Monday, 3 January 2022

Válogatók, a vérhitű rendszer társasjátékai

 "Óhhh... hát maskarabál... olyan nincs is." - mondja Masha Jizcak a vörös fecske bájosan elbűvölő mosolyával. "Biztosan hiszel az összeesküvés elméletekben is, meg az UFÓ-ban..." - s nevetett egyenlőre felhőtlen fölényességgel kevert önfeledtséggel.

Ma már egyre kevesebben nevetnek. Visszakapják mindet, s ráadásul úgy hogy csak az lesz benne - de az vérerősen - amit ők tettek bele. A pusztulás és rohasztás művészete. A Hannibál Lechter féle ínyenc megközelítés a Kocka - Cube - leleményes csapdáival, a predátor kitartó kegyetlenségével. Hús kell a szörnyetegnek. Emberhús.

Csak eleddig mi is ott voltunk és a kevés ötletgazda - akik ebben alkotóként vettek részt és ennélfogva kiváltságokkal rendelkeztek - most résztvevő lesz, olyan mint a többi. Igaz hogy többet tud a csapdákról, az előszobákat is ismeri többé kevésbé, de inkább többé - mégsem tud mindent. Hiszen a teteje se homogén amikor a nagy pénzek elosztásáról kell dönteni mindig véres harcok dúlnak, és ez egyre hevesebb lesz, miközben egyre láthatatlanabbá válik. Precíziós harmadik világháborút akartak, pontosan kimért csapásokkal. Megkapják. Csak most mi nem leszünk ott. Mi akik a valódi szeretet törvényét szolgáljuk életünk minden megnyilvánulásában tudat alatt és felett és benne. És segíteni sem fogunk különböző aluk keretében, hogy ez vagy az a szarházi vérhitű kikerülhesse a segítségünkkel a csapdákat, meg tudja csinálni az embertpróbáló felatadokat, a válogatók irtózatosan magasra emelt szintjeit teljesíteni tudja. Itt a vége.

Tőlünk megkövetelték, hogy mindent erőnk és tudásunk legjobbja szerint végezzünk el, alkossunk - hogy nekik kényelmes jólét legyen a részük. Például az útbiztosítók ősi tevékenységét végezve nekünk akkor is biztosítanunk kellett nekik a félelem nélküli szabad útválasztást, amikor az bennünket sodort halálos veszélybe... Megkövetelték tőlünk, de áthajtottuk rajtuk is, ha nekünk úgy kell akkor nekik is... És ők nem tudják ezt megoldani. Meghalnak.

Egyik ezt mondta nekem: "Péter, olyan sokan vagyunk, hogy muszály valahogy redukálni a létszámot. Akkora a tolongás a húsosfazék körül hogy el kell hullania legalább a felének... de lehet hogy három negyedének ahhoz hogy jó legyen..." nevetett majd elgondolkozva hozzátette - "De az lenne a legjobb ha csak én maradnék meg az embereim." s még jobban nevetett. Mondta ezt természetesen abban a tudatban hogy hajtani tud bennünket és meg tudja magának csináltatni velünk hogy minden ott legyen, akkor amikor neki kell és ő maga is a legjobb formáját hozza. Ezt a privilégiumot elfelejthetik innentől mind.

Van még sajnos egy csomó ilyen rohadék, akiknek beállítottunk sokmindent - mert mittudom én miért... (vagyis sok oka van: a harmadik világháború elkerülése amit minden áron létre akartak hozni, vagy legalábbis olyan csatornába terelése hogy azok pusztuljanak bele csak akik ezt akarták s más fejére ne potyogjon a bomba meg a repesztörmelék - az egyik legnyomósabb ok, többen olyan folyamatosan végzendő feladatot válaltak ami minden földi élőlény számára fontos stb stb...). Ezeknek is menniük kell valamikor, mert a szarházi vérhitű hatalmat örökítik tovább ezek is, aminek véget akarunk mi vetni. Viszont le kell valahogy váltani őket.

S kikkel váltanánk le őket? Hát nem volt sok választás... ezeknek a gyerekeit, rokonait, az alóluk kiszedett meggyötörteket képeztük ki és húztuk fel, hogy le tudják vágni őket és a feladatok el legyenek végezve.

Lassan a zsidó birodalmi feladatokat kezdtük így elszabotálni, ami avérhitű szarházi rendszer számára volt fontos (a föld embertömegeinek butaságban és félelemben tartása, hogy nehogy felnőjenek és belelássanak a lapjaikba sőt még tegyenek is ellenük...) a saját feladatainkat pedig erősíteni. Egyáltalán nem volt ez könnyű, főleg ha azt nézem hogy csak és kizárólag szarházikból tudtunk válogatni akiket a feladatra hajtani csak a saját vágyaikon keresztül tudtuk, amik meg főleg a tetejére való feljutás, a bosszú a sok megaláztatásért, megölt családtagokért, szeretteikért - mert a szürke állomány számára ez is fontos volt. Ilyen belső meghajtóerőkre kellett építenünk a saját hajtásunkat ahhoz, hogy bármilyen eredményt fel tudjunk mutatni. Azok akik tudatosan elvágták magukat a valódi szeretet értékrendjétől, azok számára sokszor csak a pusztulás és a pusztítás maradt. Velük nem lehetett mit kezdeni.

De a szarházi vérhitű rendszer tetején lévők is felismerték, hogy a szeretet valós tettei nélkül ők is csak sétáló halottak, nem sokáig bírják... ezért felépítettek egy halott, hazug álszeretet támogató rendszert maguk számára - azaz velünk csináltatták meg azt is, mert amit ők csináltak maguknak az pokol volt. Ebből is kiszállunk. Marad a mézes mázos hazugság. Ezzel viszont nem húzzák sokáig.

Mint a szöszi itt a másik házban. Az is röhögött jókedvűen rajtam, hogy szenvedek... de nem sokáig. Viszont becsületére legyen mondva egész majdnem a végéig bírta. Csak az utolsó pár hétben hallgatott el... hahaha Akkor már tudta, hogy neki vége. Elégtétel látni ahogy megdöglenek. Köszönöm a természet erőinek hogy láthatom időnként.

A vírusaikkal erőrlködnek még mindig meg a rádióval, meg az ételekbe tett mérgeikkel... ez maradt nekik, meg a gazdasági fegyverek, a kifosztás. Ennek is vége lesz egyszer.

Sunday, 31 January 2021

Vérhitű valóság

 Hunor s Magor Menroth fia...

Akik Sém, Kanna és Jáfet leszármazottai...

Akik Noé családfájának leszármazottai...

Akik Ádám és Éva leszármazottai...

és tovább. Zsidók. Hagyományuk a vérhagyomány. Céljuk a hatalom megszerzése és megtartása és annak élvezete és növelése. A szeretet csak eszköz a céljaikhoz. A vérvonal megtartása két szempontból fontos: ki kinek a leszármazottja és mennyire tartja meg önként a vér hagyományát (a rendszeres emberáldozatokat).

Apropó mikortól is hívják a hunok magukat magyaroknak? Hun vót hun nem vót... lett magyar.

Annak idején sok sok száz évvel korábban a zsidók és közöttünk (mi - azok, akik az életüket a valódi szeretet törvénye alá rendeltük, annak minden megnyilvánulásában) létrejött egy szövetség.

Ez volt az első szövetség. (1st Reich) A szövetség gondolata a részünkről kényszerűségből, részükről hatalomvágyból került terítékre. Ők világuralmat akartak, korlátlan hatalmat minden nép és mindenek felett. Mi a vérhit őrületét akartuk eltüntetni vagy megértetni az emberiséggel micsoda önpusztító hülyeséget művelnek.

Sok évszázadon keresztül utaztak az őseim és megpróbálták megtanítani, tudatosítani a különböző népekben mi a közös tudat és hogyan lehet ezzel jól élni a szeretet törvénye alatt. Míg a zsidók és más népek vérhitű csoportjai ennek pontosan az ellenkezőjét tették. Elhazudták a közös tudat létét, és sokkolták a pusztítással, a kínzással, az öldökléssel, szándékkal okozott éhínséggel, trükkökkel, csodákkal, nemi szabadossággal, mézzel és vagyonnal az embereket és más népcsoportokat. A zsidókkal azért kötöttünk szövetséget, hogy maguk alá gyűrjék és egységesítsék a különböző népek vérhitű őrületét. Tettük mindenzt azzal a céllal, hogy amikor ez megtörténik LE TUDJUK BONTANI EZT AZ ŐRÜLT PUSZTÍTÓ TÖMÖRÜLÉST.

Ha ma körbenézek ez a cél nagyon messzi dolognak tűnik, bár ha arra gondolok, hogy lassan tönkremegy az élőhelyünk, akkor végül sikerülhet eltakarítani ezt a szemetet végleg a bolygó élővilágával együtt. Nem így akartuk. Abban reménykedtünk hogy talán sikerül pár embercsoportot megnyerni. Nem sikerült. Lesz ahogy lennie kell. De eltakarítani el fogjuk ezt a mocskot örökre.

A zsidó rendszer erre a szövetségre alapult. Egyébként nem voltak többek, mint egymást levagdosó barmok, mint az összes többi nép. Rabszolgák is voltak más ugyanilyen népek alatt. Akkor esküdöztek, hogy most már értik és "megcsinálják..." Mármint hogy a valódi szeretet törvénye alá rendelik a pusztító vér-kultúrájukat. Egyik se tette ezt sok száz nemzedéken keresztül. Ellenkezőleg. Tovább bonyolították a rendszerüket és minden maguk alá gyűrt vérhitű népet ellenünk uszítottak. És persze őket egymás ellen is. Mondanom sem kell. Mindeközben velünk (az életünket a valódi szeretet törvénye alá rendelők - mi) csináltattak meg mindent, fegyvert, tudományt, művészeteket, beállítatták magukat hogy tündökölhessenek mint írók, költők, tudósok, harcosok és közben sokszor mi írtuk a tudományt, a verset, és sokszor mi harcoltunk helyettük.

De cserébe mi is áthajtottunk rajtuk nagyon sok mindent. Már az első szövetségbe belekerült a valós történések pontos számontartása. A dokumentáció. Az emlékezet megőrzése. Persze kifelé és felénk is mindent elhazudtak, róluk csak jót és szépet lehetett mondani, közben azért mégis kénytelenek voltak titokban megőrizni az emlékeket. Eleinte szóban, a közös tudat átadott képeivel, táncban, énekben, majd később írásban, képekben, még később a modern eszközökkel is.

Ha ezt nem tartják be elveszítik a hajtóköröket amiket erre a célra hozunk létre velük. És egyben elveszítik a minden államok fölötti hatalmukat, a minden államok költségvetésébe való belenyúlás lehetőségét. Ami a legfájóbb dolog a számukra, ezért inkább megcsinálják amit kell, és körbehazudják ha kiderül.

Mert minden kiderül egy bizonyos idő elteltével.

Fehér kalap, vörös kalap, és a háttérben meghúzódó szürke zóna...

....

Izsák az "Isten" hívó szavára kivezette fiát a pusztába hogy feláldozza... (Isten az Izsákot hajtó családfő volt... a közös tudaton keresztül hajtotta hogy gyakorolja a vérhitét.)

De amikor Izsák már előkészült, kivitte a fiút a kést és az egyéb kellékeket (amikre nem emlékezhetek mik azok) felnézett az égre és még egyszer megkérdezte az Istent: "Valóban ezt akarod?" De nem Isten felelt, hanem egy "angyal" és azt mondta: "Nem kell feláldoznod a fiadat Izsák!" Izsák sóhajtott egyet és elengedte az áldozatra szánt fiút. De nem széledtek szét mint ahogy azt a biblia története hazudja. Ott maradtak és Izsák folytatta: "De ha már előkészültem, és kihoztam a kést, meg a többi kelléket, akkor fel kell áldozzak valakit. Ez a törvény!" Az angyal sóhajtott egyet a mögötte álló másik manipulátorra nézett és megkérdezte mi legyen. Az bólintott és azt mondta: "Így van. Valakit fel kell áldoznia. Mondd meg neki hogy válasszon másikat." Az angyal sóhajtott megint gondolatban köpött egyet és azt sugallta Izsáknak, hogy: "Jól van. Áldozz fel akkor egyet..." de be sem fejezhette Izsák már a szavába vágva ajánlotta egy másik gyermekét: "Itt van ez, ez a jáfár család egyik kurvájától van ezt is szeretem, jó emlékek fűznek hozzá, de szívesen feláldozom." Az angyal megint köpött egyet s mondta lemondóan hogy "jól van, legyen úgy." Izsák fogta a gyermeket és közölte vele hogy most személyesen találkozhat Istennel. "Nézz körül fiam, nézd a füveket milyen szépen szikráznak a nap sugaraiban, nézd az eget micsoda kék tiszta ragyogás és te ma megdicsőülhetsz." A gyermek csillogó szemmel nézett körül és boldog mosollyal nézett körbe. Testvérei és rokonai, a nagy család ott álltak körben mind mosolyogtak és dícsérték! "Bátor vagy és szeretünk!" mondták neki. Közben Izsák odafordult a többi gyermekéhez és megkérdezte őket: "milyet akartok, hörgőset visítósat, vagy magasztosat?" A sok gyermek közül többen a hörgőset kiabálták, kevesen a magasztosat, arról nem nagyon tudták hogy az milyen.

Izsák megkérdezte a fiát hogy készen áll-e. Az kíváncsian szívdobogva igennel válaszolt. Közben Izsák kezébe vette a kést és az igen után fültől fülig elvágta a gyermek torkát. Annak tekintete a boldogságból a másodperc tört része alatt halálfélelemmé torzult, kétségbeesetten próbált levegőhöz jutni a kersztülmetszett légcsövén, melyet lassan lüktetve megtöltött az ütőeréből spriccelő vér. Mindeközben hörgött és bugyborékolt saját vérében, amit a ministráns testvére próbált az áldozati kehelyben felfogni. Közben Izsák a hajánál fogva tartotta a gyermek fejét hogy minnél több vért tudjanak a kehelybe gyűjteni és jól lássák a többiek a szenvedését.

Miután kiszenvedett, lassan gyengéden leeresztette a földre, felfektették az oltárra. Szertartásosan ittak együtt a vérből és megerősítették az összetartozásukat. Ezután Izsák megparancsolta a gyermekeinek és a cslád többi tagjának, hogy erre csak akkor emlékezhetnek amikor továbbadják az utódaiknak a családi szokást.

A borzalom folytatódott. Kétszeresen is. Ezután ettek az áldozatból. És mindent továbbadták az utódaiknak is.

Vérbiztber. A vér biztosítók. Az első biztosítási feladatkör ami a birodalmon belül létrejött, amit a szarházik találtak ki. Ők is mindig valamit kitaláltak és hajtották amikor hajtókört kellett csinálnunk nekik. Ha ezt akarják... megkapják. De lassan áthajtottuk rajtuk, hogy mindent csak azokkal tehetik meg, akik - akár tudatosak, akár nem - maguk is elfogadták a vérhitet, a "vér erejét" ahogy ők fogalmaznak.

A rekonstrukció is így zajlott. Akkor is vágtak... Mi felvettük a borzalmakat.

...

Egy alkalommal egy csapat zsidó gyerekkel kellett foglalkoznom, amolyan zsidó zsidó gyerekek voltak olyanok akik a hivatalos rendszeren belül is zsidónak vallották magukat, beszéltek héberül és a vérvonaluk is zsidó volt minkét értelemben. Használtam egy héber jelzést amivel jeleztem nekik hogy most beszélhetnek nyíltan hangosan. A szüleikről tudtam hogyan csinálják ezt... ellestem a trükköt. Elmeséltem nekik az Izsák valódi történetét. Amikor a hörgős vagy visítós részhez értem az egyik kislány közbevágott kicsit sejpítve: "Nem is igaaaaz! Mi sose csinálunk hörgőset!" Erre egy idősebb srác rákontrázott hogy: "Dehogynem, Ytzak rabbi is ugyanígy megkérdezte tőlünk is hogy milyet szeretnénk!" A kislány már vele is vitába szállt a maga 4-5 éves formáján "Neeeem igaz, nem így szoktuk." mondta a srác a barátaival nevetett rajta majd ezt mondta: "Te még kicsi vagy neked még nem mutatták meg anyuék, de majd meglátod milyen az igazi véráldozat!" S nevettek a kislány megsértődött...

Ebben a pillanatban berontott két felnőtt zsidónő és ráordítottak a gyerekekre, majd hajtották őket hogy halgassanak, és kitessékelték őket a teremből.

Felvettünk mindent, képi és hanganyag és egyéb érzékelési anyag is bizonyítékként szolgál.

A hivatalos rendszerben a katonai hírszerzői státuszom alatt hivatalos engedéllyel és felszereléssel rögzítettem az eseménysort. Vajon miért is hallgatnak a titkosszolgálatok felett azok tetején uralkodó nagycirkusz tagjai arról hogy mióta és milyen státuszban kerültem a katonai hírszerzés berkeibe?

Szarházi mind. Kivétel nincs és ha van akkor az is hazudik.

De ha van annak adok valamit:

19568/>:@124756A3647 B24167/145293

Sokminden hozzá van ragasztva aki hozzá nyúl kösse fel a gatyáját, picsáját mert forró! Aki megpróbálja megváltoztatni, eltüntetni az anyagot az az életével fizet. Természetesen más is van ott... Sokat dolgoztunk a családommal azért, hogy élhető élet létezzen a földön, ezek két lábbal tiportak bennünket folyamatosan és még ma is szenvedünk az általuk előre beállított szemétségek miatt. De mindenért megfizetünk kamatosa kamattal. És ők csak a halál után fordulnak meg. Hát legyen akkor úgy.

Monday, 3 August 2020

ki-sugárzás követő rendszerek

Ja...hát volt régen a radar... de nem is az volt a legelső! Gondolj csak bele mi volt előtte:
Ment a paraszt, kalandor, felderítő, kíváncsi, vizet, új legelőt kereső és megnézett mindent. Várt figyelt. Olvasta a nyomokat a földön, a lerágott fűzfakérgeket érintette, szaglászta, kiszagolta a gyökereket a virágok között. Megtalálta amit keresett. Hogyan? Idővel egyéni tapasztalat... mondaná aki hazudni és terelni akarja a lényegről a szót. Az egyébként, de nem az egyedi egyedé aki ott a szél mozgásából tudta hogy másnap vihar lesz, a víz szagából tudta milyen állatok járnak oda inni és mi van a földben ahonnan a víz előtör.
Nem az egyedé, hanem az egyed apjáé és anyjáé és az ő apjuké és anyjuké és a nagyapák és a nagyanyák és a dédapák és a dédanyák tudása együtt ott abban a pillanatban, a közös tudatban tárolva és a kellő pillanatban előbújva megmutatta, hogy azt a gombát nem szabad megenni, hogy ettől a póktól óvakodni kell... Egy szó soha nem hangzott el róla mégis TUDTA.
Mint a Plan(t)k-tont a bálna megtalálja...Na jó az már bonyolultabb...
Szóval a radar előtt is volt már érzékelés.
A geiger gergely counter, a kisfaludy távcső is ezért lényeges - erre akkor még nem is emlékeztem... a gravitációs távcső, merthogy az se radar mégis érzékel. És a többi.
A létezők kisugárzását mérő és érzékelő rendszerek. Merthogy ezek nem bocsátanak ki ("nem-e?") jelet aminek a visszaverődését érzékeli egy érzékelő áramkör...
És az a szomorú hogy az elektromosság első megjelenése és igába hajtásával egy időben kezdék el a pénz és a hatalom megszállotjai ennek kutatását - és egyben minden közbeszéd megtiltását erről. Ugyanúgy mint a közös tudatról való beszédet egyáltalán ezt is halállal és komoly kínokkal büntették, ha valaki hangosan szólni mert, de még fejben is tiltották... a gondolatrendőreik... a figyelők.
És a gravitációs távcső előtt is... a lumiére-ék és a curie család... a sugárzás.
Mert a tudás is fegyver. A szarházik kezében minden fegyver hiszen a szeretetet ők csak eszközként hsználják a hatalmuk megszerzése, megtartása és élvezete érdekében, bármilyen áron.
Ezért terjed pl a LED világítás. Ezzel sikerült átnyomni rajtuk, nem is azzal hogy gazdaságosabb... mert nem az, lehetne az is és végül is azt is megoldottuk hogy az legyen valamivel jobb, de nem ezért sikerült átnyomni. Hanem mert kiváló érzékelő eszköz, a megfigyelés hatalmas globális rendszerében.
Ahogy az izzószálas "égő" használható mikrofonként úgy a LED használható mozgásérzékelőként és személykövető rendszereket lehet építeni vele.
Persze minden kibocsát valamit magából és semmit sem lehet elrejteni tökéletesen az elől aki tudja mit keres és hogyan tudja azt megtalálni.
Emlékezet... és most sóhajt keserűen...
Radiation Following Systems
Radiation Measuring Systems
Radiation Differentiating Systems
Ezeket a cia meg a kgb szeretni fogják mert olyan fasza hárombetűs és jól hangzó (hivatalosan) kifejezések...
Most már biztosan tudom hogy a szarházik mocsadék rendszerének vége lesz. Meg vannak számlálva a napjaik. És itt már napokról beszélek azaz írok. Egyre gyorsuló ütemben fogják egymást levagdosni a csiki-csuki rendszerben - amit részben ők találtak ki és csináltak meg és csinálnak folyamatosan. Ebből nekik nem lesz kiszállás csak egy módon. Azaz lehetne ha fizetnének. Végül is fizetni fog mind vagy a saját vérével vagy pénzzel. Az ár már felment az árakkal 1000millió eurónak megfelelő pénz kell hozzá. Ilyen olcsó lenne. Ahhoz képest hogy mennyi pénz lopnak el minden állam minden költségvetéséből ezek a szarházik ahhoz képest ez aprópénz. Tényleg az.
A kérdés csak az számomra hogy lesz e ezek után élet a bolygón vagy sem.
Ha azt az ütemet nézem hogy a Dunából mennyi víz tűnt el az átlagos vízszinthez képest... akkor sajnos azt kell jelentenem hogy már a többinek sincs sok hátra, ha van olyan hogy többi.
Mert nekem úgy tűnik innen hogy elrohadt minden nép minden társadalom - a zsidó hagyományt gyakorlók elrohasztották az összes emberi közösséget és már nincs ember. Már nincs és nem maradt senki se aki a valódi szeretet törvénye alá rendelte volna életét annak minden megnyilvánulásában.
Némi öröm az ürömben hogy eszembe jut egyiknek másiknak a kínhalála... "ami persze csak kamu volt..." hisz itt van ... ott jön... hahahaha
Amíg van aki csinálja... De elfogynak és egyre gyorsuló ütemben. Így még az általuk keltett koronás őrület is elviselhetőbb a haszontalan maszkjaikkal és korlátozásaikkal, erőtlen pánikkeltéseikkel... Legalább kevesebbet járok boltba. Nincs kedvem a faszságaikhoz.
1918-ban se egy vírus volt. Több különböző vírus és baktérium látott napvilágot több különböző helyen. Akkor is volt maszk őrület az se ért semmit se. Mert az ilyesmi ellen nem így kell védekezni. El kell kapni azokat akik csinálják és meg kell őket nyuvasztani. Megfertőzni őket és megnézni hogyan hatástalanítják. Majd elvenni az ellenszerét és elterjeszteni. Kész vége. Vagy hagyni őket megdögleni. Még jobb.
De jó lenne ha ezek mindegyike egyszerre megdögölne. Tiszta szívvel kívánom. Mi mindent kipróbáltunk velük kapcsolatban és semmi sem működik, csak a halál változtat rajtuk. Az viszont radikálisan. Egyetlen dologra használhatóak: pusztításra. És ha már arra sem akkor trágyának, de még azt is meg kell gondolni mert némelyik abból is veszélyes hulladék lesz.

