Sunday, 26 August 2012

ál-nemzeti önértékelés és stratégia

A napokban összeült egy díszes társaság meghatározni ki is a magyar. Ki és mi a története. Kár, hogy a magyarok nem voltak ott nagyobb számban... A mély és valódi igazságok keverése zajlott ezen a találkozón a bődületes hazugságok és félrevezetés magasiskolájával keverve. A kiadott és közzétett írásmű így fércmunka és hazug. Vannak komoly kutatásokról és rég eltemetett (elhazudott) tényekről való kiszivárgások, de összegészében hazug és ami a hazugság alapjaira épül az rombol. Néhány idióta különösen kirívóan szerepelt. Hát igen. Yuri Bezmenov megmondta előadásában azt a nemzetet, amely nem akar felforgatva lenni azt nem lehet felforgatni. Sajnálom, hogy ide születtem - bár amit máshol láttam az még ettől is rosszabb. A magyar nyelv - és általában a nyelv - nem szülője a kultúrának, hanem mérföldköve. Amire nincs szavad, arról tudásod is hézagos. A szavaink, a kifejezéseink - szókincsünk - egy a szókincsen tlmutató tudás lenyomatai. Másképpen hogyan volna lehetséges megtanulni egy másik nyelvet egy egynyelvű szótárból?
A nyelv tehát később keletkezett, mint a kultúra. A nemzeti tudás komolyabb és mélyebb gyökerű mint a nyelv. Az alapértékek szintjén csak a tiszta alapértékekre épülő, a hatalom spirituális szerkezetét figyelembe vevő népcsoportok, közösségek maradhattak fenn hosszú távon.
Mivel ma a hazugságra alapozott zsidó személyiségtorzulás általánosan elterjedt a globális hatalmi struktúrákban és ezek alapjai távol állnak a spirituális gyökerektől - pusztulásra vannak ítélve. Ami globális jellegű elterjedtségük miatt az egész emberi faj pusztulását is jelentik.
Végjáték uraim.
Annyi történt mindössze, hogy mostantól a pácban mindeni benne van. Azok, akik eddig sakkfiguraként  tologatták hús-vér embertársaikat egy gazdasági sakktáblán és eközben Istent játszottak akként éltek és öltek - felkerültek a sakktábblára. Nos milyen érzés? Üdvözlöm önöket a sakktáblán.
Szeretném figyelmeztetni önöket az Istennel való sakkozás kockázataira!
A magyarság őrizte sokáig a hatalom spirituális szerkezetéről való tudását. Nem beszélt róla, hanem a cselekedeteiben őrizte azt - hiszen megértette.
Ezért volt a hazugság dagonyájában fürdő és arra építő zsidó-csaló vallási agymosott réteg fő ellenségévé. Ők ugyanis nem tudták mocskos játékaikat játszani ez ellen. Persze mondhatnánk azt is elismerőleg, hogy igen van amit ők tudnak jobban. Ez a pusztítás. Sajnos csak ezt ismerik. Az élősködést és a pusztítást. Persze itt szót kell ejtenem azokról is, akik már észre tértek a vallási személyiségtorzulás eme súlyos vállfajából. Ők nem zsidók - hanem emberek. Csak úgy mint a többi. Nincs hamis felsőbbrendűségi tudatuk és érzik az iránymutatók hamis vagy helyes voltát. Értő módon olvassák a vallási iratokat. Kiszórják a szemetet belőle, mert van benne jócskán. A katolikus vallás meg egyenesen egy hatalmas tévút. Zsidók és a Római hatalmi törekvés hozta létre, mert az egyistenhittel és az eredendő bűnösség vádjával jobban manipulálhatóvá lehetett tenni az embereket. Birodalmi célokat szolgált, szolgál.
Amit hazug alapértékekre és hazug tényekre építenek, nem lehet egy nemzet - és főként nem a magyar nemzet - alapdokumentuma.
Az angol power szó erőt hatalmat jelent. A magyar hatalom szó jelentéstartalmából lassan kikopott  az évszázados felforgatás miatt az éltető jellege. A vonzás hatalma. A szeretet hatlama. Vonzóerő. Vonzerő. Ami megmaradt belőle az a kényszerítő erő, kényerítő hatalom. De ez a fajta hatalom pusztulóban van. Ha nem tűnnek el, velük együtt pusztul az egész emberiség.
A spirituális hatalmi rendnek kell felváltania ezt az őrült fosztogató rendet - ha van igény az emberi fajban a túlélésre. A spirituális hatalmi rendet a piramis jelképezi. A piramis csúcsán kizárólag a szerető Isten foglalhat helyet. Minden egyénne meg kell küzdenie a saját vallásának agymosásával és ki kell dolgoznia a saját értelmezését a szerető minden emberi hatalomnál nagyobb hatalom felé.
Isten egy természeti jelenség. Nevezhetjük közös tudatnak, vagy közös energiamezőnek, mely önálló életre kel. Ez teljesen ellentétes a katolikus agymosással, ahol Isten megváltoztathatatlan az ember által.
A magyarok Istene nem megváltoztathatatlan. A magyarok tudták, ismerték ezt a jelenséget és azt is tudták, hogy ha elég sokan próbálnak kapcsolatot létesíteni vele megjelenik és önálló életre kel. A szeretet alapjaira épülő közös tudat (minden emberi hatalomnál nagyobb hatalom) pedig erősebb a félelem alapú más vallások hatalmától. Az Isten mi csináljuk. Mi teremtjük. Az által jön létre, amit teszünk és amit értékesnek vallunk. Ezek összegződéseiből jön létre a Magyarok Istene. A szeretet közösségeinek ereje (hatalma) kisugárzik és segíti azokat, akik hisznek benne.
Ezért szórják teli a magyarok önmeghatározó írásait szeméttel olyanok, aik nem követik azokat az alapelveket, melyek minden nép túlélését és jól-létét biztosítják. Ők a hatalmi piramis csúcsára az anyagot, az egót és minden mást helyeztek - a szerető isten megnyilvánulási formái helyett.
Ezért kellett meghalnia Jézusnak is. Ő elmondta az embereknek: "Nem én gyógyítottalak meg, hanem a TE hited gyógyított meg téged." A TE HITED! Gondoljátok meg tehát, hogy kiben és miben hisztek, mert a sok kis hit - közösségbe olvadván erőt teremt. Ha olyan dolgokban hiszel amik pusztítanak - ez az erő is pusztító lesz. Ezért van jelen a sok mocsok a világban. Isten nem tőlünk függetlenül létező dolog. Hatunk rá és mi hozzuk létre.

