Tuesday 27 February 2024

vérösvény, vérút

 Sokat gondolkoztam azon, hogy miért akartak atomerőművet itt magyarországon pont az ország kellős közepén. Kárt csinál és tulajdonképpen egy atombomba az ország közepén, amivel gyakorlatilag el lehet pusztítani szinte az egész kárpát medencei emlősállományt...

Itt a legerősebbek és a legelkötelezettebbek a vérutasok.

Körbehajtották azt, hogy senki közülük nem csinálhat olyan üzletet, amiben nincs vér, ami nem viszi tovább a vérhagyományt. Azért tették ezt, mert valahányszor valaki közülük belefogott egy olyan üzletbe ami a valódi szeretet erejére épült és hosszú távon fenntartható, a természettel cselekvő összhangban létező, együttműködő módon lett felépítve... - akkor az kiszorította az összes többit. Jobb volt, a többi fölé került nagyon gyorsan. És ha közülük való ült a tetején, akkor hatalmas előnyre tett szert - és ezt az előnyt azonnal arra használta hogy a többit maga alá gyűrje, kínozza - vagy ha ez nem ment: megölje.

A hatalmi családok pl Rotchild, Fugger pl fejlesztették a postaszolgálatot - az információ gyorsabban jutott el... megvédték a banki hazugságukat... a hit-et hogy nekik tényleg van annyi aranyuk ezüstjük mint amennyi váltót kiadtak miközben csak gyorsan tudtak szállítani és amikor valamelyik bankjuk bajba - gyanúba került az összes többiből odaszállítottak mindent. Építettek egy csomó vasutat a Fuggerek - persze nem befektetett pénzből, hanem kifosztva a helyi bányákat. A vasúton pedig elloptak mindent amit tudtak. építés közben meg megtörték az embereket, hogy azok tovább adják ugyanazt a mocskot.

És ilyen módon ránőttek a többi fejére. Uralmuk alá hajtották azokat. Nos ezért megtiltották mindenkinek, hogy olyan üzletet csináljanak, ami nem rohadt és rohasztó a benne résztvevők és a kívülállók számára. Ami jobb ami beleillik a természet valódi folyamataiba. Mert megnő és tzermészetes módon az emberek szeretik és támogatják és jól érzik magukat benne és kicsúszik a kezeik közül. Félnek tőle. 

Ezért hajtották körbe azt hogy senki nem foghat ilyesmibe közülük és ha mégis azt szétverik, beszivárognak és bojkottálják minden lehetséges módon, megrohasztják és vérárkot, darálót csinálnak belőle, hogy ne tudjon jobb lenni, mint ők és ne kelljen félni tőle.

A jó mindig kiszorítja a rosszat. Ez normális egy egészséges társadalmi környezetben. Ezért kellett körbehajtaniuk, hogy ne hagyjanak senkit se tiszta és jó üzleteket folytatni, mert azok kiszorítanák őket és gazdasági-spirituális környezetet teremtenének olyanok számára, akik nem akarnak részt venni a vérút a vérhagyomány folytatásában.

Globális hajtókörök - Közös tudat és a közös tudatalatti (feletti) hajtóerők

 Az embert különböző erők hajtják cselekvésre. Ezek közül a legtöbbet kutatottak és a legjobban ismertek: a valódi szeretet, a hamis szeretet, a félelem, a fájdalom, az éhség, a szomjúság, a megismerés felfedezés vágya. Ezeken túl, kívül még sokféle erőt azonosíthatunk és bonyolíthatjuk az ezen hajtóerők kombinációiból létrejövő még bonyolultabb hajtóerő fogalmakkal a képet: féltékenység, gyűlölet, nyereség-vágy, győzelem vágy, uralkodás vágya, bizonytalanság, értetlenség, elkeseredés, a biztosság biztonság elveszítésétől való félelem.

Ezeken kívül pedig az emberi hajtóerőket kiválóan ismerő értelmiségi közeg manipulációja, mesterkedése, szándékos hatáskeltő a többi ember tudati tartalmát, tudati keretrendszerét fésülő, cenzúrázó, azt uralni akaró réteg, csoport tudat alatti, tudat feletti tudaton kívüli és tudatos szándékai, törekvései találhatóak.

Ez utóbbi jelenség már egy egyén a többi feletti uralkodási, irányítás feladatából, vágyából, vagy kényszeréból fakadó következmény - mely lehet egészséges, építő és beteg, pusztító ennek irányából fakadóan.

Egyén, közösség.

Egyéni akarat és hajtóerők - közösségi akarat és hajtóerők.

Az egyéni akaratot és ezeken keresztül a cselekvésre késztető hajtóerőket könnyedén feltérképezheti bárki saját akaratának, vágyainak, szükségleteinek számba vételével. Éhes vagyok: enni kell - szomjas vagyok: inni kell - félek: társaságot kell keresni, megszüntetni a félelem okát (sötétség - fény, fenyegetés - menekülés vagy szembeszállás a veszéllyel); fájdalom: törődni kell a testrésszel, pihenni, elkapni a kezet a tűz hőhatásától, stb.

A közös akarat és vágy már kicsit bonyolultabb. De könnyen megérthetjük ha feltételezzük, hogy a körülöttünk élő egyéneknek hasonló vagy ugyanolyan alap élményai vannak az élettel kapcsolatban például ők is éhesek lesznek és szomjasak. Vágyni fognak egymás társaságára, örömre és szeretetre.

A dolog akkor kezd bonyolódni amikor az alap szükségletek szintjén ezek kielégítése nem lehetséges a másik rovására, kárára.

És akkor amikor a vezetők, irányítók sokkal többet akarnak, mint a legfontosabb alap szükségletek.

Az első esetet a természeti népek, az egyszerű ember mindig megoldotta, meg tudta oldani, mert a valódi szeretet ereje megteremtette az ehhez szükséges kreativitást, alkotóképességet, erőt, és ezeken keresztül a lehetőséget.

A második eset az ami el fogja pusztítani az emberi fajt és ezt a bolygót, ha nem szab ennek határt önként. A hatalomfüggő ember. A kényszeres fosztogató és ezek utódai.

Ők azok, akik évezredek óta visszaélnek a közös tudat vagy sokkal inkább a közös tudaton kívüli (alatti és fölötti) területek, pszichikai erő-tér használatával. Ez egy olyan hatalom, amellyel egy közösséget irányítani lehet, méghozzá oly módon hogy a közösség egyéni tagjai észre sem veszik, fel se fogják, hogy az irányító erő honnan is érkezik, kitől és mitől. Sokan ezeket az erőket nevezik Isteneknek vagy a nagy jól szervezett központosított egyistenhitben Istennek, Isten akaratának.

Ilyen sugallat hatására vitte Jitzak - Izsák a sját fiát a véráldozati oltárhoz hogy elvágja a torkát és kivéreztesse áldozatként. Vérhagyomány.

folyt köv.

Friday 15 September 2023

Itt a Vége

 Elértünk arra a pontra ahonnan a vérrendszer urainak nem maradt több tartaléka. Nincs akit visszahívjanak, akivel tudnának bennünket (a valódi szeretet törvényét szolgálókat) hajtani.

Innen már "csak" az van nekik, amit beállítgattak annak idején. Viszont lebetonoztak mindent, hogy ne lehessen változtatni semmin. Ugyanakkor újraindulnak a vérárkos őrületeik amiket szintén ők és az utódaik fognak megcsinálni, ráadásul úgy hogy minket nem fognak tudni visszahívni, hogy leállítsuk őket. Hát nem gyönyörű? Addig hazudtak és úgy hazudtak, hogy ők maguk is elhitték hogy ők a jók és mi a rosszak és minden nyomorúság, őrület, kínzás és kegyetlenség tőlünk ered mi vagyunk az okai. Ezért kizártak bennünket a rendszerből. Viszont most visszakapnak mindent. Ugyanakkor azt is hazudták hogy ők hoztak helyre mindent amit mi rontorrunk el. Viszont most már mi nem megyünk rendet rakni. Tehát nekik kell. Viszont ők nem tudnak rendet rakni. Tehát az entrópia egyre nőni fog közöttük. Viszont belementek - ők akarták - hogy minden legyen eltakarítva és a kommunista rendszer területén a legvidámabb barakk helyet a világ-vérrendszer legvidámabb barakkja leszünk it magyarországon.

hahaha - legyszebb öröm a káröröm. Már most érezhető, hogy egyre jobban fogják vissza magukat. A hihetetlen nagy mellény kezd összemenni rajtuk. Felvették a birodalmi költségvetésből a pénzeket helyettünk, miközben a valóságban mi végeztük el a feladatokat. Most viszont már elvileg minden az ő kezükben van, minden tudás, minden erőforrás, minden terület - szóval meg kell tudniuk oldani a birodalmi feladataikat. Nélkülünk. Ugyanakkor újraindulnak azok a körök amiket mi szüntettünk meg és szedtünk szét - hogy ők ne pusztuljanak el, mert már ők annyira de annyira megváltoztak és megfordultak, hogy ihaj... És így betonozták le az egészet.

A csontfurulyás körök, a barlangos körök és ennyi - kereszttartók, keresztek, merevítők egy két kombinációja - de nekik végük van. A star wars és acsillagrendszeres körök már csak csemege lesz.

Innentől folyamatosan gyorsuló ütemben fognak megdögleni a gyermekeikkel, unokáikkal, barátaikkal fel és leszármazottaikkal, segítőikkel, haszonélvező társaikkal együtt. Nekünk meg csak annyi dolgunk van, hogy védjük magunkat és egymást. Türelmesen és kitartóan dolgozva. Már most látszanak egyes eredmények.

Az ő oldalukon meg egyre több lesz a hangszigetelt pince a kínzóeszközökkel. Egyre több lesz az őrült mindenre elszánt megkínzott, de ők nem fognak bennünket támadni, csak avérrendszer tagjait. 

Mi csináltak az összes hajtókört nekik beleértve a legöregebbeket is. És erről ők annyit hazudtak, hogy még el is hitték hogy az csak az ővék.

A baj csak annyi hogy közben tönkrement minden. Levegő, víz, föld - élelmiszer, élettér.

Szóval lejtmenet nekik. Mi meg majd meglátjuk mi lesz. Készülünk a legrosszabbra és reménykedünk a csodában.

---

A kínai hajtókörök nem jók nekik a támadásra. Azok úgy lettek megcsinálva, hogy csak védekezésre jók. A badari kultúra hajtóköre volt az első szövetség hajtóköre. De akkor mind a két irányt ők csinálták. Mind a két pajzs (a bőr) az általuk indított irányokat jelzik. Az egyiken egyértelműen egy emberáldozati jelenet látható, egy madárféle és még pár dolog - a másikon két nyakatekert zsiráf féle amelyeknek a nyaka kört formál. A kört a tűz körül. A hazug szeretet szimbóluma. a zsiráf helyett sokszor később zebrát használtak a szimbolikában, az egyértelmű ember-vér áldozat helyett pedig a sas, turul, sólyom stb madár le - majd később a kettőt ötvözve a perzsa birodalom felől a kétfejű birodalmi sas lett belőlük, melynek egyik feje erre a másik arra néz.

A valódi szeretet útja pedig csak egyszerű. A valóság napi vizsgálatára alapul, abból vonja le a következtetésit, a csoport mindenki véleményét meghallgatja a tűz körében és úgy hoz döntést amikor mindenki egy véleményre jutott a felől hogy mit fog tenni.

A tűz köre. --- A tűz köré mindenki egyforma távolságra ül le. Ha túl messzire ülsz fázol. Ha túl közel ülsz megégsz. A természet ereje tökéletes kört alakít ki.

A fókusz. --- A fókusz amikor a sok ember egy irányba fordítja a figyelmét. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy rendszer szerint gondolkodik egy vél megvalósításáért. Nincs mellébeszélés, mellékszál, nincs egyes szám első személyben való ugatás a másiknak, hogy mit kellene neki tennie - mindenki a maga tudását veszi leltárba, a maga erejét, és jelenlegi helyzetét a környezetben és erről számot ad. Ez után a cél alá rendelve értékrend alá rendelve megpróbálja elképzelni a lehetséges megoldásokat, ezt megosztja, és ezután mindenki végiggondolja. Később kialakul a cselekvési terv amivel mindenki egyetért és megtörténik a megvalósítás. Ezután jön a vizsgálat, elemzés, hogy megvalósult e a célkitűzés, megtörténik a tanulságok megfogalmazása és azok integrálása a csoport közös tudatába.

Így lehet dolgozni máshogy csak nyűglődés és agonizáció lesz.

Ezt azok akik ma labdába tudnak rúgni bármelyik hatalmi porondon a világban - ezt ezek mind tudják és használják. Sok ilyen csoport van, ezek egymást gyilkolják és versenyeznek a székekért, pozíciókért, cégekért, nagykasszák hozzáfárási jogosultságaiért. Ez a verseny egyre kiegyenlítettebb a csoportok között, mert nő a megértés szintje, az összefüggések ismerete. Egyre többen szorulnak rá a valódi szretet törvényére és egyre több és mélyebb a vérárok a nagy pénzek, fontos hatalmi döntéshozó potzíciók körül. Egyre több az ostromló és egyre több a védő aki bejutott a várba. A vér pedig gyűlik a vérárokban.

Saturday 17 December 2022

Hibák, tévedések, torzítások, elhallgatás

 Benne hagyom őket. Jó helyen vannak. Engem nem tanítottak arra - vagyis dehogynem, csak nem tanultam meg - hogy a hibákat söpörjem a szőnyeg alá, hazudjak valamit, legyintsek rá, kerítsek körítést köré...és nevessek.

De valami hasonlót én is tanultam. Mindent a célom alá rendelek és ez diktálja mit kell tennem. Ha hibát észlelek - és észlelnem kell először hibaként valamit, azonosítani, megfogalmazni, pontosítani.