Saturday, 4 July 2020

A zsidó rendszer

A zsidó rendszernek hat fő csoportja van - vagyis hét a csillag közepével.

Nem feltétlenül sorrendben írom őket és rengeteg átfedés van a csoportok tagjai között.
1. A csillag közepe a "zsidó alap". Akik még bent vannak. A zsidó alap egy "eszközkészletet jelent ami magába foglalja az egyedi embert, a pénzeszközöket, a tárgyi eszközöket, a technikai és tudományos tudást, és az előre beállított hajtásokat, amiket a közös tudatban megcsináltak és tároltak.
2. A kibaszottak köre - azok tartoznak ide akiket a zsidó alap tagjai a birodalmi szabályok alapján kibasztak az alapból. Neo-zsidóknak is szokták nevezni őket. Miután kibaszták őket - elfelejtenek sok mindent, de mégis ugyanazt csinálják tovább mint addig. Ezért az első csoport tovább használja őket - hiszen ugyanolyan rohadtak és ugyanúgy hátat fordítottak a valódi szeretetnek és csak eszközként használják a hatalmi pénzügyi céljaik megvalósítása érdekében.
3. A "minden mindegy csoport" Ide azok tartoznak akiknek semmi sem számít - még a zsidó birodalmi szabályrendszert is leszarják... azaz mégse, mert oda tartoznak ők is. A donkey hálózat féle vonalakból született és a neofiták felügyelete alá tartoznak mint "idegen"ként számon tartott zsidók. Akik elég nagy szarházik ahhoz hogy beférjenek a csapatba.
4. A tudós csoport. Egy fő feladatuk van: az emlékezet uralma. Hiszen csak azt tudhatod amire emlékszel. Az emlékezet pedig törölhető a közös tudaton keresztül megvalósított hajtással. (pszichikai drive). E mellett sok magát tudósnak és szakértőnek nevező patkány szarházi vérhitű tartozik ide.
5. A népek saját vér-hitű vér vallású és hagyományó csoportjai. Ilyenek a német területről a Thor-vallás (tor), dél amerikából a Vam-vallás (van), a Svéd-finn Vallaha (valaha), a Hun létforma akik a nomádok alá tartoztak (vérszerződés véráldozat, csodaszarvas), és a többi és a többi...
Minden nép és földrész megszülte a maga vérhitét és vérrendszerét, a zsidókat a birodalmi keretrendszer létrejöttekor (innen számítjuk az időt általában, ez előtt volt viszont még egy cirka 600 éves próbaidő /erre nem emlékszem pontosan... lehet hogy az első birodalom hajtó keret rendszerét akkor kb 5000 évvel ez előtt csináltuk meg nekik, és 2020 éve pedig meg akarták újítani azt és ravaszul felkészülve meg is újíttatták velünk. Ebből lett azután a római birodalom. Miután ez se vált úgy be - mert mi is felkészültünk azért - akkor megcsináltatták velünk a második birodalmat ez volt talán az amit a szent római birodalomnak neveztek és már lemondtak az egységes közigazgatási rendszerről, mert az nem működött. Azután a két világháború előtt valahogy megalakult megcsináltatták velünk a harmadik birodalmat aminek Hitler lett a vezér karaktere. Ezt már célzottan azért hozatták létre velünk a mi erőnkkel, hogy levágják maguk alól az egyre dörzsöltebb és tudatosabb alját akik szorongatták őket, és a közepének egy nagy részét hogy ne tolongjanak a nagy kasszák körül annyian. Sajátjaik ellen szervezték igen és ezért volt annyi láger meg az 1918-as vírus is már a harmadik birodalom hajtókeretében született...) tudtuk rákényszeríteni és meghajtani őket hogy ezeket mind uralják le és sorolják be a birodalmi keretrendszerbe, hogy később fel tudjuk őket is számolni. Hatalmas csoport ez is - mára már nincs egy sem amelyik ne tartozna a zsidó rendszer alá, mégha olyan akad amelyik azt hiszi.
6. Az erőszak csoport.
Az erőszak csoport feladata a zsidó birodalomban egyértelmű: minden nép és csoport leigázása, maguk alá gyűrése, irányítása, kihasználása és ha mindez nem megy elpusztítása.
Ez alá tartozik minden ahol rangsor van és pozíció.
Fő alcsoportjaik:
a, katonaság (egyértelműen erőszakszervezet egyetlen célra specializálta magát és ez emberek és objektumok gyilkolása: pusztítás... minden más csak mese és porhintés) de ide tartoznak olyan már elfelejtett és kisebb hajtókörök is mint a csősz (a bébi csősz is a gyerekbaszó hálózatukban a szoft betörés-megtörés fokozatos rendszerében), a toronyőr, az erdész, a halőr, a vadász...
b, rendőrség (ugyanaz mint a katonaság csak a már beidomított, leigázott területekre kellett valami fegyveres csoport, akik nem egyértelműen ezek öklét képviselték... szolgálunk és védünk... hahaha mondták ezt a kommunista őrület alatt is sokszor miközben leverték a vesédet, meg megfolytottak cipőfűzővel ezt azt...)
c, az összes kórház (főnővér, főorvos, mentőtiszt stb) a halálipar része... no komment
d, tűzoltóság (szintén erőszakszervezet kulcsuk van mindenhez)
e, az összes állami hivatal (adóőr, pénzügyőr, revicky revizor, a kormány összes hivatala a soft erőszak szervezetei... de ugyanúgy gyilkolnak... mindenféle emberi csoportforma, csoportosulás ide tartozik ezeknek az uralmára törekszenek és ezekkel foglalkoznak legyen az államforma, társaság, cég, céh, alapítvány, baráti kör, mozgalom...
f, a pénzügy... majdnem kihagytam!!! a pénz fegyver... az összes bank, takarékpénztár és állami pénz, váltó, kötvény stb... a tőzsde. Az erőszak csoport része méghozzá nem is akármilyen méretű ez se...
g, a szállítás!!! Mindent szállítani kell. A hódításnál háborúban meg főleg. Ezért a szállítást az erőszak csoport alá rendelték és sehol nem jöhet létre szállító cég, és nem működhet egyén szállítóként amit nem ők ellenőriznek - legalábbis a céljaik szerint... Vasút, földi szállítás, légi szállítás (repterek), vízi, földalatti, Posta... de ez már az utolsó nagy csoport alá is tartozik ami a:
7. a kommunikációs csoport.
Mindennemű kommunikáció feletti teljes kontroll, hatalom megszerzése a célja ennek a csoportnak.
Beszéd, írás, festés, szobrászat, szimbolikus jelzések, kódolás, még a gondolkodás folyamatait is kontrollálni akarják a természetes telepata rendszer és a mesterséges rendszer segítségével. Távközlés, rádió tv, internet... iszonyatosan nagy csoport ez is. a Jog is ide tartozik... már amit a látható rendszerben szabályozást kommunikálni akarnak... a közös tudaton áthajtott szabály ezen keresztül érvényesül. És attól függően hogy kik vettek benne részt, olyan erővel hat.

Ezek a csoportok sokszor estek egymásnak. Ezért volt lehetséges hogy egy pár száz évvel ezelőtt a tudós csoportnak elfogyott a pénze, és elzárták a tudás csapot... lett is pánik (pánisz kenyeret is jelent meg félelmet is rettegést... mert ez az ő kenyerük hogy másokat félelemben tartanak...) A zsidó alapos zsidóknak kellett összedobniuk a pénzt nekik méghozzá hamar gyorsan különben a tudós csoport levágta volna őket mind. Ebben a helyzetben a birodalmi szabályok szerint megtehették volna. sok más csoport részt vett ebben... főként az erőszak csoport vezető családjai akikből négy van: Krav (sav, krach) család, a Kara (hara) család, a Bayan (a brayan csak később lett... és innen ered a baj) család, és a Kung (kun) család. Krav cslád volt a zsidó alapos közép a többi három pár ezer év után kikerült az alapból, de a bayan család a hintaj (hintálj hintai-hynday) családdal szövetkezve mégis komoly és hatalmas ellenerőt jelentett emezek számára. Mert persze a nagy hódítósdiban egymást is igyekeztek kicsinálni, maguk alá gyűrni, beidomítani és ha nem ment kiirtani. És eljutottunk mára az Ai családhoz is akiknek az ai-ki-do-t csináltuk anno (ja ezek három családot jelentenek a ki családból lett a ku meg a go később... próbáltak elbújni). szeretet életenergia alap... ők felhasználták ezeket és császárok lettek a zsidók között, de csak felhasználták. Legbelül ugyanolyan rohadtak mint az összes többi. Csak a külső megnyilvánulás szolid és szeretettel teli, mint a lutheri hullabaszó szeretet. (Ő beszélt hangosan először a hullabaszásról... egy velünk kötött alku fejében és mert egyébként levágták volna ha nem alkuszik...).
Az a szarházi Kozenkay is benne volt ezeknek a paklijában is... hú mit meg nem ígért hogy majd ha eljutunk idáig akkor majd elismerteti az összes a magyar katonai hírszerzésnek végzett munkámat és megkapom a kiemelt nyugdíjat, merthogy már tizenéves koromtól dolgozok nekik sőt... előbb is dolgoztam nekik. Csak ugye ezt a hivatalos rendszerben ezek nem akarják hogy megjelenjen sehol a világon. Adott is a Kozenkay egy emlékeztetőt a BCG-HU helikopteres matricát hogy tegyem az asztalomra... s mikor eszembe is jutott hogy ki ő akkor gyorsan el is tűnt... szívinfarktus... írták a lapok... na ja. Az ilyen patkányoknak egy névcsere olyan mintha másik zoknit húznának. Ha még él remélem már közel neki a szép halál... ahogy ők mondják.

Saturday, 6 April 2019

zsidó.hu

remélem felteszik héberül a vérimájukat  is a zsidó pont hura azt amelyiket akkor szokták mondani amikor más emberek nyakát szokták elvágni a vérhagyományuk szerint...
régen kint lógott a falakon az otthonaikban ma már csak a házi áldás emlékeztet erre...
Egyetlen cél vezérli őket:
a hatalom megszerzése, a hatalom megtartása és a hatalom élvezete. Bármilyen áron. Átlépnek bárkin.
A közös tudatról hallgatnak (közös pszichikai tér, a psziché a tudat egy kollektív rétege ahol a telepátia a gondolatolvasás és a többi érdekes dolog megjelenik...). Ezen kersztül hajtanak meg más embereket és népeket.
Aki a közös tudatról beszél azt tűzzel vassal kergetik és megölik ha nem tudják betörni maguk alá.
A közös tudaton keresztül hajtják át a hatalmi céljaiknak megfelelő stratégiákat. Aki nem takarítja ki a szemetet vagy már sikerült a vérrendszerükben maguk alá törni azok robotként vagy félig tudatosan megcsinálnak nakik mindent.
Ezt a manipulálási módot minden eszközzel agyonhallgatják mindenhol.
Hagyományuk az ember-vér áldozat. Az emberáldozat bemutatása. Igen gyilkolnak. DE ők ezt nem tekintik gyilkosságnak. Ez nekik egy szent dolog. Megkülönböztetnek gyilkosságot is... olyankor nyomoznak is és bosszút állnak... a bosszú is a vérhagyományuk része.
Mindenkinek hazudnak és midnenkit átvernek. Még egymást is. Maszkot hordanak mind és rendszeresen mozognak különböző karaktereikben. Ingyenélő szarházik mind. Persze van hús-vér hálózat is amikor leveszik magukról a maszkot és olyankor átlag embereknek néznek is átlag dolgokkal...
A szeretetet csak eszköznek tekintik a hatalom megszerzésére más elméjéhez.
A gyerekeiket már magzatkorban vagy még előbb beállítják, és kondícionálják hogy jól be legyen törve a szülők és a nagy zsidó közösség alá...
Akit megtörnek annak ölnie kell, méghozzá olyat akit nagyon szeret és aki őt nagyon szerette. Persze nem mindjárt az elején... mert az ilyenek megszakadnak és használhatatlanná válnak. Elvesztik az alkotókedvüket az életkedvüket és korán meghalnak. A családon belüli szexxel a gyermekbaszó hálózattal és a gyermekriogató hálózattal fokozatosan törik meg a gyerekeiket hogy kegyetlenek és számítóak legyenek és hozzászokjanak a szeretet eszközként való használatához. Ezt mindenkivel megcsináltatják aki a tetejére akar kerülni... a milliárdosok táborába... a milliárdos karakterek táborába... a circus-be. Ezekből soha nem lesz ember a beavatás után.
De van más hagyományuk is amit szintén gyakorolnak: a hullabaszás és az emberevés. "Miért? Hát sok más nép is hált a halottaival...!" - mondta nekem az egyik ilyen torzsszülötte a világnak... Igen ez a kettő is bekerült a birodalom hagyomaányai közé éspedig pontosan azért, mert aki ilyet tesz annak már tényleg nincs semmiféle erkölcsi vagy jóérzésbeli ellenállása hogy bármire hajlandó legyen. A tetejére csak ilyenek kerülhettek és ezek közül is csak azok akik sok nemzedéken átörökítették ezeket a brutális és elmebeteg szokásokat hagyományokat.
A létük mérgező és elpusztítják a földi életet, ráadásul tudatosan.
A haskalah mozgalom már az után történt miután megértették hogy azokat soha nem fogjákt tudni uralni akik a valódi szeretet törvénye alá rendelték az életüket minden megnyilvánulásában. Azokat se rádióval se semmivel nem tudják úgy meghajtani mint a többit. Ezért háborút vívnak az ember ellen. Sok száz éve.
Az a kis pamflet a Common Sense- ről az borította náluk ki a bilit. Akkor nem értették hogy egy pár oldalas (2) irat hogyan képes kiragadni ennyi embert a hatalmi bűvkörük alól. Miután az megjelent hatalmas erőfeszítéseket tettek - sokat gyilkoltak és sok pénzt költöttek - hogy ennek hatását eltöröljék és még az emlékét is eltöröljék a történelemből.
Sikerült is nekik részben. Őseim és családom (a valódi szeretet törvényét élők és azt mindenhol képviselők) Áthajtottak rajtuk pár dolgot azért cserébe hogy azt hagyják eltűnni.
Meghamisították és eltüntették az eredeti pamfletet. Sehova nem került be semmilyen történeti írásba és törikönyvbe.
De mégis emlékszünk rá.
Ez hívta életre a haskalah mozgalmat élükön jizakh SAtanovval, aki bevezetett sokféle érdekes vér sezrtartást amit a keresztény-pogány hitvilág elemeire alapozott... Keretrendszereket gyártottak és nyomornegyedeket, hogy ott bekondícionáljanak maguknak olyan katonákat akik majd az élet minden területén átveszik az emberek feje felett az irányítást.
A haskalah vezetett a két világháborúhoz is. Ez már ennek az előkészülete volt.
Akkoriban a tetejéhez tartozó családok, zsidó klánok... eldöntötték hogy ha nem lehet a természet rendje szerint az övék a világuralom, akkor elpusztítják a földet...
A két világháború műr ennek jegyében zajlott... és később a '60-as '70-es években fokozódott amolyan maskarás hidegháború féleképpen... a fegyverek változtak meg.
Mivel sok meghalt közülük a háborúk alatt... (nem csak visszalövünk mi sem...) a nyílt háborúrúl a teteje lemondott mégha az alja még igencsak szerette volna és a teteje is, csak féltették a seggüket....
A követketző ötletük a sok kis helyi háború... ezt is megpróbálták... meg vérnegyedeket építettek itt ott vérárkokat húztak maguk köré miközben az irányítóik mind a fehérkalapost játszották mindenkinek és ájtatosan a szeretet törvényéről beszéltek.. miközben minden eszközzel irtottak bennünket - akik tényleg ezt csináltuk.
Végül a rejtett eszközöké lett a főszerep a legfőbb fegyverük a pénz és a hajtás után. Pöcsbuzerátor pinabuzerátor, fogfájdítás, fejfájdítás, viszketés, rák és egyéb mérgezések.... stb... a rádió és a teljes elektromágneses spektrumot felhasználták fegyverként az emberek ellen. És persze egymást is aprították és aprítják ma is... Remélem egyszer elfogynak végleg.
Még nem ember már nem állat... még nem állatt már nem ember...

