Monday, 28 January 2013

Kásler kontra a deviza-csalók


Kásler Árpád a BÁÉSZ elnökeként felvette a kesztyűt a devizahitelnek álcázott csalás ellen. A helyzet nagyon egyszerű: A bankok előre megfontolt szándékkal, szervezetten követtek el egy különösen nagy értékű csalást, mely a nemzet biztonságát veszélyezteti. Aki nem teljesen agyalágyult, a jogszabályok ismeretében tudja, hogy egy sima köztörvényes (BTK) bűncselekményről van szó. Nos akkor miért és hogyan lehetséges az, hogy már négy-öt éve nem sikerült semmilyen jogszerű döntést kierőszakolni a magyar jogszolgáltatási rendszerből?
Nos aki nem teljesen agyalágyult annak muszáj levonnia a következtetést: a magyar jogrendszer betartatásáért felelős fórumok korruptak és a perben szereplő egyik fél (a bankok képviselői) irányítja őket valamilyen módon. Jelen pillanatban a Kúria (mely ennek a jogszolgáltató rendszernek a legmagasabb fóruma) továbbhárította az ügyet egy EU-s fórum felé – akik aztán végképp kívül esnek a magyar jogszolgáltatás rendszerén. Miért? Muszáj volt ezt tenniük, mert a nyomás itthon a banki szereplők túlhatalma ellenére olyan mértékűre nőtt, hogy ki kellett venniük a hazai bírák kezéből a döntést.
De vajon mi lesz ezután? Mert az EU-s döntéshozókat ugyanaz a bankrendszer ugyanúgy zsebre tudja vágni, mint az itthoniakat. Viszont nekik nem kell a közvetlen következményektől annyira tartaniuk – történetesen, hogy a villanypóznán himbálózva végzik.
Nos Kásler mögé felsorakozott néhány volt belügyes. S a hallgató százezrek is szurkoltak neki. De vagy nem volt komoly forgatókönyve ennek a harcnak – vagy volt, és az pontosan eddig tartott. Ahogy Bogár László fogalmazta: „Pontosan azok sietnek a rendszer ellen harcolni – vagy legalábbis úgy csinálni – akik maguk is ennek működtetői és létrehozói, haszonélvezői.” Nem akarok Káslerben (és Bogárban sem) kételkedni, de az idő mindenképpen megmutatja ki-kicsoda.
Kásler egyből az ellenfél torkának ugrott: a bankrendszer egyik hazai irányítójának Csányi Sándornak és a hatalma alá tartozó érdekkörnek támadva. Nyilván valamiképpen végiggondolta ezt az ügyet, mert ilyet egyedül nem tesz az emberfia. Káslert sokan támogatják. Én is egészen addig amíg nem a saját pecsenyéjét sütögeti. Az EU-s szintre jutását ennek a történetnek pedig számítani lehetett – hiszen jelenleg még tagjai vagyunk az Uniónak.
Kásler – miután kilépett a Kúriával folytatott tárgyalásról – kimondta, hogy ez így nem mehet tovább, ez megengedhetetlen. Rendszerváltásra van szükség!
És ez így van. Kásler a BÁÉSZ megalapítása mellett a Rendszerváltó Mozgalom Pártot is megalapította. Az eddigi szereplése kiváló belépő ahhoz, hogy az emberek nagy tömegei álljanak mögé. Hiszen az emberek érdekeit nézi, s ez erősen emlékeztet minden magyart Mátyás király igaz-ságos szakrális uralkodásának lényegére: az uralkodás egy titkos szolgálat. A nép szolgálata.
A hatalmi manipuláció ugyanakkor olyan hihetetlen szaktudást halmozott fel, hogy óva intek bárkit a túlzott érzelmi elkötelezettségtől bármilyen csoport, vagy akár egyén mellett. Amíg valóban az emberek érdekeit képviseli, addig támogatni kell (és nem elég a tátlen hozzáállás a: szurkolunk neki!) és cselekedve, áldozatot vállalva pénzt, tudást és érzelmi támogatást kell nyújtanunk mindenkinek, aki közös céljainkkal egy irányba halad, legelöl.
Viszont, ha letér erről az útról – sorsára kell hagyni.