Megemészteni, megérteni később kell. Olyan ez mint egy nyomozás vagy mint egy természeti összefüggést feltáró kutatás. Tényfeltáró leltár. Szembenézés.

A megfogalmazás fontos. A nyelv fegyver. Kard. Elválaszt. Vág. Leválaszt. Jelenségek közötti határvonalakat szab, kiemel egymástól alig elválasztható jelenségeket, elmos, háttérbe szorít más jelenségeket vagy egy jelenség bizonyos arcait, részleteit.

Sokszor más dolgokat látok hibának, attól függően milyen tudati és érzelmi állapotban vagyok. E miatt többször kell nekifutni sokszor bonyolult és személyes problémák, jelenségek, tettek vizsgálatának.

Mi történt? Mit éreztem? Mik voltak a külső hatások? Ki mit csinált és milyen irányba tolt, hatott, rám? Én mit tettem és milyen irányba hatottam a többire? Milyen következtetéseket vontam le és mit lehet tanulni, milyen felkészülés szükséges, hogy következő alkalommal azt tudjam tenni ami a legmegfelelőbb a céljaim szerint.

Pár éve felírtam a sátram belsejében a vászonra ezt: "Van célom: Harmóniában akarok élni önmagammal és a külvilággal!"

A probléma ezzel az, hogy amikor meg akarom valósítani, akkor pontosan tudnom kell melyik helyzetben hogyan tudom ezt megoldani. És ilyen recept nincs. Még akkor sincs, ha rengeteg időt töltök el azzal, hogy különböző helyzetekre próbálok felkészülni fejben előre, majd valós helyzetekben tesztelem a felkészülést, és további korrekciókkal, módosításokkal csiszolom a begyakorolt futamot. Mint a zenében. Improvizáció vagy rengeteg gyakorlás. Sokan azt mondják hogy improvizáció nem létezik. Szerintem pedig létezik, csak a zenei előadók már elfelejtették hogy annak meg vannak a kockázatai és nem biztos hogy el tudják adni jó pénzért... az ugyanis lehet hogy nem lesz a hallgatóság ízlésére, kedvére való - hogy legközelebb is megvegye, tetsszen neki, elismerje stb... zseton. Érzelmi, anyagi, tudati zseton, bevétel, elismerés, siker.

Ez mind az egyén szintjén van. Egyéni terv. Esemény - esemény vége után az elemzés, gondolkodás, ez esemény kiértékelése, a kívánt kimenetel elképzelése, a módosítások elképzelése, határozathozatal, a határok megfogalmazása, az értékekre alapozott irány megfogalmazása, ennek kifejezéi lehetőségei és ezek tudatosítása, majd valamikor a megvalósítás, tesztelés a következő helyzetben. Helyzet, tett - kiértékelés, gondolkodás - helyzet és már javított tett. Fejlődés.

De ez még mindig csak az egyén szintje, vagy inkább az egyén vonzáskörzete.

Mi van, ha a hibát az elődeim követték el egy olyan célért való munka során ami több nemzedék egymást követő időkeretében valósítható csak meg?

Például egy 150 éves terv megvalósítása során a terv megvalósítását kezdő nemzedék, megbíz egy pár olyan ember felelősségvállalásában, akiben nem lett volna szabad megbízni, mert nem végzik el a rájuk bízott feladatokat. Mit tehet az egyén később, hogy korrigálja elődei hibáját és mégis megvalósulhasson a célul kitűzött valami?

Itt vagyok most.

Hogyan elemzem ki hogy mit rontottunk el? Főleg ha a céljaink miatt illegalitásba kellett vonulnunk, és el kellett bújnunk a többség ostoba és vérhitű gyűlölete elől? El kellett rejtenünk a barátainkat, akik segítettek, hogy a vérhitű rendszer ne csapjon le rájuk. El kellett felejtenünk őket teljesen, csak tudat alatt emlékezhettünk, hogy ne buktassuk le őket.

Mi van, ha pont azok között vannak a leggonoszabb, a legravaszabb vérhitűek - akik beépültek közénk, hogy teljesen felszámoljanak bennünket mint erős egységes tudatos és tudatalatti erőt felmutatni képes csoportot. A vérhitűek ugyanis bennünket tekintenek a főellenségnek, hiszen mi a valódi szeretet erejére támaszkodunk és ez mindig és mindenkor erősebb lesz minden más hatalomtól, még a megjátszott hamis szeretet hangjaitól is.

Mit tudok én tenni ma, azon kívül, hogy folytatom ez értékrend melletti kiállást és az engem mint egyént körülvevő vérhitű csoport manipulációi közepette, megpróbálok helytállni... Élni. Emberi értékrendet megvalósítani. Szakmai szempontból a legjobbat megvalósítani.

Mi van akkor ha már nem is látom semmi értelmét annak amit csinálok annyira nagyok a vérhitű, hazug, ártó és ártani akaró szarházik moslékfolyamának hullámai, amik átcsapnak a fejem felett...

Sokszor tettem fel ezt a kérdést. Sokszor - többször - el is szakadt a cérna. Ital, drogok, őrület... mint amikor a golyózápor közepette elmúlik a rettegés és már semmi sem számít, csak legyen vége, mindegy hogyan, az se számít ha meghalok. Csak legyen vége.

Vér mindenhol, már azt se tudom hogy vajon az enyémtől tocsog a cipőm vagy a többié, s amikor felemelem a kezem, hogy a pulóver ujjába töröljem a véres és izzadt homlokom, hogy lássak valamit, csak még több vért maszatolok magamra...

S csak megyek tovább. Még mindig van valami erő ami mozgat. Akkor is volt most is csak megyek tovább. Tudom, hogy így lesz amíg csak a lélegzet jár ki be belém... Ezt fogom tenni. Ezt teszem. Nem tudok mást tenni. Pedig tényleg semmi értelmét már nem látom.

"Ha minden összedől, még akkor is el fogok ültetni egy almafát. De legalábbis el fogom kezdeni, még akkor is ha befejezni se fogom tudni." Mondta apám egyszer... - "Miért? Mi értelme van?" Kérdeztem én...

Akkor pont a rekonstrukcióját végeztük el egy mozi köré szervezett hajtókörnek... a mozi címe Fail Safe volt és az 1964-es évszámot ragasztották rá... Akkor sokat megszivattak ezzel, sokan meghaltak, azok közül akik "ledobták" a bombát és "megnyomták" a gombot amivel elindították a háborút.

Akkor mondta ezt apám, hogy tudjam még közel sincs vége mindennek. Most mégis folyamatosan ezt érzem, pedig a harmadik világháborút már nem tudták elindítani. Legalábbis forró háborút nem. De nem mondtak le róla és folyamatosan próbálják előidézni.

A kiéheztetés is a fegyvereik közé tertozik, az atomerőművek, az olaj a fosszilis légrongálók, minden amihez ragaszkodnak oda vezet: a pusztulás felé. A vérhitű rendszer végső kimenetele felé.

Mégis eszembe jutnak a kurváik. akik a farkamat szopták, nemi örömöt adtak, gyönyört és a törődés, odafigyelés valamiféle illúzióját... Valami mégis lehetett némelyik tettében, talán valódi volt a szeretetük akkor és ott, még akkor is ha már közben a halálomat tervezték, és az önfeledtség pillanataiban megnyíló tudatalattimat befolyásolták, programozták, hogy ezt meg azt csináljam meg nekik, hogy ők gazdagok és nyugodtak lehessenek... s közben felkészülve úgy akartak megölni hogy észre se vegyem, hogy ők hajtottak meg azzal, hogy lépjek mellé, remegjen meg a kezem, mélázzak el miközben gyorsan kellene reagálni...

Mindenki bement a vérhitű rendszer alá. Nincs egyetlen emberi lény sem, aki ne ment volna be valamelyik vérhitű szarházi uralma alá. Vagyis valamelyik vérhitű szarházi csoport uralma alá.

Sajnos.

Vannak-e mieink? Valami van. Lehet hogy csak apám, meg anyám talán... Apám biztosan ha még él. Benne biztos vagyok, anyámról meg csak gondolom, hogy ha én megmaradtam ezen az úton akkor ő is csak talán... Hisz tőlük tanultam mindent. Tőlük kaptam a szeretetet is hozzá.

Rajtuk kívül...??? Hát elég karcsú a felhozatal.

Saturday 5 November 2022

Áremelés, energia-válság...

 Háttérhatalom... mondaná Bogár úr, mint közgazdász és bennfentes... "etetni kell a birkát ahhoz ha nyírni akarod..." ismételgeti.

Annak idején amikor a Haraszti Miklós a Vörös Csillag Traktorgyárban helyezkedett el - no nem mint frissen végzett szociológus, hanem mint esztergályos - nos annak idején javában tombolt egy hajtókör amit nyugodtan el is nevezhetnénk HM könyve után darabbér körnek.

Kicsit vissza kell tekintenem erre a sokmindenre rávilágító főképp szociológiai és nem lekicsinylően irodalmi műre amit Haraszti Miklós Darabbér című szösszenete jelent.

Rövid. Velős. Leírja hogyan zajlott annak idején a nép etetése és szivatása a teljesítménybéres munkákkal kapcsolatban, ugyanakkor kitér a légkör pszichikai tényezőire az élményvilág leírására is, milyen volt neki onnan néznie a hajtást.

A hajtást - és itt méndkét értelmében értem. A hajtást fizikai értelmében ami az iszonyatos munkatempót jelentette az esztergák és marógépek, hajlítók és összeszerelő sorok mellett egyrészt - és másrészt a tudaton kívüli az alatti hajtást amivel megőrjítettek mindenkit.

Leírja a nagy csalást hogy milyen kapitalista trükk volt a normaemeléssel lenullázott teljesítménybéres, darabbéres kommunista azaza szocialista termelés. A munkásoknak ki volt adva egy norma amit meg kellett csinálniuk, amit ezen felül meg tzudtak csinálni azért pedig darabbért fizettek. Ez annyira jó pénz volt, hogy egy idő után a legjobb melósok meg tudták keresni akár egy orvos, vagy egy diplomás mérnök keresetét is - igaz nagyon kemény hajtás árán. Amikor viszont a brigádok többsége nagyjából mind képessé vált a 100%-on felül folyamatosan 120%-ot kitermelni, akkor jött a NORMAEMELÉS... azaz ami addig 120% volt az lett az elvárt 100% és ezen felül fizették csak a darabbért...

Jó mi? No de koránt sincs vége a történetnek. Ilyenkor persze a melósok nyeltek egy nagyot (vagy valami másba fogtak.... később...) és csinálták tovább a hajtást aminek a tempója még kegyetlenebbé vált mint addig.

Ezt Haraszti mind szépen leírta. A könyv remekül megjeleníti milyen volt az iszonyatos fizikai tempótól és szellemi koncentrációtól kifáradt, a monotonitástól elzsibbadt agyú melós számára a délután, hogy sokszor lezuhanyozni se volt ereje csak bedőlt a TV elé egy sörrel a kezében és a második után elaludt. A fotelben. S hajnalban mehetett megint dolgozni.

Viszont sok mindent nem írt le. Nagyon. Később készítettem vele egy interjút a le nem írt részekről - bennfentesek egymás között... azaz garanciákat kért, hogy soha ez az interjú nem láthat napvilágot azaz nem kerülhet ki a hivatalos rendszer nyilvánossága elé... s ahhoz hogy beszéljen meg is kellett adnom ezt a garanciát.

De hallgatnom nem kell és a felvételek megvannak... most is.

Érdekes volt már a kezdeti körülmények összessége, hogy hogyan is került oda az egyetemről frissen végzett szociológiai diplomát védett Haraszti. És itt jön az a rész amiről ő kijelentette hogy mindent tagadni fog, ha bármit erről leírok... Szóval olyan körbe született olyan családi rendszerbe akik szervezői és haszonélvezői voltak a szocialista elnyomó rendszernek. Pont. Ez már önnmagában is magyarázat miért akarja a történetnek ezt a részét elhallgatni.

A Vörös Csillag Traktorgyárban a Harasztiék tágabb családi berkeiből már két ember is eltűnt szőrén szálán - úgy hogy semmilyen nyomuk nem maradt még papíron sem hogy ott lettek volna valaha - egy olyan rendszerben ahol fingani sem lehetett anélkül hogy erről valahol ne készült volna valamilyen papír alapú dokumentum. S azt már ne is említsem hogy a harasztiék klánja - merthogy ők klánszerű rendszerben gondolkodtak főleg, bár volt kivétel ez alól - azt a két embert is már úgy küldték oda, hogy nyomozzanak mi is történik odabenn a traktorgyárban. Haraszti már azért került a képbe, mert miután két képzett nyomozójuk eltűnt, kellett valaki a felkészültebb intelligensebb és strapabírób, a rendszert jobban átlátó és annak labirintusában ügyesebben mozgó valaki, akit nem tudnak lesöpörni a színről olyan könnyedén.

Szóval az eltűnt nyomozóik után nyomozott Haraszti. Ezért került a Vörös Csillagba ez volt a titkolt feladata. A fedőtörténet meg már szinte adta is magát: kötelező foglalkoztatottság plusz jó téma a friss szociológiai diplomája mellé.

Viszont nem alakultak olyan könnyen a dolgai, mint szerette volna és a Vörös Csillag majdnem a trokára akadt a Haraszti klán nemes tetejének. Mi történt?

Ugye zajlott a Darabbér című műremekben jól leírt normaemelős kitolás. Közben sokminden nem került leírásra. Például, hogy voltak minőség ellenőrök, akik kukacoskodtak az eszterga mellett gürizővel és ha valakire nagyon rászálltak, akkor az sokszor még az elvárt normát se tudta elérni nemhogy a remekül fizető darabbért megkapja és ami nagyon nagy disznóság: Haraszti elhallgatja a tényt, hogy aki NEM ÉRTE EL A NORMÁT annak nemhogy darabbér nem járt, hanem levontak a havi átlagbéréből egy a normaeltérés alapján kiszámolt összeget büntetésként.

