Monday, 24 October 2011

S, hogy mi van most?

A rendszer olyan átláthatatlanná vált az állandó megtévesztés jelenléte miatt (dupla, tripla-ügynökök tízezrei, akik már maguk sem tudják mikor mit is csinálnak; a nyelv felforgatottsága a különböző szakterületeken, a tudományokban, a hétköznapokban; az álcázott ügyek, nevek miatt), hogy alig van valaki, aki átlátja.
Csak remélni merem, hogy azért van ilyen.
Ha nincs akkor vége szakad az emberiség egymást öldöklő ciklusainak egy végső vérengzésben.
"You are eating your ticket." - mondta nekem valaki. Nem kell a ticket. Nem óhajtok részt venni egy olyan öngyilkosságban melyet egy óriási vérengzés előz meg.
Már kíváncsi sem vagyok. Ez köszönhető a sok éves kínzásnak, amit az értékes emberi kapcsolataimtől való mesterséges elszigetelés okozott. Megpróbálnak körbevenni mesterségesen irányított kapcsolatokkal, akik bizonyos idő után igyekeznek valamerre terelni (irányítani). Ahogyan az egész rendszer felépül. Tovább a pusztulás útján.
Látom ugyanakkor, hogy vannak emberek, akik értik és érzik a rendszer hiányosságait. Sőt beszélnek is róla. Bogár László az egyik ilyen Magyarországon. Sajnos vállalniuk kell az agymosás céltáblájának szerepét, mert mindenki, aki szóhoz jut ilyen téren - céltábla lesz. Hagyják egy ideig beszélni, mert talán már felismerték a "fékek és ellensúlyok" fontosságának szerepét (vagy csak szajkózzák valami befolyásos irányító szavait, miközben szarnak az egész irányváltásra) és megpróbálják finoman terelni. Először csak az időhatárokat szabják meg, amennyi idő alatt össze kell foglalnia a mondandóját - majd jön a "mi szempontjainkat is értsd meg" kérlek. S lassan a beszélő elveszti a józan eredeti hierarchikus szemlélet és gondolkodás kereteit. Hiszen a hipnotizálás ilyen egyszerű. Értsd meg az én szempontjaimat, amiket elmagyarázok és, ha ezek érthetőek netán néhány komoly érv is kapcsolódik hozzájuk (és ilyen mindig van, hiszen a humán relativitás elmélete szerint mindenkinek igaza van a saját szempontjai szerint) - máris beléptél az ÉN világomba. Azaz meghipnotizáltalak. Ha nem tudsz kilépni és visszatérni a nagy többség (akik általában nem tudják egységesen és magas szellemi színvonalon megfogalmazni céljaikat) és a spirituális hierarchikus társadalomredszer elveihez és az abból következő tennivalókhoz, máris hipnotizálva maradtál - ergo nem tudsz felébredni.
Ergo a nép elbukott egy jó vezetőt.
Hát így megy ez.
Így történt ez a jobbikkal is, az MDF legtöbb tagjával is, és a többivel is - kivéve a kezdetektől ál és kettős hátsó szándékokat követőket.

A tudás - ügynökei és az agyprogramozás

Már az 50-es években is voltak olyan ügynökök, akiket gyermekkoruktól fogva speciális célokra képeztek. Mit is jelentett ez a képzés? Azaz mi is a képzés egyáltalán?
Az életünkben összegyűlt tudást részben saját tapasztalatainkból, de nagyobb részben elődeink és külső kortársaink (értsd korban együtt létező, ránk hatást gyakorlók) információira építjük. Mindenki, más személyes reprezentációval rendelkezik a valóságról, néhány dologban viszont megegyezés születik. Ez nagyon fontos. Mindenki másképpen szervezi meg a saját életét, személyiségét akár ugyanolyan hatásoknak kitéve is! Mentális reprezentáció. Viszont vannak közös pontjaink.
A személyiség alapvető meghajtóerőit igen jól feltérképezték a világot uralni akaró csoportok. Freud igen sokat tudott az emberek irányításáról (lásd néhány igen kérdéses esetét pl Dóra) azaz a hipnózis hatalmáról - ugyanakkor igen keveset osztott meg a szélesebb közönséggel. Az emberekkel. Viszont megosztotta a tudását néhány emberrel a hatalmasságok közül. A hatalmasságok egyébként is mindig rendelkeznek bizonyos extra képességekkel is - nem véletlenül kerülnek ilyen helyzetbe. Az ő unokatestvére Edward L. Bernays írta a Propaganda című művet amely a mai Public Relations és a PsyOparations katonai kommandók alapjául szolgálnak.