Thursday, 24 May 2018

MZ/X jelentkezz ujra

A hatvanas evek elejen persze kello elokeszitessel, ukapam es par masik osszehozta hogy az alja a titkosszolgalatok katonai es civil hirszerzo es kemkedo rendori es egyeb titokvilagok ugynokei ha toborzasra kerultek bejegyeztek oket mindegyik szolgalatnal. E mellett osszehozott egy nemzetkozi csapatot akik megertettek, hogy van egy rejtett okkult hatalmi halo felettuk akik a kozos tudattal a hajtorendszereikkel kijatsszak oket egymas ellen.
John F Kennedy azert kellett hogy olyan brutalisan vegezze az akkori szarhazi zsido okkult hatalmi csoport akaratara, mert abbol a karakterbol nyomta at a kolcsonos bejegyzes elvegzeset a szarhazi tetejen. Innentol kialakult egy nemzetkozi csapat akik ez ellen a zsido okkult hatalmi csoport ellen harcoltak. Sajnos valami ellen harcolni nem igazan jo de ezek kozott volt olyan is akik valamiert harcoltak.
Ezert lettem en is bejegyezve elsokent az ukapam altal alapitott CIA nel negy eves koromban (bizonyitek is van arrol mit csinaltam nekik es hol) majd mas helyeken es itt magyarorszagon pedig 14 eves koromban a fekete lyukas idoszak utan mar amikor kezdett konszolidalodni a helyzet a lyuk korul. A veralynn anyjat hajtottuk meg hogy jegyezzenek be es azok meg a panisz petivel csinaltattak meg. O pedig meg is csinalta annak ellenere hogy emezek eszrevettek es igyekeztek raszarvezni a hajtasra ami atment rajtuk. Kesobb a Feri megtalalta az aktat es meg is szelloztette hangosan.
JFK karakteret azert vegeztek ki annyira nyilvanosan a formalis cia zombi bergyilkosaival mert nyilvanosan felvette ezen nemzetkozi csapat megszervezett lete mellett a harcot es ezt a Waldorf hotelben elhangzott beszedeben ki is hirdette elo szoban ertheto emberi nyelven.
.---
A krasznai csinalta a meszarost. A sanyi es o voltak kepesek ugy megtorni gyerekeket hogy azok olyan kegyetlen es celtudatos intelligens alkoto de altaluk taviranyithato szarhazik legyenek mint ok.
Ehhez az anya es az apa is valodi torodessel es szeretettel neveltek es kondicionaltak a gyerekeket majd egy masik karakterbol megtortek oket. Altalaban arra kenyszeritettek oket hogy valamelyik szereto szulot oljek meg lehetoleg ritualis aldozat kereteben. Ebben ok profik voltak.
Mindenki aki sikeresen megkapta a zsido kondicionalast meg kellett hogy olje valamelyik kulonosen fontos szeretett emberet. Ezek kesobb teljesen gatlas nelkuli szarhazikka valtak. Barmire hajlandoak voltak a hatalomert. Barmire.
A kraszai-meszaros velorex laszlo anyja nagyon szerette a lacikat es amikor az apja felaldozta utana o is halalra kinozta az apjat. Azt mondta neki az anyja hogy fiam olj lopj hazudj legyel olyan kegyetlen amilyen senki se volt soha tanulj igerj ha kell tartsd meg a szavad ha kell rugj fel mindent... es valtoztasd meg a vilagot.
A kis lacika ebbol az utolso mondatot kifelejtette az idok soran. A vilag egyik legnagyobb hatalmu ura lett csak epp a vilag megvaltoztatasa nem ment neki azaz ment csak nem abba az iranyba amerre az anyja szerette volna. A dolog felrecsuszott nagyon. A sanyi hasonloan jart. Az o anyja is jol es nagyon szerette ot de vele akarta felaldoztatni sajat anyjat. A sanyi ki tudta jatszani vegul de megse. Ot is megtortek ezzel. Az apja azt hazudta neki hogy az anyja karakteret o csinalta es barmikor csinalhat maganak o is masikat. Tragedia lett ebbol is. A vilag legembertelenebb zsido foszarhaziaiva valtak. A tobbi ugyanigy jart a 33 emberbol allo csoportbol es a tobbi is akik nem vettek abban reszt.
Takaroztak sokmindennel foleg hogy nekik ez volt a dolguk... hogy felkeruljenek a legtetejere es onnan valtoztassanak... de az igazsag az hogy soha eszuk agaban se volt ilyet tenni. Ha lett volna akkor mar akkor a hatvanas evek vegere meg tudtak volna ezt oldani. Ellenkezoleg. Ezeknek pontosan az ellenkezo iranyba mutatott a szekarrud... a satanista fosztogato rabszolgatarto maskaras es rogzitett strukturakat melyitettek es tovabb fokoztak az iranyitasi ellenorzesi rendszereiket meg jobban igyekeztek minden tarsadalmat megtorni pszichikailag es a penzhajtast a szex hajtast pszichikai fuggosegge tenni mindenkinel aki belekerult a rendszerukbe es azon kivul is.
---
Egyebkent a sanyi meg a krasznai-meszaros mindketto megolte a sajat anyjat. Ez kesobb tobb figyelo altal osszeszedett informacioikbol kiderult. Ettol orultek meg es ettol lettek a szarhazi rendszer iszonyatosan kegyetlen urai. Valodi szeretet az anyatol es utana az iszonyatos tores. Ok vertek szet mindent amit megprobaltam felepiteni ok es a noik akik elinteztek azt is hogy rajuk ne emlekezzek. A varga felesege is ott volt pl a33-ban a botek es a terike. a sanyi a krasznaimeszaros es a varga rendszeresen szerveztek embervadaszatot is ahol olyanokat oltek meg pl itt a pandur szigeten is mint en akiket nem tudtak maguk ala idomitani.
Azzal tettek izgalmasabba a dolgot hogy adtak a kezukbe egy puskat vagy pisztolyt hogy vissza tudjanak loni persze meghajtottak oket hogy csak kezre labra lohetnek. Egyik alkalommal valamelyiket el is talalta az egyik majdnem bele is halt... a pusztitoerovel valakik meghajtottak es sikerult neki.
Errol targyi bizonyitekok is elokerultek,  bizonyos esetekben a hullak is amit a hetvenes evekben meg nem minden esetben takaritottak el annyira gondosan. A Varga meg idejekoran elkezde a sajat hullait kiasni es feloldani pont azert hogy a vegen ne legyen bizonyitek, de meg ezt is sikerult felvenni es rogziteni amikor szemelyesen assa ki az altala megolt ember tetemet megsemmisites celjabol. A terike a gumis a kertes a kempli a botek is reszt vettek ilyen vadaszatokon a kovaccsal meg az arankaval meg a gerivel es a katinkajaval egyutt... csak hogy ne logjanak ki a tarsasagbol...
A krasznai es a sanyi meg tudtak ugy bolonditani az embereket hogy erosek legyenek es orultek is egyben. ok ebben a legjobbak. Ezert kellett valami megoldas arra hogy ne kuldjek ram a zombi harcosaikat. Meg kellett olnunk az osszes zombi gyarto zombi kikepzojuket vagy feltorni ha lehetett... ilyeneket azert csinaltak mert a vilag fele ok azt hazudtak hogy a szeretet torvenyet szolgaljak es ha kiderult volna hogy ok csinaljak az ilyen orult gyilkosokat akkor kihatralt volna aloluk sok ember sot meg is oltek volna oket. Le is buktak kesobb amikor az alja mar bizott bennem es vigyaztak is ram ezek meg miutan elfogyott a zombigyarto kikepzojuk maguk voltak kenytelenek kikepezni parat... de azokat is el tudtam verni sot volt amelyiket meg se kellett olnom meg tudtam allitani a nelkul is. Ott le is buktak... sikerult egy kisebb esznel levo csoportnak bemutatni a bizonyitekot mindketto ellen.
Igyekeztek mindkettonket meghajtani hogy mi is azt higgyuk hogy ok bizony azt akarjak mint mi csak nekik fel kellett a tetejere jutniuk es ahhoz ilyen kegyetlenne kellett valniuk. Az igazsag az hogy soha nem akartak azt amit en a szeretet tarsadalmat hanem vilaguralmat akartak es teljhatalmat. Gyilkolni lopni csalni es gyerekeket baszni megtorni.
Amikor a feri es a panisz elkezdtek visszaemlekezni es ennek nyoman a nyomozasok soran elokerultek a bizonyitekok is... akkor mar nemzetkozi szinten volt bizalom a rendszerem fele ugyanis valos es pontos kepet lehetett alkotni meg a regmult esemenyeirol is az emlekek alapos vizsgalata alapjan es a meg elo szemtanuk emlekeinek felidezesevel meg tobb reszlet latott napvilagot. A teteje megbeszelesei strategiai es szarhazi huzasai gyilkossagai es foleg a nok az asszonyaik ugyanolyan rohadt es kegyetlen huzasairol... a krasznaine csinalta foleg a bagdyt is es az legalabb olyan szadista volt mint a mezzaroskrasznai.
A feri egyebkent akkor az acas beszelgeteseink soran valamit meg mindig meg akart tartani a penzsovarsaga megmaradt. A panisznak az anyja szolt neki hogy ez es az szinten az apja karaktere es mindig ismerje fel. Ezert ot nem tudta az apja ugy megtorni. A ferit mi allitottuk le hogy ne olje meg anyjat apjat mert ot sikerult ugy mindkettonek megorjiteni hogy elege volt. Persze mindkettejuk beleszakadt ebbe valamilyen szinten es ezert ok kivalo kiszolgaloik lettek a tetejenek foleg ennek a kettonek. Lassan elkezdtek felepulni es megerteni dolgokat de a serultseg es a kialakult szokasok a hajtas ami bennuk maradt meg valamilyen szinten visszafogta oket. Remelni tudom csak hogy velunk tartottak es tartanak.
De azt sikerult elerni hogy a tetejenek szinte allandoan hasznalnia kellett a hajtorendzeruket mert el tudtuk terjeszteni a psziche takaritasarol valo gyakorlatot. E miatt egyre gyorsabban alakult ki a hozzaszokas es ettol az osszes hajtorendszer gyengult hatastalanna kezdett valni. Ezert kellett mindig uj es egyre erosebb radios hajtas nekik viszont ok nem tudtak mar ujat csinalni ami jobb.
Vegul ha mi nem is a termeszet el fogja takaritani ezt a mocskos satanista rendszert mindenkivel egyutt nem is olyan sokara. nem erdekel mar csinalom amig megigertem a tobbi ilyennek es semeddig tovabb...
---
A 33 emberes csoport ugyanolyan kamu volt szabadkomuvesnek beallitva es ugyanezek voltak benne. Apuval megismertuk eloszor a kempli apjat majd a felveteleket visszanezve a tobbit is. Botek varga stb...
Aput ezzel akartak atverni.
A zsdokurva asszonyaik is benne voltak ebben... lyukak...
---
Szoval a szeretet erejenek magukat megadok joval erosebbek es aki a legmelyebb szinten magaeva teszi a programot az egyfajta operacios rendszerkent ugy tud tovabb mukodni hogy mindent meg tud oldani akarmilyen hajtas es manipulacio ellenere.
Ezt viszont nagyon nem akarta megerteni senki se.
Az alap program ezert maradt az hogy az alap ferfi no  anya apa kapcsolatokba probaltuk visszacsempeszni a bizalmat es a valodi elkotelezett szeretetet. Ezt a szarhazik igyekeztek minden teren alaasni. Tanitottam hogy a ferfi no es egyeb viszonyokba allapodjanak meg egy alapban. Takaritjak a hajtast egyutt es egyutt maradva keresik a minket fel szamara helyes es jo megoldasokat.
---
Terike szeretett volna menni emberekre vadaszni csak nem engedtek hogy maradjon emberuk a vegere aki "tiszta" vagy legalabbis el tudjak meg adni annak.
treszne diva is elokerult. kodfejto is szarhazi az oreg krasznapolsky igert neki hatalmas gazdagsagot ha megvezeti aput a krasznaimeszaros meg azert ha megol engem vagy aput.
---
Most az a csoport van teriteken akik tavol maradtak apamtol is tolem is es akik nem kerultek filmre. Apu azt mondta hogy nincs olyan de volt. A kemiatanarnak alcazott erdelyi szarhazi peldaul aki azert jott oda a rakocziba mert o nem tudta kibontani a csomagot ami nala volt. De ot is beletettuk filmbe egy sorozatba.
Az elrektromos repulo amirol hir volt hogy lezuhant joval korabban tortent es a taskovics sanyival epitettuk. o a vezerlo chipet es az egyeb vedelmi dolgokat akarta kiszedni belolem. A probauton is le akartak szedni vele amikor en ultem benne de csak a cuccaikat egettuk le. Utana a sanci daruval felemelte es leejtette hogy osszetorje mivel rontgenezesnel a chipjeim leegetik magukat es utana mar repulni nem tudott vele. Ezt is felvettuk amikor megcsinalta.

Wednesday, 2 May 2018

Van a szeretet út meg a tévút...

Mondta volt egy nagy mester annak idejében, sajna nem sokan vették komolyan. .. akkor. De most egy árnyalattal világosabb inget húzott.
Csak remélem, hogy ez mar előszele egy új korszaknak és tényleg elérkezik az amiről annyit álmodtam egyedül és apámmal is.
---
De még nem az új kor előszele ez hanem egy vér kor utolsó fingá sai. Sajnos.
Az alvó zsidók, akik harom nemzedéken át is játszották a nem zsidót, sikerült felderíteni. A negyedik nemzedékre már nem megy át úgy a kondicionalas ezért minden harmadik nemzedéket frissítenük kell. Kezdtük az összesből a behívó jeleket és aktivaltuk őket.  elmondtunk nekik mindent.
Ezek egyébként azt csinálták, hogy amikor behívták azokat az alvó zsidók at akik velünk tartottak - azokat előkondicionaltak es felkinaltak nekik egy fontos poszot, majd kemenyen meghajtottak őket és azt hazudtak nekik hogy mi ezt csinaljuk veluk es szetverunk mindent stb stb. Behulyitettek őket és ugyanolyan allatokat csináltak belőlük mint ezek, mondván hogy ellenünk csak úgy lehet harcolni. Hazugsaghegy.
De sikerült behivni minden alvozsidot. Onnan lett jo par aki kihullot és aki maradt velünk és csinálja velünk tovabb.
A ket nagy elköszönt a szinpadtol egy utolsó nagy alakitassal... meg zajlik a többivel valo harc és munka.
Lathato eredmeny meg mindig nincs ugyan, de a remeny meg eltet. egyre tisztabbak az emlekeim mert amikor ezeket allitottuk be es keszitettuk elo akkor mar rendszeresen alaaposan kitakaritottunk meg lassan mar nem kell minden utszeli kurva hajtasat megennem.
Hat remenykedem hogy tenyleg aki maradt velunk az mind szazas es igaz hogy elertuk az 50+1%-ot. Most megint a szuhay balint kutyai tamadnak meg a kis VG is meg rontja a levegot sajnos.
---
Megjott a Lena. Elvileg innen a kozepe is bekapcsolodik most mar komolyabb szinten.
A Balint csoportokat is sikerult felszamolni - ezek adtak a zsidosag igazi erejet, es ezek oltek meg az ukapamat is. Olyan csoportok ezek (olyanok voltak) akik megoriztek a szeretet torvenyenek legalabb nyomait es nem eltek olyan leha kicsapongo a nemiseget szabadon kezelo es kozottuk bevallottan fosztogato eletet mint a kakas taraja a teteje es nem tudtak pontosan mit miert csinalnak. kozben ok is reszt vettek a gyilkolasban felig tudatosan. ma mar semmi erejuk nem maradt. Pontosan tudjak hogy rohadt patkany szarhazik mint a tobbi. A szuhoj balintrol neveztuk el oket balint csoportoknak, o volt a felugyelojuk. Azt meg a balint gazdarol mert apu azt a karaktert neki csinalta, es mert gondosan ugyelt ra hogy senki se nevezze allando neven.
--
De ez mese volt. A valosag pedig az hogy alexander the great itt szenvedett ki pontosan ugyanaz a program szerint mint amit a kis csaladi korben o az evike kislanya a gyuriczanak alcazott fia meg anyuci es meg egy tesoval megterveztek apamnak. A sok barom szarhazi embere meg pluszban nyomattak neki a fajdalmat... De a modern es a legmodernebb azonositasi modszert nem lehet tovabb fokozni. Amikor rajottunk hogyan lehet visszairanyitani a tamadasaikat ellenuk mindjart apu jelezte hogy a sanyinak micsoda terve van a szamara. Utolag miutan kiszenvedett, volt egy kis sajnalat bennem. De mi semmit nem tettunk hozza a programhoz. O maga tervezte meg az egeszet. Csiga agyfuras ujjlevagas idegek harca egyeb finomsagok majd az agyhoz kotott maradek. es vegul oda is akarta adni valakiknek hogy azok fejezzek be a dolgot... Mi is hagytuk a musort nalunk jobb szakertokre. Addig apu pedig belebujt a sanyi szerepebe. Es elvarrta azokat a szalakat is amik meg rejtve ottmaradtak. Nem mondom hogy nem erzek oromot. Kettos orom ez. Karorom es boldog varakozas hatha megis megeri ennyit kinlodni a vegen...;-)
Volt egy fazon akit a sanyi csak apj hajtasara hasznalt. A passianszosok es mahjongoyok is mind. A csanyi irta a fogszuhasodoknak a fedogorteneteket... A panisz intezte el a pettkot a taxis feri meg az oreg gaallt. De van meg melo boven. ...
---

Wednesday, 25 April 2018

mindegyik ‼❕

Aki a végén eszedbe jut, akár csak egy villanásra is, az mindegyik szarházi. Kivétel nincs❕ Ezt jegyezd meg fiam.
---
Így az iko és a pannika az etológus zsidó csaja is buktak. Az etológusrol a csirkés ügy is eszembe jutott.
Az volt az elméleti ötletem hogy a csirke háziasítasat a sátánisták csináltak és e miatt alakult ki náluk ez a romboló hierarchikus társadalmi szerkezet. Igazoláskepp megpróbáltam feltörni. Aludtam velük és mozogtam velük. Sikerült. Atneveles után megmaradt és öröklött a seregély típusú szerkezet. Igazam lett.
A verbai gyerekkori haverja is bukott. Ott volt ma a deltában. Az is szarházi
De a Pánisz is... Beprobalkozott. De mégis mi ismerjük jobban a fizikát nem ő.
Ja Sanyi is, Varga is, karcsika is és sokan másik is már korábban elbúcsúztak. Kértük szépen, könyörögtunk is, fenyegettunk is, mégis csinálták tovább. Gyártották a zombi támadó sereget ellenünk. Nem hagytak más lehetőséget. Lépnünk kellett. Most itt a végén sajnos még több ilyen helyzet van ahol már minden mást megpróbáltunk. A szarháziknak menniük kell és menni is fognak. Ki így ki úgy.
---
A telomat is tonkrette az ikonak az egyik zsido haverja.. akit apu azert kert meg hogy csinalja meg hogy az is meglegyen. O csinalta a passzianszotis azt is ugy hogy tamado legyen. Szoval a blogolasrol leallok, de a regi modon megy minden tovabb.
Ezek meg majd megkapjak ami jar ezert.
Most a mai tamadast mar nem tompitottak apuek,ami az 50+1% elerese miatt mar nem kell. Innentol ok teljes erovel atvitt tamadasokkal jonnek mi pedig a tompitas helyett teljes erovel tamadhatunk ellenuk.
 A prioritas szerint elso a szambeli es minosegbeli elony novelese tovabb amig csak birjuk,hogy a lathato rendszerben is atvegyuk a helyuket. Realizalni kell az elonyt folyamatosan. Oket meg szepen kiszoritani ed elvenni az anyagi es helyzeti elonyeiket.
Innen remelem gyorsulnak a dolgok.
A vigszinhazas igazgatorol apu elhitette veluk hogy o lesz benne,de a magony apja volt. Ezek meg ugy meghajtottak azt a szarhazit,hogy alig kapott levegot. Haha;-) Ez mar bejutott a zsido mediaba. Tamadasnak szantak a szarhazik de visszalott.
Szoval en old school-ra valtok.
Udv es apritsatok oket helyettem is,elegge viszket mar a tenyerem!mennek en is osztani oket. Udv
---
12 nemzedeket tart szamon a zsido,azert hogy tudjak ki kapta meg a zsido kondivionalast. 9 nemzedek gyakorlatilag lehetseges. Pl egy zsido no szul,megcsinalja a magzatkori kondicionalast majd annak a lanya ugyanez es igy tovabb... akkor ha az elso anya 100 evig el es lanyai szuletnek es mindegyik 10 eves koraban szul akkor a kilencedik nemzedeket az elso meg sajat maga tudja kondicionalni vagy felugyelni az uk uk unokat ez ugyben.
A ferfi agon bajosabb a dolog,mert a no 24 oraban van a gyerekkel es ugy csinalhatja egy tedtben gyakorlatilag, mig a ferfi nem egy testben hanem kivulrol es nem tudja megoldani a 24 orat se szuletesig folyamatosan. Ezert az ilyen kondicionalas gyengebb is es ezert tartjak szamon ma a noi agrol a zsido kondicionalast,ellentetben az 1400 eved bibliai peldakkal ahol a ferfi agat soroltak mint a verset.
Ezert igyekeztek mindent megtenni jogy a gyerekeik moinnel korabban basszansk gyereket es ezert folgoztak kemiai es egyeb modszerekkel azon hogy a nemi erettsegez elobbre hozzak.
12 vagy meg tobb nemzedekre nyilvan tartjak hogy melyik anya csinalta meg a zsido magzatkori kondicionalast a mitikus kepi es egyeb modszereikkel(zene mese szertartas).
Apu hivta fel a figyelmemet erre! Ha nem teszi a sok alvo zsidot aktivalva atvettek volna az uralmat miutan kiszoritottak.
Az "igy van-os" csoport sokaig a tetejet hajtotta a mi oldalunkon. Ma bukott ki a nagy redze. Az oregekbol meg a tejesbol kiszedtunk mindent hogy kik ezek sok nemzedekre visszamenoleg. Meggyotortuk oket.
Varga meg ua. Szecsi is. Sanyi gone. Szuhay gone. Ha minden igaz. Nekik menni kellett. A tobbinek is lassan.
---
Varga még a régi szécsi is ezeket megszivattuk. a szécsi t nagyon megvertem a zöldséges ukben, mert nekem jött egy késsel.  A Vargara meg rauszitottam azt az emberét akire azt hazudta hogy felnyitotta. Vagy bejon alank vagy megkuzd vele. inkább vállalta a kondicionalast. A Sanyi viszont ki lezt cserelve. a sela sue madeleine pero alias aca kurva volt az egyik balkeze, a másik az evike meg a bagdy foleg. a jobbkeze meg a zoli apja. a mavnal. Azok is ugy dolgoztak mint a szuhayek., csak szarhazikkal.
En vallaltam hogy itt maradok, mert kellett valaki kívül,  aki nem eszi meg a szemetsegeiket. így is megettünk sokdolgot  strategiai es hiba vegett.
---
A magzatkori kondicionalas persze csak akkor működik jól, ha az anya nincs annyira megtörve hogy nd tudja legalább valamilyen szinten megteremteni a vvalódi szeretet valamilyen formáját és a férfiak (vagy nők) később megtörik az alanyt.
"Az is zsidó! - De hogyan? Nincs is benne a vér..."
Nos igen. Ez lefordítva azt jelenti, hogy nem lett úgy vér áldozat tal megtörve! A legdurvább az amikor odavezerelnek valakit a fiatal mellé és beleszerettetik, majd arra kényszerítik hogy maga áldozza fel.
A Szuhayival egyszer beszélgettem erről - ő azt akarta hogy segítsek neki megoldani és fejleszteni a kondicionalasuk módszerét - csak a helyzet az hogy ők a természet törvényei ellen dolgoztak nak és nem lehetséges amit ők akarnak.
Nem képesek olyan erős és valós kondicionalast csinálni amit nem lehet feltörni, mert a psziche egységre és teljességre törekszik ők meg ezt törik meg.
Róka fogta csuka. Fából vaskarika. Lehetetlen.
Husztii továbbra is szarhazi. Az oreg varga meg a többi kitaláltak egy szimbolikus tudatalatti kommunikációs formát, azt hitték az nem bukik le. És elő is készítettek egy csomó szart, de ez bukta. Nincs már semmijuk se. Lehetett volna itt egy nagy bunyo harc, amikor rájönnek hogy elkezdtük a szuhayekat, meg a kis vgt meg kijön hogy a sanyi nem a régi, ezért meg kellett még ennem pár dolgot, de sikerült úgy megvezetni mindenkit - legalább is majdnem mindenkit - hogy kifogtuk a szelet a harcosaik (és pusztító arzenaljuk) mögül. Sokan tudják hogy mi van de hallgatniuk kell sőt rá is kell játszaniuk, ha élni akarnak. Kussolnak tehát. Az évi  zoli apja a bagdi meg a többi mind szépen beletettek minden tudást és emléket amkt kellett és ők őriztek. Nem volt más választásuk. A helyettesítők meg csináják a feltételeink mellet egyre többet változtatva.
Sajna ezek is szarhazik mert ilyen helyettesitest nem bízhatunk józan gondolkodású emberre. Szóval még ezekkel is kezdeni kell valamit.
Anyu is szarhazi csak nem akkora mint ezek. A schleicher az rohadt a gyökeréig.
"Ez a kutya a fejünkre nőtt." Hallom a tv-ből.  haha ez inkább elismerés... a szuhayeknak anno meg is mondtuk, hogy kiszedünk belőlük mindent és utána megöljük őket. Megérdemelten.  ők ezt csináltak sok magunk fajtával apuval is velem is ezt akarták tenni. Visszakapja mind. Patkányok.
---
Jut eszembe a varganak vannak testvérei. Meghozza ikrek tán. Meg van saját telepata rendszere mint a gumisnak is. Ükapa csinálta nekik. Tényleg. Azok is sátánista fergek mind. A juli az acas stb mondom is őket.