Erről haraszti hallgatott, csak az interjúban beszélt róla azt gondolva hoy soha ez a dolog nem fog napvilágot látni úgysem. Később az is kiderül hogy ez miért lényeges.

Nos ugye a meós azaz minőség ellenőr egy idő után fogást talált az iszonyatosa tempóban dolgozó forgácsolókon, összeszerelőkön: s havi fix összegeket követelt azért hogy hagyja a melósokat békén, sőt pluszz összegekért az előző nap elkészített munkadarabokból is visszalopott párat, ha kellett - persze mindez komoly összegekbe került. A melósok közben elkezdtek komolyan szervezkedni, mert a felkínált darabbér összegek is egyre komolyabbakká váltak a lehetetlen százalékok megjelenése után, hiszen senki nem volt képes még a normát se teljesíteni egy idő után, hiszen minden termelési tempó véges. Mindennek van egy határa.

A meóson kívül természetesen voltak brigádvezetők is, anyagellátók, szerszámkészítők, és bizony amikor megtudták, hogy egyes esztergályosok milyen összegeket vittek haza egy egy jó hónap után, akkor bizony azok is csak azon gondolkodtak, hogyan tudnának egy-egy vérszívó fullánkot ezekbe a csúcsteljesítményű dolgozókba csoportokba beakasztani. Viszont a melósok is egyre szervezettebbé váltak. és kezdett elegük lenni abból, hogy ezek a szarházi ingyenélők lefölözzék a nehezen összedolgozott bérüket. Ami teljesen érthető volt hiszen iszonyú erőfeszítéseket kellett megvalósítaniuk.

Emezek meg be tudtak tartani sokféleképp: nem az előző nap alőkészített és beállított esztergákhoz osztották be a csapatot, nem kaptak jó minőségű késeket, élezéssel kellett kezdeni a napot stb stb.

Akkora volt a hajtás, hogy az időnként az iszonyatosa tempó következtében bekövetkezett baleseteket is eltussolták csk, hogy ne rabolja az időt. Egy alkalommal az egyik munkásnak a karját tépte le az egyik gép vállból kiszakítva. A vezetőség elsikálta az ügyet mintha semmi sem történt volna. Ráfogták, hogy az ő hibája volt, a kórházban megitatták többször és húsz ember azt vallotta róla hogy részegen jelent meg a gyárban dolgozni. S meg volt oldva a dolog. Egy másik esetben pedig haláleset is bekövetkezett (ezekről van bizonyítékom, ettől sokkal több esetről van szó) amit szintén el tudtak tussolni midnen következmény nélkül.

Haraszti is pontosan ilyen ügy folytán került oda nyomozni, az eltűnt két családtag ugyanis pontosan ott a Vörös Csillag Traktorgyárban érte el a megboldogulást. A melósok az ilyen kegyetlen körülmények hatására, meg szintén váltottak az emberi értékek ilyen taposása hasonló reakciót szül. Kiéleztek pár esztergakést és eleinte a meósokat, majd a brigádvezetőket "lökték" az esztergára, hogy az "véletlenül" pont a nyaki ütőeret találta el és az áldozat nem élte túl a dolgot. A dolog odáig fajult hogy egy idő után a vezérigazgatókra is sort kerítettek, amikor az a kör kezdett nyomozni a tekintetben hogy mi folyik odalent a gyártósoron...

A folyamat szépen egyre véresebbé vált egyre többen vettek benne részt, ki gyávaságból, megalkuvásból, a többség azért, mert anyagilag és pszichikailag mindig nyugalom köszöntött be egy egy szervező szarházi halála után...egy a lényeg: mindenki hallgatott és akárki próbálta kideríteni mi történt ezzel vagy azzal, vagy mindenki tagadott kórusban uniszónóban, vagy ahány embert kérdeztél annyiféle történetet hallottál és ha kétszer megkérdezted ugyanazt akkor is kétféle történetet gyártott le a szóban forgó eseményről.

Természetesen ahogy egyre magasabbra "vágtak" a melósok - úgy egyre komolyabb lett az érdeklődés az irányt hogy mi is folyik ott a Vörös Csillagban... Apám is úgy került a képbe, amikor a Haraszti Mikit vették elő és kis híja volt annak, hogy őt is "megcsinálják balesetnek" ahogy az akkori szleng fogalmazott. HM Megkérte apámat hogy biztosítsa és segítsen neki. Apám segített, de nem feltételek nélkül. És nem felvételek nélkül. Hang, kép, és egyéb érzékelő rendszerek szolgálták az eseménysorok pontos rögzítését az elektromágneses spektrum teljességét kihasználva.

A történet legérdekesebb része az, hogy amikor már a legfelsőbb vezetők kerültek sorra - és mindig került új belőlük érdekes módon - a vezérigazgatók, főtitkárpk és politikai tisztek... némelyik leült a melósokkal egyezkedni, hogy ne hagyja ott a fogát, s elmondta valamelyik hogy nem is ők a teteje a gyárnak, hiszen ők is csak bért kapnak és az egésznek a tetején van egy tulajdonosi kör, akik egyfajta "csendes részvényesekként" elhordták a bevétel legnagyobb részét de többnyire az egészet.

A szocialista termelési modellben - ahol minden az államé azaz közös tulajdon volt a mienk... - ott mégis volt egy kapitalista tulajdonosi réteg. Ők nevezték ki vagy vezérelték oda a kápókat vezérigazgatónak, meósnak, politikai tisztnek, anyagbeszerzőnek stb. Ők döntöttek a főbb kérdésekről és ők fosztották ki a bevételi kasszát is miközben a kápóknak kiadták, hogy innentől folyamatosan vonogatjátok a vállatokat, hogy "nincs pénz" ... ismerős ugye?

Szóval volt egy tulajdonosi réteg. A melósok is csak pislogtak. Viszont egy kis kör nem csak pislogott hanem terveket szőtt. Ezek számolni is tudtak. Tudták, hogy mennyi traktor, mennyi alkatrész, mennyi termék futott ki a gyárból, sőt olyan is akadt, aki járt erre arra és elmondta hogy a piacon milyen áron kerülnek értékesítésre a termékek. Onnan már csak összeadás szorzás, kérdése volt a dolog ahhoz a vérforraló felfedezéshez, hogy mennyi is az annyi...

Sok. De még egy kicsit ezekről a tulajdonosokról. Egyik se volt se jogilag se egyéb úton módon tulajdonosként megnevezve sehol. Egészen egyszerűen ezek voltak azok az emberek, akik nem csak magyarországon, de külföldön is meghatározták a háttérből hogy mi történjen és hogyan. Nem volt szükségük arra, hogy a nevükre írt vagyon felett rendelkezzenek. Azt csináltak amit akartak. El tudták intézni, hogy a Vörös Csillagban történt gyilkosságok - mert azok voltak - el legyenek tussolva és egy szó se legyen leírva se orvosi jelentésben, se rendőrségiben.

Érdekes nem? Apám felvette őket. És később én is rögzítettem egy csomó felvételt ezekről, mert az interjút én hoztam össze a Harasztival - aki ebbe már azért ment bele, mert tudta hogy őt meg fogja ölni a többi ilyen szarházi.

Ugyanis ők is ugyanezt csinálták a családjával, csak épp nem a Vörös Csillag Traktorgyárban. Az egy másik klán terepe volt, ők pedig szerettek volna egy szeletet abból is. De nem a megfelelő embereket küldték oda és beletörött a bicskájuk. Még a Miki se tudott volna élve kikerülni onnan, ha apám akkor nem segít neki. Nekem meg azért mondta el azokat amiket elmondott, hogy ha ő meghal, akkor bosszút tudjon állni. Én pedig ki fogom ereszteni a megfelelő embereknek a felvételt, amikor kell. Persze nem ugyanazzal a céllal. Vagy nem teljesen. :-D

Rá tudtam kényszeríteni hogy beszéljen. Ugyan a széles publikumnak nem lesz még sokáig elérhető a felvétel, de nem is ez a lényeg. Ott kell megjelennie ahol a legnagyobbat üt.

S mi köze mindennek a jelenleg folyó áremelésekhez és az ezen keresztül megvalósuló kifosztási folyamathoz?

Nos ez a rejtőzködő réteg hozta létre azt a rendszert - hajtókört - ami például a levonások rendszerére épül. Volt olyan a nyolvanas években, aki a büntető rendzser következtében érvényesített levonások következtében nem kapott fizetést a hó végén. A bérből és fizetésből élők kifosztási rendszere ez - egy jól megtervezett kiszámított és a közös tudaton kerseztül áthajtott őrült és gyilkos rendszer. Nem csak a Vörös Csillag Traktorgyárban volt ez így, hanem mindenhol. A MÁV-nál a Postánál, a hajógyárakban az elektromos műveknél, midnen szocialista rendszerű cégnél. És amikor az emberek nem bírták tovább, akkor elvágták valakinek a torkát a felsőbb körökből - a tetejéről levágtak valakiket.

Természetesen ilyenkor a teteje összefogott, hogy letörjék az egyéni kezdeményezés szarvát... jöttek a retorziók... de ebben már az itt élő népnek volt gyakorlata még ha rövid ideig is emlékezett arra, hogy mit és hogyan kell csinálni... fehárterror, vörösterror, és a többi... Egyéneket és csoportokat ki tudtak csinálni könnyedén.

De amikor az alja megelégelte a kifosztást és összefogtak, majd ugyanazzal a módszerrel amivel a teteje dolgozott kivégezték szép sorban a szervező-haszonélvező szarházikat, akkor azért mégis megváltozott a történet folyása. Ekkor jelent meg a NORMACSÖKKENTÉS is pl a Vörös Csillag Traktorgyárban is. Hirtelen lett tárgyalási készség a nem létező tulajdonosi kör részéről - akik semmilyen papíron soha semmilyen tulajdonosai nem voltak egyik cégnek se mégis ők hordták el a bevételt. Ilyenkor sikerült lecsökkenteni a hajtás mértékét egy időre úgy hogy a plusz darabbérek megmaradtak.

Persze ez sohasem volt könnyű. Mindig 70-80%-át kellett megölni azoknak a hajtókör tagoknak szervezőknek akiktől eredt a szar. Viszont amikor 70%-hoz elérkezett a hullák száma, akkor szinte mindig látható változások következtek be.

Sajnos az alja is konfliktus kerülő és ilyen módon az a 30-20% mindig megúszta élve s valahogy visszajöttek valami más területen.

Miután a levonások és büntetések rendszere azok fenntartóinak halála következtében megszűnt (70%-ban, maradt 30%) ezért más módot kellett keresniük a társadalmi entrópia, azaz elégedetlenség a létért való küzdelem fenntartása érdekében - amiben ez a szarházi banda kiválóan horgászott, halászott a zavarosban.

Ma iszonyatos elvonásokat valósítanak meg az áremelésekkel. Padlássöprés. Holott semmi sem indokolja ezeket az áremeléseket. Ezt ma épp az a megmaradt 20-30% csinálja akik túlélték a levonósdi hajtókör pusztulását - azaz annak részleges pusztulását. Most ezzel ütnek vissza.

Viszont erre számítani is lehetett, hiszen kiszélesítették a kápók körét és sok melóst beépítettek a szarházi rendszerükbe, telipumpálták őket pénzzel... láthatóan viszont itt kellett beruházniuk - ezt mi szabtuk feltételnek nekik. Itt azokról beszélek akikkel megvalósítottuk a szarházi fosztogató hajtókor 70%-ának elbalesetiesedését. Vagyis akik hajlandóak voltak gyilkolni azért hogy ez a féreg rendszer véget érjen és legyen megbízhatóan megkapott bér, amiből gyermekeket lehet etetni.

Sajnos ez a réteg se áll meg itt... vérszemet kaptak, többet akartak - beidomultak a szarházi rendszerbe miután megtudták mennyi az annyi az állami kasszákban és az államiból magánosított céges kasszákban.

Ugye a közös kasssza - amit mi dobunk össze bizonyos főkébb a megélhetés biztonsága érdekében összedobott pénzekből - az adóterheket jelenti főképp. Ennek két nagy fajtája van: az egyik a bevételekbeől levont adó (ami egyént és társaságot is terhel). A másik pedig az ÁFA. Egyébként csak az ÁFÁ-ból a legfontosabb közfeladatokat el lehet látni ma magyarországon, a többit ez a szarházi kifosztó réteg tünteti el.

Ezen felül ma még ott vannak a biztosítók is, akik egy külön adófajtát jelentenek tulajdonképpen és nem lehet őket megkerülni se.

Adót vetnek ki a bankok is a pénz - a digitális pénz - kezelése címén is.

Ezek mind ezeknek a rejtőzködő szarháziknak a bevételei.

Sajnos azok akik segítettek megszüntetni a büntetőlevonások rendszerét és megölték azok 70%-át akik ebben részt vettek - megalkudtak a többivel a nekik felkínált jólétért cserébe. Elárulták a többit.

Egyébként pontosan ugyanígy szűnt meg sok ilyen a normális embert élve ledaráló rendszer megszüntetésre. És ezek nem fognak leállni. Akkor se álltak le és most se fognak. Meg kell ezeket is ölni. Eleinte kapálóznak majd mint ahogy most is keménykednek, de csak masszívan tovább kell őket gyilkolni a saját módszereikkel... kovid, valeset, rák, infarktus, túladagolás, és a többi soha bíróságon be nem bizonyítható gyilkolási módszerrel amit mind ők dolgoztak ki. Elérkezik az idő amikor - ha élni akar a maradék 20-30% - akkor feladják. És ezt globálisan kell megvalósítani - hiszen ők is így dolgoznak. Természetesen a hullákat kérem eltakarítani, hogy ne tudják a köz vélemény idegeit borzolni... pontosan úgy ahogy ők csinálják ellenünk.