Tuesday, 21 August 2012

Kerékpártúrán voltam

Kelet Magyarország: Bp-börzsöny-mátra-bükk-zemplén-szatmár-debrecen alatt vissza újszilvásnak-jakabszállás.

parancsmegtagadás

A katonai agymosás egyik sarkalatos pontja, hogy a katona gondolkodás nélkül teljesítse a feljebbvalósa által kiadott parancsot.
A gondolkodás (intelligence), a valóság felderítése (hírszerzés, felderítés, intelligence) és a végrehajtás - sőt már a stratégiai tervezés is különváltak a modern hadseregek működési folyamataiban. Angol nyelven ezt compartmentalization-nek hívják. A megosztottság (separáció) lehetővé teszi, hogy az egyik folyamatban részt vevő ne tudja, kik végzik a másik folyamatot, vagy mi is történik valójában.
A titkolózásra szükség volt egy darabig, hogy a legjobbakat megvédhesse a rendszer - hiszen ezek "kilövésével" megbénulhatott az egész hadsereg (az intelligenciára gondolok, mérnökök, katonai tudósok, haditervezők, stratégák). Angliában még ma sem jelzik a tiszteket semmilyen vizuális megkülönböztető jellel sem, pontosan a második világháború mesterlövészei miatt... Ugyanakkor az egységek közötti kommunikáció torzulhatott. És a hierarchikus berendezkedés miatt mára elég egy két embert a hierarchia tetején megfizetni (megvenni) és máris van egy egész hadseregünk. Lásd az amerikai hadsereg sorsát.
Szükség volt olyan elit egységekre, melyek önállóan tudnak szelektálni a közös cél szempontjai szerint a parancsok között és végül képesek önállóan döntéseket is hozni, melyek nem generálják a feszültséget hanem rendet teremtenek. Melyik parancs jön az "ellenségtől" és melyik a sajátunk? Ennek megkülönböztetésére eleinte különböző kódokat használtak, de a gondolatolvasás technológiája a kódfejtést majdnem fölöslegessé tette. (bizonos szint alatt - azok között akik a technológia létével sinsenek tisztában - a kódolás még működik, plusz a még lejjebb lévő szinteken lévők kizárására is hasznos a használatuk).
"Ha tovább megyek hagytál volna meghalni ugye?"
"Így van!"
Néma csend honolt egy darabig.
"Csak miattam kértél légi támogatást. Miért?"
"Nem csak miattad. Azok is odavesztek volna akik érted mentek segíteni. Egy óriási túlerő indult a begyűjtésetekre. Egyikőtök sem élte volna túl. ... Hogy miért?  Szükségünk van rád egy későbbi feladat végrehajtására. De ehhez meg kellett törnünk a kiképzés agymosását benned."
Később a team egyik tagja:
"Hogyan intézted el, hogy légitámogatást kajunk?"
"Van egy két haverom a tengerészetnél."
"Egy két haver...Ja. Aki napalmbombákkal dobálózhat mi? Ehhez minimum egy tábornok kell nem?"
"Nem feltétlenül. De ha igen, nem lehet tábornok haverom?"
Az akciót jó előre megterveztük. A team tagjainak önként kellett elindulniuk segíteni. A lehetséges kiszállási útvonalakat végigszámolva egészen az utolsó pilanatig készenlétbe kellett helyezni minden egységet. A team erről semmit sem tudott. Egy repülőgép anyahajó véletlenül épp a közelben járt...
Akció sikerrel teljesítve.
Katona megértette?
Meg.
És úgy tűnik tényleg megértette:-D
"És most mi lesz?"
"Majd idejében megtudod."
"Addig is add tovább, amit tanultál."

Thursday, 16 August 2012

Tiszteletét tette nálam az FSZB

FSZB

Az Izland újra című bejegyzésre kattintottak.
atom.ru
gyorsak és barátságosak egyenlőre...
amíg a tyúkszemükre nem lépek és megtanulok oroszul is...:-D