Monday, 24 October 2011

S, hogy mi van most?

A rendszer olyan átláthatatlanná vált az állandó megtévesztés jelenléte miatt (dupla, tripla-ügynökök tízezrei, akik már maguk sem tudják mikor mit is csinálnak; a nyelv felforgatottsága a különböző szakterületeken, a tudományokban, a hétköznapokban; az álcázott ügyek, nevek miatt), hogy alig van valaki, aki átlátja.
Csak remélni merem, hogy azért van ilyen.
Ha nincs akkor vége szakad az emberiség egymást öldöklő ciklusainak egy végső vérengzésben.
"You are eating your ticket." - mondta nekem valaki. Nem kell a ticket. Nem óhajtok részt venni egy olyan öngyilkosságban melyet egy óriási vérengzés előz meg.
Már kíváncsi sem vagyok. Ez köszönhető a sok éves kínzásnak, amit az értékes emberi kapcsolataimtől való mesterséges elszigetelés okozott. Megpróbálnak körbevenni mesterségesen irányított kapcsolatokkal, akik bizonyos idő után igyekeznek valamerre terelni (irányítani). Ahogyan az egész rendszer felépül. Tovább a pusztulás útján.
Látom ugyanakkor, hogy vannak emberek, akik értik és érzik a rendszer hiányosságait. Sőt beszélnek is róla. Bogár László az egyik ilyen Magyarországon. Sajnos vállalniuk kell az agymosás céltáblájának szerepét, mert mindenki, aki szóhoz jut ilyen téren - céltábla lesz. Hagyják egy ideig beszélni, mert talán már felismerték a "fékek és ellensúlyok" fontosságának szerepét (vagy csak szajkózzák valami befolyásos irányító szavait, miközben szarnak az egész irányváltásra) és megpróbálják finoman terelni. Először csak az időhatárokat szabják meg, amennyi idő alatt össze kell foglalnia a mondandóját - majd jön a "mi szempontjainkat is értsd meg" kérlek. S lassan a beszélő elveszti a józan eredeti hierarchikus szemlélet és gondolkodás kereteit. Hiszen a hipnotizálás ilyen egyszerű. Értsd meg az én szempontjaimat, amiket elmagyarázok és, ha ezek érthetőek netán néhány komoly érv is kapcsolódik hozzájuk (és ilyen mindig van, hiszen a humán relativitás elmélete szerint mindenkinek igaza van a saját szempontjai szerint) - máris beléptél az ÉN világomba. Azaz meghipnotizáltalak. Ha nem tudsz kilépni és visszatérni a nagy többség (akik általában nem tudják egységesen és magas szellemi színvonalon megfogalmazni céljaikat) és a spirituális hierarchikus társadalomredszer elveihez és az abból következő tennivalókhoz, máris hipnotizálva maradtál - ergo nem tudsz felébredni.
Ergo a nép elbukott egy jó vezetőt.
Hát így megy ez.
Így történt ez a jobbikkal is, az MDF legtöbb tagjával is, és a többivel is - kivéve a kezdetektől ál és kettős hátsó szándékokat követőket.

A tudás - ügynökei és az agyprogramozás

Már az 50-es években is voltak olyan ügynökök, akiket gyermekkoruktól fogva speciális célokra képeztek. Mit is jelentett ez a képzés? Azaz mi is a képzés egyáltalán?
Az életünkben összegyűlt tudást részben saját tapasztalatainkból, de nagyobb részben elődeink és külső kortársaink (értsd korban együtt létező, ránk hatást gyakorlók) információira építjük. Mindenki, más személyes reprezentációval rendelkezik a valóságról, néhány dologban viszont megegyezés születik. Ez nagyon fontos. Mindenki másképpen szervezi meg a saját életét, személyiségét akár ugyanolyan hatásoknak kitéve is! Mentális reprezentáció. Viszont vannak közös pontjaink.