S ha most mondjuk sikerülne 100%-os munkát végezni... Akkor beköszöntene a béke állapota a jelenlegi kovidos, áremelős, aszályos, háborús, kiéheztetős háború helyett. A probléma csak annyi, hogy a maradék 20-30% mindig apu anyu, meg a gyerekek egy része, attól függően hogy melyik család hány gyereket osztott melyik útra. Egy a vérútra egy a szeretetútra egy a fehérkalapos szeretetútnak álcázott vérútra és ezek kombinációi.

húúúú

Most eszembe jutott egy csomó minden.

A Vörös Csillag Traktorgyár a Haraszti klán vérárka volt. A vérárok az apszichikai és fizikai tér amiben az embereket betörték maguk alá, hogy tudat alatt hajtani tudják őket. Ez a pszichikai, gazdasági, fizikai kínzás és őrületbe kergetés magasiskoláját jelentette.

A Harasztiék annyira el akarták titkolni hogy ők is vérhitűek és szarházi véráldozó zsidók, hogy úgy csináltattak vérárkot maguknak más klánokkal, akiket már be tudtak törni maguk alá valamilyen módon a korábbi nemzedékek során. De ezekkel akik a Red Star Factory (ilyen néven az amerikai tőzsdén bejegyezték és kereskedtek a részvényeivel a Harasztiék!!!) szervezői voltak - úgy egyeztek meg hogy a Haraszti klán emberei nem mehetnek be a gyárba. Ők is ezt akarták, mert a fehérkalapos nemzetvédő honvédő szerepben akartak pózolni itt magyarországon is - ez nagyon fontos volt nekik. Annyira fontos volt, hogy el is felejtették indukált felejtéssel, hogy a vörös csillag traktorgyár az övék. Viszont annyira voltak kapzsik, hogy abból is pénzt akartak csinálni mint mindegyik ilyen patkánycsalád.

Elkezdtek kereskedni a részvényekkel, s úgy sikere is volt a dolognak, mert nem fiktív cég volt még ha nem is abban az országban működött amibe varázsoltak és nem is azon a néven... viszont e miatt az embereik elkezdtek odajárni. Szórakozni akartak, gyilkolni és embereket toborozni betörni maguk alá. Viszont a szervező klán a közöttük lévő egyezség alapján ezeket mind megölhette, büntetlenül. A Haraszti klán meg akkor kezdett el nyomozni miután két főtisztjük is leesett a gyárban - s mivel ők elfelejtették hogy az az övék - hogy tiszta lelkiismerettel állhassanak a honvédő dumával a nagykasszák forrásait elosztók elé... - így belesétált egy halálos csapdába a haraszti klán egyik vezére.

Onnan semmi módon nem jött volna ki élve, ha apám nem segít neki - viszont apám nem segített ingyen: felszámoltatta vele ezt a Vörös Csillag Traktorgyár nevű vérárkot.

Ezzel együtt sok más hasonló vérárok megszűnt. De erről később...

Monday 3 January 2022

Válogatók, a vérhitű rendszer társasjátékai

 "Óhhh... hát maskarabál... olyan nincs is." - mondja Masha Jizcak a vörös fecske bájosan elbűvölő mosolyával. "Biztosan hiszel az összeesküvés elméletekben is, meg az UFÓ-ban..." - s nevetett egyenlőre felhőtlen fölényességgel kevert önfeledtséggel.

Ma már egyre kevesebben nevetnek. Visszakapják mindet, s ráadásul úgy hogy csak az lesz benne - de az vérerősen - amit ők tettek bele. A pusztulás és rohasztás művészete. A Hannibál Lechter féle ínyenc megközelítés a Kocka - Cube - leleményes csapdáival, a predátor kitartó kegyetlenségével. Hús kell a szörnyetegnek. Emberhús.

Csak eleddig mi is ott voltunk és a kevés ötletgazda - akik ebben alkotóként vettek részt és ennélfogva kiváltságokkal rendelkeztek - most résztvevő lesz, olyan mint a többi. Igaz hogy többet tud a csapdákról, az előszobákat is ismeri többé kevésbé, de inkább többé - mégsem tud mindent. Hiszen a teteje se homogén amikor a nagy pénzek elosztásáról kell dönteni mindig véres harcok dúlnak, és ez egyre hevesebb lesz, miközben egyre láthatatlanabbá válik. Precíziós harmadik világháborút akartak, pontosan kimért csapásokkal. Megkapják. Csak most mi nem leszünk ott. Mi akik a valódi szeretet törvényét szolgáljuk életünk minden megnyilvánulásában tudat alatt és felett és benne. És segíteni sem fogunk különböző aluk keretében, hogy ez vagy az a szarházi vérhitű kikerülhesse a segítségünkkel a csapdákat, meg tudja csinálni az embertpróbáló felatadokat, a válogatók irtózatosan magasra emelt szintjeit teljesíteni tudja. Itt a vége.

Tőlünk megkövetelték, hogy mindent erőnk és tudásunk legjobbja szerint végezzünk el, alkossunk - hogy nekik kényelmes jólét legyen a részük. Például az útbiztosítók ősi tevékenységét végezve nekünk akkor is biztosítanunk kellett nekik a félelem nélküli szabad útválasztást, amikor az bennünket sodort halálos veszélybe... Megkövetelték tőlünk, de áthajtottuk rajtuk is, ha nekünk úgy kell akkor nekik is... És ők nem tudják ezt megoldani. Meghalnak.

Egyik ezt mondta nekem: "Péter, olyan sokan vagyunk, hogy muszály valahogy redukálni a létszámot. Akkora a tolongás a húsosfazék körül hogy el kell hullania legalább a felének... de lehet hogy három negyedének ahhoz hogy jó legyen..." nevetett majd elgondolkozva hozzátette - "De az lenne a legjobb ha csak én maradnék meg az embereim." s még jobban nevetett. Mondta ezt természetesen abban a tudatban hogy hajtani tud bennünket és meg tudja magának csináltatni velünk hogy minden ott legyen, akkor amikor neki kell és ő maga is a legjobb formáját hozza. Ezt a privilégiumot elfelejthetik innentől mind.

Van még sajnos egy csomó ilyen rohadék, akiknek beállítottunk sokmindent - mert mittudom én miért... (vagyis sok oka van: a harmadik világháború elkerülése amit minden áron létre akartak hozni, vagy legalábbis olyan csatornába terelése hogy azok pusztuljanak bele csak akik ezt akarták s más fejére ne potyogjon a bomba meg a repesztörmelék - az egyik legnyomósabb ok, többen olyan folyamatosan végzendő feladatot válaltak ami minden földi élőlény számára fontos stb stb...). Ezeknek is menniük kell valamikor, mert a szarházi vérhitű hatalmat örökítik tovább ezek is, aminek véget akarunk mi vetni. Viszont le kell valahogy váltani őket.

S kikkel váltanánk le őket? Hát nem volt sok választás... ezeknek a gyerekeit, rokonait, az alóluk kiszedett meggyötörteket képeztük ki és húztuk fel, hogy le tudják vágni őket és a feladatok el legyenek végezve.

Lassan a zsidó birodalmi feladatokat kezdtük így elszabotálni, ami avérhitű szarházi rendszer számára volt fontos (a föld embertömegeinek butaságban és félelemben tartása, hogy nehogy felnőjenek és belelássanak a lapjaikba sőt még tegyenek is ellenük...) a saját feladatainkat pedig erősíteni. Egyáltalán nem volt ez könnyű, főleg ha azt nézem hogy csak és kizárólag szarházikból tudtunk válogatni akiket a feladatra hajtani csak a saját vágyaikon keresztül tudtuk, amik meg főleg a tetejére való feljutás, a bosszú a sok megaláztatásért, megölt családtagokért, szeretteikért - mert a szürke állomány számára ez is fontos volt. Ilyen belső meghajtóerőkre kellett építenünk a saját hajtásunkat ahhoz, hogy bármilyen eredményt fel tudjunk mutatni. Azok akik tudatosan elvágták magukat a valódi szeretet értékrendjétől, azok számára sokszor csak a pusztulás és a pusztítás maradt. Velük nem lehetett mit kezdeni.

De a szarházi vérhitű rendszer tetején lévők is felismerték, hogy a szeretet valós tettei nélkül ők is csak sétáló halottak, nem sokáig bírják... ezért felépítettek egy halott, hazug álszeretet támogató rendszert maguk számára - azaz velünk csináltatták meg azt is, mert amit ők csináltak maguknak az pokol volt. Ebből is kiszállunk. Marad a mézes mázos hazugság. Ezzel viszont nem húzzák sokáig.

Mint a szöszi itt a másik házban. Az is röhögött jókedvűen rajtam, hogy szenvedek... de nem sokáig. Viszont becsületére legyen mondva egész majdnem a végéig bírta. Csak az utolsó pár hétben hallgatott el... hahaha Akkor már tudta, hogy neki vége. Elégtétel látni ahogy megdöglenek. Köszönöm a természet erőinek hogy láthatom időnként.

A vírusaikkal erőrlködnek még mindig meg a rádióval, meg az ételekbe tett mérgeikkel... ez maradt nekik, meg a gazdasági fegyverek, a kifosztás. Ennek is vége lesz egyszer.

Sunday 31 January 2021

Vérhitű valóság

 Hunor s Magor Menroth fia...

Akik Sém, Kanna és Jáfet leszármazottai...

Akik Noé családfájának leszármazottai...

Akik Ádám és Éva leszármazottai...

és tovább. Zsidók. Hagyományuk a vérhagyomány. Céljuk a hatalom megszerzése és megtartása és annak élvezete és növelése. A szeretet csak eszköz a céljaikhoz. A vérvonal megtartása két szempontból fontos: ki kinek a leszármazottja és mennyire tartja meg önként a vér hagyományát (a rendszeres emberáldozatokat).

Apropó mikortól is hívják a hunok magukat magyaroknak? Hun vót hun nem vót... lett magyar.

Annak idején sok sok száz évvel korábban a zsidók és közöttünk (mi - azok, akik az életüket a valódi szeretet törvénye alá rendeltük, annak minden megnyilvánulásában) létrejött egy szövetség.

Ez volt az első szövetség. (1st Reich) A szövetség gondolata a részünkről kényszerűségből, részükről hatalomvágyból került terítékre. Ők világuralmat akartak, korlátlan hatalmat minden nép és mindenek felett. Mi a vérhit őrületét akartuk eltüntetni vagy megértetni az emberiséggel micsoda önpusztító hülyeséget művelnek.

Sok évszázadon keresztül utaztak az őseim és megpróbálták megtanítani, tudatosítani a különböző népekben mi a közös tudat és hogyan lehet ezzel jól élni a szeretet törvénye alatt. Míg a zsidók és más népek vérhitű csoportjai ennek pontosan az ellenkezőjét tették. Elhazudták a közös tudat létét, és sokkolták a pusztítással, a kínzással, az öldökléssel, szándékkal okozott éhínséggel, trükkökkel, csodákkal, nemi szabadossággal, mézzel és vagyonnal az embereket és más népcsoportokat. A zsidókkal azért kötöttünk szövetséget, hogy maguk alá gyűrjék és egységesítsék a különböző népek vérhitű őrületét. Tettük mindenzt azzal a céllal, hogy amikor ez megtörténik LE TUDJUK BONTANI EZT AZ ŐRÜLT PUSZTÍTÓ TÖMÖRÜLÉST.

Ha ma körbenézek ez a cél nagyon messzi dolognak tűnik, bár ha arra gondolok, hogy lassan tönkremegy az élőhelyünk, akkor végül sikerülhet eltakarítani ezt a szemetet végleg a bolygó élővilágával együtt. Nem így akartuk. Abban reménykedtünk hogy talán sikerül pár embercsoportot megnyerni. Nem sikerült. Lesz ahogy lennie kell. De eltakarítani el fogjuk ezt a mocskot örökre.

A zsidó rendszer erre a szövetségre alapult. Egyébként nem voltak többek, mint egymást levagdosó barmok, mint az összes többi nép. Rabszolgák is voltak más ugyanilyen népek alatt. Akkor esküdöztek, hogy most már értik és "megcsinálják..." Mármint hogy a valódi szeretet törvénye alá rendelik a pusztító vér-kultúrájukat. Egyik se tette ezt sok száz nemzedéken keresztül. Ellenkezőleg. Tovább bonyolították a rendszerüket és minden maguk alá gyűrt vérhitű népet ellenünk uszítottak. És persze őket egymás ellen is. Mondanom sem kell. Mindeközben velünk (az életünket a valódi szeretet törvénye alá rendelők - mi) csináltattak meg mindent, fegyvert, tudományt, művészeteket, beállítatták magukat hogy tündökölhessenek mint írók, költők, tudósok, harcosok és közben sokszor mi írtuk a tudományt, a verset, és sokszor mi harcoltunk helyettük.

De cserébe mi is áthajtottunk rajtuk nagyon sok mindent. Már az első szövetségbe belekerült a valós történések pontos számontartása. A dokumentáció. Az emlékezet megőrzése. Persze kifelé és felénk is mindent elhazudtak, róluk csak jót és szépet lehetett mondani, közben azért mégis kénytelenek voltak titokban megőrizni az emlékeket. Eleinte szóban, a közös tudat átadott képeivel, táncban, énekben, majd később írásban, képekben, még később a modern eszközökkel is.

Ha ezt nem tartják be elveszítik a hajtóköröket amiket erre a célra hozunk létre velük. És egyben elveszítik a minden államok fölötti hatalmukat, a minden államok költségvetésébe való belenyúlás lehetőségét. Ami a legfájóbb dolog a számukra, ezért inkább megcsinálják amit kell, és körbehazudják ha kiderül.

Mert minden kiderül egy bizonyos idő elteltével.

Fehér kalap, vörös kalap, és a háttérben meghúzódó szürke zóna...

....

Izsák az "Isten" hívó szavára kivezette fiát a pusztába hogy feláldozza... (Isten az Izsákot hajtó családfő volt... a közös tudaton keresztül hajtotta hogy gyakorolja a vérhitét.)

