Monday, 7 March 2011

BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztálya az extrémizmus ellen küzd

A bukott angyal
- A terrorizmus elleni fellépés mellett az extrémizmussal is törődniük kell. Hogyan?

- A terrorizmustól élesen el kell különíteni az extrémizmust, annak ellenére, hogy valahol mind a kettő szélsőség. Egyébként az extrémizmus elleni területen is mindenképpen erősítenünk kell.

- Extrémizmus a megszokottól eltérőt jelent. De hát minden bűncselekmény is deviáns, vagyis ilyen, nem?


- Az extrémizmus alatt olyan szélsőséges, a megszokottól eltérő, vallási, politikai vagy egyéb ideológiai (pl. környezetvédelem, globalizáció-ellenesség, stb.) nézeteket hirdető, valló csoportosulások tevékenységét értjük, amelyek létükkel, tevékenységükkel még önmagukban nem valósítanak meg a Btk.-ban nevesített bűncselekményt, de tevékenységük magában hordozza annak veszélyét. Feladatunk e csoportok tevékenységének figyelemmel kísérése, és amennyiben szükséges, bűncselekmény megvalósulása esetén a büntetőeljárás megindítása.

CS. CSALA KÁROLY beszélgetése
BOLCSIK ZOLTÁN DANDÁRTÁBORNOKKAL

A diktatúra egyre szorosabbra húzza a gyeplőt. Ezentúl a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály az olyanokat veszi célba, mint Molnár F. Árpád - aki semmilyen bűnt nem követett el (feltett néhány horogkeresztet az általa (is) mélyen megvetett csalók arcára) - és hagyja tovább porosodni az olyan aktákat, mint a növényolajipari gyáraink privatizációjával kapcsolatos szervezett maffia akciót, mellyel kapcsolatban volt feljelentés, és ami a nem elévülő bűncselekmények közé tartozik. Ma már az extrémizmus is bűncselekménynek számít! Ide értenek minden olyan cselekedetet, mely lehet forrása bűncselekménynek. És hát milyen tettek tartoznak ide? Ki határozza ezt meg? Ha én írok egy cikket ami nem tetszik a rendőrség egy alkalmazottjának, akkor az extrémizmusnak fog számítani.
Kijelentem a demokratikus és az emberi jogaink sárbatiprását végzik a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán.
Kryptos
Bolcsik Zoltán dandártábornok, Tóth Tamás rendőrkapitány Budapest asszisztálnak ehhez az ügyhöz. A BRFK SZBEO titkosszolgálati módszerekkel nyomoznak ergo a titkosszolgálatok közé számítanak szorosan együtműködve a Szilvási-Navrasics-Gyurcsány-Orbán-Majoros-stb titkosszolgálati MAFFIÁVAL.
Én elhiszem, hogy Molnár F. Árpád stílusa tűrhetetlenül rossz és hátborzongató volt - de az a tény, hogy a BRFK csak úgy, minden hivatalos indoklás és jogi megalapozottság nélkül intézkedhet egyik óráról a másikra - jelzi, hogy kőkemény rendőrállamban élünk. Egyébiánt én megvizsgálnám Árpád videóit is, hogy vajon mi volt az, ami olyan érzékenyen érintette a fehérgalléros bűnözők "lelkivilágát". Az intézkedés szinkronban van az Obama adminisztráció intézkedésével, mely olyan bűncselekményekért is letartóztathat embereket, melye még el sem követtek - és a cyber-bnözés elleni osztály felállításával, egyidőben az internet "kill-switch"-ek felszerelésével (amivel Egyiptomban is lekapcsolták az internetet, mert azon szerveződött a társadalom önvédelmi akciója).
De nemsokára megtapasztalják azt ezek a lélek nélküli robotok, akikből az emberi értékek régen kivesztek - hogy a hatalmuk ingatag és a tudatosság útjába nem állhatnak csak ideig óráig. Az elszámolás időszaka következik a közeljövőben!