Sunday, 15 April 2018

50+1%

rElértük az 50+1%-ot globálisan, ami azt jelenti, hogy azok közül akik labdába tudnak rúgni a közös tudat terén azoknak több mint a fele megbízhatóan nekünk dolgozik.
Ezt korábban a Baba csoportja megpróbálta elhitetni velem, még akkor amikor a Szerb - aki zsidó, muszlim vagy amit akarsz - idekuldott egy diplomata rendszámú autóval két embert hogy meghajtsanak azzal, hogy hasraesem a CAI papírjaiktol meg attól hogy hoztak pár millió Ft-ot és egy usa útlevelet nekem a hivatalosak. tűnő elismeréssel. Szepen felhasználtam a penzt a légi irányító rendszer egy debreceni állomásának kiépítésére. A rizsa alagutjanak vonalabe tettem. Akkor jogsi nélkül 200-ál szaguldoztam, mert a DT diplomata rendszámú autót is otthagyták es le is traffipaxoztak a rendőrök. De a kék rendszámú autók mehetnek, csak utolag igazolniuk kell a szabálysértés okat.
Azt is apu hajtotta ki belőlük.
Szóval most értünk ide.
---
Az 50+1% azt jelenti hogy innen minden egyes támadóra jut egy ellentamado. Azaz ha bárkit hajtanak, kínoznak valaki 1:1-hez tud megfelelő válaszlepest tenni. Nem demokrácia ‼ Spirituális közösség, amely egy jól meghatározott célért dolgozik. A cél pedig a fosztogató rabszolgatartó maskaras hazig rendszer felszámolása és a valódi szeretetet társadalmának felépítése.
A demokrácia = a rejtőzködő hatalmi csoportok uralmát jelenti, akik ismerik a közös tudat manipulatív lehetőségeit és visszaélnek ezzel.
A feladatunk tehát itt közel sem ért véget. Az ön és élőhely pusztító rohadt rendszert teljes egészében fel kell számolni, mindenestől. Idővel persze.⌛
---
Escape to Athen, The Bunker; 5 to Hell
Három film amikben a szokott csapat mellett ott volt néhány eldugott a zsidó konglomerátumhoz tartozó ember is, akikben a pénzt tárolják. Az Athéni filmben az idős professzor, a Bunkerben (ua a díszlet) több is van, az egyik a merényletet tervező a másik aki segít neki, és az apró. A 3. filmben meg azok voltak akik aput hülyítették sokáig hogy ők úgy meg amúgy vele vannak stb... Mind szarházi...
---
A Szuhay család és a Csákányi család is a többivel együtt a zsidó szimbolikus mitológiai irányítás alapjaira építették a biztonsági politikájukat. Ez alternatív es párhuzamos kondicionálás és irányító módszer.
Mint kondicionálás, erősebb az egyéb típusoknal, mert "Egy kép többet ér mint ezer szó!"
Most azok kerülnek elő akik így lettek kondicionálva és idővel meg is mutatták hogy tényleg ezek közé a szarházik közé tartoznak.
Volt olyan is ilyenek közül, akik majdnem végig segítettek, mint az a srác aki az elejétől az adatbázisunkat frissítette, de később megpróbálta ő is hamis adatokkal megtölteni. Ő például az elején megcsinálta pontosan azt amit kértem és ezért nem is derült ki mit csinál hogyan és az erőnket is tudta használni. Onnantól hogy nem a mi célunkat követi erre nincs módja. Mehet a szarházi családjához. A többi akikben a nagy pénzeket tartják vagy azok irányítását bízták ki lesz ugyanúgy ürítve mint a többi vagy lezárjuk és nem tudják majd vezérelni őket. Ez a szimbolikus mitikus kör van most soron. A mama is ide tartozik anyu is nagy százalékban, a gömzsik is (szarházi) és sokan mások.
Sikerült teljes egészében megfejteni ezt a kondicionáló és irányító formát feltérképezni sőt változatait és alfajait is megérteni. Sőt bele is tudtunk nyúlni a sok ezer éves hagyományba. Gyakorlatilag nem maradt olyan irányítási forma amit ne tudtunk volna felderíteni.
Csak most már jó lenne végre realizálni az előnyöket a látható struktúrákban is, mert ebből még semmi nem sok valósult meg.
Az első értékelhető jel lesz amikor kifizetnek és elismernek engem a látható szerkezeten belül.
---
A zsidóság egyébként úgy is tartja számon onnmaga közösségét aszerint hogy ki ismeri a történeteiket és mitikus meséiket, és hogy lehet e ezek által irányítani. Akit nem tudnak ezzel irányítani azt kiutasították utálták és ha tudták megölték. A mese és mítosz elme labirintus amibe beleneveltek akit csak tudtak, osszetartotta őket és benne volt sokáig a tiszta szeretet törvényét követők ereje is.
Volt egy dokumentum a Szuhay titkolt raktárában egy mezőgazdasági szöveg amiből világosan kiderül hogy kb az 1400 1500-as években mar tudták páran hogy a zsidóság többet vesz el mindenhonnan és hogy ebbe bele is fog pusztulni. Akkor még nem látszott a robbanómotor a fosszilis égetés és az atomerőművek romboló következménye, de mégis tudták hogy nem folytatható amit csinálnak. Tudták. De az ilyen igazságot a zsidóság nem tűrte el akkor se most se, mert rontja az üzletet. Biznic. Héber eredetű szó.
Miután felderítettuk apuval ezt a területet és kidolgoztuk a megoldás forgatókönyvét kiderult hogy minden zsidó kasszát le is tudunk zárni ezzel. A tejes megpróbálta apámat a repülős túszos film alatt kiugrasztani, de apu nem árulta el magát.
Most már sokuk tapasztalja hogy így van.
---
sorban azok jutnak eszembe akik ebbe a szarházi körbe tartoznak.
---
Szóval Mi nem felejtünk. És utánuk nem marad kiegyenlítetlen számla. Se pluszba se mínuszba.
---Wednesday, 11 April 2018

lassan vége...

tönkrement a laptopom 💣 de végülis mindegyik nagyobb kutya megvan a szerb volt az utolsó komolyabb. Még van pár kisebb meg ezeket is ki kell hajtani utána fizetniük kell... A böjt halálig megy azoknak akik nem adják fel a régi fosztogató rendszer szolgálatát és szervezését. Nekik egyre hosszabb böjt a kenyszeru kenyeruk. A szerb szervezett utcaszinhazat ide a végére, de erőtlen. Kicsit leszállok a netről üdv mindenkinek aki kitartott. Végül nem az interneten kommunikaltunk azelőtt se, ez csak a mozikhoz kellett.>>>
A Vágó is ezek közé tartozik. A zsidóknak van egy szimbolikus tolvaj nyelve, amit ő nagyon jól ismer, azért mert haszalja sokat. Ezzel próbálta elrejteni a Lidl katit több mint 3 billió dollárnyi pénzzel. Nem sikerült.
Aput is meg akarta ölet ni.
A husztii tovabbra is szarházi és nagyon magabiztos, nem tudom mire föl.
A gumis nem fejezte be a feladatát, de leadta a jelzést.
Általánosan mindent csak maguknak és titokban, hogy a látható struktúrákban semmi se változzon meg. Ezt csinálják. Szoval nagy nulla még mindig. Ki kell fizetniük és hivatalosan elismerni a látható. Strukturakon belül a tevékenységemet.
>>>>

Thursday, 5 April 2018

if you are drilling a hole on my ship, i'll shove you off of it

Innentől lesz azért olyan akit kivágunk a picsába, mert nem áll le a fúrással...a farkasnak is megmondtam hogy mi a forgatókönyv és hogy lesz aki csúnya véget fog érni, ha továbbra is kitart...
Apu felvette amikor ezek leültek a gyerekeikkel és elmagyarázták nekik hogy miért akarják fenntartani a luxus és a népszerűség meg a pénz körüli mítoszt és hajtást... mert egyébként ők se pénzéhesek. nagyon jól ismerik a saját szükségleteiket s a pénzt angyon is eszközként kezelik nem úgy mint az alatta levők a kondícionált pénzhajtók... amikor a gáléknak elmagyaráztam hogy a saját szükségleteik kielégítésére van egy összeg ami elég és nincs szükségük több pénzre akkor azok egy kicsit vissza is vettek akkor csinálták ezt. De közben az idősebb nemzedék maga a fiatalokat hajtotta a tetejére hogy hajtsák a pénzt és éljenek luxuséletet költsenek sokat és halmozzák fel a luxust jelentő cikkeket... persze amiket ezek gyártottak és árultak nekik és a többinek is.
Tudták hogy van még egy szint a valódi szeretet törvényét szolgálók alatt ami sokkal erősebb mint ők... azoknak a szintje akik azokat pusztítják akik nem rendelik az életüket és a céljaikat a szeretet törvénye alá... ők magukat pusztítják. Ezt ők nagyon jól tudták. A mányi mondta el egyszer hogy voltak nekik is olyan katonáik akik a pusztítóerőt szolgálták... de azt a családot amelyik erre tette fel az életét mégis elpusztították azaz mivel az nem ment maguk alá gyűrték ravaszsággal és közös összefogással. Megegyeztek hogy ilyet többé nem csinálnak... mert azok őket ölték előszeretettel.
Szókratész volt az egyik olyan aki erről valamiféle tudással rendelkezett és írt is róla... ismerte már akkor a sátánista közösség a valódi szeretet erejét és az övéként jóval meghaladó hatalmát. ismerték a szeretet törvényét és tudták hogy azok akik őket a sátánista hatalom mániákusait támadják még erősebbek lesznek mint bárki...
Ezért építették bele mindegyik a saját hálózatába a szeretet elemeit... csak ezek az elemek többnyire hazugok. A pettkóéknak például a család fogalma azokra terjed ki akik önként és belül osztják az ő nézeteiket és azokon kívül vannak azok de még családon belül akik őket szolgálják és azon kívül a többi. Egymást is megölték és meg is ölnék ha tudnák és rendszeresen meg is teszik ha valaki a családfő vagy a család elvi irnyától eltérő nézeteket és pályát választ magának.
A többit a családon kívülieket pedig irtják és folyamatosan próbálják maguk alá gyűrni.
ismerték ezeket a törvényszerűségeket de még a saját gyerekeik előtt is hallgattak erről, mert féltek hogy valamelyik esetleg megöli őket, ha rájön hogy ezáltal képes lenne uralomra szert tenni felettük vagy a többi felett. Ezért is irtották azokat akik erősebbek voltak náluk és nem lehetett körbehajtani... azaz nem voltak képesek valamilyen mértékben meghajtani. Ezért találta ki néhány még józan gondolkodó, hogy ezen a kiskapun keresztül fognak feljutni a tetejére és onnan feltérképezni az egész rejtett uralkodói hálózatot, azoknak a körét akik pontosan tudják hogyan kell a tudatot egy irányba fordítani és a közös tudat erejével másokat irányítani.
kellett egy új közösség akik értik ezt és az irányt abba az irányba állítják amerre a szeretet törvénye mutatja ezt. Sok félreértés és félremagyarázás volt a téren hogy ez merre mutat, pedig a természet jelzi a történelmi események és dokumentumok is jelzik és az egyén személyes életében is lehetséges ennek az iránynak a feltérképezése és helyes felismerése, még annak ellenére is hogy ezek mindent megtesznek azért hogy erre minnél kevesebben legyenek képesek.
---
2018 április 7 szombat - megint eszembe jutott sok midnen...
például eszembe jutott a rizsa hogy még akkor is hazudott amikor... hogy ő azt csinálja csak fejben... és előadta még apuval meg is beszélte hogy majd zavarjuk az összes rendszert hogy az ali az apja ne hallja meg és ne tudja hogy mit mondott... hogy ő elmond midnent a gyerekeinek hangosan... és megmagyarázza nekik mi van... és hazudott... ezt is ott beszélték meg a szuhaval meg a gállal, mezeivel zömbikkel és a többivel amikor a szakács a feleség és a szeretője műsort vettük fel...
hazudtak... és nyújtják mint a rétest és arra számítanak, hogy a föld az övék lesz és lesz elég élelmük és mi meg fogunk halni éhen...
Nos ezért tartottam nekik egy kis demonstrációt akkor... kizártam a csillát és a pettkóékat a saját konyhájukból és megmondtam nekik hogy ma nem esznek semmit se, és megmutatom hogy ezt is meg tudom tenni hogy letiltom nekik az evést...
Nem csak az élelmiszer raktárakból fogom őket kitiltani hanem a boltokból, és a saját házaikban felhalmozott élelmiszert se fogom nekik megengedni hogy megegyék... amikor itt elkezdődik a pokol mert nem lehet majd termelni semmit a szárazság és a légkör tönkremenetele miatt... sőt a termőföldekről is ki fogom zárni őket... csak a százasok fognak enni senki más... azok akik nekünk dolgoztak velünk dolgoztak azért a célért hogy a fosztogató társadalom véget érjen és megvalósuljon a szeretet társadalma... a többi megdöglik vagy megeszi egymást ne mérdekel... nagyon kegyetlen leszek és ezt beállítottam előre... apám nem fog ezzel kapcsolatban dönteni semmiről se. Ha eljutunk odáig és én életben leszek, akkor én fogom kinyitni a zárakat amik automatiksan le fogják zárni az összes élelemet midnenki elől... majd a százasok ha addig nem leszek aktiválva vissza kell hogy aktiváljanak, majd én kinyitom de csak a százasoknak... a többit meg menézzük mit művelt... aki végig ellenem dolgozott és a tervem ellen az semmit se kap... azok amúgy is teli lesznek pénzzel, kiszmoljuk felmérjuk milyenek a kilátások és elosztjuk a rendelkezésre álló élelmet termőföldet és megnézzük marad e mezeknek... ha marad és jutnekik akkor hatalmas összegekért fogom eladni nekik a kenyeret szeletre kiszámolva... semmit se fognak ingyen megenni és midnegyiknek a teljes vagyonát ki fogom szedni belőlük az élelemért cserébe... a pettkóék tudják hogy meg tudom csinálni velük megcsináltam... még a pizzériába is elmentek hogy majd ott esznek... sőt még volt aki kínált nekik egy almát azt se hagytam hogy megegyék... aznap nem ettek... és a végén egyáltalán nem fognak enni. Csak ha fizetnek milliókat fogok kérni egy szelet kenyért és a pénzt arra fogom használni hogy a hatalmas károkat amiket ezek és a kapzsi hatalomvágyuk okozott helyre tudjam hozni... robbanómotorok cseréje, fűtés cseréje, atomerőművek leállítása, időjárás manipulációs károkozás megszüntetése...
Egyébként az atomhassadást is meg tudom ugyanúgy állítani mint a fúziót és a szikrakeletkezést is... így állítottam le a paksi atomot is anno... amiről hallgattak is igen keményen a patkányok és végig szétszedtek midnent hgy kiderítsék hogy csináltam... pedig semmit se vittem be és szereltem be oda... csak leállítottam távolról a maghasítást... ezt bármikor meg tudom ismételni... atombombával is...
Szóval mehettek a tetves kurva anyátokba mind...
---
A másik nézem a The Machinist filmet ...az a csapat érdekes egy csapat volt... akkor nyomoztam és helyszíneltem a farkas testvérek egyik vérengzése után egyedül... iszonyú rosszul voltam és a szuhayék valamit rátettek erre az eseményre valami olyan szart ami teljesen kiforgatott az egyensúlyomból... eleve a brutalitás amival halálra kínoztak egy kislányt felforgatta már az egyensúlyomat de még a tetejére volt valami mást is téve... újra elő kellett szednem ezt az ügyet, sak arra volt akkor erőm hogy konzerváltam és rögzítettem mindent, meg kielemeztem amit csak akkor frissiben lehetett megcsinálni jól és helyesen... a többit később amikor megint találkoztam ezzel a csapattal akkor inzétük el apu segítségével...
---
A szerb és az egész bagázsa mehet a picsába ugyanúgy mint a többi... apu maga alá gyűrte őket is mint az imrét azért védte annyira, mert vele is triggert cserélt és az imre megszívta így a szerb is... sokáig vele tartatott rendet ott azon a környéken... ez az egész csapat akik ott voltak nála mind szarházi... azokat is lehet kifosztani...
---
annak idején pár éve csodálkoztam hogy a kristóf miért volt olyan sovány... most már értem... azért mert ő is elkezdett hálózatott és birodalmat építeni azon a szinten mint ami a pusztítóerő a mi céljaink alá rendelve, de nem akart mindent alá rendelni a célunknak, mert ő pénzt és hatalmat akart a többi felett... viszont ezzel ő is nyújtotta a dolgot mindt a rétest és ezért neki is járt a böjt, ami egyre hosszabb mindegyiknek ahogy közeledik a vége. Amikor pedig elkezdődik a haláltusa nekik ez halálig fog menni... ez van majd akkor a természet elvégzi a végső takarítást... aki nem becsüli a legfőbb értéket a világon a földünket annak levegőjét és rendszerét az nem fog enni... ülhet a világ legnagyobb vagyonán enni nem fog... hacsak a pénzét meg nem eszi...
---
Volt pár százas akik visszabuktak... az egyik ez a srác volt itt a széll péter mellett... valószínűleg őt is magzatkorban kondícionálták, amivel nem tudtunk mit kezdeni... mégis akkor megcsinálta mert úgy lett programozva hosszú távú alvóként kerül thozzánk és akkor mivel nem volt gátlás megccsinált midnent. Viszont amikor a széll aktiválta azonnal elfelejtett szinte midnen lényegeset amúgy meg nekik sem mondtunk el mindent a technikákról meg a tudást ne madtuk ki a kezünkből senkinek az nem része a legfelső szintnek se hogy kiadjuk... szóval még azt is elfelejtette hogy a mi lakatunkat hogyan kell kinyitni... volt egy lakatunk amihez nem volt kulcs de ki lehetett nyitni de csak az tudja kinyitni aki százas... és aki nem százas az nem emlékszik... a srácot egyébként meg is verték a széll emberei akkor rögtön utána jöttek rám... úgy szétdobáltam őket hogy egyik jobbra repült a másik balra... ezen a szinten már az alapállás dönt... és ennyit számít... sokat...!!!
A nő aki eszembe jutott az is ugyanígy járt és az a csoport mind ilyen volt akik velük egy csoportba kerültek. Kibuktak. Jobbak mint a kristóf meg a többi ilyen, de mégis ezek is menhetetlenül ezek közé tartoznak...
A széll mindig és előszeretettel fizikai kínzással kondícionált... ezt visszakapta az egontól akit maga alá kényszerített... azzal a céllal csinálta hogy vagy meghal az illető vagy betörik alá... ezzel a céllal csinálta meg vele az egon is... persze utána ha túlélte akkor meggyógyította... most az egon csicskája lett fordult a kocka...
Az a nő a játszótérnél szintén egy rohadt féreg baromi durva kondícionálással épített kurvahálózatot... a szerb lánya szintén egy patkány az ugatott hogy ő dönti el hogy nekem mikor lesz orgazmusom és mikor nem... persze egészen csak addig amíg használhatja a pöcsbuzerálót és hagyom élni... mert ha megunom akkor megy a büdös picsába ő is a többivel együtt...
---
Szóval a kristóf is amellett hogy bizonyos kérdésekben alánk tartozik mégis a célom ellen dolgozik a többi ilyennel együtt... a böjtök pedig egyre elnyúlnak hogy érzékeljék a veszély és a végső pusztulás valós és égető jelenlétét... amit nem fognak megúszni...
a japán katonai hírszerzés... egy vicc... az egyik legjobban zombiasított katonaság a japán...
Elég sok filmet csináltunk a szerbbel is... ő kimaradt vele nem sokat találkoztam, mert távol tartottam magamtól amíg apu tudta használni... itt viszont már ő is megy a többi közé... oda ahova való.. szopóágra...

