Thursday, 28 July 2011

"You have to become Evil to bring light to people"

A világuralmi csúcsokon állók technikai előnye óriási. Tudás és technika. Hogyan tettek erre szert? A hagyományos tudósokkal ellentétben az ő tudósaikat nem tartja vissza erkölcsi gát. Ők pusztán tudományos alapokon meghatározott cél érdekében kivágják akárki szívét miközben még él csak azért, hogy kipróbáljanak pár dolgot. A pusztítás mértéke sem számít sokat. Persze minden kísérlet egyéb dimenzióit is végiggondolják.
Szárazon, brilliáns logikával - ördögi tisztasággal.
A rendszer összedől.
1500 oldalnyi dokumentáció egy mészárlás előkészületeiről. Az alapokhoz egy rosszul működő családban nevelkedett ember kell (ma nem nagyon találunk egészségeset). És néhán befolyásoló lökés a hosszú előkészületek után. Egy húzósabb csoportélmény némi elmetrükkel megfűszerezve, melyben a valóság keveredik a csodával és a természetfölöttivel. Alice in Wonderland.
Van, aki még mindig nem érti? Dokumentáció. Kérkedés. Egy bemutató. Szeretnék, ha mindenki értené. Tárgyilagosan. Persze a ráépülő hatások is kiszámítottak. Mesteri. Elismerem.
De ez a rendszer így nem fog működni. Elpuszítja önmagát. Nem közvetve, hanem előbb a környezettel kezdve - és ezen keresztül.
Meghalt Amy. Daddy bizonyára nagyivó. Tagadásban. Függő volt. A függőség szerkezete ilyen. "They tried to make me go to rehab. I said no no no." "My Daddy thinks I'm fine." Fine. A hazugság ára. Majd jó nagyot kaszálnak a halálából. Kevés ilyen tehetség születik.
Igazán. Mit is mondhatnék? Trükközgetnek.
Ehhez a technikai szinthez fel kell nőni erkölcsileg. A spiritualitás.
Már unom, hogy itt okoskodok - be is fejezem.

Friday, 22 July 2011

A felforgatásról és a hipnózisról

 Részlet a dokumentumból:

Az általános műveltségnek nem része a hatalom és a hatalomgyakorlás technikáinak a természete, pedig minden napunkat jelentős mértékben meghatározza ez a fajta tudás és gyakorlat. Ezt sem tanuljuk az általános iskolákban, de még az egyetemeken sem. Igen a tudás hatalom. A titkos vagy titkolózó hatalmak pedig hozzáférnek a legmodernebb technológiákhoz és információkat szerezhetnek szinte bárkiről, bármiről.
A döntéshozatali folyamat és a személyiség hipnotizőri (befolyásoló) szerepe ebben a folyamatban (az új definíció szerint), nem általános tudás. Pedig egy közösség döntéshozatalában jelentős szerepet játszik egyes erős vezetői (tekintélyi) hatalommal, kisugárzással, rendelkező emberek szerepe. Tehát a látszólag demokratikus szavazást megelőző tárgyalás során igenis történik befolyásolás (lásd újra a hipnózis új definícióját). Ez teljesen természetes folyamat. Az elhangzó érvek és ellenérvek a döntéshozó közösséget befolyásolják a döntés meghozatalában – hiszen ezért is jönnek össze. A jelenleg nagy hatalomra szert tevő réteg úgy tudott a háttérben maradni, hogy nem verte negydobra a befolyásolás terén meglévő képességét és döntéshozó csoportokat irányított bizonyos általa előre meghatározott irányokba úgy, hogy a döntésért végül nem ő vállalta a felelősséget (lehet, hogy nem is ő volt a csoport, bizottség elnöke, vezetője). Erről a folyamatról és a döntésben szerepet játszó mérlegelési folyamat alapértékeiről, szempontrendszeréről nem tanulunk az alapvető műveltség tananyagai között. Nincsenek szabályaink a döntéshozó felelősségének megállapítására és annak vizsgálatára, hog kinek a döntéséről van szó(kinek volt a legnagyobb befolyása és kinek az érdekeit képviselte)? Ez sem tartozik az alapvető műveltség tárgyai közé, miközben az életünket alapjaiban befolyásoló folyamatokról van szó. Ezeknek az oktatását általános iskola alsó tagozatától kezdve kellene tanulnunk – a megfelelő formában.
A teljes dokumentum itt érhető el.