A személyiség alapvető meghajtóerőit igen jól feltérképezték a világot uralni akaró csoportok. Freud igen sokat tudott az emberek irányításáról (lásd néhány igen kérdéses esetét pl Dóra) azaz a hipnózis hatalmáról - ugyanakkor igen keveset osztott meg a szélesebb közönséggel. Az emberekkel. Viszont megosztotta a tudását néhány emberrel a hatalmasságok közül. A hatalmasságok egyébként is mindig rendelkeznek bizonyos extra képességekkel is - nem véletlenül kerülnek ilyen helyzetbe. Az ő unokatestvére Edward L. Bernays írta a Propaganda című művet amely a mai Public Relations és a PsyOparations katonai kommandók alapjául szolgálnak.

A jelenlegi uralkodó társaság elrejtőzik cégek mögé, melyek körbetulajdonolják egymást. Kik tehát a valódi tulajdonosok? Nyilvánvalóan azok, akik ezekből a cégekből a legtöbb hasznot húzzák. Ezeknek a cégeknek a valóságos döntéseket meghozói nagy tudással rendelkeznek, képzettek és átlátják a jogi, szaknyelvi dzsungelt - amit mellesleg ők maguk teremtettek az átláthatatlanság megőrzése céljából. A cégek ilyen rejtőzködő döntéshozói egy (valóban, mint több kollégám megjegyezte) hálózatot alkotnak. A hálózat látszólag demokratikusan működik. Persze ez nem így van, de igyekeznek fenntartani ennek a látszatát. Tehát a hálózatban mindig vannak fő szálak és mellékszálak. Mivel a döntéshozók forognak a cégek vezetői székeiben (vagy éppen bábokat tesznek oda és más trükkös úton veszik ki a pénzt, mint az aranyrészvény vagy egyéb), azért feltételezhetjük, hogy a hálózat dekoncentrált azaz központ nélküli. Ugyanakkor vannak benne gócpontok. Hiszen, ha végignézünk bármilyen emberi csoportosulást és annak döntéshozói folyamatait - akkor megfigyelhetjük, hogy a "természetes vezetők"-nek nevezett személyek véleménye mindig súlyozottabban számítanak - tehát egyenlőbbek az egyenlők között.
Itt megint a hipnózis általam újradefiniált fogalmát kellene felidéznem. A hipnózis ugyanis egy képesség, mely két részből áll: a mások világába való belépés képessége (hipnotizálhatóság) és a mások az én világomba való meghívásának képessége (hipnotizőri képesség). Mindegyik képességgel rendelkezik mindenki, de különböző mértékekben. A két képesség egymástól független.
A természetes csoportok kialakulásában és életében a jó vezetők általában mindkét képességükben erősek voltak (egytől tízig skálán 8-10, ha az 1 a leggyengébb fokozat tehát hipnotizálhatóság 8-10, hipnotizőri képesség 8-10, intelligencia magas, hogy tudjon különbséget tenni:-). Nos ebbe a folyamatba nyúltak bele az okos "világurak", akiknek a birodalma most összedőlni látszik. Rádöbbentek ugyanis, hogy nekik olyan vezetők kellenek, akik erősek a hipnotizőri képességeikben, de könnyen irányíthatóak. Az ilyen vezetők nagy tömegeket tudnak megérinteni, megmozgatni - és könnyen irányíthatóak.
De ezt az irányíthatóságot sem bízták a véletlenre. Kutatták, és kidolgozták az emberi személyiség befolyásolására szolgáló pszichológiai megoldásokat. Ehhez kellett az MK-ULTRA típusú programok tömkelege, melyek az USA, a Szovjetúnió, Anglia, Kína, Afrika, Dél Amerika és Európa országaiban folytattak.
Az összetett kísérletek meghatározott célra irányultak: a személyiséget cselekvésre késztető motivációk feltérképezése és módosításuk lehetőségei.
A paranormális jelenségek kutatása így ezen titkos kutatások célja alá rendelve - erkölcsi gátlással nem rendelkező "kutatók" kísérleteivel karöltve - vált az egyik legérdekesebb részévé a nagy projectnek. Ugyanis eljutottak a gondolat-olvasásának kérdésköréhez.