A jelenlegi uralkodó társaság elrejtőzik cégek mögé, melyek körbetulajdonolják egymást. Kik tehát a valódi tulajdonosok? Nyilvánvalóan azok, akik ezekből a cégekből a legtöbb hasznot húzzák. Ezeknek a cégeknek a valóságos döntéseket meghozói nagy tudással rendelkeznek, képzettek és átlátják a jogi, szaknyelvi dzsungelt - amit mellesleg ők maguk teremtettek az átláthatatlanság megőrzése céljából. A cégek ilyen rejtőzködő döntéshozói egy (valóban, mint több kollégám megjegyezte) hálózatot alkotnak. A hálózat látszólag demokratikusan működik. Persze ez nem így van, de igyekeznek fenntartani ennek a látszatát. Tehát a hálózatban mindig vannak fő szálak és mellékszálak. Mivel a döntéshozók forognak a cégek vezetői székeiben (vagy éppen bábokat tesznek oda és más trükkös úton veszik ki a pénzt, mint az aranyrészvény vagy egyéb), azért feltételezhetjük, hogy a hálózat dekoncentrált azaz központ nélküli. Ugyanakkor vannak benne gócpontok. Hiszen, ha végignézünk bármilyen emberi csoportosulást és annak döntéshozói folyamatait - akkor megfigyelhetjük, hogy a "természetes vezetők"-nek nevezett személyek véleménye mindig súlyozottabban számítanak - tehát egyenlőbbek az egyenlők között.
Itt megint a hipnózis általam újradefiniált fogalmát kellene felidéznem. A hipnózis ugyanis egy képesség, mely két részből áll: a mások világába való belépés képessége (hipnotizálhatóság) és a mások az én világomba való meghívásának képessége (hipnotizőri képesség). Mindegyik képességgel rendelkezik mindenki, de különböző mértékekben. A két képesség egymástól független.
A természetes csoportok kialakulásában és életében a jó vezetők általában mindkét képességükben erősek voltak (egytől tízig skálán 8-10, ha az 1 a leggyengébb fokozat tehát hipnotizálhatóság 8-10, hipnotizőri képesség 8-10, intelligencia magas, hogy tudjon különbséget tenni:-). Nos ebbe a folyamatba nyúltak bele az okos "világurak", akiknek a birodalma most összedőlni látszik. Rádöbbentek ugyanis, hogy nekik olyan vezetők kellenek, akik erősek a hipnotizőri képességeikben, de könnyen irányíthatóak. Az ilyen vezetők nagy tömegeket tudnak megérinteni, megmozgatni - és könnyen irányíthatóak.
De ezt az irányíthatóságot sem bízták a véletlenre. Kutatták, és kidolgozták az emberi személyiség befolyásolására szolgáló pszichológiai megoldásokat. Ehhez kellett az MK-ULTRA típusú programok tömkelege, melyek az USA, a Szovjetúnió, Anglia, Kína, Afrika, Dél Amerika és Európa országaiban folytattak.
Az összetett kísérletek meghatározott célra irányultak: a személyiséget cselekvésre késztető motivációk feltérképezése és módosításuk lehetőségei.
A paranormális jelenségek kutatása így ezen titkos kutatások célja alá rendelve - erkölcsi gátlással nem rendelkező "kutatók" kísérleteivel karöltve - vált az egyik legérdekesebb részévé a nagy projectnek. Ugyanis eljutottak a gondolat-olvasásának kérdésköréhez.
A gondolat olvasás kérdésköre a széles nagyközönséget is foglalkoztatta - mindig is. Érdekes volna tudni mit is gondol rólam Ő - ugye a leggyakrabban előforduló kívánság a szerelmes fejében.
A világ uralmára törekvők azonban tovább gondolkodtak az ilyen naiv és egyszerű kívánságnál, melynek az alapja a szeretet és a szeretettel teli cselekvés vágyának megnyilvánulása (jó esetben). Ők irányítani akarják ezt a folyamatot. Hiszen a hatalom forrása nem a pénz, hanem az emberi elme - gondolják ők. Ha irányítani akarod a másikat irányítsd a gondolatait. Tehát feltérképezték a gondolkodás folyamatait, majd lehatárolták a lehető legkisebb területre, ahonnan mintát lehet venni (látóideg átmérője, beszédizmokat mozgató idegköteg átmérője) és feltérképezték a nyelvi, képi, audio területeket - a mintagyűjtés persze ma is folyamatban van.