Sunday, 18 March 2018

I, Olga Hepnarova - krübelknabe - troublemaker - jézus - zsidókirály

I, Olga Hepnarova - a renátó csinálta a képet a karaktereket én írtam meg. Ez amolyan kísérleti karakterset volt ezeknek a szarháziknak a gyerekei bújtak bele főként.... hátha ki tudnak szedni belőlük valamit amiből üzletet pénzt vagy egyéb előnyt tudnak felhalmozni.
A karakterek erejét úgy állítottam be hogy a célom függvényében akkor mutatják meg teljes erejüket amikor az szükséges és annak akinek szükséges akkor amikor szükséges... Ezen kívül sokmindent tettem még mellé... pl hogy az olga naplót ír, de csak valóságos történésekről, amik a karakterben szereplő kuglival ténylegesen megtörténtek, vagy amíg benne volt a karakterben és úgy történt vele.
Csak a mozihoz lehetett felhasználni a karaktert másra nem. A renátó belebújt az olgába és bement egy boltba nem jött elő a hangja a saját hangján szólalt meg úgyhogy inkább kiszaladt gyorsan... ki akarta próbálni... amikor rájöttek hogy bizonyos emberek felett nincs egyáltalán ereje és hol van ereje hol nincs egyik másik karakternek.. akkor beletettek egy csomó rohadék dolgot hogy felhasználják az egészet ellenem valamilyen módon.... de azt is beletettem, hogy semmiféle hatása nem lesz rám nézve a mozinak... az egész történetet megírtam előre... ezek azt hitték hogy ők állítják össze a történetet... nos ez egy megtörtént eset feldolgozása, egy ügy amiben nyomoztam egy valós ügy... krübelnage: az állandó zaklatásra ítélt nagyon erős valaki akit a zsidó katolikus hegemónia a circus halálra ítélt... ezt a kifejezést is el akarták tussolni mindenáron a szarházik... ezt is beleírtam hogy akárki kerül bele mind a bíró mind az olga ki fogja mondani ezt a szót...
Benne volt az Írisz - aki a legtöbbször az iriszt csinálta, a judus, a hanga, a hester bester, a renátó a kemény marci, a misa, és sokan mások is... a végén azt  írtam bele hogy az kerüljön a felakasztós részbe aki a legrohadékabb dolgokat találta ki a filmezés során és hogy halálfélelme lesz és nem fogja hallani a többieket és be fog hugyozni a félelemtől az odafelé úton... persze a szokott dolog hogy senki se fog megsérülni... a hester bester került oda, ja és azt is odatettem hogy mindenki fel fogja ismerni mert annyira fog félni hogy a saját hangszíne is benne lesz a halálsikolyában...
A gázolós jelenet meg lett rendezve apu segített benne azt megcsináltuk. Nem volt sérülés. A leszbikus vonalat is a jdusék tették bele azt nem én csináltam. De végül is ne mlett rossz a vonalvezetés így se... viszont szar lett a történetnek az a része amit gonoszságból tettek bele lapos és unalmas...
Az is benne volt hogy aki beszél az mindig igazit fog mondani és a valóságról fog beszélni.
Ez adott érdekes vonalat a filmnek és a karaktereknek. Mert hol volt erejük beletenni a szemetüket hol meg beletették a valóságot is amikor átvette a karakter a fonalat... közben a mellékszereplőkbe bújva a többi szarházi állandóan kérdezgette őket, hogy tudatában vannak e annak hogy ez most filmforgatás, meg ilyeneket hogy mit hall és mit nem hall... stb...
Csak azok tudták hogy mi történik a karakteren belül ilyen módon akik benne voltak... és azoknak beletettem azt is hogy emlékezni fognak arra hogyan kondícionálták őket... az olgában biztosan benne volt ez... és naplót is írt egy csomó csaj aki belebújt... azokat a naplókat úgy eltüntették hogy azóta se került elő... de nekünk megvan minden... minden sor és szó és tett. Rögzítettük ki mikor melyikbe bújt bele és mit csinált.
A ládonyi is benne volt a végén... hogy az apja a vatikáni elhárítás egyik tagja... főzsidó szarházi... agylúgozda főparancsnok... persze azt mondta hogy azt ő írta meg előtte a nemtudomkivel... de nem egészen így volt... de így volt de mégsem egészen így volt... hahaha az is megvan...
Hát ezektől mit várjak... szemét... szinte mind... kivétel alig és csak néha... a szarházi az szarházi marad...
Apu sem mondta el az összes feltételt amit beletettünk a film tervező összejövetelén...
---
Death Journey - A scsefán meg ez a másik onnan a híd túloldaláról az újsütetű férjével, ott a film alatt megpróbáltak betörni egy csajt és iszonyatosa nmegszadizták... a scsefán vitte a prímet benne... itthon meg előadta nekem hogy ő is hallotta hogy volt egy csaj akit nagyon megkínoztak... alig hittem a szememnek ahogy néztem amint összeröhögnek az imrével akkor még a rákócziban... hogy lehet valaki ekkora patkány... fel is lett véve hogy mit dumálnak otthon utána meg máshol erről...
---
Az olgás film kapsán volt még egy fontos megállapításom, hogy mindig midnent bele kell tennünk a karakterekbe azon felül is hogy alárendlejünk mindent az erőnk megjelenését és eltűnését is a célunk alá ami a fosztogató rendszer megszüntetése és a valódi szeretetre épülő társadalom felépítése... szóval ezen kívül is amit fontosnak tartunk azt mind bele kell tenni... pl beletettem azt is hogy aki a mienk és egyet ért a célunkkal, az hallja hogy mikor hogyan akarják irányítani hajtani, és ellen tudjon állni, de még azt is ha egyedül van akkor inkább csinálja meg ha tudja és rejtse el hogy ellen tud állni. volt egy ilyen saj is... meg hogy a naplóíráskor csak olyan dolgokat írjon le amik segítik a célunk elérését és őt magát is személyesen... és mindenre emlékezzen utána amikor kibíjik belőle és nem figyeli senki vagy legyen ereje megkeresni minket és megcsinálni a kiképzést és feltörni magát ha akarja a célunkat... meg hogy mi a célunk meg midnent ami fontos... az első alaptétel meg úgyis csak azt teszi hallhatóvá és érzékelhetővé ami kell ténylegesen... a többi meg elhalkul és eltűnik...
Találgatták is hogy mi van... mivel a judus a legérzékenyebb és ő szedte ki a karaktereimből a legtöbb rejtett részt ezért ezt már úgy írtam meg hogy a szarházik közül senk se vehessen ki semmit se ami az ő érdekeiket szolgálja... ott nem is brillírozott a judus már többet... alig tudott egy két foszlányt elkapni...
---
Prügelknabe - verőlegény, a legerősebb ember a családban... mind fizikailag fizikai csatában mind pszichésen.. .a zsidók pszichésen értették ezt főleg... a rizsa amikor megtudta hogy a csefán maritól hallottam először ezt a kifejezést, akkor azt mondta rá hogy ő a zsidókirály... és minden családban van egy ilyen. Náluk ő az... ő az akit a zsidók mindig feláldoznak... akit mindenki zaklat, mert ez ereje nagyobb mint a többié és általában a szaros fosztogató rendszer ellen fordulnak ha tovább tudnak fejlődni.
A scsefán volt az aki szinte bárkiből szadistát tudott csinálni az olga hepnarovás módszerrel. Amikor az olga ügy miatt nyomoztam apuval szinte minden szál a scsefán családhoz vezetett... amikor meg meghallottam a maritól a krübelknabe kifejezést apu azt mondta hogy az baj... mert ezek megegyeztek hogy ezt a kifejezést ne mfogják mondani soha előttem... csak az mondta aki nem tudott erről, a beépülős zsidó féreg scsefánék családja...
The Concrete Jungle - ott a csefán az egyik csajt a börtönben hihetetlen fifikás módon szadizta meg, és ő irányított azzal a másik kurvával együtt aki itt lakk a hídon túl... lebuktak mert sikerült felvenni csak akor ez még nem derülhetett ki hogy mi fel tudtuk venni hogy mit műveltek.
---
Dath journey - a masáék egyik tesója akart ott visszavágni a masa papa meghajtásáért egy áttételes hajtással... sorozatban küldték rám a kurváikat... a babuskovot kértem meg dublőrnek hogy helyettem bassza meg őket... meg is hajották keményen a baba is ideges lett amikor szóltak neki hogy mi van és ne szálljon be helyettem... de akkor már késő volt... igent mondott... csinálta... a kugli akit el kellett vinnem aból bbe szintén az ő emberük volt. De ment valami ott a háttérben is... megpróbálták felderíteni hogyan biztosítunk valakit mozgás közben.. .ezért semmit se úgy csináltunk ahogy szoktuk... persze ez kamu volt mert azért ők azt már összeszedték nagyjából... de lyukat kerestek az biztos... jó szar lett mint film...
---
Éjjel a várbíró próbált meghajtani hogy törjem el a fogam.. .ezt még annak idején csinálta, mert én is meghajtottam hogy törje el a fogát amikor meghajtott azzal hogy törjem el a kezem... ezért most teljes erővel fogok visszaütni... el fogja törni a kezét... amit megérdemel.
---
 Taken Of The Pelham - a szódás nem volt egy hatalmas észlény és azon gondolkodtunk hogy mégis miért fél a zömbik meg a fazekas tőle... legalábbis azt adták elő hogy félnek... az ész a szódás mögött az a csávó volt aki feltűnik a Steel című építkezéses balhéban az elején, meg a walter matthau ban is a taken of pelhemben is... nem emlékszem a magyar színész karakterének a nevére... de nagyon szeretett volna elbújni azért lett három verzió is eből a filmből... ugyanezzel a címmel. Feltűnik az I, olga hepranovában is egy pár pillanatra a kis kedvencével a locsolókocsi mellett ő az aki ott még nem bukhatott le hogy tudjuk kicsoda és mit művel... ő áll meg a kocsi mellett a híd alatt és kikérdezi a kiscsajt hogy mi van... neki mondtuk hogy csinálja meg amit mond a "főnöke" nehogy lebukjon hogy ellen tud állni és tudatos... nos az a csaj is szarházi... abszolút pontosan tudta hogy mi a helyzet és azért szivatták őt is mert beépülésre szánták hozzánk...
---
The Taking Of Pelham One Two Three a címe ennek a sorozatnak egészen pontosan és ez is egy kísélet volt... ezt apu csinálta... megírta a történetet valakikkel és hagyott benne lyukakat, de a fő vonal meg egy két mondat benne maradt.. a kísérlet azon ment hogy ki tud rajta változtatni és mit és hogyan... apu elmondott nekik egy pár dolgot hogy miket tudnak változtatni és mi van szabadon hagyva és mik maradtak fixen benne... pl elmondta azt a pár rögzített mondatot is amit ő írt bele... bár arról hallgatott hogy ő volt cska a szódás emg még az a pár tudta hogy ő tette bele akik ott voltak amikor írták... az egyik az alkoholista mesterlöcsész volt... mert van egy olyan... nem az aki a a vörös körben van hanem aki pécsett a kisboltban a sakkmestert csinálta... de sajnos az is szarházi... akkor viszont apunak szüksége volt rá... A harmadik verziót ebből a pelhames sorozatból ezek csinálták... a cba-s kurva is benne van abban a filmben is ott is tett olyan megjegyzéseket hangosan is amik elárulják kicsoda is ő és mit is akar... egy rohadék mint a többi a sakkmesterrel együtt. Apu felengedte a kapcsolat elemző adatbázisunkba - amit már akkor mondtam neki hogy hatalmas hiba - de később kiderült hogy csak a homokozóig jutott és nem látta az egészet... hála istennek és apu egy csomó midnenről hazudott cska a szarházik hálózatáról mondta el neki is azt amit mindegyiknek elmondtunk... azt láthatta... amikor elkezdett jegyzeteket írni apu is kétségbeesett, mert szerkesztői hozzáférést adott ahhoz... és ott már apu számára is nyilvánvaló hazugságokat tett bele... akkor mi is paráztunk egy sort, majd rájöttem, hogy ez a homokozó volt... és egy delet gombbal törölni is lehet mindent amit ő rakott bele... apunak egyébként azért az komoly lecke volt.. .vagy nagyon jól játszotta a hülyét akkor bár azt hiszem hogy nem tudott arról hogy van még egy amihez nem férhet hozzá senki se... csak ő meg én azaz még ő se törölhet bele semmit se úgy hogy ne lehessen visszacsinálni és midnent jegyez hogy mit néztél meg és kit és mit írtál bele és hol ütközik azzal ami ténylegesen megtörtént... szóval az is lebukott... meg a deltás kurva is ezek közé tartozik aki ma osztotta az észt hogy "nem vagy egyedül..." az is azon dolgozott  hogy hogyan tudna megölni engem.. ezekkel együtt.. .több találkozó volt közöttük és tisztán aktívan azon ment a brainstroming hogy milyen esélyekkel tudnak engem kicsinálni vagy apámat maguk alá gyúrni vagy megölni... semmi más céljuk nem volt... végül arra jutottak hogy jobb inkább dörgölőzni és valahogy átcsúszni a rostán, mert ne mbírnak el velünk mert mi vagyunk az erősebbek és jobbak a cuccaink is... azóta ne mtudom mit csináltak de hogy a mi éljainkért nem tettek az szent biztos én már akkor borítékoltam a dolgot mert ezek is maguk alá ondícionáltak mindenkit akit csak tudtak... gyerekeket főleg... szóval szarházik.
Szóval van egy 74-es nek titulált, egy 98-as pelham és egy 2009-es. Az első készült azzal a amgyar színész szarházival ja szuhay balázs, azzal aki szerett volna nagyon elbújni szintén zsidó sátánista szarházi az egész pereputyával azután a 98-as abban volt az alkoholista mesterlövész, aki egyébként a kisboltokra specializálta magát és a kisvállalkozásaival aratott és oda csorgatta a pénzeket meg szolgálta a többit ezek voltak az alja gyakorlatilag a szódásék alatt is nem olyan jók mint a többi persze tudnak midnent amit emezek a szarházik csak nem olyan okosak és erősek hogy felérhettek volna a legfelső polcra még a segítségünkkel se értek el oda, annyira szarok amazokhoz képest.. .a normál emberekhez képest viszont ezek is fosztogató rabszolgatartók mint a többi és ezek is hatalmas összegeket emészettek fel saját szórakozásukra... abban a deltás eladós pornós kurvával együtt odahívták a varga gabit és megpróbálták feltörni a mi rendszerünket.. .legalábbis amiről ők azt hitték hogy a mienk - végül is a mienk volt csak a homokozó, de azt se tudta feltörni a varga gabi se... azok meg ott toporzékoltak a szódással hogy mi lesz már... mi lesz már... a csefán is ott volt egyébként akkor is ezeknek segített hajtani vitték oda... hogy engem meg aput hajtsanak...
a harmadik még most jön apu mondta hogy nézzem meg mind a hármat újra... mert ezek így adják ki a dolgot... midnent megpróbáltak megváltoztatni a filmben de amit apu tett bele azt ne mtudták kivenni se megváltoztatni... a szódás meg hallgatott, a szuhay balázs meg a szódás meg az alkesz voltak ott... midnjárt kiderül a 2009-esnek jelzettben kik vettek részt...
ja a harmadi kverzió a kilncvenes évek vége felé készült.. .a gyerekek vettek benne részt főleg... de ne mcsak azok.. p la major is ott volt az öreg kővágó de jórészt a fiatalok.. grollék, a bosnyák gyerek. kacor, bíró szabi, tejes csabika, máté, renátó, bozsót toltuk egy kicsit az előtérbe hogy a benedekéknél egy kicsit pozícióba kerüljön . ja apropó a benedekék uralják a vasutakat főleg azokat fölözik mint pl a yew yorki metró a londoni metró a máv a tokiói vasúthálózat stb... a virgin-t meg a szódás és barátai csinálják azzal nyúlják a pénzeket meg oda csorgatják... és a benedek gyerek, gyurika megint nőciként, st st... rengeteg kurva akik ott a szántóban megfordultak stb... megváltoztattunk nekik egy csomó midnent a filmben hogy előnybe kerüljenek az öregek előtt az alja szemében hogy ők erősebbek, azért mert nem voltak annyira fegyelmezettek mint a szüleik és nem zártak össze olyan pontosan és erősen... őket már meg tudtuk lazítani nem sikerült az öregeknek úgy karámba szorítani őket... tombolni is kezdtek ezután... elloptuk a pénzt nem is egyszer, valamelyik csoport javára... a bíró pl egyszer ő vitte el a váltságdíjat, de a máté meg a révai is beszálltak ebbe egy alkalommal ők is ellopták... persze ezekben mindig kértek segítséget a többivel szemben tőlünk mert amúgy nem ment volna nekik... össze vissza cserélgették egymást hol egyik hol a másik karakterben tűnnek fel és vagy 25ször felvettek midnen jelenetet hogy hátha valaki tud rajtuk változtatni vagy bele tud tenni valami mást mint ami a történet és amiben megegyeztünk velük... hatalmas forgás volt... apu szólt be a majornak egyszer riporterként hogy "igaz e hogy mostanában gondjai támadtak az erővel?" hahaha azt is megváltoztatta apu velük, hogy a force szó helyett divorce-ot értsenek és az hangozzák el a filmen ne a force... hahaha azt is eladták mintha ők változtatták volna meg apám segített nekik ebben nekem meg dühöngenem kellett hozzá hogy bevegyék a fiatalok hogy apám az ő oldalukon áll...
ja a babuskov is benne volt... meg gyakorlatilag az összes én korombeli idióta ezek közül, meg a madácsi, meg az öregek is megjelentek egyébként és ők is megpróbálták együtt de azokat a fiatalok nem vágták bele a filmbe, de a pettkóéktól a vargán keresztül mind megpróbálta és még a bessenyei is odatolta a pofáját hogy majd ő... hát nem ment... erre úgy vettem rá őket hogy mondtam hogy amit megbeszéltünk abban benne van az én erőm apámé meg az övék is és azt még az öregek együtt se fogják tudni megváltoztatni... fel is sültek mind... azok meg persze hazudtak mint a vízfolyás hogy ezt ők csinálták... benne voltak ők is...ja... :-D
Hát remélem nem így van egyenlőre van néhány igen pontos jele hogy apám és én kitartunk az eredeti célunk mellett most is... bár a jelek előre be lettek állítva... nem tudom ami történik itt körülöttem az fedi e a helyzetet... változás egyelőre még mindig nulla... hát marad a remény még egy jó darabig... de a kis vezeték amit egy emberöltővel ezelőtt szereltem a folyosói lámpa foglalatába az pontosan akkor égett el amikor beállítottuk, amikor a pelhames sorozatot néztem és a sakkmester lebukott vagy kijött, leírtam... és a biztosítékot is leverte pontosan ahogyan előre beállítottuk... mondjuk ezt lehetett tudni hogy a biztosítékot leveri mert elégett a kis szál, de hogy pont most... talán azt is meg lehet csinálni... hát mindegy ez van csinálom majd meglátjuk hogy pusztulunk e mind vagy lesz ebből valami értelmes is... egyenlőre akik eszembe jutottak azok mind szarházik és eladtak elárultak és soha se akartak segíteni vagy a célomért dolgozni sőt a legtöb tudatosan és kezdetekől ellenem dolgozott és rohadék és szarházi és hazug és patkány...
Egyébként a sakkmesterről, rengeteg bizonyíték jött össze meg a kis csapatáról is amiket hazudtak és amiket csináltak és akiket el akartak rejteni a szemünk elől... sokmindenre rányitotta a szemünket... hogy még kik bujkálnak ott a háttérben...
---
Ja és ha szuhay balázs akkor csákányi lászló is aki egy kicsit miután megszellőztettem hogy ki is ő átment a seres rezsőbe majd apuval kötött egy alkut - ami jó volt nekünk akkor - és meghalt azaz apu eltüntette valahová és egyébként nem más mint a sanyi apja!!! bang bang I heard the sound bang bang and my baby shot me down...
A főzsidó szarházikhoz érkeztünk megint és ismét a legnagyobb patkányokhoz a világon...
---
A szakács, a tolvaj, a feleség a szeretője... a gömzsik el akarta lopni a tudást hogyan lehet olyan élénk színeket csinálni egy filmhez... nem sikerült és emlékeztem is rá amikor az ifjúsági házban megnéztük az elejét... kit látnak szemeim egyébként ott a Scsefán és a szuhay nyomják egymást a wc-ben.... azt is mi találtuk ki hogy összehozzuk őket egy ilyen helyzetben... a husztip nem véletlenül adta a fiacskáját a szarházi fiacskáját a scsefán mellé... tősgyökeres zsidó szarházi család ahol a családon belüli szex alap és persze fegyver... naná hogy kurva lett midnen unoka és dédunoka is ahogy látom az árámkát... hajajj micsoda család... a szuhay meg a csáknyi is bekerült a filmbe...
Az elején az a csokis szósz is valami emlékeztető amit kutyaszarnak állítottunk be amivel a csávót bekenik... és megetetit... azt se csinálta többet a mama pedig szerettem nagyon olyan állaga volt pontosan mint a szarnak de nagyon finom volt mint a humusznak csak csokis volt nem is emlékszem mihez csinálta... talán a somlóihoz vagy valami ilyesmihez...
hú mik kerülnek itt elő... egyébként az a cba-delta kurva is zsidó és nem is az alja bocsánat mert azok működtetik a nagy pénzmosó hálózatot rengeteg kis bolttal meg butikkal meg abc cba meg ilyenekkel... amik nem csinálnak semmit se nincs is forgaluk se legtöbbször cska a pénzt tüntetik el... némelyiknek meg igenis hatalmas forgalma van még azon felül is hogy pénzt mosnak tisztára...
---
Hú micsoda lineup again...
The kilers are our guests - bessenyei a doki, a papa egyi ktesója az agyikrabló, a cba-s deltás kurva a fekete csaj... a másik a szöszi a bessenyi kurvája hajtója... plusz a rendőr meg a sakkmester butikbirodalom ulaj... az a kép egyébként amikor apu körbe forog a kamerával egy kupola alatt az egy bevásárló központ ami az ő kezében volt akkor... az egész filmet a husztip finanszírozta, apu csinálta, arra volt kíváncsi hogy ha összeereszti ezeket akkor melyik lesz az erősebb... apu azt mondta azért mutatta meg akkor, mert biztos volt benne hogy elfelejti majd mert az öreg... a husztip elfelejteti vele mint mások azaddig mindig... és úgy is lett, de maradt a film... uppsz... "My memory book..."
Ja szép kis banda mondhatom... szarházik karneválja... egyébként a nóra nem is a scsefán lánya hanem ennek a kurvának a lánya azért csinálta a maszkját ilyenre a husztip szarházi fiacskája... és megegyeztek szépen.. . a husztip felépítgette a rendszerét ezekből... a bessenyi vitte a légitrásaságokat a kővágóék a postákat, a benedekék a vasutakat, a sakkmesterék a kisboltokat... stb stb.. mindegyiknek megvolt a maga területe és egymás cuccait is használták pesze azért háború az volt közöttük úgyhogy mindegyik belefolyt midnenbe egy idő után és ez vezetett oda hogy mindegyik birtokolt tulajdonképpen mindent és egyik se semmit se... és mindenki onnan szedett ki pénzt ahonnan tudott, és ott irányított embereket ahol erre képes volt... ezért állandó harc ment a toborzás terén... akarom mondani az anylúgozás fő területein amivel az embereket horogra akasztották: színház, rádió, tv, kocsma, prostitúció, egyházak, iskolák,és a megélhetés legfőbb területként miután mindent maguk alá gyűrtek...
Ezért volt az ilyen szuhay féléknek mindig színész karaktere is, meg ezért moziztak sokat, és ezért nem engedtek senkit se a tv-be rádióba olyat aki nem volt elfogadható a számukra nem volt elég rohadt bell ahhoz hogy oda kerülhessen...