Thursday, 21 July 2011

Himnusz

Rákóczi nóta - és közben hallgassátok ezt:
Jaj, régi szép magyar nép!
Az ellenség téged mikép
Szaggat és tép!
Mire jutott állapotod,
Romlandó cserép.
Mint egy kedves eleven kép,
Voltál olyan szép,
Magyar nép!
De a Sasnak körme között
Fonnyadsz mint a lép.
Szegény magyar nép,
Mikor lész már ép?
Megromlottál, mint cserép.
Jaj, hát szegény magyar nemzet
Jóra mikor lép?

Saturday, 16 July 2011

Izland - az elhallgatott polgári demokrácia győzelme

 Dátum: 2011. June 09. Thursday, 12:53
A médiák az utolsó részletekig  tájékoztattak bennünket, az Egyiptomi és a Líbiai eseményekről. Mélyen hallgattak viszont a lázadásokról és a példaképes polgári forradalomról, amelyik két ével ezelőtt zajlott le Izlandon, ahol a polgárok kikényszerítették a kormány távozását és az alkotmányuk átírását. Éppen azért, mert az Izlandi események a polgári forradalom modellje, volt az egész eset elhallgatva. Az Izlandi forradalom cenzúrája a legjobb bizonyíték arra, hogy hogyan kezelik az információkat, amelyek veszélyesek lehetnek a politikai és a gazdasági elitnek.
 Az Izlandi nép lemondott a régi kormány bármilyen formájáról, a nagy bankok államosítva lettek, és népük nem fizeti meg az adósságot, amelyet a politikusok alakítottak ki, mert ez az ő rossz gazdasági politikájuknak a kérdése, és nem a népé.           
Az új alkotmányban rögzítették, hogy a politikának a főszereplője a polgár, és nem a politikus.
            Jelenleg Izland a legjobb példaképe a nép békés és tisztességes reakciójára a jelenlegi hatalom ellen, amelyik az országot és a világot a válságba vezette. Az Izlandi modell mutatja, hogy kell, hogy a politikusoknak félelmük legyen a nép reakciótól, ha nem a nép érdekében fognak tevékenykedni. De ne az életüket féltsék, hanem a politikai karrierjüket.  
            Elhallgatott tények Izlandról:
2008-ban államosították a legnagyobb bankot. A pénznemük összedőlt, és a piac összedőlt. Az ország csődbe ment.
2009-ben nagyszabású tüntetések voltak a parlament előtt, a nép lemondásra kényszerítette a kormányelnököt és az egész kormánykoalíciót. A politikusok követelik az adóság megfizetését Nagy Britanniának és Hollandiának, összesen 3.500 millió Euró, amelyet 15 év alatt kellet volna megfizetni 5,5% kamattal.
2010-ben a nép az utcára vonul, és kiharcolják maguknak az általános népszavazás törvényét. 2010 januárjában a köztársasági elnök elutasítja ennek a törvénynek a ratifikálását, és bejelenti, hogy konzultálni fog az Európai unióval. A nép ismét az utcára vonul. Márciusban népszavazás van, amelynek az eredménye, hogy a nép 93% elutasítja megfizetni az adósságot Nagy Britanniának és Hollandiának. A kormány rá volt kényszerítve, hogy elkezdje az állam képviselőinek kivizsgálását, hogy jogi felelősségre vonja őket a válságért. Utána következett, egy néhány bankfőnök és menedzser bebörtönzése. Miután az Interpol kiadta a parancsot, minden résztvevő bankár elhagyja az országot. A nép alkotja az új alkotmányt, amelyik már nem a Dán alkotmányának másolata, amint ez idáig volt.
2011 februárjában összejött az alkotmányalkotó testület, amelyet a nép által közvetlen választott képviselők alkották, és elfogadásra előterjesztették az új alkotmányt, amelyik megállapodás alapján született.
Ez az Izlandi forradalom rövid történelme: az egész kormány lemondása, bankok államosítása, általános népszavazás, a válságért felelős emberek bebörtönözése és egyenesen a nép által átírt alkotmány elfogadása. 
Az Izlandon történő események olyan politikusoknak volt a figyelmében, mint Merkel (német), Sárkozy (francia), Cameron (angol), Zapatero (spanyol), Berlusconi (olasz) és mások, akik gyorsan felismerték a veszélyt az ő korrupt rendszerükre.
Az Izlandon történő események bojkottálását szigorúan betartották az összes korporációs sajtónak, rádiónak és televíziónak tudósítóinak ezrei. Némelyik állam kiegyezői állítólag a médiáknak cserébe a hallgatásért, adókedvezményeket ígértek.
Mindennek ellenére az Izlandi forradalom eszméje terjed az egész Európában. Ellenálltak a korrupt és tarthatatlan rendszer ellen, és a világnak leckét adtak az igazi demokráciából. Azoknak a politikai és gazdasági elitek akarata ellenére, akik a világválságot okozták, korább vagy később, ez az egész világon ismeretes és értékelve lesz. A szabadság iránti vágynak nincs határa!
Fordította: Vajda Iván

Megjegyzés:  Talán nem véletlen, hogy mindez Izlandban történt, ahol az újkori világ legrégibb parlamentje van az „Alþinget", amelyik 930-ban alakult.