Ezért a közoktatás is begyűrűzött a képbe, hogy olyan előkészített elméket kapjanak a felsőoktatás területére, akik birkamód "hallgatókká" válva visszaböfögik a nekik beadagolt tudást. És megkapják a megfelelő felkészítést a robot-rabszolga-mátrix-létre. Akik kitérnek ebből valamilyen módon (spirituális ébredés során) azok előtt két út nyílik meg: a rendszer "befogadja" őket, mert a személyiségjegyeik a rendszer fő irányait nem keresztezik; vagy elutasítja és eliminálja őket, mert a személyiségük történetesen sokkal erősebb, és tisztább, vagy haszontalanabb a rendszer számára, mint ahogyan azt a rendszert irányítók gondolják. Az előbbiek a rendszer működtetői, az újabb generációs döntéshozók lesznek, ezen utóbbiak pedig az elnyomott spirituális intelligencia vagy hajléktalanok, alkoholisták, a társadalom csudabogarai, különcök, spirituális tanítók stb.
Ez a folyamat olyan régóta megy már, hogy nehéz lenne a gyökereit felkutatni.
Ezért jó ötletnek tűnt valami olyan fegyvert adni ezen előbbiek (a világuralomra törekvők) kezébe mellyel végleg pontot tehetnének az ember ezen unalmas agóniájára. Miért?
A becsületes és erkölcsi gátakkal rendelkezők soha nem lehetnek olyan erősek, mint az erkölcstelen, gerinctelen emberek. Miért? A tudomány területét tekintve: azok, ki pl embereken kísérleteztek olyan tudáshoz juthatttak hozzá, amihez az erkölcsös tudós soha. Beleértve a halállal kapcsolatos kutatásokat, ahol a halál folyamatát vizsgálták tudományos keretek között. (Igen. Megöltek egy csomó embert miközben gépekkel mérték mi történik.) A katonai területeken sem versenyezhetnek, hiszen az erkölcstelen ember bármit kipróbál minden gátlás nélkül, míg a környezettudatos ember nem teszi ezt, ha úgy gondolja, hogy több kárt okoznak, mint amennyi eredménye lenne a kísérletének.
Tehát a tisztességes becsületes ember eleve hátrányokkal indul az erkölcstelen és gát-lástalan hatalommal szemben.
Ezért gondoltam azt, hogy olyan fegyvert vagy dolgot kell ezeknek a kezébe adni, amivel biztosan elpusztítják az egész bolygót. Így két lehetőségük lesz:
Vagy megteszik és akkor mindenki szenvedése véget ér - vagy:
És itt több dolog is történhet. Mivel mindig úgy fejlesztenek, hogy titokban maradjon minden, hogy megölik a fejlesztőket (ugyan ma már nincs erre szükség, mert az emlékezet törlés hihetetlen fejlődésen ment keresztül az ilyen Ewen Cameron félék miatt) és összevissza hazudoznak egymás előtt is (mert, aki titokban tudja tartani a másik előtt az ügyet az hatalmi előnyhöz jut) --- Ezért a rendszer féktelenül halad előre az önmegsemmisítés útján. Több szinten zajlik fejlesztés és több szinten kerül a feketepiacra a fejlesztés terméke is (tudás, fegyver stb.). Így a használók is ismeretlenek és a rendszer egyre kontrollálhatatlanabb lesz. Maguk, a magukat legfőbb irányítóknak gondolók sem képesek megállítani saját kreálmányukat. Amit lassan ők is látni kezdtek. Tehát a rendszer el fog pusztulni. Ez bele van eleve kódolva az eredeti céljaik tekintetében. Hiszen olyan vezetőket használnak, akik jól irányíthatóak, de nem képesek átlátni (átérezni) az alsóbb rétegek létformáit és így az egész rendszert sem láthatják át (nem is ez a dolguk a piramisrendszerben) másrészről folyamatos hazudozásra vannak ítélve. Ergo valós visszajelzést sem tudnak adni a legfelsőbb irányítók számára, akik nem értik mi is történik és miért is nem úgy történik, ahogyan azt ők eltervezték.

