lelketlen ember

Gervai András Fedőneve: „szocializmus” - Művészek, ügynökök, titkosszolgák - című könyve Bereznay András írása után olvasva egészen érdekes színben láttatja a viágot, a múltat és a jelen történéseit Magyarországon.
Bereznay mereven elzárkózott azon kijelentésem elől, hogy a titkosszolgálatok működése jelentősen befolyásolta a "rendszerváltás" azaz a hatalomátmentés kísérletét.
Tény, hogy volt akarat a hatalomátmentés szervezett lebonyolítására, és Gervai kutatása nyomán feldolgozásra került dokumentumok alapján bebizonyosodott, hogy létezett szervezkedés a rendszerváltás előtti időszakból, készültek lehetséges forgatókönyvek és a lehetséges hatalmi szereplőkről titkosszolgálati módszerekkel jelentések, elemzések íródtak és operatív munka (lehetőség szerint beszervezés) is kapcsolódhatott bizonyos esetekben.
Idéznék Gervai könyvéből a 134. oldalról:
„Pszichokozmoszok
Az adott időszak jobb megértéséhez mondjuk el, hogy 1973-74-ben az MSZMP reform-, illetve rendpárti erői közötti harcban az utóbbiak kerekednek felül. (Az új gazdasági mechanizmust már 1972 végén