Friday, 4 June 2010

Na erről mondjátok, hogy nincs konspiráció!

All-Party Parliamentary Group for World Governance
PURPOSE: To promote democratic reform of the United Nations, global institutions and international law.  

Mark Phillips és Cathy O`Brien arról beszélnek ami sokunk számára már nyilvánvló. Van egy a világ fölött lebegő hatalom, emberek számító és pénz és hataloméhes csoportja - akik (Clinton ex USA elnök szavaival élve) a "világbéke" megteremtését a tömegek agyának kontrollálásával kívánják elérni. (Mind Controll of the Masses)
Ma ennek a nézetnek az elterjedése olyan kiterjedt szövetséget hozott létre, hogy már óvatoskodni sem kell nekik. Nyíltan parlamenti téma a világkormányzat felállítása. /Lásd a linken./ 2010 április 12-én összeült az első minden párt által támogatott parlamenti csoport Mark Pritchard elnökletével.
Persze ők csak és kizárólag jót akarnak... de hogy kinek? Abban biztosak lehetnek a tisztelt állampolgárok, kis és középméretű vállalkozások sőt a nemzetközi méretűvé nem nőtt vállalkozások és cégek is, hogy nem ők lesznek azok, akik ebből bármi jót remélhetnek.
Ebből kizárólag azok húznak hasznot, akik az agyunk kívülről történő kontrollálásával a Mátrix című film által megjelenített korrajzot valóságra váltották (múltidő!!!) és az emberekből hosszú évekre banki kölcsönökkel nyírható birkákat (a filmben elemeket) csináltak a nagy többségből.

Conspiracy theories - Összeesküvés-eléletek 
A társadalom széles rétegeinek kizárása a hatalomból nem új. A jelenlegi demokrácia szintén él a nagy tömegek kizárásával. A módszer nagyon egyszerű. Leszoktatják a lakosságot az önálló godolkodásról, a politikában való aktív részvételről - a hatalmat pedig egyre távolabb viszik a helyi közösségektől.
Ezért történhet meg, hogy hosszú évek során látszatdemokráciában élve egy ország - például Magyarország 1200 milliárd (!) Forint államadósságot halmoz fel csak az IMF (International Money Found - Nemzetközi Pénz Alap, közismert nevén Világbank) felé. IMF, WTC, CIA, KGB, MI6, NVH, NSA stb mind szervezetei az egész világra kiterjedő uralmi rendszernek.
Az illyen összefüggéseket leíró elméleteket nevezik összeesküvés elméletnek. Ezt a fogalmat használják arra, hogy a valóságot leíró bűnszövetkezést rejtő tevékenységeket a szőnyeg alá lehessen söpörni. Rengeteg fantasztikus és túlzó film, írás árasztotta el a médiákat. Annyi, hogy már mindenki torkig van a sok hülyeséggel. Ez a kifejezés pedig megtelt egy új tartalommal: Fantazma, kitaláció, mese - ezáltal elhagyható, lényegtelen, a lehetőségeinken kívül eső esemény. A gazdasági csúcs-hatalom bitokosai pedig a valóságos tényeket és valóságos bűszövetségeket leleplező oknyomozó dokumentációkat ugyanolyan könnyedséggel söprik le a médiaasztalról, mint az általuk tömegével legyártott szart.
Az ilyen nagyméretű és alapjában az emberiséget kihasználó és biorobotokká degradáló szemléletmód a normális egészséges elmével megáldott emberek számára egyébként is nagyon nehezen befogadható. A pszichológiai reakcióink megpróbálnak megvédeni bennünket magától a gondolattól is - mivel hátborzongató és elfogadhatatlan az egész. Ezek a pszichológiai reakciók a degradálás, bagatellizálás (a hír vagy szándék kissebbé, jelentőségtelenebbé tétele), figyelmen kívül hagyás (hasítás), és a többi a személyiség integritását védő pszichológiai mechanizmus.
Szerintem el kell törölnünk a Magyar Állam összes adósságát. Hajtsa be az IMF azokon a pénzt, akik kiszolgálták. Mert jelenleg a pénzt valaki felvette a Magyar Állam polgárai nevében - a pénz eltűnt, a magyar állampolgárok nagy többsége egy fillért nem látott belőle - mégis a Magyar Állam polgárainak széles és szegény rétegeinek kell törlesztenie. Azt gondolom, hogy ez így nagyon nincsen jól. Igenis meg lehet ezt tenni. És ha nem akarunk ennek a világuralomra törő gépezetnek a rabszolgái lenni a következő 30 évben akkor rá kell kényszerítenünk a politikusainkat - ha kell fegyverekkel - hogy tegyenek ezért.
Orbán Viktor a kormányalakulás után azt mondta a Kossuth Téren: "A láthatatlan pénzek és a láthatatlan kéz korszaka lejárt!" Nagyon remélem, hogy ez valóságos akaratot jelent. Ha ennek megfelelően fog cselekedni, az élete veszélyben van. Kockáztat, hiszen a hatalmas befolyással rendelkező gazdasági-hatalmi érdekek mentén összedolgozó szövetségek (szenzációhajhász nevén a Maffia, de hívhatjuk multinacionális mammutvállalatoknak, az energia lobbynak, vagy a frissen benyújtott világ-kormányzat képviselőinek), különleges eszközökkel és szinte kifogyhatatlan pénzügyi háttérrel rendelkeznek. 
Módszereik között a External Mind Controll, a Hipnózis, audio fegyverek, különleges drogok, egy egész szatellit rendszer, a legújabb techikai fejlesztések és a nagy tömegek manipulálását sikeresen megoldó médiák, valóságos bérgyilkosok, katonák, agymosott politikusok, jogászok, rendőrök hadának alkalmazása található.

Van viszont ellenszer! Tudatosan végiggondolva minden döntésünk valóságos indítékát, megszabadulhatunk a befolyásoltság állapotából. Médiaképviselőinknek végig kell gondolniuk minden felmerülő problémát a szőnyeg alá söprés taktikái nélkül. Beszélnünk kell az időjárás manipuláscióról az MK ULTRA típusú tömegbefolyásoló technikákról és arról, hogy milyen a szabad elme - mikor döntünk szabadon. Hogyan tudjuk a küönböző kérdések mögött észrevenni a valóságos indítékokat. Ha ki tudjuk szorítani az önző pénz és hatalom-alapú gondolkodásmód szándékait és - Kozenkay Jenőt idézve - a politikusaink minden döntés meghozatala előtt fel teszik a kérdést: "Vajon ez jó lesz-e a Magyar családoknak?" - akkor van esélyünk a szabadságra. Lehetőségünk nyílik egy megváltoztatott oktatási rendszer, egy a polgárok aktív részvételén és gazdasági-politikai decentralizáción keresztül - megvalósuló új generáció felnevelésére egy szabad ország felelős és erős nemzetté fejlődésére.
Emberek! Ébresztő!