De amikor Izsák már előkészült, kivitte a fiút a kést és az egyéb kellékeket (amikre nem emlékezhetek mik azok) felnézett az égre és még egyszer megkérdezte az Istent: "Valóban ezt akarod?" De nem Isten felelt, hanem egy "angyal" és azt mondta: "Nem kell feláldoznod a fiadat Izsák!" Izsák sóhajtott egyet és elengedte az áldozatra szánt fiút. De nem széledtek szét mint ahogy azt a biblia története hazudja. Ott maradtak és Izsák folytatta: "De ha már előkészültem, és kihoztam a kést, meg a többi kelléket, akkor fel kell áldozzak valakit. Ez a törvény!" Az angyal sóhajtott egyet a mögötte álló másik manipulátorra nézett és megkérdezte mi legyen. Az bólintott és azt mondta: "Így van. Valakit fel kell áldoznia. Mondd meg neki hogy válasszon másikat." Az angyal sóhajtott megint gondolatban köpött egyet és azt sugallta Izsáknak, hogy: "Jól van. Áldozz fel akkor egyet..." de be sem fejezhette Izsák már a szavába vágva ajánlotta egy másik gyermekét: "Itt van ez, ez a jáfár család egyik kurvájától van ezt is szeretem, jó emlékek fűznek hozzá, de szívesen feláldozom." Az angyal megint köpött egyet s mondta lemondóan hogy "jól van, legyen úgy." Izsák fogta a gyermeket és közölte vele hogy most személyesen találkozhat Istennel. "Nézz körül fiam, nézd a füveket milyen szépen szikráznak a nap sugaraiban, nézd az eget micsoda kék tiszta ragyogás és te ma megdicsőülhetsz." A gyermek csillogó szemmel nézett körül és boldog mosollyal nézett körbe. Testvérei és rokonai, a nagy család ott álltak körben mind mosolyogtak és dícsérték! "Bátor vagy és szeretünk!" mondták neki. Közben Izsák odafordult a többi gyermekéhez és megkérdezte őket: "milyet akartok, hörgőset visítósat, vagy magasztosat?" A sok gyermek közül többen a hörgőset kiabálták, kevesen a magasztosat, arról nem nagyon tudták hogy az milyen.

Izsák megkérdezte a fiát hogy készen áll-e. Az kíváncsian szívdobogva igennel válaszolt. Közben Izsák kezébe vette a kést és az igen után fültől fülig elvágta a gyermek torkát. Annak tekintete a boldogságból a másodperc tört része alatt halálfélelemmé torzult, kétségbeesetten próbált levegőhöz jutni a kersztülmetszett légcsövén, melyet lassan lüktetve megtöltött az ütőeréből spriccelő vér. Mindeközben hörgött és bugyborékolt saját vérében, amit a ministráns testvére próbált az áldozati kehelyben felfogni. Közben Izsák a hajánál fogva tartotta a gyermek fejét hogy minnél több vért tudjanak a kehelybe gyűjteni és jól lássák a többiek a szenvedését.

Miután kiszenvedett, lassan gyengéden leeresztette a földre, felfektették az oltárra. Szertartásosan ittak együtt a vérből és megerősítették az összetartozásukat. Ezután Izsák megparancsolta a gyermekeinek és a cslád többi tagjának, hogy erre csak akkor emlékezhetnek amikor továbbadják az utódaiknak a családi szokást.

A borzalom folytatódott. Kétszeresen is. Ezután ettek az áldozatból. És mindent továbbadták az utódaiknak is.

Vérbiztber. A vér biztosítók. Az első biztosítási feladatkör ami a birodalmon belül létrejött, amit a szarházik találtak ki. Ők is mindig valamit kitaláltak és hajtották amikor hajtókört kellett csinálnunk nekik. Ha ezt akarják... megkapják. De lassan áthajtottuk rajtuk, hogy mindent csak azokkal tehetik meg, akik - akár tudatosak, akár nem - maguk is elfogadták a vérhitet, a "vér erejét" ahogy ők fogalmaznak.

A rekonstrukció is így zajlott. Akkor is vágtak... Mi felvettük a borzalmakat.

...

Egy alkalommal egy csapat zsidó gyerekkel kellett foglalkoznom, amolyan zsidó zsidó gyerekek voltak olyanok akik a hivatalos rendszeren belül is zsidónak vallották magukat, beszéltek héberül és a vérvonaluk is zsidó volt minkét értelemben. Használtam egy héber jelzést amivel jeleztem nekik hogy most beszélhetnek nyíltan hangosan. A szüleikről tudtam hogyan csinálják ezt... ellestem a trükköt. Elmeséltem nekik az Izsák valódi történetét. Amikor a hörgős vagy visítós részhez értem az egyik kislány közbevágott kicsit sejpítve: "Nem is igaaaaz! Mi sose csinálunk hörgőset!" Erre egy idősebb srác rákontrázott hogy: "Dehogynem, Ytzak rabbi is ugyanígy megkérdezte tőlünk is hogy milyet szeretnénk!" A kislány már vele is vitába szállt a maga 4-5 éves formáján "Neeeem igaz, nem így szoktuk." mondta a srác a barátaival nevetett rajta majd ezt mondta: "Te még kicsi vagy neked még nem mutatták meg anyuék, de majd meglátod milyen az igazi véráldozat!" S nevettek a kislány megsértődött...

Ebben a pillanatban berontott két felnőtt zsidónő és ráordítottak a gyerekekre, majd hajtották őket hogy halgassanak, és kitessékelték őket a teremből.

Felvettünk mindent, képi és hanganyag és egyéb érzékelési anyag is bizonyítékként szolgál.

A hivatalos rendszerben a katonai hírszerzői státuszom alatt hivatalos engedéllyel és felszereléssel rögzítettem az eseménysort. Vajon miért is hallgatnak a titkosszolgálatok felett azok tetején uralkodó nagycirkusz tagjai arról hogy mióta és milyen státuszban kerültem a katonai hírszerzés berkeibe?

Szarházi mind. Kivétel nincs és ha van akkor az is hazudik.

De ha van annak adok valamit:

19568/>:@124756A3647 B24167/145293

Sokminden hozzá van ragasztva aki hozzá nyúl kösse fel a gatyáját, picsáját mert forró! Aki megpróbálja megváltoztatni, eltüntetni az anyagot az az életével fizet. Természetesen más is van ott... Sokat dolgoztunk a családommal azért, hogy élhető élet létezzen a földön, ezek két lábbal tiportak bennünket folyamatosan és még ma is szenvedünk az általuk előre beállított szemétségek miatt. De mindenért megfizetünk kamatosa kamattal. És ők csak a halál után fordulnak meg. Hát legyen akkor úgy.

Monday 3 August 2020

ki-sugárzás követő rendszerek

Ja...hát volt régen a radar... de nem is az volt a legelső! Gondolj csak bele mi volt előtte:
Ment a paraszt, kalandor, felderítő, kíváncsi, vizet, új legelőt kereső és megnézett mindent. Várt figyelt. Olvasta a nyomokat a földön, a lerágott fűzfakérgeket érintette, szaglászta, kiszagolta a gyökereket a virágok között. Megtalálta amit keresett. Hogyan? Idővel egyéni tapasztalat... mondaná aki hazudni és terelni akarja a lényegről a szót. Az egyébként, de nem az egyedi egyedé aki ott a szél mozgásából tudta hogy másnap vihar lesz, a víz szagából tudta milyen állatok járnak oda inni és mi van a földben ahonnan a víz előtör.
Nem az egyedé, hanem az egyed apjáé és anyjáé és az ő apjuké és anyjuké és a nagyapák és a nagyanyák és a dédapák és a dédanyák tudása együtt ott abban a pillanatban, a közös tudatban tárolva és a kellő pillanatban előbújva megmutatta, hogy azt a gombát nem szabad megenni, hogy ettől a póktól óvakodni kell... Egy szó soha nem hangzott el róla mégis TUDTA.
Mint a Plan(t)k-tont a bálna megtalálja...Na jó az már bonyolultabb...
Szóval a radar előtt is volt már érzékelés.
A geiger gergely counter, a kisfaludy távcső is ezért lényeges - erre akkor még nem is emlékeztem... a gravitációs távcső, merthogy az se radar mégis érzékel. És a többi.
A létezők kisugárzását mérő és érzékelő rendszerek. Merthogy ezek nem bocsátanak ki ("nem-e?") jelet aminek a visszaverődését érzékeli egy érzékelő áramkör...
És az a szomorú hogy az elektromosság első megjelenése és igába hajtásával egy időben kezdék el a pénz és a hatalom megszállotjai ennek kutatását - és egyben minden közbeszéd megtiltását erről. Ugyanúgy mint a közös tudatról való beszédet egyáltalán ezt is halállal és komoly kínokkal büntették, ha valaki hangosan szólni mert, de még fejben is tiltották... a gondolatrendőreik... a figyelők.
És a gravitációs távcső előtt is... a lumiére-ék és a curie család... a sugárzás.
Mert a tudás is fegyver. A szarházik kezében minden fegyver hiszen a szeretetet ők csak eszközként hsználják a hatalmuk megszerzése, megtartása és élvezete érdekében, bármilyen áron.
Ezért terjed pl a LED világítás. Ezzel sikerült átnyomni rajtuk, nem is azzal hogy gazdaságosabb... mert nem az, lehetne az is és végül is azt is megoldottuk hogy az legyen valamivel jobb, de nem ezért sikerült átnyomni. Hanem mert kiváló érzékelő eszköz, a megfigyelés hatalmas globális rendszerében.
Ahogy az izzószálas "égő" használható mikrofonként úgy a LED használható mozgásérzékelőként és személykövető rendszereket lehet építeni vele.
Persze minden kibocsát valamit magából és semmit sem lehet elrejteni tökéletesen az elől aki tudja mit keres és hogyan tudja azt megtalálni.
Emlékezet... és most sóhajt keserűen...
Radiation Following Systems
Radiation Measuring Systems
Radiation Differentiating Systems
Ezeket a cia meg a kgb szeretni fogják mert olyan fasza hárombetűs és jól hangzó (hivatalosan) kifejezések...
Most már biztosan tudom hogy a szarházik mocsadék rendszerének vége lesz. Meg vannak számlálva a napjaik. És itt már napokról beszélek azaz írok. Egyre gyorsuló ütemben fogják egymást levagdosni a csiki-csuki rendszerben - amit részben ők találtak ki és csináltak meg és csinálnak folyamatosan. Ebből nekik nem lesz kiszállás csak egy módon. Azaz lehetne ha fizetnének. Végül is fizetni fog mind vagy a saját vérével vagy pénzzel. Az ár már felment az árakkal 1000millió eurónak megfelelő pénz kell hozzá. Ilyen olcsó lenne. Ahhoz képest hogy mennyi pénz lopnak el minden állam minden költségvetéséből ezek a szarházik ahhoz képest ez aprópénz. Tényleg az.
A kérdés csak az számomra hogy lesz e ezek után élet a bolygón vagy sem.
Ha azt az ütemet nézem hogy a Dunából mennyi víz tűnt el az átlagos vízszinthez képest... akkor sajnos azt kell jelentenem hogy már a többinek sincs sok hátra, ha van olyan hogy többi.
Mert nekem úgy tűnik innen hogy elrohadt minden nép minden társadalom - a zsidó hagyományt gyakorlók elrohasztották az összes emberi közösséget és már nincs ember. Már nincs és nem maradt senki se aki a valódi szeretet törvénye alá rendelte volna életét annak minden megnyilvánulásában.
Némi öröm az ürömben hogy eszembe jut egyiknek másiknak a kínhalála... "ami persze csak kamu volt..." hisz itt van ... ott jön... hahahaha
Amíg van aki csinálja... De elfogynak és egyre gyorsuló ütemben. Így még az általuk keltett koronás őrület is elviselhetőbb a haszontalan maszkjaikkal és korlátozásaikkal, erőtlen pánikkeltéseikkel... Legalább kevesebbet járok boltba. Nincs kedvem a faszságaikhoz.
1918-ban se egy vírus volt. Több különböző vírus és baktérium látott napvilágot több különböző helyen. Akkor is volt maszk őrület az se ért semmit se. Mert az ilyesmi ellen nem így kell védekezni. El kell kapni azokat akik csinálják és meg kell őket nyuvasztani. Megfertőzni őket és megnézni hogyan hatástalanítják. Majd elvenni az ellenszerét és elterjeszteni. Kész vége. Vagy hagyni őket megdögleni. Még jobb.
De jó lenne ha ezek mindegyike egyszerre megdögölne. Tiszta szívvel kívánom. Mi mindent kipróbáltunk velük kapcsolatban és semmi sem működik, csak a halál változtat rajtuk. Az viszont radikálisan. Egyetlen dologra használhatóak: pusztításra. És ha már arra sem akkor trágyának, de még azt is meg kell gondolni mert némelyik abból is veszélyes hulladék lesz.

Saturday 4 July 2020

A zsidó rendszer

A zsidó rendszernek hat fő csoportja van - vagyis hét a csillag közepével.