Nos itt viszont fel kell tennünk a kérdést: van-e közös célja annak a népnek, amely itt a Kárpát medencében él, és mi az? Az anyagi gazdagság, vagy boldogulás – ahogyan ma hivatkozni szoktunk rá: a megélhetés – az egyik fontos összetevője és mozgatója a világ minden élőlényének, így nekünk is. A szeretet kínai szimbólumának egyik eleme a tető, azaz a háztető, amely alatt található a férfi és a nő összefonódásának jele, de felette található a szív és a cselekvés jele! Tehát az anyagi célok fontosak, de nem lehetnek elsődlegesek! Ha már itt nem értünk egyet, akkor háború és pusztulás lesz a sorsa ennek az országnak és mellesleg minden népnek.
A gazdagodás ugyanis többféleképpen is végbemehet. Lehet egymás eltaposásának eredményeképpen – így működik a bankrendszer és az állandó növekedés, a profitmaximalizálás alapjain álló gondolkodás és cselekvésmódja. Ez az az út amely a források beszűkülésével mindenképpen háborúhoz vezet – hiszen korlát nélkül kizsákmányol mindenkit, akit csak tud: embertársait, a természetet egyaránt.
De létezik más mód is, melyre egy kiváló példa Bhután, ahol a GDP (Gross Domestic Product – Teljes Hazai Termelés) helyett a GNH (Gross National Happyness – Teljes Nemzeti Boldogság) mutatójával mérik a fejlődést. Az emberek pedig nem úgy próbálnak boldogulni, hogy a lehető legtöbb embert megpróbálják átverni, eltaposni, kifosztani, nyomorult rabszolgasorsban tartani, adósságba taszítani – hanem egymásra odafigyelve önként határt szabnak önmaguk korlátlan növekedésének és megpróbálnak egyensúlyban élni a környezetükkel.
Egy ausztráliai őslakos Bob Randall ezt a gondolkodásmódot, alapelvet miszerint a természettől csak annyit szabad elvenni amennyire feltétlenül szükségünk van – törzse nyelvén kanyini-nek nevezi. Külön szavuk alakult ki az egyensúly megtartásának bölcsességére – s ez jelzi, hogy kultúrájuk mennyivel magasabb és bölcsebb, mint az úgynevezett nyugati élősködő életmód és gondolkodás. A jelen gazdasági és politikai eseményei igazolják a kétféle kultúra életképességét és életre alkalmatlan voltát. A nyugati típusú gondolkodás ugyanis pontosan úgy viselkedik, mint a rákbetegség. Nem én vagyok az első aki ezt a hasonlatot alkalmazza.
De térjünk vissza a BÁÉSZ-hez vagyis inkább az e mellett futtatott RVMP-hez. Rendszerváltás kell, ezt nagyon kevesen vitatják, akik rendelkeznek még némi józan ésszel és nem fűződik közvetlen anyagi érdekük (nem abból profitálnak) ehhez a rabló rendszerhez. Ők nincsenek olyan sokan, hiszen egymást eltapossák ahol csak tudják s másokat nem engednek közel a pénzek forrásához, hiszen akkor több felé kell osztozniuk.
Kásler mellett ugyanakkor mások is elindultak már, de ezeken a figurákon viszonylag könnyebb átlátni, hiszen a többségük vagy megélhetési politikus, vagy a jelenlegi hatalmi rendszer résztvevői – kitelepített terepmunkásai, a feszültséget kezelendő. Régi taktika ez, Hofi Géza szerepe is ugyanez volt, s mikor komolyabb kritikákat kezdett megfogalmazni, mert kezdte beleélni magát a „szerepébe” mindjárt kapott is egy szívinfarktust. S ha valaki azt gondolná, hogy „ugyan ez véletlen egybeesés” annak szívesen hivatkoznék a CIA és a KGB meg a többi ilyen hárombetűs katonai és maffiaszervezet drogokkal és különböző mérgekkel folytatott kísérleteinek a listáira. De nincs erre szükség. Azoknak írom ezt, akik még képesek józan módon gondolkodni és vagy hajlandóak rálépni erre a rögös útra. Ilyen vadkannak álcázott halálos veszélyek, mindig is akadtak a történelem során.
A tömegek érzelmi és tudati manipulációja azóta hatalmas fejlődésen ment keresztül. A hipnózis fegyver fokozatúvá vált (embert lehet ölni vele és rá lehet venni bárkit, hogy embert öljön), s a viselkedés befolyásolására fejlesztett technológia is a számítástechnika tempójában fejlődött tovább.
Tehát, ha van olyan nemzeti akarat, mely szeretne békés módon, spirituális alapokon, egymással és a környezettel harmóniában élve boldogulni – akkor ehhez fel kell építeni egy olyan stratégiát, melyet a legegyszerűbb gondolkodású ember is megért, és tiszta, egyenes magyar nyelven leírja azt amit e cél eléréséhez meg kell tennünk és be kell tartanunk.