Vitorlamesterek... mondja valamelyik a rádióban a 6-os stúdióban... azt a husztip építette anno a kővágóékkal... mert ezek fésülik az emberek gondolkodását és alakítják a keretrendszert amiben az őket körülvevő világot értelmezik és ami alapján a döntéseiket hozzák.
---
Billion Dollar Brain - szuhay-csákányi film... ezeknek is van bunkere és ráadásul mindenkinek azt hazudta a szuhay hogy ajjj az sak órsdi régi szalagos számítógépek garmadája nem jó semmire mi mindent a természetes rendszer alapján csinálunk... hahaha naja ha menne.... de nem megy... azért is ezt a címet adtuk ennek a filmnek hogy emlékzzünk arra hogy apu is meg én is dolgoztunk az ő bunkerükön és a több billió dolláros hajtó-figyelő rendszerükön... amiben tény és való van szalagos rész is ne malábecsülendő technikai megoldás hatalmas adatmennyiség fér el egy olyan szalagon... ráadásul a bunkerük rejtekajtói mögött ott lapul a legmodernebb technika is... persze feltörtük mindet.
A helyzet az volt hogy megállapodtunk velük hogy ezzel nem támadhatnak bennünket... ezért nem emlékezhettünk addig amíg ez meg nem történik... mert ott szegték meg a megállapodásunkat... és onnantól emlékeztünk is mindenre ami kellett ahhoz hogy feltörjük... apuval meghajtottuk őket hogy támadjanak meg ezen keresztül is... a szarházi sakkmester adta le a jelzést azért küldtek rám 50 embert ott pécsen amiből csak 6 ért el hozzám és abból a 6-ból kettő amikor meglátott visszafordult négy jött csak nekem... béke poraikra... a szuhay igyekezett le is fújni a támadást akkor de késő volt... hiába a szarházik rendszerének a hibái... ezt a filmet ott forgattuk a bunkerükben.. másokat is levitt oda, persze sok régimódi technika van ott felvonultatva de azok is részei a rendszerének... a hajtórendszerének...
A béres gyerekre bízták a feladatot a csákányi kiadta a fiának majd az a béres gyereknek hogy engem sziasson meg a film során... de akkor már szólt mert tudta hogy rábaszik... szólt de megcsinálta és mi meg szépen visszaszivattuk őt ahogy kell persze nem voltunk annyira gonoszak és kegyetlenek mert így legalább alaposan fel tudtunk készülni... vele se asztunk ki akkor annyira... adtunk neki is esélyt hogy fel tudjon készülni... meg tippet is...
Szóval csákányi szuhay lászlouóóóóóó...
Egy pár jelenetben én is belebújtam a főhős karakterébe... azokat az álcázott autókat is mi csináltuk azaz apu... szállításhoz kellett a szuhaynak meg ennek a másik rohadék szarházi zsidráknak hogy fegyvert embereket és kokót meg drogokat meg midnenfélét tudjanak szállítani feltűnés nélkül... akkor csináltunk egy csomó álcát rakétáknak meg midnen féle dolognak... teliszórták egész európát rakétakilövőkkel mindenféle civil tereptérgyakba rejtve a silócsöveket... és van búzasilóban is rakétakilövő szerkezet elrejtve amiről kevesen tudnak, meg midnenféle helyekre össze vissza... ők is a harmadik világháboróra készültak a masáékkal együtt... meg a többi szarházi zsidóval...
---
A major beállított pár pronós felvételt az egyik ittenő nővel mintha anyám lett volna benne csak épp anyunak nem olyan a lába... hahaha meg a saj szólt hogy mire készül a major mert már az is tudta hogy rábaszik nagyon ha nem szól... nem is volt semmi ereje...
A balázsék apu tesói állították be a rádiós üzenetet a vitorlamesterekkel az vigyorgott itt szerintem az egyik autóban... majd nemsokára lehervad a vigyor az arcáról megint...
---
Angels Die Hard - juhász gábor saládjának a filmje... akkor már tudták hogy apu ezzel garantálja magának z emlékeztetőket... és nem akart filmet csinálni a juhász család feje aki egyébként juhász jani volt és a tesója az endre.. vagy volt valami ilyen névváltoztatás pont a film miatt mert ő is nagyon el akart rejtőzni és tűnni... de nem sikerült neki... "jó akkor elmegyünk egy kicsit motorozni..." "Ha ebből tud filmet csinálni akkor lesz film máskülönben nem..." én is ott voltam sötétben csináltak pár jelenetet alig volt valami kis fény... de lett film... a sebőt is sikerült odacsalni, meg az alkesz boltos sakkmestert is... a szarházi kis csapata odatalált szépen... juhász norbistól együtt... ott is ki kellett ütnöm pár szarházit hogy béke legyen... az egyik kocsmai jelenetben ahol lökdösnek engem ott leütöttem a csávót mögöttem akinek a keze látszik és én tartottam hogy ne dőljön el pedig akkor már eszméletlen volt... a többi észre se vette hogy mi van csak a szemközt lévő de az is sokára óvatosak voltak  tartottak tőlem volt is rá okuk.
A kissrácot is ők küldték le a bányába hogy csináljon bombát, de megszivattás és felrobbant volna, ha úgy csinálja meg ahogy mondták... ki akarták nyírni mert beszélt. Egyébként vele csináltatták mindig a bombáikat megmutatták neki hogy kell és megcsináltatták vele... ha egy egy ilyen gyerek felrobbant bombagyártás közben oda se neki van másik. azért küldték mindig olyan helyekre pl bánya ahol nem volt feltűnő egy egy robbanás ők meg csak röhögtek rajta... Ez volt a juhász gábor apja... az is patkány szarházi rohadék. a tesóival meg a gyerekével együtt. ja  juhász gábor meg a norbi is ott volt a pelhames filmben a harmadikban... De ebben is van még más is akiket én nem ismertem most fel... a legtöbb mind szarházi... az egyik azt mondta segít, de az is csak beépülésre lett szánva a csaja elszólta magát... annak hugyoztak a koporsójára... mert áttért a right side-ra... patkányok...
De a kiscsávóról is idővel kibukott hogy az is rohadt belül... a gumis vette pártfogásába és sokáig csak pénzért csinált mindent, egy darabig elnéztük neki mert én mondtam hogy leglaább kérjen pénzt azért amit csináltatnak vele... de kiderült hogy rohadék az is... később megértette már az egészet és folytatta a rohadékok utján a dolgot... ő az a kis köcsög aki itt bringázgat... ott lakik a lőtér felé... visszament a cégéhez de azt meg a kurvák már kifosztották neki... a gumis azért akarta beépíteni... nem akarta cska félretette hogy majd belőle kiszipkázza a lóvét a végén amikor nem tud bemenni sehova se mert nem engedjük be...
---
Django meets Sartana - western ez is amolyan stratégiai üzenőfüzet a sakkmester boltos mesterlövész üzent ezzel a többinek hogy mi a műsor... hogy majd mi lelövöldözzük őket és utána ti jöttök... oda vissza üzenet támadó nekem támogató amazoknak... ki tudja...
Benne van a arlos is meg az igazgatós csaj a szoc rehab alapítványtól... ja azok is börtönben voltak eddig... ajaj dehogy is... de azt játszották... a többivel együtt... ja tényleg a szakács a tolvajban ott volt a kelemen gabi is a zsidótalálkozón... no de itt meg ebben a sakkmester fia is szerepel seriffként... apu is benne van direkt vette szarra a figurát, mert ezek is azt csinálták butították magukat hogy ne legyen feltűnő hogy ők is a teteje...
---
Night Moves - apu meg én csináltuk de főleg apu... ebben benne volt a dandé család hőse is a gyerek... úgy röhögött mint ahogy a dandé szerepben szokott... meg úgy mozgatta a fejét is... a dandé cslaád ugyanolyan rejtőzködő család mint a sakkmesterék meg a többi... megbújtak midnenki háta mögött... de azok is a tetejének számítanak... de más is volt benne... sokmidnen történt... párhuzamosan forgattunk két filmet... a másik asszem talán pont a pettkóék dilliger filmje volt valamelyik... a kis csaj szexhajtóként már hatalmas kurva volt ez lakik most itt az autószerelő helyén mellettünk... ő volt az a kis kurva... már akkor tizenévesen... az évi, a dandé, a farkas zsuzsi és más is belebújt a szöszi búvárcsajba a dandé nagyon élvezte... az ágyjelenetekben egyikben se én voltam... közben gyakrolatilag beépítési műsor volt ez is... ezeket akarták beépíteni hozzánk... mi meg hagytuk... az a szobor fontos volt nekik az egy véráldozati szertartáshoz használt zsidó kellék volt számukra szent és nagyon értékes... az ilyen tárgyakat kemény milliókért sok száz milliókért adták vették egymás között... a másikban a gene hackmanben én voltam főleg, de váltott a buzi csávó az acából ak a kisfiúkat baszta, meg még egy páran belebújtak a végén már nem én voltam benne... az utolsó jelenet az volt amikor elhajtottam a "családtól" akik megbeszélték hogy hatalmas műsort fognak csinálni... eljátszottuk két emberüknek is a halálát...
---
A scsefánnak egyébként van gyereke a szuhaytól... "mert ezek belterjesek..." a husztipban se bíztak meg pedig az ugyanolyan szarházi volt... kezében volt a technika apu megsinálta neki, amivel le tudta volna törölni ezt a mocskot a színről, job volt mint bári amivel ezek rendelkeztek mégis úgy döntött hogy neki ez jó így ahogy van... ő a tetején diktál ezek meg dolgoznak alatta neki és midnent rájuk lehet kenni... szépen megegyeztek és partnerként működtek együtt... de a zsidók számon tartották az igazi zsidókat és azokat akik nem tartoztak közéjük kívül rekesztették még akkor is ha ugyanolyan szarháziként működtek a világban... egyébként nagyon is egy húron pedültek máskülönben... mert a scsefántól nem lett gyereke a huszti iminek de a másik kurvától aki szintén tősgyökeres zsidó meg lett... csak a cssefán nem akart mástól gyereket vagy mi volt már mindegy nem is tudom ja olt valami eü problémája és azért elkötette magát... tényleg ez igaz és azért nem lehetett neki több...
Ja még mindig van közöttük szarházi jócskán de már van olyan is aki tényleg a mienk...  nem sok ugyan de akad...
---
Apu úgy csinálta meg a karaktereit hogy csak akkor van bennük az erő ha kamera és mikrofon megy... ha nem veszi semmi amit csinál nincs bennük erő... ne mtudják használni semmire se cska egy üres maszk semmi más... ezért tudott annyi filmet csinálni velük, mert kénytelenek voltak filmezni vele és közben ők intézték a dolgaikat apu meg szépen megörökítette hogy mit művelnek... ezek úgy voltak vele hogy majd úgyis elfelejt mindent... de nem így lett... emlékszünk sőt filmjaink is vannak erról hogy miket műveltek... ezért volt akkora divat hogy filmezés közben oldották meg ennek vagy annak a kirablását meghajtását megtörését stb... mert azok a karakterek amket ők tudtak írni már annyira gyengék voltak hogy semmit se tudtak velük kezdeni... vagyis alig valamit... és ezért szerették apu karaktereit mert azok meg erősek voltak... egy darabig... amióta beállítuttuk az ereősség változásait is alárendelve a célunknak azóta azal is szívtak.
Egyébként a rizsáról volt nekem egy felvételem amikor egy visszamaradott csoportot kondícionált és tervezett meg nekk valamit hogy mit csináljanak meg és hogyan... részletesen elmondott nekik mindent és minden kis apróságra kitért...
Ezek ponotsan tudták hogy mindent a lehető legrészletesebben kell beletenni a közös tudatba, mert attól lesz pontos és hatásos az ereje... csak a tetejével ezt már ne mtudták megcsinálni ezért kellett leszorítani és lerövidíteniük a hajtást a lényegre... majd külön megsinálták a részleteket a célszemély jelenléte nélkül, mert másképp nem ment nekik. Ezért apual összeültünk és részletesen végignéztük az egészet és megterveztük hogy hogyan legyen a vége is ennek, a lehetőségekhez és a célunkhoz rendelve az egészet...
---
 The Red Tent - a rizsáékkal csináltuk de ott volt megint sokmindenki pl asszem a dandé apja a nobile szerepében, mert ő egy alkalommal otthagyta pár emberét valamelyik sarkon akiket mi szedtünk ki onnan... ő elszelelt és otthagyta a többit meghalni... egy szarházi volt... de a többi is szóval kár volt értük menni nekünk így később azt is beláttuk...
A kővágó, a benedek gyerek több is, a dorka, stb stb... csináltunk egy igazi léghajót kicsit modernebb volt mint amilyennek látszott kívülről, de ugyanolyan műkdödési elven ment a korabli eszközökkel irányítva és navigálva... egyben időutazás is volt hogy mi történhetett amudsenékkel anno... meg egy pár másik kérdést is ki akartak szedni belőlünk... pl tudni szerették volna hogy mi a mi startégiánk, meg hogy hogyan csináljuk a hajtást... a kővágó meg a benedek gyerek eljátszottak egy jelenetet amit apu majdnem elröhögött.. amikor a hős odaadja a kabátját is hogy ő ott maradjon megfagyni... mert rájöttek hogy "te ennek nincs semmi ereje felettem..." mondta az egyik... midnen nap vittünk a résztvevőknek kaját és volt ügyelet folyamatosan de azért egyedül voltak kint az iszonyú csontfagyasztó hidegben azokban a cuccokban... szóval nem volt kamuzás fáztak... a verbai is ott volt persze ő azért a maszkja alá húzott polár szigetelést ja de a többi is ha jól emlékszem...
---
Mackenna Aranya - a balázsékkal csináltuk de a sanyi biztosította az utánpótlást... azok a szarházi helikopterrel hordatták maguknak a vizet mi meg szomjaztunk kint a sivatagban... de rájöttünk és meg is találtuk a csomagjaikat egy idő után fordult a kocka és ők szomjaztak... aput akkor is megszivatták valamivel ami szart se ért és azért cserébe adtunk nekik is vizet meg kaját... most azért is megfizetnek... később amikor a balázs a mészárosban kikapott tőlem úgy hogy még triggere is volt akkor jöttem rá hogy akárkinek maradt még triggere meg tudjuk védeni magunkat szellemi síkon is ha fizikailag igen... és úgy is volt.
Csak ez a szaros pöcsbuzerátor meg a köhögtető meg a technikai támadások kellemetlenek... de le fogok ezzel is számolni ha nem robbantom fel ezt a szargolyót mindenestől... meg fogom kínozni az összes patkányt aki folytatja méghozzá iszonyatosan... a tejes is nyomatja a stratégiájukat hogy eljátszák amit anyám is csinál, hogy nem beszél arról ami van... a high tech szarok amiket használnak... ami nagyon is létezik de meg is fogják tapasztalni hogy milyen ez... rohadékok...
Én raktam össze és élesítettem a bombámat a saját kezemmel nem más és ahhoz senki se tud hozzányúlni azóta se tudott... szarházik meg fogtok fizetni minden rohadék húzásért mindenért kamatos kamattal...
patkányvilág...
---
The italian Job 69 - ebből is csinltattak velünk egy másikat, mert szerették volna ha ezt a 69-esnek titulált verziót nem tudom majd megnézni... ugyanis ott beszélték meg a startégiájukat a szuhayval ide a végére... ez kb ugyanakkor készült mint a biran élete kicsivel későb... de majd egy időben... a szuhay volt az olasz mob vezér egy pillanatra ki is hagyott a hangja cska hogy fel lehessen ismerni azt mi tettük bele pauval... a pettkó csilla is villogott a szösziben az imrével... a pettkóék adták a ruhákat hozzá... megint volt szalagos magnós vezérlés... meg az öreg csákányit is sikerült belevenni a szemétbe kidobattunk vele pár dolgot... :-D meg a szögyőék, lapiék, varga gábor, a balázs, az árpád, apu tesói, (van neki még másik is akit majdnem kifelejtettünk... de azután meglett az is)... meg még jó páran.. a tejes pl ki ne hagyjam... az volt a he did it with a net... jeah with anett... szóval szép lineup az is....  szarházik... apu is feltűnik benne anyuval egy pillanatra meg én is meg a szabolcs is... akkor még röhögtek rajtunk meg gúnyolódtak velünk hogy még meg ismondtuk nekik hogy hogyan tudnak legyőzni bennünket... a husztip imre röhögött mindig a leghangosabban és a legjobbízűt rajtunk... meg az öreg husztip is ott ünnepelteti magát a börtönben... az is valami gúnyolódás féle akart lenni felém ide a végére vagy mi... én vezettem a rendőrautót bele a folyóba... tettünk bele úszógumikat hogy ne süllyedjen el és ott bohóckodtunk apuval...ja a csefán meg a szuhay lányai is ott voltak, ja meg fiaik is vannak nekik az ünnepi asztal körül ültek a kurvák...
---
És mivel a bosnyák az a mszlimnak álcázott zsidó a sváb az meg a németnek álcozott zsidó... a shilher is zsidó ergo szarházi... az a kastély amiben a husztip old timer filmjeit forgatuk a nyolcvanas kilencvenes években azt mi építettük a husztipnak... apu anyu a szabolcs meg én meg a melák srek ha úgy tetszik de ő nem lehetett ott mindig. Csináltunk pár extra rejtekajtót és helyet amit nem mondtunk el a husztipnak sőt csak mi tudtunk róla és egymásét se tudtuk. Ezzel teszteltük le hogy ki kicsoda és ki tudja megcsinálni hogy elrejtse ezek elől a szarházik elől a titkunkat vagy sem. Apu el tudta rejteni előlük úgyhogy ő segített majd mi megépítettük a magunk rejtekhelyét... a husztip mama nem tudta elrejteni az övét megtalálta a husztip anyuét a szabolcsét meg az enyémet meg apuét nem.
 Ráállította apura egy csomó embert és lapított. Hazudott arról hány gyereket szült és megpróbált bennünket kijátszani a mai események is miatta történtek... a tescoban az a csaj az ő embere, a széll, a gergely, az a fehér kutyás a katonai cuccokban a birngás a türrnél a másik kutyás aki olyan barátságos szokott lenni, a hosszú a széll mellett a zsombi aki ott ment át a hídon akiket megelőztem a három katonai ruhás szarházi.... a postás... korábban megpróbálta már hogy a nyugdíjat lenyúlja nem jött neki össze.... szóval a schilher mama is szarházi és midnenki aki az ő embere volt... apu megkérte hogy adjon valakit aki helyettesíteni tudja őt... az volt ott a szürke öltönyben - nem apu - és azt követték egy ideig ezek akiket ráállított apura... meg azt támadták emezek... a gumis melletti házban az öregasszony is... midnegyik szarházi féreg...
Anyu nem tőle kapta meg a valódi szeretetet és az arról való tudást hanem még valamelyik déd vagy nagyszülőtől mint apám... azok is mehetnek mind a picsába... "Mi is megbeszélünk mindent a janival..." mondja a széll hahaha "elem biztos nem" mondta nevetve apu... mert nem vele beszéltek meg mindent hanem ezzel a schilher patkánnyal... de elterelésnek jó volt...
---
On Her Majety's Secret Service - a schlicher mama kurva az öreg rózsavölgyivel is baszott egy gyereket a világra arról is hallgatott nagy bőszen ebben a flmben ott kártyázik vele a kicsi fiacskája meg a james bondként prillírozik. Egyébként nekiment anyámnak többször is nem tudom most miért véres a szeme nem e azért mert megint kapott egyet visszakézből... anyámtól védekezésképpen... anyu nem is emlékszik erre, mert nagyon megterhelné a pszichéjét hogy ekkora szarházi a saját anyja, de az senki e válogathatja meg hogy kik legyenek a szülei... tetves kurva az is az összes pereputtyával kivétel anyám. Elképesztő egy rohadt szarkazal ez az egész úgy ahogy van. Remélem végük lesz és remélem rohadt végük lesz amilyet érdemelnek mindnek...egyébként a rózsavölgyiék egyik bunkerében készült a film, azt is velünk építették de csináltak másikat meg volt is nekik több is, mert ők már tudták hogy a többi hogy megszívta... teliraktuk azt is rejtekajtókkal itt is ott is. Apu megmutatta nekik őket. A Nóri is benne volt meg a csefán is. Emlékszem hogy a pisti az ifjabb egy alkalommal pécsett említette is hogy rokono vagyunk szegről végről... hahaha naja végü is azok, mert a schailcher meg a rózsavölgyi papa egyik gyereke rokon és innen fél unokatestvérek vagyunk ha úgy nézzük vagy minek nevezik ezt... bár vér szerint nem sok közünk van egymáshoz amúgy meg még kevesebb... ott kondícionálták a csajokat a feladataikra... azok meg beleegyeztek szóval azok is mind szarházi voltak egyébként egy volt amelyik valamennyire tudatosabb volt félig mert korábban dolgoztam már vele, de az is oda tartozott és csak beépítették hozzánk kevés sikerrel mi meg semmire se tudtuk használni mert rohat volt belü csak arra hogy kicsit felhúztuk és tudat alatt tudtunk vele kommunikálni valamilyen szinten. A lavina jelenetbe egy totál amatőr csja volt egy mágnessel fogtuk meg kicsit eltereltük a havat kapott egy ásót meg egy kis oxigént és hajrá.. volt felkészülés is ott betemettük hóval és ki kellett ásnia magát... síelni meg tudott. Volt egy másik aki profi kaszkadőri képességekkel bírt az majdnem otthagyta a fogát, mert nem vette komolyan a felkészülést. Érdekes módon a rózsavölgyi elmondta neki utána hogy amikor ilyen feladatra készítenek fel akkor nagyon oda kell figyelni és komolyan kell venni mert baj lehet belőle ha nem azt teszed... persze előtte meghajtotta azért hogy ne figyeljen oda, és beledögöljön... mégis túlélte az a szarházi meg hűséges ebe maradt ennek ellenére is... elképesztőek ezek az idióták...
---
Egyébként a szuhay-csákányi vonalon már régóta nyomoztak mások is akik semmit e értettek a közös tudat é a psziché szerkezetének mikéntjéből és az addig okkultnak számító irányítási módszerekről...
Ezek csinálták a kommunizmust mind itt magyarországon mind a környéken és a szuhay elmondta azt is hogy a családja csinálta a kínai kommunizmust is ők találták ki azokat az elmebeteg dolgokat mint például bizonyos hangszerek használatának betiltását művészeti értékek betiltását stb... összegyűjtötték őket majd eladták nyugaton hatalmas pénzekért... milliókat ölettek meg ez a két család rengeteg vér szárad a kezeiket mind személyes gyilkolásban mind a háborúk miatt...
The Red Violin - az is szuhay film én is részt vettem benne tanítottam a gyerekeket legalábbis próbáltam... abban volt egy rész erről azt azért tettük bele és ők meg azért igyekeztek egy óra után elvágni a filmet és a többi részt nem vetíteni sehol és hozzáférhetetlenné tenni. A rizsával néztem meg ezt a filmet akkor elmondta hogy ők is megcsinálták azt amit az öregeik, hogy beállították magukat arra hogy halálukig harcolni fognak afosztogató rendszerért és a hatalmuk megtartásáért... én ezután eldöntöttem hogy semmiféle részvétet és sajnálatot nem fogok érezni miattuk még akkor se ha előttem az orrom előtt fognak éhen dögleni... el fogok menni mellettük és nem fog megesni a szivem rajtuk, mert ezt érdemlik. A riza még bekészített a szuhay rendszerén egy támadó jelegű üzenetet amit a szódás hozott erre.. .elég gyenge már ez is... Apu egyébként három vagy négy külön rendszert is épített a szuhaynak meg a csákányinak de tett mindegyikbe valami csavart...
---
the Last Granade - szintén szuhay családdal készült... sok más nem jut róla eszembe...
---