A gondolat olvasás kérdésköre a széles nagyközönséget is foglalkoztatta - mindig is. Érdekes volna tudni mit is gondol rólam Ő - ugye a leggyakrabban előforduló kívánság a szerelmes fejében.
A világ uralmára törekvők azonban tovább gondolkodtak az ilyen naiv és egyszerű kívánságnál, melynek az alapja a szeretet és a szeretettel teli cselekvés vágyának megnyilvánulása (jó esetben). Ők irányítani akarják ezt a folyamatot. Hiszen a hatalom forrása nem a pénz, hanem az emberi elme - gondolják ők. Ha irányítani akarod a másikat irányítsd a gondolatait. Tehát feltérképezték a gondolkodás folyamatait, majd lehatárolták a lehető legkisebb területre, ahonnan mintát lehet venni (látóideg átmérője, beszédizmokat mozgató idegköteg átmérője) és feltérképezték a nyelvi, képi, audio területeket - a mintagyűjtés persze ma is folyamatban van.
Ezért a közoktatás is begyűrűzött a képbe, hogy olyan előkészített elméket kapjanak a felsőoktatás területére, akik birkamód "hallgatókká" válva visszaböfögik a nekik beadagolt tudást. És megkapják a megfelelő felkészítést a robot-rabszolga-mátrix-létre. Akik kitérnek ebből valamilyen módon (spirituális ébredés során) azok előtt két út nyílik meg: a rendszer "befogadja" őket, mert a személyiségjegyeik a rendszer fő irányait nem keresztezik; vagy elutasítja és eliminálja őket, mert a személyiségük történetesen sokkal erősebb, és tisztább, vagy haszontalanabb a rendszer számára, mint ahogyan azt a rendszert irányítók gondolják. Az előbbiek a rendszer működtetői, az újabb generációs döntéshozók lesznek, ezen utóbbiak pedig az elnyomott spirituális intelligencia vagy hajléktalanok, alkoholisták, a társadalom csudabogarai, különcök, spirituális tanítók stb.
Ez a folyamat olyan régóta megy már, hogy nehéz lenne a gyökereit felkutatni.
Ezért jó ötletnek tűnt valami olyan fegyvert adni ezen előbbiek (a világuralomra törekvők) kezébe mellyel végleg pontot tehetnének az ember ezen unalmas agóniájára. Miért?
A becsületes és erkölcsi gátakkal rendelkezők soha nem lehetnek olyan erősek, mint az erkölcstelen, gerinctelen emberek. Miért? A tudomány területét tekintve: azok, ki pl embereken kísérleteztek olyan tudáshoz juthatttak hozzá, amihez az erkölcsös tudós soha. Beleértve a halállal kapcsolatos kutatásokat, ahol a halál folyamatát vizsgálták tudományos keretek között. (Igen. Megöltek egy csomó embert miközben gépekkel mérték mi történik.) A katonai területeken sem versenyezhetnek, hiszen az erkölcstelen ember bármit kipróbál minden gátlás nélkül, míg a környezettudatos ember nem teszi ezt, ha úgy gondolja, hogy több kárt okoznak, mint amennyi eredménye lenne a kísérletének.
Tehát a tisztességes becsületes ember eleve hátrányokkal indul az erkölcstelen és gát-lástalan hatalommal szemben.
Ezért gondoltam azt, hogy olyan fegyvert vagy dolgot kell ezeknek a kezébe adni, amivel biztosan elpusztítják az egész bolygót. Így két lehetőségük lesz:
Vagy megteszik és akkor mindenki szenvedése véget ér - vagy:
És itt több dolog is történhet. Mivel mindig úgy fejlesztenek, hogy titokban maradjon minden, hogy megölik a fejlesztőket (ugyan ma már nincs erre szükség, mert az emlékezet törlés hihetetlen fejlődésen ment keresztül az ilyen Ewen Cameron félék miatt) és összevissza hazudoznak egymás előtt is (mert, aki titokban tudja tartani a másik előtt az ügyet az hatalmi előnyhöz jut) --- Ezért a rendszer féktelenül halad előre az önmegsemmisítés útján. Több szinten zajlik fejlesztés és több szinten kerül a feketepiacra a fejlesztés terméke is (tudás, fegyver stb.). Így a használók is ismeretlenek és a rendszer egyre kontrollálhatatlanabb lesz. Maguk, a magukat legfőbb irányítóknak gondolók sem képesek megállítani saját kreálmányukat. Amit lassan ők is látni kezdtek. Tehát a rendszer el fog pusztulni. Ez bele van eleve kódolva az eredeti céljaik tekintetében. Hiszen olyan vezetőket használnak, akik jól irányíthatóak, de nem képesek átlátni (átérezni) az alsóbb rétegek létformáit és így az egész rendszert sem láthatják át (nem is ez a dolguk a piramisrendszerben) másrészről folyamatos hazudozásra vannak ítélve. Ergo valós visszajelzést sem tudnak adni a legfelsőbb irányítók számára, akik nem értik mi is történik és miért is nem úgy történik, ahogyan azt ők eltervezték.