A rendszer ugyanakkor tehetetlenül gördül tovább az eddigi úton, hiszen az agymosott generációk viszik tovább a pusztulás felé - mit sem sejtve, nyomogatva a iphone gomjait nézve a való-világ típusú álvaló agymosóprogramokat. Ugye a fegyver, ami megjelenik a színen az általában el is sül (de legalábbis valamilyen halálhoz lesz köze a darabban). Így ezeknek a rosszfiúknak, rosszlányoknak nem marad sok más választása, mint vagy megtanulni együttélni a saját magukat is elpusztítani tudó hatalommal - vagy elpusztulni.
Ahhoz, hogy megtanuljanak ezzel együttélni - mi kellünk, becsületes, erkölcsös emberek. Ugyanis ezek a törvények (no nem a leírt jogszabályokról van itt szó, sem az egyházak által hirdetett szabályokról) nem véletlenül léteznek. Ezek a törvények segítik a létezésünket. És tulajdonképpen köszönettel tartozom azoknak, akik megjárták a másik oldalt és rájöttek miért is vannak ezek a szabályok és meg is osztják ezt a tapasztalatukat. Számukra ezek már nem csak valaki által leírt betartandó dolgok valami homályos ígéret fejében, hanem kemény csontba vágó természeti törvények, melyek be nem tartása kegyetlen következményekkel jár.
Asszem valami ilyesmi volt a terv. De annyi szemét ment már át az agyamon - mások gondolatai, faszságai, zsenialitása - hogy már nem vagyok ebben sem biztos.
Ami ma biztos: fordulóponthoz érkeztünk. Valamerre el fog dőlni az emberiség sorsa. Nagy változások előtt állunk, és ezek lehet, hogy kegyetlenek lesznek.
 A hataloméhes réteg próbálja eljátszani a "majd holnap jobb lesz" időhúzási taktikát - eddig sikerrel hozzáteszem - de nincs tovább. Kimerítették a lehetőségeiket. Megvezetnek még mindig sok naiv ügynököt, akik nem látnak bele minden játszmába, de jelzi tevékenységük mikéntjét és irányát, hogy igen keményen próbálnak lenyomni (depresszálni, megfosztani fizikai szükségleteim kielégítésétől kizárva a munkaerőpiacról, manipulálva a munkahelyi közösségeimet, megfosztani spirituális fejlődési lehetőségeimtől - a lehetőségeimet erős kontroll alatt tartva, meg tudják határozni hol dolgozhatok mennyi pénzért és nagyon jól tudják az mire elég és milyen hatással van rám, stb). Szóval a maskara megváltozott, az irány nem. Az irányváltozás azok felől érezhető, akik legbelül megváltoztatták a döntési referencia-pontjukat áthelyezve az anyagi és hatalom-mámor adta alapokról egy szerényebb és spirituálisabb alapra.
Sajnálom az álmaimat, a le sem élt, el sem kezdett életemet. De így van ez. Nem mindenkinek adatik meg a család, a szeretet, a folyamatosság, a biztonság. Az egyik legbiztosabb ember az életemben az édesanyám. Rá mindig számíthattam élelem és szállás tekintetében, de a szeretetéről is meggyőződtem: valós. Köszönet érte.