Nem feltétlenül sorrendben írom őket és rengeteg átfedés van a csoportok tagjai között.
1. A csillag közepe a "zsidó alap". Akik még bent vannak. A zsidó alap egy "eszközkészletet jelent ami magába foglalja az egyedi embert, a pénzeszközöket, a tárgyi eszközöket, a technikai és tudományos tudást, és az előre beállított hajtásokat, amiket a közös tudatban megcsináltak és tároltak.
2. A kibaszottak köre - azok tartoznak ide akiket a zsidó alap tagjai a birodalmi szabályok alapján kibasztak az alapból. Neo-zsidóknak is szokták nevezni őket. Miután kibaszták őket - elfelejtenek sok mindent, de mégis ugyanazt csinálják tovább mint addig. Ezért az első csoport tovább használja őket - hiszen ugyanolyan rohadtak és ugyanúgy hátat fordítottak a valódi szeretetnek és csak eszközként használják a hatalmi pénzügyi céljaik megvalósítása érdekében.
3. A "minden mindegy csoport" Ide azok tartoznak akiknek semmi sem számít - még a zsidó birodalmi szabályrendszert is leszarják... azaz mégse, mert oda tartoznak ők is. A donkey hálózat féle vonalakból született és a neofiták felügyelete alá tartoznak mint "idegen"ként számon tartott zsidók. Akik elég nagy szarházik ahhoz hogy beférjenek a csapatba.
4. A tudós csoport. Egy fő feladatuk van: az emlékezet uralma. Hiszen csak azt tudhatod amire emlékszel. Az emlékezet pedig törölhető a közös tudaton keresztül megvalósított hajtással. (pszichikai drive). E mellett sok magát tudósnak és szakértőnek nevező patkány szarházi vérhitű tartozik ide.
5. A népek saját vér-hitű vér vallású és hagyományó csoportjai. Ilyenek a német területről a Thor-vallás (tor), dél amerikából a Vam-vallás (van), a Svéd-finn Vallaha (valaha), a Hun létforma akik a nomádok alá tartoztak (vérszerződés véráldozat, csodaszarvas), és a többi és a többi...
Minden nép és földrész megszülte a maga vérhitét és vérrendszerét, a zsidókat a birodalmi keretrendszer létrejöttekor (innen számítjuk az időt általában, ez előtt volt viszont még egy cirka 600 éves próbaidő /erre nem emlékszem pontosan... lehet hogy az első birodalom hajtó keret rendszerét akkor kb 5000 évvel ez előtt csináltuk meg nekik, és 2020 éve pedig meg akarták újítani azt és ravaszul felkészülve meg is újíttatták velünk. Ebből lett azután a római birodalom. Miután ez se vált úgy be - mert mi is felkészültünk azért - akkor megcsináltatták velünk a második birodalmat ez volt talán az amit a szent római birodalomnak neveztek és már lemondtak az egységes közigazgatási rendszerről, mert az nem működött. Azután a két világháború előtt valahogy megalakult megcsináltatták velünk a harmadik birodalmat aminek Hitler lett a vezér karaktere. Ezt már célzottan azért hozatták létre velünk a mi erőnkkel, hogy levágják maguk alól az egyre dörzsöltebb és tudatosabb alját akik szorongatták őket, és a közepének egy nagy részét hogy ne tolongjanak a nagy kasszák körül annyian. Sajátjaik ellen szervezték igen és ezért volt annyi láger meg az 1918-as vírus is már a harmadik birodalom hajtókeretében született...) tudtuk rákényszeríteni és meghajtani őket hogy ezeket mind uralják le és sorolják be a birodalmi keretrendszerbe, hogy később fel tudjuk őket is számolni. Hatalmas csoport ez is - mára már nincs egy sem amelyik ne tartozna a zsidó rendszer alá, mégha olyan akad amelyik azt hiszi.
6. Az erőszak csoport.
Az erőszak csoport feladata a zsidó birodalomban egyértelmű: minden nép és csoport leigázása, maguk alá gyűrése, irányítása, kihasználása és ha mindez nem megy elpusztítása.
Ez alá tartozik minden ahol rangsor van és pozíció.
Fő alcsoportjaik:
a, katonaság (egyértelműen erőszakszervezet egyetlen célra specializálta magát és ez emberek és objektumok gyilkolása: pusztítás... minden más csak mese és porhintés) de ide tartoznak olyan már elfelejtett és kisebb hajtókörök is mint a csősz (a bébi csősz is a gyerekbaszó hálózatukban a szoft betörés-megtörés fokozatos rendszerében), a toronyőr, az erdész, a halőr, a vadász...
b, rendőrség (ugyanaz mint a katonaság csak a már beidomított, leigázott területekre kellett valami fegyveres csoport, akik nem egyértelműen ezek öklét képviselték... szolgálunk és védünk... hahaha mondták ezt a kommunista őrület alatt is sokszor miközben leverték a vesédet, meg megfolytottak cipőfűzővel ezt azt...)
c, az összes kórház (főnővér, főorvos, mentőtiszt stb) a halálipar része... no komment
d, tűzoltóság (szintén erőszakszervezet kulcsuk van mindenhez)
e, az összes állami hivatal (adóőr, pénzügyőr, revicky revizor, a kormány összes hivatala a soft erőszak szervezetei... de ugyanúgy gyilkolnak... mindenféle emberi csoportforma, csoportosulás ide tartozik ezeknek az uralmára törekszenek és ezekkel foglalkoznak legyen az államforma, társaság, cég, céh, alapítvány, baráti kör, mozgalom...
f, a pénzügy... majdnem kihagytam!!! a pénz fegyver... az összes bank, takarékpénztár és állami pénz, váltó, kötvény stb... a tőzsde. Az erőszak csoport része méghozzá nem is akármilyen méretű ez se...
g, a szállítás!!! Mindent szállítani kell. A hódításnál háborúban meg főleg. Ezért a szállítást az erőszak csoport alá rendelték és sehol nem jöhet létre szállító cég, és nem működhet egyén szállítóként amit nem ők ellenőriznek - legalábbis a céljaik szerint... Vasút, földi szállítás, légi szállítás (repterek), vízi, földalatti, Posta... de ez már az utolsó nagy csoport alá is tartozik ami a:
7. a kommunikációs csoport.
Mindennemű kommunikáció feletti teljes kontroll, hatalom megszerzése a célja ennek a csoportnak.
Beszéd, írás, festés, szobrászat, szimbolikus jelzések, kódolás, még a gondolkodás folyamatait is kontrollálni akarják a természetes telepata rendszer és a mesterséges rendszer segítségével. Távközlés, rádió tv, internet... iszonyatosan nagy csoport ez is. a Jog is ide tartozik... már amit a látható rendszerben szabályozást kommunikálni akarnak... a közös tudaton áthajtott szabály ezen keresztül érvényesül. És attól függően hogy kik vettek benne részt, olyan erővel hat.

Ezek a csoportok sokszor estek egymásnak. Ezért volt lehetséges hogy egy pár száz évvel ezelőtt a tudós csoportnak elfogyott a pénze, és elzárták a tudás csapot... lett is pánik (pánisz kenyeret is jelent meg félelmet is rettegést... mert ez az ő kenyerük hogy másokat félelemben tartanak...) A zsidó alapos zsidóknak kellett összedobniuk a pénzt nekik méghozzá hamar gyorsan különben a tudós csoport levágta volna őket mind. Ebben a helyzetben a birodalmi szabályok szerint megtehették volna. sok más csoport részt vett ebben... főként az erőszak csoport vezető családjai akikből négy van: Krav (sav, krach) család, a Kara (hara) család, a Bayan (a brayan csak később lett... és innen ered a baj) család, és a Kung (kun) család. Krav cslád volt a zsidó alapos közép a többi három pár ezer év után kikerült az alapból, de a bayan család a hintaj (hintálj hintai-hynday) családdal szövetkezve mégis komoly és hatalmas ellenerőt jelentett emezek számára. Mert persze a nagy hódítósdiban egymást is igyekeztek kicsinálni, maguk alá gyűrni, beidomítani és ha nem ment kiirtani. És eljutottunk mára az Ai családhoz is akiknek az ai-ki-do-t csináltuk anno (ja ezek három családot jelentenek a ki családból lett a ku meg a go később... próbáltak elbújni). szeretet életenergia alap... ők felhasználták ezeket és császárok lettek a zsidók között, de csak felhasználták. Legbelül ugyanolyan rohadtak mint az összes többi. Csak a külső megnyilvánulás szolid és szeretettel teli, mint a lutheri hullabaszó szeretet. (Ő beszélt hangosan először a hullabaszásról... egy velünk kötött alku fejében és mert egyébként levágták volna ha nem alkuszik...).
Az a szarházi Kozenkay is benne volt ezeknek a paklijában is... hú mit meg nem ígért hogy majd ha eljutunk idáig akkor majd elismerteti az összes a magyar katonai hírszerzésnek végzett munkámat és megkapom a kiemelt nyugdíjat, merthogy már tizenéves koromtól dolgozok nekik sőt... előbb is dolgoztam nekik. Csak ugye ezt a hivatalos rendszerben ezek nem akarják hogy megjelenjen sehol a világon. Adott is a Kozenkay egy emlékeztetőt a BCG-HU helikopteres matricát hogy tegyem az asztalomra... s mikor eszembe is jutott hogy ki ő akkor gyorsan el is tűnt... szívinfarktus... írták a lapok... na ja. Az ilyen patkányoknak egy névcsere olyan mintha másik zoknit húznának. Ha még él remélem már közel neki a szép halál... ahogy ők mondják.

Saturday 6 April 2019

zsidó.hu

remélem felteszik héberül a vérimájukat  is a zsidó pont hura azt amelyiket akkor szokták mondani amikor más emberek nyakát szokták elvágni a vérhagyományuk szerint...
régen kint lógott a falakon az otthonaikban ma már csak a házi áldás emlékeztet erre...
Egyetlen cél vezérli őket:
a hatalom megszerzése, a hatalom megtartása és a hatalom élvezete. Bármilyen áron. Átlépnek bárkin.
A közös tudatról hallgatnak (közös pszichikai tér, a psziché a tudat egy kollektív rétege ahol a telepátia a gondolatolvasás és a többi érdekes dolog megjelenik...). Ezen kersztül hajtanak meg más embereket és népeket.
Aki a közös tudatról beszél azt tűzzel vassal kergetik és megölik ha nem tudják betörni maguk alá.
A közös tudaton keresztül hajtják át a hatalmi céljaiknak megfelelő stratégiákat. Aki nem takarítja ki a szemetet vagy már sikerült a vérrendszerükben maguk alá törni azok robotként vagy félig tudatosan megcsinálnak nakik mindent.
Ezt a manipulálási módot minden eszközzel agyonhallgatják mindenhol.
Hagyományuk az ember-vér áldozat. Az emberáldozat bemutatása. Igen gyilkolnak. DE ők ezt nem tekintik gyilkosságnak. Ez nekik egy szent dolog. Megkülönböztetnek gyilkosságot is... olyankor nyomoznak is és bosszút állnak... a bosszú is a vérhagyományuk része.
Mindenkinek hazudnak és midnenkit átvernek. Még egymást is. Maszkot hordanak mind és rendszeresen mozognak különböző karaktereikben. Ingyenélő szarházik mind. Persze van hús-vér hálózat is amikor leveszik magukról a maszkot és olyankor átlag embereknek néznek is átlag dolgokkal...
A szeretetet csak eszköznek tekintik a hatalom megszerzésére más elméjéhez.
A gyerekeiket már magzatkorban vagy még előbb beállítják, és kondícionálják hogy jól be legyen törve a szülők és a nagy zsidó közösség alá...
Akit megtörnek annak ölnie kell, méghozzá olyat akit nagyon szeret és aki őt nagyon szerette. Persze nem mindjárt az elején... mert az ilyenek megszakadnak és használhatatlanná válnak. Elvesztik az alkotókedvüket az életkedvüket és korán meghalnak. A családon belüli szexxel a gyermekbaszó hálózattal és a gyermekriogató hálózattal fokozatosan törik meg a gyerekeiket hogy kegyetlenek és számítóak legyenek és hozzászokjanak a szeretet eszközként való használatához. Ezt mindenkivel megcsináltatják aki a tetejére akar kerülni... a milliárdosok táborába... a milliárdos karakterek táborába... a circus-be. Ezekből soha nem lesz ember a beavatás után.
De van más hagyományuk is amit szintén gyakorolnak: a hullabaszás és az emberevés. "Miért? Hát sok más nép is hált a halottaival...!" - mondta nekem az egyik ilyen torzsszülötte a világnak... Igen ez a kettő is bekerült a birodalom hagyomaányai közé éspedig pontosan azért, mert aki ilyet tesz annak már tényleg nincs semmiféle erkölcsi vagy jóérzésbeli ellenállása hogy bármire hajlandó legyen. A tetejére csak ilyenek kerülhettek és ezek közül is csak azok akik sok nemzedéken átörökítették ezeket a brutális és elmebeteg szokásokat hagyományokat.
A létük mérgező és elpusztítják a földi életet, ráadásul tudatosan.
A haskalah mozgalom már az után történt miután megértették hogy azokat soha nem fogjákt tudni uralni akik a valódi szeretet törvénye alá rendelték az életüket minden megnyilvánulásában. Azokat se rádióval se semmivel nem tudják úgy meghajtani mint a többit. Ezért háborút vívnak az ember ellen. Sok száz éve.
Az a kis pamflet a Common Sense- ről az borította náluk ki a bilit. Akkor nem értették hogy egy pár oldalas (2) irat hogyan képes kiragadni ennyi embert a hatalmi bűvkörük alól. Miután az megjelent hatalmas erőfeszítéseket tettek - sokat gyilkoltak és sok pénzt költöttek - hogy ennek hatását eltöröljék és még az emlékét is eltöröljék a történelemből.
Sikerült is nekik részben. Őseim és családom (a valódi szeretet törvényét élők és azt mindenhol képviselők) Áthajtottak rajtuk pár dolgot azért cserébe hogy azt hagyják eltűnni.
Meghamisították és eltüntették az eredeti pamfletet. Sehova nem került be semmilyen történeti írásba és törikönyvbe.
De mégis emlékszünk rá.
Ez hívta életre a haskalah mozgalmat élükön jizakh SAtanovval, aki bevezetett sokféle érdekes vér sezrtartást amit a keresztény-pogány hitvilág elemeire alapozott... Keretrendszereket gyártottak és nyomornegyedeket, hogy ott bekondícionáljanak maguknak olyan katonákat akik majd az élet minden területén átveszik az emberek feje felett az irányítást.
A haskalah vezetett a két világháborúhoz is. Ez már ennek az előkészülete volt.
Akkoriban a tetejéhez tartozó családok, zsidó klánok... eldöntötték hogy ha nem lehet a természet rendje szerint az övék a világuralom, akkor elpusztítják a földet...
A két világháború műr ennek jegyében zajlott... és később a '60-as '70-es években fokozódott amolyan maskarás hidegháború féleképpen... a fegyverek változtak meg.
Mivel sok meghalt közülük a háborúk alatt... (nem csak visszalövünk mi sem...) a nyílt háborúrúl a teteje lemondott mégha az alja még igencsak szerette volna és a teteje is, csak féltették a seggüket....
A követketző ötletük a sok kis helyi háború... ezt is megpróbálták... meg vérnegyedeket építettek itt ott vérárkokat húztak maguk köré miközben az irányítóik mind a fehérkalapost játszották mindenkinek és ájtatosan a szeretet törvényéről beszéltek.. miközben minden eszközzel irtottak bennünket - akik tényleg ezt csináltuk.
Végül a rejtett eszközöké lett a főszerep a legfőbb fegyverük a pénz és a hajtás után. Pöcsbuzerátor pinabuzerátor, fogfájdítás, fejfájdítás, viszketés, rák és egyéb mérgezések.... stb... a rádió és a teljes elektromágneses spektrumot felhasználták fegyverként az emberek ellen. És persze egymást is aprították és aprítják ma is... Remélem egyszer elfogynak végleg.
Még nem ember már nem állat... még nem állatt már nem ember...