A rendszer ugyanakkor tehetetlenül gördül tovább az eddigi úton, hiszen az agymosott generációk viszik tovább a pusztulás felé - mit sem sejtve, nyomogatva a iphone gomjait nézve a való-világ típusú álvaló agymosóprogramokat. Ugye a fegyver, ami megjelenik a színen az általában el is sül (de legalábbis valamilyen halálhoz lesz köze a darabban). Így ezeknek a rosszfiúknak, rosszlányoknak nem marad sok más választása, mint vagy megtanulni együttélni a saját magukat is elpusztítani tudó hatalommal - vagy elpusztulni.
Ahhoz, hogy megtanuljanak ezzel együttélni - mi kellünk, becsületes, erkölcsös emberek. Ugyanis ezek a törvények (no nem a leírt jogszabályokról van itt szó, sem az egyházak által hirdetett szabályokról) nem véletlenül léteznek. Ezek a törvények segítik a létezésünket. És tulajdonképpen köszönettel tartozom azoknak, akik megjárták a másik oldalt és rájöttek miért is vannak ezek a szabályok és meg is osztják ezt a tapasztalatukat. Számukra ezek már nem csak valaki által leírt betartandó dolgok valami homályos ígéret fejében, hanem kemény csontba vágó természeti törvények, melyek be nem tartása kegyetlen következményekkel jár.
Asszem valami ilyesmi volt a terv. De annyi szemét ment már át az agyamon - mások gondolatai, faszságai, zsenialitása - hogy már nem vagyok ebben sem biztos.
Ami ma biztos: fordulóponthoz érkeztünk. Valamerre el fog dőlni az emberiség sorsa. Nagy változások előtt állunk, és ezek lehet, hogy kegyetlenek lesznek.
 A hataloméhes réteg próbálja eljátszani a "majd holnap jobb lesz" időhúzási taktikát - eddig sikerrel hozzáteszem - de nincs tovább. Kimerítették a lehetőségeiket. Megvezetnek még mindig sok naiv ügynököt, akik nem látnak bele minden játszmába, de jelzi tevékenységük mikéntjét és irányát, hogy igen keményen próbálnak lenyomni (depresszálni, megfosztani fizikai szükségleteim kielégítésétől kizárva a munkaerőpiacról, manipulálva a munkahelyi közösségeimet, megfosztani spirituális fejlődési lehetőségeimtől - a lehetőségeimet erős kontroll alatt tartva, meg tudják határozni hol dolgozhatok mennyi pénzért és nagyon jól tudják az mire elég és milyen hatással van rám, stb). Szóval a maskara megváltozott, az irány nem. Az irányváltozás azok felől érezhető, akik legbelül megváltoztatták a döntési referencia-pontjukat áthelyezve az anyagi és hatalom-mámor adta alapokról egy szerényebb és spirituálisabb alapra.
Sajnálom az álmaimat, a le sem élt, el sem kezdett életemet. De így van ez. Nem mindenkinek adatik meg a család, a szeretet, a folyamatosság, a biztonság. Az egyik legbiztosabb ember az életemben az édesanyám. Rá mindig számíthattam élelem és szállás tekintetében, de a szeretetéről is meggyőződtem: valós. Köszönet érte.