Saturday, 22 October 2011

Egy sima egy fordított

Félrevezető szó az Isten. Terhelt. Túl sokan aggattak rá túl sokféle hamisságot, hazug és félrevezető tudattartalmat, képzeletet.

Elmék találkozása, lelkek találkozása. Az elmék üresek mégha tiszta fényt is hozhatnak.

"Ez a gyerek azt gondolja, hogy bennem van valami jó. ... Hallod ezt? Hahaha." - Valld be, hogy jól esett. És logikailag is kifogásolhatatlan. Ha a jing-jang jelre gondolunk, ez a sok ezer éves szimbólum csak mond valami okosságot. Minden rosszban van valami jó - és minden jóban van valami rossz.

A helyzet otthon egyre rosszabb. Jelenleg nincsen olyan közösség formálódóban sem, amelyik képes lenne valós és a jövőt építő terveket és tetteket létrehozni. Talán a formálódást megkérdőjelezem. Lehet, hogy valami azért elkezdődött.
Van egy két ember már, akik lényeglátóan gondolkodnak és beszélnek is (érthető emberi nyelven).

A rejtőzködő titkolózó közösségekben nem hiszek. Úgy gondolom, hogy vannak olyan körülmények, melyek erre kényszeríthetnek embereket, de nem tudok mit kezdeni az átláthatatlansággal. A jövőnk.info közössége is ide tartozik. Jövőképüket egyetlen egyszer sem fejtik ki érthetően és világosan, mert jajj a nagy tezsvér figyel minket. A profiljuk a következő: táborokat szerveznek, Istenről, erkölcsről beszélnek és írnak, rejtőzködnek, van jövőképük, de nem mondják el, a legjobb öteteket sem osztják meg az emberekkel, mert akkor a nagy tezsvér ellopná tőlük... Sivár. (Miért nem lehet megosztani a tudást? Hátha meg is valósít valamit abból valaki nem? Hol tartanánk ma, ha Jézus is így titkolózott volna? Vagy a dicsőség a szerzői jogok állnak e mögött?) Van viszont otthonvédő mozgalmuk. Lehet oda írni. Meghiúsítottak (időt nyertek) egy-két kilakoltatással kapcsolatban. Van egy eddig egész jónak tűnt hírportáljuk.

Aztán vannak mások is. Többnyire még ha látnak is - terveik nincsenek. Spirituális talpazatuk pedig még úgysem. Azután vannak, akik pedig műszívbillentyűvel, öregen, dolgoznak és próbálják elmondani amit ők látnak. Hol rontottuk el (mert elrontottuk) és mit tehetünk meg. Ők nemesek. Ők teszik ki a nemességünket.

És van a tömeg. Jellegénél fogva egy massza. Alakítható, befolyásolható. Spirituális talapzata vagy csökevény, vagy a totális materializmus - mely a saját és környezete pusztulását hozza. De nem teljesen reménytelen. Sok jele van főleg a népi bölcsességek, a nyelv, néhány szokás, dalok, földművelési szokás terén - melyekből látszik, hogy valahol nagyon mélyen őriznek egy valós tudást.

Bogár László kimondta. Kevesen vagyunk, akik nyíltan és építő célokkal hajlandóak vagyunk tenni az emberért és a magyar emberért. De vagyunk. Időnként teljesen reménytelennek érzem ezt a küzdelmet - főleg száműzetésem és börtönéveim sivár elszigeteltségében - de látok egy folyamatot, mely attól függetlenül, hogy én milyen érzelmi állapotban vagyok zajlik, és történik és ég. Lassan megolvasztja a több ezer éves kérget az ember lelkén. Vagy elpusztítja azt és vele a Föld nevű bolygót.

Jó volna megint túrázni, beszélgetni, szeretkezni, önfeledten létezni, nevetni, muzsikálni, imádkozni - de igyekeznek megfosztani mindentől. A mesterséges tortúra. Elegem van belőle.