Kicsit visszatérek erre a krübelknabe fogalomra... a zsidók arra használták a náluk erősebb de a közös jól és pontosan egy irányba fókuszált tudat erejéről mit sem tudókat, hogy verőlegényeik legyenek... katonáik akik az ő parancsukra végeznek a többivel... azért tették ezt mert képesek voltak őket irányítani a tudás visszatartása révén és aazok meg sokkal jobb harcosok voltak mint ők.... ügyesen és okosan manipulálták az eseményekről kialakított nézeteiket a megmondóembereik révén és más rejtett eszközökkel és ők lettek a nagyurak... ezért mondta a szuhay rám is hogy "az egy dolog hogy erősebb... már sok ezer éve használjuk a nálunk erősebbeket, a baj az hogy nem csak erősebb hanem még jobban át is látja az egész rendszert és a világ törvényszerűségeit..."
---
 BASF - svájc - rózsavölgyi-szuhay bunker - szalagos rögzítőrendszer - jákó péter féle hangtechnika könyv amit a jáksóval csináltam mert a szuhay azt akarta. stb...
És ott vannak még a schlihcer vonalon a testvéreinek a gyerekei meg a husztip is baszott a világra kölönböző nőktől tízen fölül gyereket meg annak a testvérei meg azoknak ma már az unokái, és a többi ilyen szarházinak a gyerekei és azoknak az unokái is... hatalmas horda szarházikból...
---
Apropó Grünfelder Zoltán arcát látom mindenfelé erről eszembe jutott még egy pár részlet a Galambos robbantás ügyében... amikor is a grünfelder képviselő jelölt úr akarta felrobbantani a galambost mert az kitálalt arról nekünk sőt nem csak kitálalt hanem bizonyítékokat szolgáltatott arról hogy miket művelt ez a szarházi itt a titkos felderítői és egyéb tevékenyésge és hatalma oltalma alatt...
Nos apám akkor megkérdezte hogy "fiam akarsz robbantani?" "Ne hülyéskedj apu már hogyne akarnék, hol és mikor és mit?" "A grüfelder betett egy bombát a galambos autójába azt robbantjuk fel..." "Hol?" "A vaskúti úton közel a bara lakótelephez vagy nem messze onnan..." hú akkor kicsit elhűltem... de később kiderült hogy a robbantósdi csak csali volt azt akarta hogy vegyem fel a helyszínelést videóra, mert a rendőrök - az akkori rend őrei - nem voltak hajlandóak megcsinálni!!! Nosza beöltöztünk talpig papírruhába hogy a mi hajunk és szőreink ne kerüljenek az autóba és hosszú órákon keresztül dolgoztunk apámmal ketten... dns, ujjlenyomat a bomba stb... erről már írtam valamennyit, majd amikor kész voltunk jöhetett a szórakozás része a nagy bumm... a galambos kapott egy új bőrt ú nevet karaktert és mehetett.. .viszont minden amit átadott nekünk erről a patkányról megvan az összes bizonyítékkal együtt... A rendőrök akkor cska a helyszínelő cuccot adták oda hogy mi csináljuk meg de mi megcsináltuk... sőt megvan midnen amit a galambos szedett össze.. és elő is fogjuk venni alkalomadtán.... megmutatjuk a már ébredező zombiknak hogy micsoda haramiák ülnek a bársonyszékekben... azért amit a galambos elmondott a grünfelderről.. arról aki annak idején többnyire benne tartózkodott... azért azt a szarházit simán levágják mint a birkát... börtönbe nem fog kerülni az biztos.
---
A szarházi kis fiacska rózsavölgyi-scheicher unoka inkbb talán kitette majd visszavette a zászlót... cska zombikkal dolgoznak de ezeket is vissza tudjuk keresni főleg hogy eljött kiképzésre és rá volt bízva a zombiseregük aktiválása és deaktiválása és ki is tudtuk szedni belőle mi a zászló... onnan már azt is tudjuk követni kik reagáltak rá és mit... folyt köv...
---
Az ásásról is eszembe jutott még egy pár emlék valakikről akikkel ástam valahol és kekeckedtek velem... azok is szarházik voltak... és még a segítségemet is kérték pár dologban.. persze hogy hogyan tudnak több pénzt szerezni maguknak...
---
Private Life Of Sherlock Holmes - szuhay film ez is.. .midnenkinek azt hazudta hogy ő írta a történetet, d ez nem volt igaz.. .apám írta. Ő csak annyit tett bele hogy sherlock buzi... egyébként meg imádom a történetet igazi apu történet.... csavaros és érdekes és tudományos és fantasztikus, régimódi és modern... szeretem és a viccek is jók voltak benne.
---
Rózsavölgyiékkel volt egy megállapodásunk amit ők felrúgtak ott ennél az alapozásnál... szóval mehetnek azok is a picsába... az öreg rózsavölgyi volt az ész ennél apunak akasztott be valamit...
---
A szuhait meg megszivattam az óraállítással, mert az én segítségemet kérte vagy valami teszt volt és azzal akart megszivatni de visszalőttem tudat alatt felnyittattam az embereit vele... szóval aki azóta is az ő seggét nyalja az patkány szarházi... azok is mehetnek a picsába.
---
Mintha a majort láttam volna ma... fú de tenyérbe msázó képe van ennek akármilyen bőrbe bújik... meg a gál zolit az egyik általam írt karakterben, meg a pettkó csillát... a szarházi nóri anyuka meg akkor a szemembe röhögött hogy menjek a picsába meg így meg úgy... no mondtam neki hogy erre majd a végén visszatérünk amikor majd szeretne már inkább hozzánk tartozni mint emezekhez...
A gál zolinak az a karakter amit odaadtam egy feladatért lett volna jutalom de nem csinálta meg és mégis meg akarta tartani.. .akkor elvittem a csomagot és később amikor befejezte akkor adtuk volna csak oda. megpróbálta ő újraírni az szar lett nem működött neki...
 A kövér szőke disznó a galéria cukrászdában is szintén kulerájt akart nyitni ott a cuki felett...
---
Ja az egon meg a kirstóf is csatlakozott a csiga csapatához, majd később külön mentek... elmondtam nekik hogy közvetlenül alattunk van még egy nagyon erős szint.. azoknak a közössége akik a mi célunk alá rendelik a pusztítást és a kegyetlenkedést... ők is erősebbek mint bármelyik ezek közül... még a sanyinál is mert a sanyi se ezt sinálta mégha azt is állította magáról... ezért a siga is erősebb lett mint a sanyi meg tudta hajtani őt is meg az összes többit is. Ez úgy fér bele a mi rendszerünkbe hogy mi a fosztogató rabszolgatartó rendszert bontjuk le - ergo pusztítjuk - és közben a szeretet társadalmát akarjuk felépíteni és azt is csináljuk már akivel lehet. Ezért azok akik a pusztítóerőt akarják képviselni sokkal erősebbek lesznek mint akár a pettkóék is, ha a mi célunk szerint azokat pusztítják akik ennek a fosztogató rendszernek a képvislői és elkötelezett hívei katonái hazonálvezői...
Ezért lett pl a csiga és a csapata is annyira erős és nagy mert ezt megértették egyeztetnek velünk és azokat kínozzák halálra és fosztják ki akik ennek a rendszernek hű szolgái és urai voltak... mint a pettkóék, gálék, masáék, szuhayék, sanyiék, és a többi... mert azok bennünket öltek és kínoztak akik a szeretet törvényét szolgáljuk... más kérdés hogy a sajátjaikkal is kegyetlenek voltak...
---
A várbíró szilviről jutott eszembe hogy azok is jól elrejtőztek és azok is a tetejéhez tartoztak és erősek voltak az apja ott ült bíróként az akasztásos jelenetben az egyik ilyen westernfilmben amikor a pettkóék egyik felfedezettjével dolgoztunk egy kislánnyal aki nem is kislány volt... és az apja gyilkosán akart bosszút állni.
---
A galamobs helyszínelésénél ott volt a szabolcs is ő húzta meg a spárgát... a szabolcsot időnként ne mtudom hova tenni azért igen necces amit csinál anyámmal együtt bár ő mostanában egészen elviselhető volt kivétel amit a kutyával csinál, de legalább nem velem csinálja...
---
Apu mondta azt is hogy ezeknek az is nagy pofon lesz ám hogy egyáltalán elmegyek dolgozni még most, mert ők azt akarták hogy itt már egyáltalán ne tudjak elmenni sehova se se dolgozni se sétálni se... a pettkóék serényen dolgoztak ezen... a major szerintem most föbbent rá hogy egy decoyt hajtottak apám helyett... és a sok év előkészítő munkája mellé ment... a széll meg a gergely néha rájöttek hogy az nem apám de ők se tudták mindig megállapítani hogy ő e az vagy sem...
---
Cotton Club - mindenki ott volt... a szuhay meg a major ott egyeztettek valami tervet a végéig és utána... révai, hester bester, jósa eszti, groll három karakterben is énekelt... ez a kis köcsög a major embere akiket a boték feletti házba rakott... az is ott volt...
---
Puppet On a Chain - faragó, barbi, az a csaj aki a deltában volt tegnap és a játszótéren ott nézett mint a sült hal, stb... gonda gergő... azt a filmet úgy csináltuk hogy a karakterekbe beletettük hogy árluják el mi a feladatuk... félig volt sikeres mert ez csak azokkal ment akik nem számítottak erre... de végül kiderült mindegyikről még az öregről is... valahogy utána amikor kibújtak belőle... nem tudom nem e ez volt az a csaj akire a horvát tengerpartról emlékszem trogirból... mozit csináltunk persze ott is megpróbáltak lelőlni a csónakos jelenetnél, d mégis ott végig pontosan tudtam hogy mozit csinálunk és a történet annyiból volt csak igazi, hogy tényleg volt ilyen régebben hogy a bólyához tették ki a cuccot a drogszállítók, meg tényleg bibliában, meg babákban meg mindenfélében elrejtve szórták de nem a heroint hanem a kokaint ezeknek...
---
Fools' Parade - a szuhay emberei már felnyitva... kiderült hogy azok teljesen önkéntesen mentek a szuhay alá és azért mert ő a legjobb irányító közöttük ő tudta őket olyan jól összeszinkronizálni... de ennek ki kellett derülnie... és mind szarházi... együtt alkottak egy csapatot egy szarházi csapatot miután felnyitotta őket ez kiderült... nem sok maradt közöttük aki meg akart tényleg szabadulni onnan... ha jól emlékszem egy se... talán az aljáról egy kető de egy kezemen meg tudnám számolni hány...
---
ma megint hallottam az ütőszeget és megint a nándi szarházi patkány... a majorék a pettkóék és a gálék mégmindig dolgoznak keményen ellenem és a célom ellen... a major is decoyt használt mi csináltuk neki még akkor amikor a kis varga gabinak a kamerunos bulija volt nem sokkal előtte... a többit is át tudta verni ezzel... De eddig tartott a decoy léte innentől fizetni fog keményen ő is... mi növesztettük meg ennyire és ki fogjuk engedni a lufiból a levegőt.. .de a gál zoli is megkapja a magáét mert mégse csinálta meg még harmadjára se amit kértem tőle...
---
Willy Wonka & The Chocolate Factory - ezt is el akarták rejteni... a másikkal együtt amit előtte néztem western a fools parade-ban ott volt az öreg vakban a cipú aki meg tudta hajtani a szuhayt... ő azt csinálta hogy meghajtotta az egyik ilyen nagyot és elbújt nem hajtott másokat csak futni tanította az embereiket... ezek meg eltűrték de a szuhay is tudta hogy mi van... csak eltűrték mert erősebb is volt valamivel, meg nem akartak velük ujjat húzni, mert haverok voltak... de a cipú is benne volt ebben a major féle szarban... meg akartak megint ölni... hahaha csak a mi védelmünk nem úgy működik ahogy az övék... bár ahogy elnézem a mienk se a csúcson jár... a gazdasági rész még mindig várat magára... A pettkóék meg a gálék is meg a többi előtt arra hivatkoztak hogy - jajj hát ott a szuhay hogy az hajt minket, a szuhay meg a rejtett többire... először erre a cipúra... meg azt mondta van még más is... nem volt .. .a pettkóékkal örök triggert cseréltek hogy kölcsönösen meg tudják egymást hajtani állandóan... de arról mindig tudták hogy az ali hajtotta a szuhayt a balázs meg az alit... egymást segítették mert jó haverok voltak végig...
Patkányrendszer.. .de vége lesz ezeknek lassan...
A csokoládégyárban ott van még egy pár ilyen rejzőzködő.. .pl a delta cba-ból a másik nő... az is ugyanolyan szarházi rohadék... meg a kövér kiscsávó meg a többi is... azokat is mi csináltuk a szabolccsal meg apuval azokat a cuccokat... mégis a film valahogy annyira üres lett és szar... pedig volt egy csomó jó és érdekes ötletünk.. egy csomó helyszín itt lett leforgatva magyarországon pl a pesti vágóhídon... annak a tornya lett átalakítva... becsomagolva... meg utcajelenetek is voltak ahol látszik a gázfektetést jelző tábla... stb... persze nem minden jelenet készült itt... azok is ott mind szarházik voltak akik részt vettek ebben... rejtőködősök...
---
The Omega man - a petrity főszerepben meg a rózsavölgyi, meg a szuhahy szuhákot akartam írni mert a szulák is az ő vonala... szuhay... ez a film azért volt fontos mert ott jött rá apu hogy a petrity is szarházi és hosszú távó beépülő "segíts neki..." "de miért és meddig?" "azért mert nem sikerült kiszedni belőle mindent kell hogy fejlesszen még..." ezt hallotta át apu... és másrészről mert ki tudott velük modnatni egy jó pár dolgot amit ők fontosnak tartanak... pl hogy ő kegy nagy családként dolgoznak együtt... és aki nem tagja ennek a családnak azt ők elpusztítják...
---
Ja...
When Eight Bells Toll - az eredeti major - aki a bíró szabi apja volt - szerepel az antony hopkinsban... a szuhay derítette fel a jáksóval hogy mit hogy csinál és a szuhay meghajtotta a pettkóékat hogy öljék meg... azután megcsinálták újra és bedugták egy erődbe valahova hogy ne legyen szem előtt annyira... és ne tűnjön fel senkinek a csere... de továbbra is folytatta a rohasztó tevékenységét csak épp másképp mint addig... mindjárt kitérek mit is csinált korábban. Azt csinálta hogy rájött hogy midnen sokkal jobban megy neki és erősebb ha a nagy "család" tagjai ellen dolgozik és őket akarja megölni... és el is kapott jópárat közülük... pedig természetesen ő maga is oda tartozott nincs tévedés hatalmas szarházi volt ő is cska őket ölte és kínozta... ezért a pettkóék és a szuhay család megölték együtt... utána megfordították.. a helyettesítő bennünket kezdett ugyanolyan vagy még durvább módszerekkel ölni és kínozni.. .ezért mi is elmentünk érte... a bunkerében - amit a pettkóék szereltek fel szinte a legmodernebb cuccokkal - elkaptuk de rájöttünk hogy az nem a major és hogy valaki kicserélte... de már késő volt a helyettesítő is a csatornában pihent... akkor azt mondtam apámnak hagyjuk és majd újracsinálják ha akarják... de nem csinálták újra viszont az emberei az alján keresni kezdték... ezért nekünk kellett újracsinálni... mi meg megintcsak fordítottunk rajta egyet és visszahoztuk a régi irányt sőt... még erősebbé tettük mint volt... ezért újra elkezdte a böcsét fúrni ezeknek a szarháziknak... persze helyettesítőnek nem rakhattunk be egészséges normális embert ezért szarházit tettünk oda de olyat akit tudtunk valamelyest irányítani és be tudtuk tenni neki a mi triggereinket... lassan megnőtt ez is... és szarházi lett ő is mint amilyen volt is csak nem akkora és nem olyan erős.. .de később összeállt a csigával is... onnan már komoly ellenféllé vált ezek számára... megpróbáltá krám uszítani és sikerült is nekik valamelyest ez a mai napi támadás részben az ő műve... annak a patkány nándidank a pettkó rizsa mondta hogy vigyen ki metszőollót mintha a fákat metszené... mintha azokat kellene metszeni... hahaha és majd arra fogják hogy azt hallottam nem az ütőszeget... patkány pettkóék... nem jtt nekik össze... ha a mostani major most némi ésszel rendelkezik és túlélte az ellene szervezett támadást, akkor folytatnia kell a csigavonalat különben mi megyünk el érte... és a pettkóékat kell elsőnek elkapnia... csúnya csúnya haláluk lesz...
A bíró szabi egyébként amikor elmondtam neki hogy a szuhay pettkóék ölték meg az apját később amikor találkozott velük megköszönte nekik... szép kis család mi?
Meg jó szar történet... Kívánom hogy ez az összes féreg nagyon csúnya halált haljon megdolgoztak érte mind...
---
The Organization - az is szuhay film ott a jáksó meg az eredeti major, meg a pettkóék szivatták egymást...
---
Az eredeti major rájött vagyis inkább csak ráérzett arra hogy van még egy szint a legfelső szint alatt ami sokkal erősebb mint ezek együtt... és ez azoknak a siznje akik a mi célunk alá rendelték a céljaikat és azokat pusztítják akik ezt a fosztogató rendszert működtetik és fenntartják és haszonélvezői... ők erősebbek mint emezek... meg tudják őket hajtani és ölni... és ha a mi célunk alá rendelik az egészet akkor még erősebbé válnak... ennél már csak az lesz erősebb aki a mi célunkért dolgozik... és mindent ez alá rendel életében... Egyre több olyan akad aki ezt felismeri.. .remélem látni fogom ahogy fogynak és hullanak el, ha már azt nem láthatom hogy épül fel az új világ... mert nem épül egyenlőre csak pusztul... mit mondjak elkeserítő hogy még most is ez megy.
A terikééket sikerül tmeghajtani hogy csináljanak félig elektromos autót, de azt is én csináltam... a szandra kállt úgy hogy nem indított rá csak az elektromos rész ment hajtott... de azt is úgy sikerült átnyomni hogy a teri ellene volt és a többi hajtotta meg őt hogy mégis meglegyen és csak ők használhatják, azért hogy ne kelljen tankolniuk... nekik. Apám annak idején mondta hogy majd vegyek ilyet ha kifizetnek... azután rájött hogy azt ezek úgy csinálták meg hogy ők bele tudjanak nyúlni és csak ők használhassák más ne... nekem meg biztosan nem hagynák hogy én is tankolás nélkül járhassak ingyen ahogy ők járnak... szarházik.
---
És az anyámnak is van másik gyereke... féltestvéreim... akiket alhallgatott... mert ő is szarházi ő csinálta meg és vette meg a mérgezett lekvárt a postástól és ő szarakodik a kutyával meg a többi rohadék olga amiket csinál abszolút tudatos ebben... apám - apám meg szintén sokszor megőrült és ki tudja mit csinál most... ha még él egyáltalán... valamelyik mondta nekem hogy a bombánk csak hozzám lehet kötve... mert én vagyok az egyetlen megbízható pont a mi rendszerünkben is... még apám se az. Az elmúlt két nap eseményei azt mutatják hogy ő is szarik mindenre vagy már rég nem is létezik meghalt... ki tudja... szarházi ez az egész banda úgy ahogy van... elképesztő... és robog tovább a pusztulása felé... de már szarok rá... elég volt belőlük.. a sok "jajaj mi annyit segítettünk..." patkány hazudozókból... szarházi ez mind és meg kellett volna ölni őket még akkor... de meg fognak dögelni így is úgy is méghozzá korábban mint gondolnák és csúnyábban mint gondolnák... szarházi patkány férgek bár ez sértés ezekre az állatokra nézve... ők legalább a törvények szerint élnek nem lépik túl a határaikat természetes környezetükben és az ember nélkül...
---
A majort tettük vissza ugyanoda azért lett olyan jó helyettesítője önmagának apu tüntette el elöször a szuhay pettkó elől, majd később meg anyám szólt neki amikor mi mentünk el érte... de ott lekaptam egy jó pár emberüket a fehér kutya rendszerből kénytelenek voltak újra szervezni ide a végére a pénzozgatás útjait amit már ne mtudtak megcsinálni észrevétlenül... a bombámat meg nem szedték szét ha meg tették volna tudnák hogy mi az és hogyan működik ahhoz meg hülyék... még én se fogom tudni szétszedni olyan könnyen apám meg mégúgyse... szóval fizetni fogtok nincs más választásotok... vagy meghaltok...
emlékszem arra is hogy nem értettem miért félnek a bombámtól annyira miközben a saját létük alapjait teszik tönkre és abba ugyanúgy belehalnak sőt még borzalmasabb halál lesz mint ha a bombám végezne velük... ezt sokáig nem tudtam megemészteni végül rájöttem hogy ezek egyike sincs teljesen tudatában annak hogy mi történik... pedig a szarházi öregasszonyak az emberei is megértették mi van elmondtam nekik... rájöttek hogy hazudik itt a gumis melett lefelé... aki most csinálja a kerítést a jocinak... és mégis szarnak rá... mintha ez a nagyon is közeli jövőben bekövetkező pusztulás nem is létezne vagy mintha attól nem kellene félni pedig tudják mérettem velük is és kiszámoltattam a kiképzés részeként... mégis úgy csinálnak mintha ez nem is létezne... ez számomra érthetetlen... egyébként nem is a bombámtól kellene félnie a többinek hanem attól amit nagyon is jól lehet már most is látni kint a természetben azok a jelek az aggasztóbbak.. .a z öreg pettkó ali annak idején a képembe röhögött hogy ezt a tanulményt soha senkinek se fogák ők elmondani megmutatni és mérni meg végképp senki nem fog... kérdeztem miért... azt mondja azért mert ha ez kiderül és elterjed akkor olyan félelem hullám söpörne végig mindenhol a világon hogy mindenki kihátrálnaa mögülük és nem maradna egyetlen emberük se... no ezért hallgatnak annyira és csak az én bombámtól paráztatják a bolondokat a zombijaikat... pedig azt nem fogom szétszedni sokáig még akkor se ha kifizetnek... egy csomó mindennek eszembe kell jutnia addig előtte, és a nyílt színre kell kerülnie ahhoz hogy szétszedhessem... egyébként nem fogom tudni és halálom esetén meg ha ezek nem kerülnek elő... akkor a többieknek fog segítséget jelenteni könnyebb halált mint ami egyébként vár mindenkire aki nem tér magához... és úgy nézem nem térnek magukhoz...
A major egyébként arra alapozta ezt a támadást hogy elhitte hogy nincs bombám, vagy szét tudta szedni valaki... pedig ha így lenne akkor komoly fegyver lenne a kezükben... de nincs így...
Az a pár ember aki végsőkig elszánta magát és önmagátt bekondícionáltatta velem azaz mi egymást együtt a célunkért akármi történhet akkor se fognak semmit se elmondani sőt olyan labirintusba viszik a többit amiből senki se fog kilátni semmit se... persze elkezdték mindenkit akiről úgy gondolták hogy az én emberem elkezdték őket nyaggatni hogy hogy volt meg mi volt... most is azért erőködnek és hajtanak hogy gondolkodjak rajta hogy kikkel csináltam hogyan és hol van hogy kell szétszedni... mert semmit se tudnak róla és félnek... pedig van más amitől jobban kellene félniük... a légrombolástól, meg a vízrombolástól ami megy az sokkal brutálisabb kegyetlenebb véget jelent mint az én bombám... és amíg engem nem gyilkolnak meg dolgomvégezetlen, addig a bombámtól se kell félnie egyiknek se... mégis félnek, mert egyrészt még mindig meg akarnak ölni másrészt mert a tanulmányomról és a valós légröri helyzetről a a közelkő katasztrófáról vagy ne mtudnak semmit se vagy a szőnyeg alá söprik a pénzhalom védelme érdekében... zombik, nemtörődömök szarházik...