 Egy adalék: a világ legelső alkotmánya az az Izlandi volt, a második a magyar!

Tuesday, 12 July 2011

Én, az örök kívülálló

Csak nézem saját életemet: szétszabdalta a hatalom foga. Egyszer egy cigányasszony akart jósolni nekem, megragadta a kezem és rémülten nézett a szemembe. Nem mondott semmit.
Lemondó vagyok. nem tökéletes, szerszám. Akaratos, tettrekész, de hamar letör a lelkesedésem, ha elhibázok valamit. Bizonyos lepkék nem hibázhatnak, mert tornádó lesz belőle. Ha csak megrázom magam...
Tűzfallal beszélgetni szar érzés. Egy robot. Még egy.
Nézzük a jó oldalát. Találkozhattam nosztalgiázni néhány figurával az ál-életemből, ami a világ szemében az igazi. És az is, az egyik része - miért vitassam. De korántsem teljes. A teljességéről valaha fogok-e tudni beszélgetni - nem vagyok benne biztos. Végülis nekem mindegy. De tényleg, csak valami még mindig itt tart. Feladat. Építeni. Ha tudok.
Fröcsögés, és magány.
Nemsokára vége. Már nem kell sokáig kínlódnom. Remélem. Valaminek történnie kell. Kérem. Én már szétrobbanok a kötekedések, a támadások és a pszichológai szarakodás unalmas és bosszantó, faszságaiból. Elegem van. Kapjátok be mind! Tehetetlen, értetlen birkahad. Fársztó mindig a mocskotokat takarítani a fejemből. Alég nekem a sajátom is, nem kell a tiétek. Azt takarítsátok ti.

Tuesday, 5 July 2011

Hipnózis 02


A teljesíthetetlen feladat tudatállapota. Mire használható az a tudatállapot, amikor olyan feladattal, jelenséggel, dologgal találkozunk, amley meghaladja a felfogóképességünket és az általunk ismert világ kereteit - az arról való tudásunkat?
Ilyenkor a tudatunk egy olyan állapotba kerül, melyben nincs szó szerint semmi a fejünkbe. Sokszor elfelejtjük azt is pár pillanatra, hogy mi is történik tulajdonképpen.
Ehhez a pillanathoz (helyzethez) rendeli L.R. Hubbard a "clear" szót. A clear szó angolul van és tiszta, üres jelentéssel bír.
Tabula Rasa. Az üres lap. Ilyenkor az elménk üres lapként funkcionál - melyre írhatunk új tudást (újraprogramozhatjuk). Ron Hubbard ügyesen ezt saját céljaira fordítja. Sajnos ezek a célok teljesen materiálisak így a bukása elkerülhetetlen volt.
A tabula rasa állapot az Isteni parancsolat befogadására lett megalkotva. Az a helyzet ugyanis, amikor erőnket, tudásunkat jelentősen meghaladó dologgal, eseménnyel találkozunk - az emberi hatalomnál nagyobb hatalommal való találkozás pillanata. Az a pillanat, amikor Isten megfricskázta az orrunkat - "Hééé, Vannak ám határaid!"
Tesco kutyakaja - Már a kutyának sem kell!
Az állapotot úgy fordíthatjuk saját spirituális épülésünkre, hogy benne maradva elgondolkodunk. Ilyenkor megállva és megtartva az eddigi tudásunkból a helyeset, megtarthatót, kidobva a helytelent - fejlődhetünk Isteni lényegünk felé.
Más hétköznapi helyzetekben is előidézhető ez az állapot. Többször találkozhatunk vele és gyakorolhatjuk is az előidézését. Valahányszor sikerül ki és belépni egy ilyen állapotba, a tudásunk tisztul - és ellenállóbbá válunk a hipnotizálhatóság terén. Magyarul kevésbé leszünk befolyásolhatóak a meditáció vagy kontempláció, ima, gyakorlása után.
Ezért fontos a titkolózó hatalmak számára a totális felforgatás sikerességéhez a vallás és a spiritualitás gyakorlásának kiirtása. A kevésbé befolyásolható embertömegek nem jó biorobotok, akik parancsszóra mennek a nagyáruházakba a legújabb bevásárlódivathulám meghirdetése után...