Friday, 21 October 2011

ala Breivik

Miért is beszélt Yuri Bezmenov a nyolcvanas évek amerikájában a KGB felforgatás alapvető taktikájáról és annak fő célterületeiről?
Hogyan lehetséges az, hogy - miután ő maga is elmeséli - ha ki akartak valakit iktatni, akkor azt megtették és mégis - ő érintetlen maradt, mindössze diplomáciai szinten tették lehetetlenné?
Sok mindenre rámutatnak ezek a kérdések.
Egyrész a KGB értelmesebb fele rájött, hogy amerikában van egy réteg az intelligencián belül (csoport) akiknek érdekükben áll amerika felforgatása. Nekik jó, ha az emberek agymosott zombikká változnak, hiszen úgy több hatalmat és pénzt tudnak maguknak megszerezni. Felismerték valószínűleg azt is, hogy ez a réteg pontosan ezzel a felforgató taktikával iszonyú hatalomra fog szert tenni. Azaz hosszabb távon pont az ellenkező hatást érik el a felforgatás eredményeként, mint amit szerettek volna. Amerika (azaz az élén álló valódi és rejtőzködő hatalmi klikk) egyre erősebbé válik mind katonailag és gazdaságilag az emberek elhülyülésének függvényében. Ugye az emberek egyre távolabb kerültek a felforgatás következményeként a valóságos hatalomgyakorlásától és egy bábkormányzat egy mesterséges virtuális politikai küzdőtér áldozataiként ebben a mátrixban ál-döntéseket hoznak - miközben a valóságban ugyanaz a szűk klikk hozta (hozza) meg a döntéseket.
Ez a felismerés engedte Bezmenovot működni és oktatni a lakosságot nyílt (open source) módon a KGB által alkalmazott taktikákra.
A hírszerző, elhárító, felderítő azaz titkos társaságok és csoportok irányítói között (és az ezeknek utasítást adó döntéshozók között) mindig is voltak olyanok, akik háborút akartak és voltak olyanok, akik békét szerettek volna. Azok, akik tudták mi a háború azok békét akartak (ők jobbára a katonák voltak). Azok, akik pedig remek jövedelmeket kaszáltak a háborúkból - nyilvánvalóan háborút akartak. A titkos ügynöki munka tehát idővel telítődött ezzel a kettősséggel: a jók és a rosszak küzdelmével.
A hatások azonban az emberi spiritualitás következtében nem állnak meg bizonyos térképeken kijelölt vonalak mentén és bizonyos kijelölt időhatárok között. Ezek a spirituális hullámok, melyeket például egy felforgatási folyamat kelt ma visszaütnek az orosz hegemóniára, európára és az egész világra - az amerikai bázisú gátlástalan hatalmi struktúra visszaverődést gerjesztő tevékenysége által.

Örvény.
"Oké. Ha kifejlesztenénk egy fegyvert amellyel el lehet pusztítani az egész földet (de biztosan) és ezt a gonoszok kezébe adnánk, akkor elpusztítanák? Végül is ha igaz az ezeréves bölcsesség, hogy minden rosszban van valami kicsiny jó is, akkor van elvileg egy halovány remény arra, hogy nem teszik meg - ugye? Amúgy meg úgyis mindegy. Ha tényleg materiális alapokon áll a világ, akkor törvényszerűen el kell pusztulnia. Hiszen az anyag elpusztul." ... gondolkodott a kisfiú...

Monday, 17 October 2011

David Webb újabb feljegyzései az egérjukból

No. No love dearlove. Personally. Hiding like a rat. That1s what you are. A rat.
Előmerészkedtek a nyulak a bokorból.
Mert, ki lehet blokkolni a természetes képességeket. Nem tud mindenki mindig produkálni. Csak úgy mint Delgado bikája. Swich on. Swich off. Csakhogy a saját céljaitokra sem tudtok használni. Megölni, kényszeríteni bizonyos mértékig. De használni a mocskos céljaitokra nem. Ez is benne van a tervben. És valahányszor próbálkoztok mindig begyűjtünk valamit tőletek. És közzé is tesszük.

Ugyanaz az intelligencia, ugyanaz a csoport tervezte meg a kelet-európai országok "rendszer"-váltását azaz kifosztását. A privatizáció nem volt más, mint a gazdaság magánkézre játszása és a helyi közösségek erőforrásainak tönkretétele. Ugyanez történt Lettországtól, Magyarországon keresztül, Romániáig, Bulgáriáig és annyira jól sikerült, hogy továbbvitték Görögországba, Afrikába és vinnék tovább más országokba is.