Thursday 24 May 2018

MZ/X jelentkezz ujra

A hatvanas evek elejen persze kello elokeszitessel, ukapam es par masik osszehozta hogy az alja a titkosszolgalatok katonai es civil hirszerzo es kemkedo rendori es egyeb titokvilagok ugynokei ha toborzasra kerultek bejegyeztek oket mindegyik szolgalatnal. E mellett osszehozott egy nemzetkozi csapatot akik megertettek, hogy van egy rejtett okkult hatalmi halo felettuk akik a kozos tudattal a hajtorendszereikkel kijatsszak oket egymas ellen.
John F Kennedy azert kellett hogy olyan brutalisan vegezze az akkori szarhazi zsido okkult hatalmi csoport akaratara, mert abbol a karakterbol nyomta at a kolcsonos bejegyzes elvegzeset a szarhazi tetejen. Innentol kialakult egy nemzetkozi csapat akik ez ellen a zsido okkult hatalmi csoport ellen harcoltak. Sajnos valami ellen harcolni nem igazan jo de ezek kozott volt olyan is akik valamiert harcoltak.
Ezert lettem en is bejegyezve elsokent az ukapam altal alapitott CIA nel negy eves koromban (bizonyitek is van arrol mit csinaltam nekik es hol) majd mas helyeken es itt magyarorszagon pedig 14 eves koromban a fekete lyukas idoszak utan mar amikor kezdett konszolidalodni a helyzet a lyuk korul. A veralynn anyjat hajtottuk meg hogy jegyezzenek be es azok meg a panisz petivel csinaltattak meg. O pedig meg is csinalta annak ellenere hogy emezek eszrevettek es igyekeztek raszarvezni a hajtasra ami atment rajtuk. Kesobb a Feri megtalalta az aktat es meg is szelloztette hangosan.
JFK karakteret azert vegeztek ki annyira nyilvanosan a formalis cia zombi bergyilkosaival mert nyilvanosan felvette ezen nemzetkozi csapat megszervezett lete mellett a harcot es ezt a Waldorf hotelben elhangzott beszedeben ki is hirdette elo szoban ertheto emberi nyelven.
.---
A krasznai csinalta a meszarost. A sanyi es o voltak kepesek ugy megtorni gyerekeket hogy azok olyan kegyetlen es celtudatos intelligens alkoto de altaluk taviranyithato szarhazik legyenek mint ok.
Ehhez az anya es az apa is valodi torodessel es szeretettel neveltek es kondicionaltak a gyerekeket majd egy masik karakterbol megtortek oket. Altalaban arra kenyszeritettek oket hogy valamelyik szereto szulot oljek meg lehetoleg ritualis aldozat kereteben. Ebben ok profik voltak.
Mindenki aki sikeresen megkapta a zsido kondicionalast meg kellett hogy olje valamelyik kulonosen fontos szeretett emberet. Ezek kesobb teljesen gatlas nelkuli szarhazikka valtak. Barmire hajlandoak voltak a hatalomert. Barmire.
A kraszai-meszaros velorex laszlo anyja nagyon szerette a lacikat es amikor az apja felaldozta utana o is halalra kinozta az apjat. Azt mondta neki az anyja hogy fiam olj lopj hazudj legyel olyan kegyetlen amilyen senki se volt soha tanulj igerj ha kell tartsd meg a szavad ha kell rugj fel mindent... es valtoztasd meg a vilagot.
A kis lacika ebbol az utolso mondatot kifelejtette az idok soran. A vilag egyik legnagyobb hatalmu ura lett csak epp a vilag megvaltoztatasa nem ment neki azaz ment csak nem abba az iranyba amerre az anyja szerette volna. A dolog felrecsuszott nagyon. A sanyi hasonloan jart. Az o anyja is jol es nagyon szerette ot de vele akarta felaldoztatni sajat anyjat. A sanyi ki tudta jatszani vegul de megse. Ot is megtortek ezzel. Az apja azt hazudta neki hogy az anyja karakteret o csinalta es barmikor csinalhat maganak o is masikat. Tragedia lett ebbol is. A vilag legembertelenebb zsido foszarhaziaiva valtak. A tobbi ugyanigy jart a 33 emberbol allo csoportbol es a tobbi is akik nem vettek abban reszt.
Takaroztak sokmindennel foleg hogy nekik ez volt a dolguk... hogy felkeruljenek a legtetejere es onnan valtoztassanak... de az igazsag az hogy soha eszuk agaban se volt ilyet tenni. Ha lett volna akkor mar akkor a hatvanas evek vegere meg tudtak volna ezt oldani. Ellenkezoleg. Ezeknek pontosan az ellenkezo iranyba mutatott a szekarrud... a satanista fosztogato rabszolgatarto maskaras es rogzitett strukturakat melyitettek es tovabb fokoztak az iranyitasi ellenorzesi rendszereiket meg jobban igyekeztek minden tarsadalmat megtorni pszichikailag es a penzhajtast a szex hajtast pszichikai fuggosegge tenni mindenkinel aki belekerult a rendszerukbe es azon kivul is.
---
Egyebkent a sanyi meg a krasznai-meszaros mindketto megolte a sajat anyjat. Ez kesobb tobb figyelo altal osszeszedett informacioikbol kiderult. Ettol orultek meg es ettol lettek a szarhazi rendszer iszonyatosan kegyetlen urai. Valodi szeretet az anyatol es utana az iszonyatos tores. Ok vertek szet mindent amit megprobaltam felepiteni ok es a noik akik elinteztek azt is hogy rajuk ne emlekezzek. A varga felesege is ott volt pl a33-ban a botek es a terike. a sanyi a krasznaimeszaros es a varga rendszeresen szerveztek embervadaszatot is ahol olyanokat oltek meg pl itt a pandur szigeten is mint en akiket nem tudtak maguk ala idomitani.
Azzal tettek izgalmasabba a dolgot hogy adtak a kezukbe egy puskat vagy pisztolyt hogy vissza tudjanak loni persze meghajtottak oket hogy csak kezre labra lohetnek. Egyik alkalommal valamelyiket el is talalta az egyik majdnem bele is halt... a pusztitoerovel valakik meghajtottak es sikerult neki.
Errol targyi bizonyitekok is elokerultek,  bizonyos esetekben a hullak is amit a hetvenes evekben meg nem minden esetben takaritottak el annyira gondosan. A Varga meg idejekoran elkezde a sajat hullait kiasni es feloldani pont azert hogy a vegen ne legyen bizonyitek, de meg ezt is sikerult felvenni es rogziteni amikor szemelyesen assa ki az altala megolt ember tetemet megsemmisites celjabol. A terike a gumis a kertes a kempli a botek is reszt vettek ilyen vadaszatokon a kovaccsal meg az arankaval meg a gerivel es a katinkajaval egyutt... csak hogy ne logjanak ki a tarsasagbol...
A krasznai es a sanyi meg tudtak ugy bolonditani az embereket hogy erosek legyenek es orultek is egyben. ok ebben a legjobbak. Ezert kellett valami megoldas arra hogy ne kuldjek ram a zombi harcosaikat. Meg kellett olnunk az osszes zombi gyarto zombi kikepzojuket vagy feltorni ha lehetett... ilyeneket azert csinaltak mert a vilag fele ok azt hazudtak hogy a szeretet torvenyet szolgaljak es ha kiderult volna hogy ok csinaljak az ilyen orult gyilkosokat akkor kihatralt volna aloluk sok ember sot meg is oltek volna oket. Le is buktak kesobb amikor az alja mar bizott bennem es vigyaztak is ram ezek meg miutan elfogyott a zombigyarto kikepzojuk maguk voltak kenytelenek kikepezni parat... de azokat is el tudtam verni sot volt amelyiket meg se kellett olnom meg tudtam allitani a nelkul is. Ott le is buktak... sikerult egy kisebb esznel levo csoportnak bemutatni a bizonyitekot mindketto ellen.
Igyekeztek mindkettonket meghajtani hogy mi is azt higgyuk hogy ok bizony azt akarjak mint mi csak nekik fel kellett a tetejere jutniuk es ahhoz ilyen kegyetlenne kellett valniuk. Az igazsag az hogy soha nem akartak azt amit en a szeretet tarsadalmat hanem vilaguralmat akartak es teljhatalmat. Gyilkolni lopni csalni es gyerekeket baszni megtorni.
Amikor a feri es a panisz elkezdtek visszaemlekezni es ennek nyoman a nyomozasok soran elokerultek a bizonyitekok is... akkor mar nemzetkozi szinten volt bizalom a rendszerem fele ugyanis valos es pontos kepet lehetett alkotni meg a regmult esemenyeirol is az emlekek alapos vizsgalata alapjan es a meg elo szemtanuk emlekeinek felidezesevel meg tobb reszlet latott napvilagot. A teteje megbeszelesei strategiai es szarhazi huzasai gyilkossagai es foleg a nok az asszonyaik ugyanolyan rohadt es kegyetlen huzasairol... a krasznaine csinalta foleg a bagdyt is es az legalabb olyan szadista volt mint a mezzaroskrasznai.
A feri egyebkent akkor az acas beszelgeteseink soran valamit meg mindig meg akart tartani a penzsovarsaga megmaradt. A panisznak az anyja szolt neki hogy ez es az szinten az apja karaktere es mindig ismerje fel. Ezert ot nem tudta az apja ugy megtorni. A ferit mi allitottuk le hogy ne olje meg anyjat apjat mert ot sikerult ugy mindkettonek megorjiteni hogy elege volt. Persze mindkettejuk beleszakadt ebbe valamilyen szinten es ezert ok kivalo kiszolgaloik lettek a tetejenek foleg ennek a kettonek. Lassan elkezdtek felepulni es megerteni dolgokat de a serultseg es a kialakult szokasok a hajtas ami bennuk maradt meg valamilyen szinten visszafogta oket. Remelni tudom csak hogy velunk tartottak es tartanak.
De azt sikerult elerni hogy a tetejenek szinte allandoan hasznalnia kellett a hajtorendzeruket mert el tudtuk terjeszteni a psziche takaritasarol valo gyakorlatot. E miatt egyre gyorsabban alakult ki a hozzaszokas es ettol az osszes hajtorendszer gyengult hatastalanna kezdett valni. Ezert kellett mindig uj es egyre erosebb radios hajtas nekik viszont ok nem tudtak mar ujat csinalni ami jobb.
Vegul ha mi nem is a termeszet el fogja takaritani ezt a mocskos satanista rendszert mindenkivel egyutt nem is olyan sokara. nem erdekel mar csinalom amig megigertem a tobbi ilyennek es semeddig tovabb...
---
A 33 emberes csoport ugyanolyan kamu volt szabadkomuvesnek beallitva es ugyanezek voltak benne. Apuval megismertuk eloszor a kempli apjat majd a felveteleket visszanezve a tobbit is. Botek varga stb...
Aput ezzel akartak atverni.
A zsdokurva asszonyaik is benne voltak ebben... lyukak...
---
Szoval a szeretet erejenek magukat megadok joval erosebbek es aki a legmelyebb szinten magaeva teszi a programot az egyfajta operacios rendszerkent ugy tud tovabb mukodni hogy mindent meg tud oldani akarmilyen hajtas es manipulacio ellenere.
Ezt viszont nagyon nem akarta megerteni senki se.
Az alap program ezert maradt az hogy az alap ferfi no  anya apa kapcsolatokba probaltuk visszacsempeszni a bizalmat es a valodi elkotelezett szeretetet. Ezt a szarhazik igyekeztek minden teren alaasni. Tanitottam hogy a ferfi no es egyeb viszonyokba allapodjanak meg egy alapban. Takaritjak a hajtast egyutt es egyutt maradva keresik a minket fel szamara helyes es jo megoldasokat.
---
Terike szeretett volna menni emberekre vadaszni csak nem engedtek hogy maradjon emberuk a vegere aki "tiszta" vagy legalabbis el tudjak meg adni annak.
treszne diva is elokerult. kodfejto is szarhazi az oreg krasznapolsky igert neki hatalmas gazdagsagot ha megvezeti aput a krasznaimeszaros meg azert ha megol engem vagy aput.
---
Most az a csoport van teriteken akik tavol maradtak apamtol is tolem is es akik nem kerultek filmre. Apu azt mondta hogy nincs olyan de volt. A kemiatanarnak alcazott erdelyi szarhazi peldaul aki azert jott oda a rakocziba mert o nem tudta kibontani a csomagot ami nala volt. De ot is beletettuk filmbe egy sorozatba.
Az elrektromos repulo amirol hir volt hogy lezuhant joval korabban tortent es a taskovics sanyival epitettuk. o a vezerlo chipet es az egyeb vedelmi dolgokat akarta kiszedni belolem. A probauton is le akartak szedni vele amikor en ultem benne de csak a cuccaikat egettuk le. Utana a sanci daruval felemelte es leejtette hogy osszetorje mivel rontgenezesnel a chipjeim leegetik magukat es utana mar repulni nem tudott vele. Ezt is felvettuk amikor megcsinalta.