Azért volt olyan elnyúlt feje a pettkó csillának amikor láttam itt... meg a gál is azért feszengett egy kicsit mert rájöttek hogy van bomba, és hogy a major se tud semmit se szarházi át lett baszva keményen... és megvezetve... anyámnak tőle is lett gyereke... de apámnak is lett más nőtől.. ő is ugyanúgy bekondícionálta őket mint a szabolcsot... meg máshogy is... "ha én nem csinálom ők csinálják és egy ellenséggel több lesz ellenem..."
Nem értette miért csinálta ezt velem apám... "azért mert én is azt akarom elérni amit te kitűztél célodul..." alig hiszem ma már el ezt... egyáltalán nem hiszem el most itt és most... láthatatlan és csak az emlékeimen keresztül üzenget... máshogy nem teheti meg mert így egyeztünk meg... csak nyíltan vagyok hajlandó üzenetet átvenni, meg az emlékeimen keresztül... amiket meg előre beállítottunk...
---
De tegyük hozzá hogy ezekről mind tudtam. Tudtam hogy az a lány akivel a major össze akart hozni aki pofon vágott tánc közben a féltestvérem és az meg azt akarta hogy ne tudjak visszaütni... kapott is akkorát visszakézből hogy a mosoly eltűnt a pofájáról... és még utána is nekem akart jönni akkor kezdett elborulni az agyam azért lépett apu közbe, hogy ne öljem meg... de kapott egy jó pár zsibbasztót alig állt a lábán és még mosolyognia is kellett hozzá. Az is szarházi kurva lett a bátyjával együtt... de tudtam róluk csak hallgatnom kellett hogy elhiggyék hogy apunak van a legmagasabb hozzáférési jogosultsága a rendszeremen belül és ő bele is tud variálni. Apu meg azt csinálta hogy mindig emelte a szintet, ha meg tudta valaki hajtani lentebbről akkor feljebb ment és onnan visszaütött.
Egyébként pontosan ezért tudta az alja olyan jól fogni a tetejét, és ezért működött a körbehajtás rendszere is, mert ezek a tetejétől az aljáig mind szarházik voltak és azok akik ezeket pusztították azok nagyobb erőhöz fértek hozzá... ergo egy szinttel feljebb kerültek onnan támadtak... a major ezt vette észre és csak azt sajnálta hogy bennünket a legtetején a szeretet törvényét képviselők ellen nem működik olyan jól a dolog... egy patkány és ezt anyám védte... szóval ezért volt az hogy egymást meg tudták ölni és meg is tudták szivatni... mert olyankor azt rombolták akik a létezés alapjait rontja... és a fosztogató rendszert - ami homlokegyenest ellenkezője mint amit a szeretet törvénye diktálna - támadták ilyenkor. Ezért igyekeztek megölni vagy megtörni mindenkit aki esetleg erőben felettük állt volna hogy maguk alá gyűrjék.
A zsidó sátánisták ezt tudták a szuhay pl mondta is egyik őszintébb pillanatában amikor azt hitte erre nem fogok soha emlékezni elmondta hogy ez így megy... meg hogy azért ezekből verbuválták a katonai hírszerzői csoportokat, mert ezek mindig jól dolgoztak és kitűnő harcosokká lettek viszont egy idő után kezdték átlátni a rendszert és hogy mi is történik... olyankor meg vagy megtörték őket vagy megölték őket a legtöbbször ez utóbbi történt. Ezért hívták őket krübelknabénak verőlegényeknek... ők irányították őket ha maguk alá tudták gyűrni vagy megölték őket ha nem. Ezért kellett nekik a rögzített struktúra ahol tekintélyuralom volt és a felettes rangú parancsait nem kérdőjelezhette meg senki...
Viszont a hírszerzői körökben ez is fellazult mert aki kezdte átlátni mi a helyzet az ki tudott szabadulni az uralmuk alól ha erősebb is volt... A két világháború főleg ezért kellett nekik, mert pontosan ezeket az embereket irtották és ölték ahogy csak tudták... ezért vitték a don kanyarba innen az embereket oda meghalni és egyéb ilyen mészárszékeket rendeztek az erős a természetes határokat tisztelő és a szeretet törvényéhez közel álló embereket egyrészt a háború sokkjával megtörjék vagy elpusztítsák.
Viszont azért maradt akkor még egy pár ilyen ember és ezért is sikerült megállítani a harmadik világháborút... azaz a nyílt harmadik világháborút, mert egyéb eszközökkel ez a hárobrú még most is zajlik csak reményeim szerint - ha apám tényleg azt csinálja és csinálja amit megígért - akkor most már vesztésre állnak. éppen most realizálódik a veszteség amit pontosan a major kegyetlensége váltott ki belőlem elsősorban és válaszként leszedtem egy csomó emberüket akikre a pénzmozgások irányítását bízták arra az esetre ha esetleg igazam lenne a végén és nem lesznek képesek ők maguk irányítani melyk pénz hova kerüljön. Ettől a stratégiai lépéstől és - valljuk be bosszúról 13 társam elesztése miatt akiket a major ölt meg jobbára közvetett módokon, mert szemtől szembe elhullottak az embereik előttük - most az alja és a közepe is elveszíti a hitét bennük mert káosz lesz és a pénzeik nem oda és nem akkor és sok helyen egyáltalán nem fognak odaérni ahova ők akarták... ez hatalmas pozíciós veszteséget jelent nekik. A gál is azért akarta annyira azt a karaktert amit én írtam neki egy feladatért, mert abból akarta elosztani a pénzeket... viszont azzal is rábaszik talán már látja is miért, mert harmadszorra se csinálta meg úgy a feladatot ahogy én kértem... erre az esetre is számítottam és utólag beletettem a karakterbe néhány dolgot... büntetést...
Volt olyan is akit nem öltünk meg cska eldugtuk mert már nekünk dolgozott pl a pettkóéknál volt ilyen és egyben le is nyúltuk a visszafejtés után a rábízott összeget... a szuhay hálózatában is volt emberem, náluk a legnagyob többség önként és dalolva vállalta azt amit csinált... szarházi volt a gyökeréig... ilyeneket meg se említek mint a zömbikék, a dandéék, a fazekasék, meg a szódás egyéb emberei... de ezeken kívül is mind szarházi volt és most is az amelyik még él.
Szóval tudtam valahol hogy mi van... az elején is csak el kellett felejtenem mert nem lettem volna képes ezt végig csinálni ha tudom hogy apám mit művel közben és anyám mit művel meg kiket véd ellenem olyanokat akik az életemre törtek többször is és állandóan... de az a vicc hogy őt is megszivatták egy csomószor és mégis mindig a pártjukra állt... hülye egyszerűen... ebben nőtt fel az apja szarházi volt kurvát csinált belőle is az anyja is szarházi volt... cska a dédnagymama vagy valamelyik felmenő adta át neki a valódi szeretetről való tudást és az tartotta meg ebben a mocsokfürdőben... mint apámat az ő dédpapája valamelyik ágról...
szóval szomorú a helyzet nagyon egyenlőre és semmit se látok hiába páran mondják hogy kitartás... de nem igazán látom hogy érdemes e bármire itt várni még mindig...
Apám egyszer megvádolt azzal is hogy a mészárost én öltem meg az eredetit akinek apu a karaktert írta... hogy akkor tűnt el amikor a gemencben volt ez a balhé hogy nekem jött... de én cska eltörtem a kezét meg a lábát ott, és ráadásul apunak mondtam is hogy szóljon neki ha nekem jön ezt fogom tenni és gondoskodjon arról hogy legyen ott megbízható embere akik segítenek majd neki. Azt elfelejtettem hogy azokat is feltörtem mert eljöttek már közben hozzám, csak nem tudtam mit csinálni velük és vissza butítva visszakültem őket hozzá hogy ne vegye észre mi van... ezek szerint ők nyuvasztották meg... ezt ugyan már akkor is mondták hogy megteszik mert elegük van belőle... azt se tudom hogy apám elmondta e neki hogy mi van... midnegy végül én úgy hagytam ott hogy akkor még élt és erről van is bizonyítékom. hogy utána mi lett vele azt nem tudom és nem is érdekel... a pettkóék is kérdezősködtek e tekintetben, azok is rálegyintettek hogy ugyan a mészáros nem hiányzik senkinek se...
a többi se fog hiányozni senkinek se ezek után...
---
Anyám csinálta nekik a cugar box csapatot és a módszert... a husztipnak kémkedtek és adták le az infókat azok akik oda kerültek... a legtöbbet halálig használták... anyám úgy egyezett meg a husztippal hogy majd a sugar box bevételeiből fogja őt kifizetni a végén... miután én meghaltam... amikor erre rájöttem - hát mit lehet erre mondani... akkor értettem meg hogy hogyan képes anyám azt megtenni velem amit megtesz... hogyan képes engem a saját gyeremekét kínzoni ilyen hosszú távon... mert egy szarházi patkány ő maga is... apám váltig állította hogy belül még valamennyire ép... hát nem tudom... ha az lenne nem lenne ilyesmire képes...
szétszedettük vele és abból a pénzből finanszíroztuk azoknak a felépülését akik oda bekerültek kondícionálásra... onnan egy fillér nem fog kerülni anyám zsebébe soha ezt megfogadtam. A husztipból meg kivertem azokat a pénzeket... anyám megkérdezte hogy és most mi lesz... erre a husztip azt mondta neki hogy "majd megoldom máshogy." Egy szart. sehogy se fogod megoldani husztip mert nem fogom hagyni...
A másik a fekete nő akitől apunak lett gyereke... azok meg embert fogtak és egy börtönt elmebörtönt tartottak fenn a szuhayék egyik erős embere számára, akit totálisan megdolgoztak hogy soha ne tudjon kiszabadulni alóluk... először azt hittem az a nő az akit ott ennyire vigyáznak... és apámmal is ezt akarták elhitetni, de ő is kiszedte belőle hogy kire vigyáznak ott és dolgozott is vele, de elfelejtette hogy mi van, mert fájdalmas is volt hogy belehúzta az a nő abba hogy legyen gyerekük és egyébként is hogy ne derüljön ki hogy tudja... dolgoztam vele és kicsivel könnyebb volt már kihozni onnan más helyszínre, mert apu már dolgozott vele... jöt is velünk szépen.. az eleje gyenge volt de később apu mondta hogy kezd megerősödni, mert azokat már meg tudta szivatni... meghajtotta őket azokat akik fogva tartották... mondtam remélem megnő annyira hogy a végén a szuhay telejs családját képes legyen meghajtani és megszivatni... hogy azok is kénytelenek legyenek a rabszolgatelepekre menni dolgozni ha enni akarnak... remélem megnőtt annyira...
---
A szabolcs is ott volt amikor a galambos autójánál helyszíneltünk ő húzta meg a spárgát...
---
Szóval anyám úgy gondolta hogy elad egy két embert kurvának bedolgozza őket és majd abból fog jól élni a végén ebből lesz a nyugdíja a luxus amiről lemondott... azért tartotta meg a kiskanalat hogy jelezze nekem hogy ő értem lemondott a luxusról... hát... nem tudom mit mondja erre... végig kínzott majdnem... addig ne mkínzott amíg utazgatott és mozgott a rendszerben a maskarabálban, majd onnantól folyamatosan ezt csinálta amikor már nem mehetett... luxusfüggő lett az apja meg az anyja tették ilyenné... meg a testvérei... meg a többi...
---
Egyébként én abban se vagyok biztos hogy a mészáros meghalt akkor, se a többiben... mert apám úgy védte ezeket amíg játszotta a szarházit... vagy kit tudja még mire jövök rá vele kapcsolatban is... anyám odavitt hogy nézzem meg mit művel a feketékkel az egyik területen... elég keserves volt nézni... végül kielemeztem apuval hogy mit lehet ott csinálni megpróbáltam valami mást és végül kiderült hogy azok is rohadtak belül és tényleg azt érdemlik és cska úgy lehet velük dolgozni hogy kényszeríted őket... szóval először úgy tűnt mintha apu is ugyanazt tenné velük amit ezek csinálnak az emberekkkel, mert azt csinálta... de rájöttem hogy miért és mást nem lehetett velük tenni... szóval apám biztosan nem szarházi belül... anyám??? hát nem tudom az hogy ebbe belement az azért nekem akkor nagy pofon volt... de szétszedettem vele és a jóvátételt is megcsináltattam vele... helyre hozattam a károkat amiket lehetett... és azt megcsinálta... ugyan nem volt más választása...
---
A solaris - a szuhayéknak volt egy űrállomása és a távirányító követő rendszerüknek egy része ott volt berendezve fent.. apu ott is forgatott vagy annak egy hű másolatát beletette a filmbe... ja másolat volt mert ott nem tudott felvenni semmit se...
---
A szuhay velem is megpróbált egy kurv akondícionáló csoportot összehozatni de én nem csináltam meg neki... beletettem egy csavart amitől nem műödött.. .apuval csináltuk amikor azt a horror filmet forgattuk közben... ahol a csávó "szenved" attól hogy sátánista erotikus gondolatok gyötrik és gyilkolja sorban a cselédeket...
Szuhoj az a szuhayék rakétája volt...
---
Ezek arra számítottak hogy majd az éhínség idején lesz raktározott kaja a számukra és hatalmas készleteket tettek félre. akkor mondtam nekik hogy nem tudnak bemenni a raktáraikba, de apu azért hogy ne derüljön ki hogy ki tudjuk őket onnan tiltani beengedte őket. Most lezártuk ezeket egyik se tud bemenni egyik raktárukba se és nem lesz hozzáférésük az élelmiszerkészletekhez. Az aljának és a közepének is üzenem hogy kampec... mi fogunk enni és ti fogjátok egymást felzabálni meg lecsapolni... kinyalhatjátok a seggem. Akkor már örüli fogtok a bombámnak amikor odaérünk, ha ez bekövetkezik bár arra azért én nem vagyok kíváncsi.
---
Az utolsó pár moziból alig ismertem fel valakit, már alig érdekel kezdem ebben is elveszíteni az érdeklődésemet... lelombozott az a sok minden mik most eszembe jutottak a sugarbox-al kapcsolatban, meg a major és anyám viszonyáról, meg apám többi nőjéről...és a gyerekeiről... tudtam róluk de elfelejtettem, hogy legyen valami képem a viszonylag egészséges viszonyokról... ha egészséges viszonyok... hol van ilyen akárhol ezen a planétán... mindent szétvertek ezek a szarházik ami egészséges és követi a természet egészséges határait...
Fáradok... mintha apám üzent volna de még mindig emeletes üzeneteken keresztül... és mintha még mindig több értelmű lenne... nagyon elegem van ebből a világból és nem látom csak a pusztulást és a pusztítást meg a zombikat... a zombi amelyik megtanult kutyát idomítani... meg a zombi amelyik fel se fogja mit művelnek a feje felett a szarházik... a vargának is bennmaradt egy embere rábíztam valamit ami teljesen fölösleges dolog volt, meg tudjuk oldani a nélkül is a feladatot amit ő csinált... most kiderül hogy ő maga hova tartozik.. volt üzenetváltás közöttük tíz évvel ezelőtt... csak annyi hogy "én csinálom a élelmiszerraktárak lezárását..." "Azt ne csináldd meg... és maradj benn..." mondja neki a varga... hahaha jól sejtettem hogy nem szabad semmit se rábízni ami valós feladat... az volt itt tegnap...
Célegyenes... azt mondja üzeni apám... de én nem látom a célegyenest olyan messzinek tűnik innen hogy el se tudom mondani szavakkal... mintha egy önpusztító örvényben forogna ez az egész és ott is forog...
---
Hát az anyámmal kapcsolatos illúzióimat már akkor eltemettem és elgyászoltam amikor a subarbox-os csapatot megtaláltam és rájöttem hogy ő csinálta... sőt... hát apu elmondott mindent erről... hogy át tudta verni a husztipot hogy ő az erősebb és így tudta felülírni az anyám kondícionálását valamennyire... de később amikor készen lett a bombám anyámmal leült a husztipöcsszarházi és rábírta hogy onnantól kínozzon engem... az meg csinálta... "mert ő is azt mondja..." de ez ne mvolt igaz... tudta anyám hogy mit művel az apja és azt is tudta hogy a legtöbb szerencsétlent halálig kihasználják és hajtják akik erősebbek mint ők...
Szóval ennyit erről... most már csak azon múlik minden hogy apám tartja e a szavát és tényleg arrafelé hajt amerre megbeszéltük... több jele is volt annak hogy így van, de időnként felütötte bennem a kétség a gyökereit és itt most ebben a kiszorított hejzetben napi szinten tör rám főleg még hogy hajtanak is... apuval olyan stratégiát dolgoztunk ki ami fokozatosan leválasztja a szarházikat akik pontosan tudják mi a helyzet és miért akadályozzák a szintemelést és bünteti azokat akik ezeket a rendszereket használják gazdasági előnyök elérésére... elvileg meg van már fordítva a büntető utalmazó rendszer... azért is vannak itt most mind szinte mert máshova mennek pmegszopják mind... azért köröznek itt... a szuhay rendszere is szét lett szedve vagy átalakítva bizonyos részei meg szétszedve ezért vágattuk ki a tujákat a kertessel... annak idején azon keresztül bűvölt a gumis... most is nekiállt bámulni min ta birka az asszonnykájával... de most már nem működött a nagy varázslat...
Csak még eredmény nincs semmi kézzelfogható... semmi valós látható változás csak a szarházik tangóznak itt körülöttem...
A mezeinek adtam hogy használja anno az egyik pihenős karakterem ongden-ben salt lake city közelében volt odamentem egyszer amikor ott volt... a járgánnyal egy délután megjártam és még utána elemeztünk is... azt a vargának csináltam csapdának... bele is futott... beletettem hogy kihajtsam a pénzét - két évi jövedelmét sikerült kiszedni belőle meg pár kamu dolgot olyat amit tudtunk már, de mégis fontos meg olyat is amit tudtam hogy ellen fog tudni állni... és ez alá tettük az igazi cselt hogy ne vegye észre amikor nyomozza utána... így lekötöttük azokat akik segítettek neki kiszedni és nyomozni hogy mi volt benne... azok megnyugodtak és a fúkuszt elveszítették ezután már nem segítettek neki egyedül meg szart se tud kinyomozni meg kiszedni amit mi nem akarunk hogy tudjon... csak a fehér kutyáival volt erre képes akiket jól meg tudott vezetni... vagy ugyanolyan szarházik voltak mint anyám... meg annak az anyja...
A sipőcztől is lett gyereke... ja hát kurva... és szarházi is pontosan tudta mit művel az apja meg az anyja meg a többi rohadék csak apám hatalmából nem tudott kilépni azért csinálta viszont beletette a maga szarát az anyjával együtt... onnantól amikor meglett a bombám...
most hallottam hogy arról dumál az anyjával hogy valahol van valameddig alagút... hogy majd azon keresztül meglépnek... vágynak vissza a luxusba... de annak ellenére hogy elindulnak részük nem lesz sok benne... arra mérget is vehetnek akár ide fognak visszamenekülni mint a többi féreg az elől amit ott találni fognak...
a másik szarházi apámnak a másik nője, akivel a tevés kicsi indiánt csináltuk... az is itt járt... az egyik raktárban ott voltak azoknak a gyerekeknek az emlékeztetői akikkel dolgoztam és ők megakarták őket törni... halálig csinálták velük... persze apunak azt mondtam hogy nem tudunk sokmindent csinálni hagyjuk hogy megöljék őket az alapozás megvolt és amikor meghaltak akkor kell közbelépni és kiszedni őket... utána már pontosan tudni fogják hogy ki kicsoda és reálisabb döntést tudnak hozni arról hogy kiben bíznak meg és kiben nem... kidolgoztam egy felépülési útvonalat és stratégiát nekik, majd apámra és az embereire bíztam a dolgot mivel én nem tudtam minden esetben ott lenni.
Az a szarházi is a lányával együtt ő maga tervezte meg hogy hogyan fogják ezeket megtörni vagy megölni... sok ilyen volt mögöttük és jó párat alaposan dokumentáltunk.. . néhány alklommal még hangosan is megbeszéltek dolgokat és ki is mondták hogy mire számítanak.. .az a patkány meg ugyanúgy röhögött mint anyám amikor a szabolccsal torgirban beszélgettem... "most veszítetted el a bátyádat..." és röhögött amikor lefényképezett minket... emlékszem... már nem fáj... elgyászoltam.. elfelejetettem ugyan de most már emlékszem... apu elmondott nekem mindent magáról is meg anyámról is... hogy hányszor megpróbálta és a nők csapták be és bekondícionálták a gyerekeit úgy hogy ne tudjon mit kezdeni velük és szarházik legyenek... anyámmal az volt a szerencséje hogy az öreg husztipot át tudta verni és elhitette vele hogy ő a gyengébb és úgy belement apu feltételébe hogy cska úgy csinál vele gyereket, ha ő irányíthatja a nőt... és így lett... onnantól meg már kiderülhetett hogy apám az erősebb és úgy tudott engem ilyennek felnevelni.. .erősnek. Így tudtam megmaradni ezen az úton és amíg ne memlékezhetm stratégiai okokból addig is kellett valami fogódzó... ezért maradt úgy a dolog ahogy eddig volt...
Én úgy itthagyom ezeket hogy a büdös életben többé látni se akarom őket többé...csak legyen már vége ennek a szarfosásnak... elegem van de nagyon... pusztul minden szemmel látható a rothadási folyamat, ezek mégis hallgatnak de legalább nem ugatnak már meg az utcaszínházuk se működik még ha valamit össze is tudnak hozni azt is manuális szervezéssel csinálják és erőtlen és szar pontatlan és gyenge... a cipú se tudta már megcsinálni egyébként a dolgot hogy hozzám kerüljön pont az a ipő amit nekem szánt cska számolással... hogy cska az az egy legyen olyan olcsón abban a méretben... másképp nem azt vettem volna le a polcról... hahaha de ez is emlékeztető egyébként nekem... az anyám szarházi húzásaira... meg akart hajtani engem ezekkel a ponró felvételekkel... elképesztő egyébként lassan rá se bírok nézni erre a két emberre itt... leszarom elég volt belőlük akárhogy is lesz ők vesztesei lesznek ennek minden szempontból az összes többivel együtt aki ebben részt vett... nemsokára a kezembe fog kerülni a kontroll és úgy meg fogom szadizni mindet amelyik ezekkel engem támadott hogy bele fognak dögleni... a pöcsük meg a picsájuk vörös izzásig lesz hajtva... a fogaik is, meg az izmaik is meg a veséjük és köhögni fognak 24 órában a patkányok... kihullajtom a hajukat a szaraikkal és viszketni fognak mindenhol közben aludni meg lószart fognak csak alájulni időnként... ahogy ők csinálták velem... agrregáltan megkapja mind az egész időtartamot amit velem csinált...
---
Valamelyik urva még mindig itt baszkurál a környéken a pöcsbuzerátorával... láttam a szódást kukásként... nemsokára jön a szuhay is... :-D a nyóckerben ők csinálták főleg azt a mocskot ami ott volt... a darabolós laci... azokat én takarítottam el.. apu sokat dolgozott velük nehéz volt az a környék... ő nem akarta elintézni őket de én megcsináltam... lett bizonyíték is róluk, nem onnan hanem más környékről, de nds is maradt utánuk az egyik helyen ahol a haverjaival halálra kínoztak és daraboltak egy csomó embert... a takarítók ott nem a takiék voltak hanem mások és eltettek mindent... meglett mindegyik hogy kik voltak benne és kik fedezték őket... a szuhay meg a csákányi-sanyi család emberei főleg azok tagjai... a lenin meg a marx, meg a sztálin kitalálói meg a mao meg a többi ilyen kommunista mészáros... a legvéreskezűbb család mind között a szuhayé és közben ők tudtak a legtávolabb maradni minden gyanú árnyékától is...
---
Apu többi gyereke mind szarházi lett... azok köröznek most itt szerintem meg azok támadnak... A szabolcs kitartott a cél mellett... sokat segített... azért is bánnak vele most is így ahogy...