"Miért mindig ugyanaz a pattern ismétlődik? Mert nem kreatívak. Ugyanazt a megoldási sablont használják mindig. Régi több ezer éves sablon ez már. És beválik. A kreativitás a humanitás sajátja. Alkotni csak az Istennel (a saját értelmezésed szerinti Istennel), vagy valamilyen felsőbb erővel kapcsolatban álló ember tud. Az új dolgok mindig így születnek. Ők okosak ugyan, de teremteni és építeni nem tudnak. Az épületeik üresek, semitmondóak, taszítóak és embertelenek - pontosan amilyenek ők maguk. És a sorsuk is olyan lesz, mint pl a WTC tornyoknak. Saját kardjukba dőlnek úgy, hogy észre sem veszik.
Ott leszek nevetni. Minden sarokból az én hangomat fogjátok hallani.

Gyerekek ez megint gallyra ment.
Már várom, hogy elkezdődjék. Szeretnék leszedni egy pár ilyen tetűt személyesen. Az első sorban fogtok megtalálni.

Only for the Good common purposes for universal Good - under the law of the universe.

Tévedés joga fenntartva.

"There is no such thing like God, my son. Tényleg? Renben akkor, ha nincs Isten akkor segítek neked olyan fegyvereket kifejleszteni, amellyel el tudod pusztítani az egész univerzumot. Olyan hatalomra fogsz szert tenni, hogy a bolygókkal tudsz majd játszani. Ha akarod összeütközteted a holdat meg a napot. Ha nincs Isten és nincs semmi célja az emberi étnek, akkor semmi de semmi dolgom ezen a világon és jobb ha meghalok. És annak sincs semmi értelme, hogy emberek meg állatok vannak a földön. De annak sincs, hogy nap van meg bolygók, meg csillagok. Ha van Isten akkor be fog avatozni és nem engedi meg, hogy elpusztítsd a Földet, az emberiséget. Próbáld csak meg. Dolgozz teljes erődből! Ahogyan csak tudsz. És tedd meg.

Ha van Isten akkor meg fog akadályozni benne. Ha nincs akkor ugysincs semmi értelme az egésznek. Nem így van?"
"You where right my son. There is God. I just couldn't do it. It is too beautiful to loose everything."

Saturday, 15 October 2011

Phaidros emlékezései

"Részt vettem a rendszer kidolgozásában. Beszélgetésekben. Think tank típusú beszélgetésekben a legbefolyásosabb és leghozzáértőbb szakemberektől, a katonai eliten keresztül, a finanszírozó pénzemberekig. Az intelligencia krémjével álltam kapcsolatban."

The Game

A felületes szemlélő számára a MÁTRIX egy játék. Így lett bevezetve (set és setting). A játékban minden olyan vicces és mókás, szórakoztató, valóságos és természetfeletti. Ki hinné el, ha elmesélné? Ki venné komolyan, hogy a szar csöng a wécében, hogy az emberek hallják a gondolataidat (persze nem a rendszer-elemzéssel kapcsolatos és nem a mocskos háborús és milliárdos tolvaj gazemberségeikkel kapcsolatosakat)? Ki hinné el, hogy az állatok beszélnek hozzád emberi szavakkal és valós információkat közvetítenek? Sok ember elhiszi, hogy ez egy játék. Egészen addig, amíg egy két barátja meg nem hal (vagy ő maga). De olyan is van, aki ezt sem veszi komolyan. Az ilyeneket tovább "vezetik" - ala Breivik.

A rendszer már régóta működik. A kezdetekben csak a paranormális képességekkel rendelkezők hálózata volt. Voltak, akik össze tudtak kapcsolni embereket telepatikusan. "Tudsz kapcsolatot létesíteni velem? Akkor tudsz kapcsolódni több emberhez is egyszerre? Akkor tudunk telefonálni egymásnak telepatikusan?" - kérdezte a kisfiú.
Ennek a természetesen működő rendszernek lett egy elektronikus változata is, mert az emberi tényező zavarta a rendszert a saját kénye kedve szerint kontrollálni akarókat.
Kik ők? Kik fizették a fejlesztéseket? Kik fejlesztettek? Kik öltek? Kik rendelték meg milliók halálát? "A nevek nem annyira számítanak ebben a rendszerben. - Hazudsz! - Nos. Igen. Nem gondolom, hogy tudnod kellene kikkel beszélsz. Az ő és a saját érdekedben is jobb így. - Jól van. Ezt elfogadom. Nem akarom tudni a neveket."
Azután lassan épült a rendszer.
Azután egyszer valaki olyasvalaki akart hozzám kapcsolódni, aki hatalmas akarattal és hatalommal rendelkezett. Egy olyan valaki, aki rettenetesen kegyetlen. "Ezt az embert ne engedjétek ennek a programnak a közelébe sem! Ez az ember totálisan ellentétes irányba akarja vinni az egészet! Ez az ember el fogja pusztítani a Földet és kiirtja az emberiséget a világból!" - Szétkapcsoltunk. - Késő. Ki volt ez? - nem mondhatom meg. - Eladtátok a programot. Rohadjatok meg ahol vagytok mind!" Takarodjatok ki a fejemből! Nem akarok tudni rólatok soha többet!"