Nem kell újat kitalálnunk. Rengeteg jó és használható bölcsesség létezik amit felhasználhatunk. Mátyás király küzdelmei, a magyar szent koronához tartozó gondolkodásmód és szokásjog, az Alcoholics Anonymous felépülési programjának filozófiája és alapértékei – csak, hogy a legfontosabb stratégiai forrásokat megemlítsem. Ezek ugyanis egy dologban kapcsolódnak egymáshoz. Mind a hatalom alapvető kérdéseit próbálják tisztázni és egy működőképes megoldást találni a természettel és önmagunkkal való harmonikus együttélés szellemében.
Vajon Kásler és a RVMP mennyire igyekszik ilyen irányvonal szerint kiszélesíteni a józan módon gondolkodni és cselekedni tudókból álló támogatók és megkérdezett tanácsadók körét, az pontosan megmutatja a legbelsőbb indítékaikat. Ez idővel kiviláglik. S addig is rendkívüli szolgálatot visznek végbe, s személyesen Kásler Árpádot külön elismerés illeti meg ezen a téren az eddig elvégzett hatalmas áldozatvállalásáért és az eddig a BÁÉSZ közösségével együtt elért eredményeikért is.
A RVMP eddig az interneten elérhető megnyilvánulásait követve le kell szögeznem, hogy a stratégiájuk hiányos és bukásra van ítélve a pontatlanságai miatt; alapvetően ugyanakkor a jó szándék körvonalazható belőle, de a hibák javítása nélkül és egy komoly elemző és javító szándékú kritikai gondolkodást alkalmazó támogató közösség nélkül – hamuvá válik és félrecsúszik, mint megannyi kezdeményezés.
A magyar hatalom döntési pozícióit a bankrendszer és néhány titkosszolgálat hatalmi gépezete tartja a markában. Aki ezt nem látja az vagy része ennek, vagy szellemi frissessége és józan ítélőképessége megkérdőjelezhető. A BÁÉSZ küzdelme rávilágít arra, hogy a bírói kar ide tartozik, mint stratégiai döntéshozó fórum. A Kásler mögött felsorakozott társaságnak egyébiránt tudnia kellene, hogy egy nagyobb hatalommal rendelkező ellenfél ellen küzdenek (hiszen a pénz, átváltható a hatalom különböző formáira és a bankszektornak ebből van bőven, hiszen a magyar bankszektor irreális nyereséget zsebelt be a bűncselekményeinek hasznaként. Ilyen nagyobb ellenféllel szemben többet ésszel mint erővel; vagy több erővel, mint ésszel. Stratégiailag olyan helyeken kell támadást indítani, ahol nem számítanak rá. Sok kis nyomás, lökés a rendszer nem annyira életfontosságú pontjain olyan helyzetbe hozhatja az egész rendszert, hogy felbillen magától is. Hiszen nem olyan egységesek, mint amennyire mutatják magukat. Őket a gyűlölet és a félelem mozgatja a kapzsisággal megfűszerezve – így a fenti célokért küzdőknek a tiszta szíve és lelkiismerete behozhatatlan előnyöket jelent. Így győzhetett Árpád vezér is a többszörös túlerővel szemben a Pozsonyi csatában, ahol 40 ezer fős seregével verte el Európa 100 ezer fős seregét, mely azzal a határozott szándékkal indul a Kárpát-medencébe, hogy elpusztítsa a magyarokat – világnézetük miatt, mely erős és tiszta volt.
A rendszernek sok gyenge pontja van. Mondhatnám azt is, hogy rogyadozik. Kásler remekül rátapintott ez egyik leggyengébb pontjára: a jogellenes bűnözői magatartására, és az elbizakodottságára, a valós állapotokról való tudásának hiányosságaira. Amire még rá kell majd mutatni pár egyszerű érthető magyar mondatban: az a rendszer működésének alapértékei és az ilyen alapértékekre épülő rendszerek végső elkerülhetetlen végállomása – a pusztulás, a háború, és a nagy tömegek nyomora; legvégül pedig a Föld teljes pusztulása. Ezt tudatosítani kell az emberekben és ki kell dolgozni egy stratégiát arra nézve, hogyan lehet megtanítani az embereket arra, hogy a tettek mögött felismerjék a mozgató alapértékeket, az indítékokat és meg tudják ítélni az ebből kikövetkeztethető irányokat.
Minél több kiművelt magyar emberfő: s a haza fényre derül.
-->