Saturday, 7 January 2012

Azt kérded miért?

Azt kérded miért varatta Hitler - és pont ő - a sárga színű dávid csillagot a zsidók mellére? Hiszen maga is zsidó zabigyerek volt az egyik fő cionista véletlengyereke. Nem tudott róla. Egész politikája, élete a zsidók körül forgott. El akarta pusztítani őket. Tudat alatt érezte, hogy köze van hozzájuk. Majd szerelmes lett egy zsidó lányba. Pályafutásában volt egy hirtelen törés, amikor - kortársai, tisztjei szerint - elhagyta hadvezéri zsenialitása. Miért? Azt hiszem megmondták neki. Elég sokkoló lehetett megtudnia, hogy ő maga is Rotschild gyerek. Bele is rokkant, hiszen egész életében a saját fajtája kiirtására törekedett.
És miért is varatta a zsidók mellére a sárga színű dávid csillagot? Nagyszerű dolog ez a tudatalatti. Javaslom ennek a kérdésnek a megértéséhez az említett objektumon való meditációt.
Két háromszügből áll. Egyik csúcsa felfelé mutat, ez a férfi, a piramis, a szakrális hierarchia, a hatalmi szerkezet, szimbóluma. A másik háromszög csúcsa lefelé mutat, ez a nő, a kehely, az uralkodást jelentő szolgálat helyes irányát jelzi a szakrális hierarchiában.
A cionisták a dollár bankóra csak a felfelé mutató piramis jelét használják. A tetteik mutatják ennek az okát. Függő, szenvedélybeteg módon harácsolják a hatalmat, a pénzt - és e cél érdekében bármilyen eszközt felhasználnak. Ölnek, lopnak, csalnak, hazudnak.
Hitler tudattalanul is ezen elfeledett bölcsességre emlékeztette saját fajtáját a sárga színű dávid csillaggal a mellükön, munkatáborokba irányítva őket, vagyonukat elvéve és pusztulásba dolgoztatva vérrokonait. Hiszen dolgozni már elfelejtettek. A sárga a bölcsesség színe. A zsidók így viszonyulnak saját fajtájukhoz, ahogyan Hitler.
Tanulságos meditáció.
De folytattam is otthon ezt a meditációt:
Sárga. Nap. Sugarak. Hat kis háromszög a két nagy háromszög metszéseiből. Hat kis alom. Hatalom. Szerte szórja sugarait, mint egy nap, ingyen segítve a fákat, hogy rügyet fakasszanak, ingyen a meleget, hogy legyen tavasz - élet a földön. Ingyen felkel mindennap és a föld minden zugát beszórja sárga sugaraival - fáradhatatlan és feltétel nélkül szeret.
Ehhez képest a cionista zsidóknál csak ennyi maradt:
Jézus zsidó volt.
Ezzel a jó zsidó kérdését le is zárhatjuk. Nincs ezen vita. Jézus zsidó voltáról, mind a zsidók, mind a keresztények szeretnek megfeledkezni. Ő olyan zsidó volt, aki szembefordult akárkivel, aki nem az Isteni utat járta, és tanított. Tanított ingyen. Szórta a sugarait a világra. És a rothadt lelkű zsidók kivégeztették. Majd egyházat építettek, de nem azokon az alapokon, amit ő fektetett le - hanem kiforgatva, felforgatva, hazugságokra. De a valóságos ereje és hatalma még így is átvérezte a történelem több ezer éves hazugságait. A hataloméhes hazugokat pedig ma saját kapzsiságuk fogja, saját kezük által elpusztítani.
Egy zsidó szavai ezek:
"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja."
(János evangéliuma 8.44)