Wednesday 2 May 2018

Van a szeretet út meg a tévút...

Mondta volt egy nagy mester annak idejében, sajna nem sokan vették komolyan. .. akkor. De most egy árnyalattal világosabb inget húzott.
Csak remélem, hogy ez mar előszele egy új korszaknak és tényleg elérkezik az amiről annyit álmodtam egyedül és apámmal is.
---
De még nem az új kor előszele ez hanem egy vér kor utolsó fingá sai. Sajnos.
Az alvó zsidók, akik harom nemzedéken át is játszották a nem zsidót, sikerült felderíteni. A negyedik nemzedékre már nem megy át úgy a kondicionalas ezért minden harmadik nemzedéket frissítenük kell. Kezdtük az összesből a behívó jeleket és aktivaltuk őket.  elmondtunk nekik mindent.
Ezek egyébként azt csinálták, hogy amikor behívták azokat az alvó zsidók at akik velünk tartottak - azokat előkondicionaltak es felkinaltak nekik egy fontos poszot, majd kemenyen meghajtottak őket és azt hazudtak nekik hogy mi ezt csinaljuk veluk es szetverunk mindent stb stb. Behulyitettek őket és ugyanolyan allatokat csináltak belőlük mint ezek, mondván hogy ellenünk csak úgy lehet harcolni. Hazugsaghegy.
De sikerült behivni minden alvozsidot. Onnan lett jo par aki kihullot és aki maradt velünk és csinálja velünk tovabb.
A ket nagy elköszönt a szinpadtol egy utolsó nagy alakitassal... meg zajlik a többivel valo harc és munka.
Lathato eredmeny meg mindig nincs ugyan, de a remeny meg eltet. egyre tisztabbak az emlekeim mert amikor ezeket allitottuk be es keszitettuk elo akkor mar rendszeresen alaaposan kitakaritottunk meg lassan mar nem kell minden utszeli kurva hajtasat megennem.
Hat remenykedem hogy tenyleg aki maradt velunk az mind szazas es igaz hogy elertuk az 50+1%-ot. Most megint a szuhay balint kutyai tamadnak meg a kis VG is meg rontja a levegot sajnos.
---
Megjott a Lena. Elvileg innen a kozepe is bekapcsolodik most mar komolyabb szinten.
A Balint csoportokat is sikerult felszamolni - ezek adtak a zsidosag igazi erejet, es ezek oltek meg az ukapamat is. Olyan csoportok ezek (olyanok voltak) akik megoriztek a szeretet torvenyenek legalabb nyomait es nem eltek olyan leha kicsapongo a nemiseget szabadon kezelo es kozottuk bevallottan fosztogato eletet mint a kakas taraja a teteje es nem tudtak pontosan mit miert csinalnak. kozben ok is reszt vettek a gyilkolasban felig tudatosan. ma mar semmi erejuk nem maradt. Pontosan tudjak hogy rohadt patkany szarhazik mint a tobbi. A szuhoj balintrol neveztuk el oket balint csoportoknak, o volt a felugyelojuk. Azt meg a balint gazdarol mert apu azt a karaktert neki csinalta, es mert gondosan ugyelt ra hogy senki se nevezze allando neven.
--
De ez mese volt. A valosag pedig az hogy alexander the great itt szenvedett ki pontosan ugyanaz a program szerint mint amit a kis csaladi korben o az evike kislanya a gyuriczanak alcazott fia meg anyuci es meg egy tesoval megterveztek apamnak. A sok barom szarhazi embere meg pluszban nyomattak neki a fajdalmat... De a modern es a legmodernebb azonositasi modszert nem lehet tovabb fokozni. Amikor rajottunk hogyan lehet visszairanyitani a tamadasaikat ellenuk mindjart apu jelezte hogy a sanyinak micsoda terve van a szamara. Utolag miutan kiszenvedett, volt egy kis sajnalat bennem. De mi semmit nem tettunk hozza a programhoz. O maga tervezte meg az egeszet. Csiga agyfuras ujjlevagas idegek harca egyeb finomsagok majd az agyhoz kotott maradek. es vegul oda is akarta adni valakiknek hogy azok fejezzek be a dolgot... Mi is hagytuk a musort nalunk jobb szakertokre. Addig apu pedig belebujt a sanyi szerepebe. Es elvarrta azokat a szalakat is amik meg rejtve ottmaradtak. Nem mondom hogy nem erzek oromot. Kettos orom ez. Karorom es boldog varakozas hatha megis megeri ennyit kinlodni a vegen...;-)
Volt egy fazon akit a sanyi csak apj hajtasara hasznalt. A passianszosok es mahjongoyok is mind. A csanyi irta a fogszuhasodoknak a fedogorteneteket... A panisz intezte el a pettkot a taxis feri meg az oreg gaallt. De van meg melo boven. ...
---

Wednesday 25 April 2018

mindegyik ‼❕

Aki a végén eszedbe jut, akár csak egy villanásra is, az mindegyik szarházi. Kivétel nincs❕ Ezt jegyezd meg fiam.
---
Így az iko és a pannika az etológus zsidó csaja is buktak. Az etológusrol a csirkés ügy is eszembe jutott.
Az volt az elméleti ötletem hogy a csirke háziasítasat a sátánisták csináltak és e miatt alakult ki náluk ez a romboló hierarchikus társadalmi szerkezet. Igazoláskepp megpróbáltam feltörni. Aludtam velük és mozogtam velük. Sikerült. Atneveles után megmaradt és öröklött a seregély típusú szerkezet. Igazam lett.
A verbai gyerekkori haverja is bukott. Ott volt ma a deltában. Az is szarházi
De a Pánisz is... Beprobalkozott. De mégis mi ismerjük jobban a fizikát nem ő.
Ja Sanyi is, Varga is, karcsika is és sokan másik is már korábban elbúcsúztak. Kértük szépen, könyörögtunk is, fenyegettunk is, mégis csinálták tovább. Gyártották a zombi támadó sereget ellenünk. Nem hagytak más lehetőséget. Lépnünk kellett. Most itt a végén sajnos még több ilyen helyzet van ahol már minden mást megpróbáltunk. A szarháziknak menniük kell és menni is fognak. Ki így ki úgy.
---
A telomat is tonkrette az ikonak az egyik zsido haverja.. akit apu azert kert meg hogy csinalja meg hogy az is meglegyen. O csinalta a passzianszotis azt is ugy hogy tamado legyen. Szoval a blogolasrol leallok, de a regi modon megy minden tovabb.
Ezek meg majd megkapjak ami jar ezert.
Most a mai tamadast mar nem tompitottak apuek,ami az 50+1% elerese miatt mar nem kell. Innentol ok teljes erovel atvitt tamadasokkal jonnek mi pedig a tompitas helyett teljes erovel tamadhatunk ellenuk.
 A prioritas szerint elso a szambeli es minosegbeli elony novelese tovabb amig csak birjuk,hogy a lathato rendszerben is atvegyuk a helyuket. Realizalni kell az elonyt folyamatosan. Oket meg szepen kiszoritani ed elvenni az anyagi es helyzeti elonyeiket.
Innen remelem gyorsulnak a dolgok.
A vigszinhazas igazgatorol apu elhitette veluk hogy o lesz benne,de a magony apja volt. Ezek meg ugy meghajtottak azt a szarhazit,hogy alig kapott levegot. Haha;-) Ez mar bejutott a zsido mediaba. Tamadasnak szantak a szarhazik de visszalott.
Szoval en old school-ra valtok.
Udv es apritsatok oket helyettem is,elegge viszket mar a tenyerem!mennek en is osztani oket. Udv
---
12 nemzedeket tart szamon a zsido,azert hogy tudjak ki kapta meg a zsido kondivionalast. 9 nemzedek gyakorlatilag lehetseges. Pl egy zsido no szul,megcsinalja a magzatkori kondicionalast majd annak a lanya ugyanez es igy tovabb... akkor ha az elso anya 100 evig el es lanyai szuletnek es mindegyik 10 eves koraban szul akkor a kilencedik nemzedeket az elso meg sajat maga tudja kondicionalni vagy felugyelni az uk uk unokat ez ugyben.
A ferfi agon bajosabb a dolog,mert a no 24 oraban van a gyerekkel es ugy csinalhatja egy tedtben gyakorlatilag, mig a ferfi nem egy testben hanem kivulrol es nem tudja megoldani a 24 orat se szuletesig folyamatosan. Ezert az ilyen kondicionalas gyengebb is es ezert tartjak szamon ma a noi agrol a zsido kondicionalast,ellentetben az 1400 eved bibliai peldakkal ahol a ferfi agat soroltak mint a verset.
Ezert igyekeztek mindent megtenni jogy a gyerekeik moinnel korabban basszansk gyereket es ezert folgoztak kemiai es egyeb modszerekkel azon hogy a nemi erettsegez elobbre hozzak.
12 vagy meg tobb nemzedekre nyilvan tartjak hogy melyik anya csinalta meg a zsido magzatkori kondicionalast a mitikus kepi es egyeb modszereikkel(zene mese szertartas).
Apu hivta fel a figyelmemet erre! Ha nem teszi a sok alvo zsidot aktivalva atvettek volna az uralmat miutan kiszoritottak.
Az "igy van-os" csoport sokaig a tetejet hajtotta a mi oldalunkon. Ma bukott ki a nagy redze. Az oregekbol meg a tejesbol kiszedtunk mindent hogy kik ezek sok nemzedekre visszamenoleg. Meggyotortuk oket.
Varga meg ua. Szecsi is. Sanyi gone. Szuhay gone. Ha minden igaz. Nekik menni kellett. A tobbinek is lassan.
---
Varga még a régi szécsi is ezeket megszivattuk. a szécsi t nagyon megvertem a zöldséges ukben, mert nekem jött egy késsel.  A Vargara meg rauszitottam azt az emberét akire azt hazudta hogy felnyitotta. Vagy bejon alank vagy megkuzd vele. inkább vállalta a kondicionalast. A Sanyi viszont ki lezt cserelve. a sela sue madeleine pero alias aca kurva volt az egyik balkeze, a másik az evike meg a bagdy foleg. a jobbkeze meg a zoli apja. a mavnal. Azok is ugy dolgoztak mint a szuhayek., csak szarhazikkal.
En vallaltam hogy itt maradok, mert kellett valaki kívül,  aki nem eszi meg a szemetsegeiket. így is megettünk sokdolgot  strategiai es hiba vegett.
---
A magzatkori kondicionalas persze csak akkor működik jól, ha az anya nincs annyira megtörve hogy nd tudja legalább valamilyen szinten megteremteni a vvalódi szeretet valamilyen formáját és a férfiak (vagy nők) később megtörik az alanyt.
"Az is zsidó! - De hogyan? Nincs is benne a vér..."
Nos igen. Ez lefordítva azt jelenti, hogy nem lett úgy vér áldozat tal megtörve! A legdurvább az amikor odavezerelnek valakit a fiatal mellé és beleszerettetik, majd arra kényszerítik hogy maga áldozza fel.
A Szuhayival egyszer beszélgettem erről - ő azt akarta hogy segítsek neki megoldani és fejleszteni a kondicionalasuk módszerét - csak a helyzet az hogy ők a természet törvényei ellen dolgoztak nak és nem lehetséges amit ők akarnak.
Nem képesek olyan erős és valós kondicionalast csinálni amit nem lehet feltörni, mert a psziche egységre és teljességre törekszik ők meg ezt törik meg.
Róka fogta csuka. Fából vaskarika. Lehetetlen.
Husztii továbbra is szarhazi. Az oreg varga meg a többi kitaláltak egy szimbolikus tudatalatti kommunikációs formát, azt hitték az nem bukik le. És elő is készítettek egy csomó szart, de ez bukta. Nincs már semmijuk se. Lehetett volna itt egy nagy bunyo harc, amikor rájönnek hogy elkezdtük a szuhayekat, meg a kis vgt meg kijön hogy a sanyi nem a régi, ezért meg kellett még ennem pár dolgot, de sikerült úgy megvezetni mindenkit - legalább is majdnem mindenkit - hogy kifogtuk a szelet a harcosaik (és pusztító arzenaljuk) mögül. Sokan tudják hogy mi van de hallgatniuk kell sőt rá is kell játszaniuk, ha élni akarnak. Kussolnak tehát. Az évi  zoli apja a bagdi meg a többi mind szépen beletettek minden tudást és emléket amkt kellett és ők őriztek. Nem volt más választásuk. A helyettesítők meg csináják a feltételeink mellet egyre többet változtatva.
Sajna ezek is szarhazik mert ilyen helyettesitest nem bízhatunk józan gondolkodású emberre. Szóval még ezekkel is kezdeni kell valamit.
Anyu is szarhazi csak nem akkora mint ezek. A schleicher az rohadt a gyökeréig.
"Ez a kutya a fejünkre nőtt." Hallom a tv-ből.  haha ez inkább elismerés... a szuhayeknak anno meg is mondtuk, hogy kiszedünk belőlük mindent és utána megöljük őket. Megérdemelten.  ők ezt csináltak sok magunk fajtával apuval is velem is ezt akarták tenni. Visszakapja mind. Patkányok.
---
Jut eszembe a varganak vannak testvérei. Meghozza ikrek tán. Meg van saját telepata rendszere mint a gumisnak is. Ükapa csinálta nekik. Tényleg. Azok is sátánista fergek mind. A juli az acas stb mondom is őket.