Trainstation

A senki földje. Köztes állapot. "Ha ki is törlik a memóriámat, akkor is vissza tudom szerezni az emlékeimet, ha nem is teljesen, de a lényegüket vissza tudom kapni. - Hogyan? - Ha újra találkozhatok azokkal az elmékkel, emberekkel, akik részt vettek a fejlesztésben. Próbáljátok meg úgy összehozni a találkozókat, ahogy előtte. Meg fizikailag is. Lehet hogy elég lesz csak ha elmegy mellettem az utcán. Természetes gondolatolvasó vagyok. Ha a másik még hívja is a figyelmemet, akkor biztosan oda fogok figyelni rá."

"Te figyelj Jana. A fiunk üzent a srácokkal. Új jelet kell találnunk. Nem jó, ha a kezünket használjuk olyasmihez kell kötnünk a felébredést, amit nem tudnak levágni rólunk. Azt mondta, hogy próbáljuk meg a légzést. Kössük a légzéshez a felébredést. Lélegezz Jana. Jó mélyeket. Szívd be a levegőt jó mélyen és fújd ki. Csináld sokáig türelemmel. - ült az ágyon mellette és türelmesen figyelt. Bizonyos idő után apunak csillogni kezdett a szeme: - Tényleg. Emlékszem. Ez volt a jelnünk: (kerezstbe tette a középső és a mutatóujját. Emlékszem."
Asztma. Cigaretta. Légzés. Blokkolás. Emlékezet.

Bringajóga. Tudsz olyan mozdulatsort, amit lehet a biciklin is gyakorolni? Olyan jóga légzőgyakorlatot? Open-Close, open-close. International Intelligence Community. Hát megszületett és működik. Éljen. És erősek is vagytok, mert még élek. Isten kegyelméből.

"This guy has more courage in it than all of my banksters. - "Engem tegyél a rendszerbe te bunkó! Majd én megmutatom neked, hogy igen is van emberség és az emberek jók. Csak te vagy ilyen rothadt lelkű, beteg és nem mindenki ilyen. Kitörölheted az emlékeimet százszor is, akkor is megmaradok embernek és csak megölni tudsz, manipulálni nem!"

Hányszor jártam végig bizonyos bringautakat? London, Franciaország, Spanyolország.
A rendszer közben egyre bonyolultabb lett.
Megjelent a feketepiacon. Eladták különböző szintű verziókban a maffiának, a katonaságnak, a bankároknak, politikusoknak, multiknak - mindenkinek, akinek volt rá pénze, hogy ilyen típusú pszichológiai fegyvert vásároljon. A rendszer egyre áttekinthetetlenebbé vált. Még úgy is, hogy az eredeti gyártó és a technikai fejlesztő mindenki felett álló hozzáférési jogokkal rendelkezett(ik) a rendszerben hardveresen és szoftveresen is. De meg is hackkelték már a rendszert. Az eredeti fejlesztők többsége pedig már halott. Jellegzetes módszerük volt a saját fejlesztést először a tudóson kipróbálni. A memóriatörlési módszerek fejlesztőit e miatt könnyű nyomon követni. Nézzük csak meg milyen furcsaságok történtek Lafayett R. Hubbarddal (a feleségére nem emlékezett) vagy Eric Ericsonnal.

Már nem érdekel a világ sorsa. Elfáradtam. Nem érdekel ha meghalok. Addig pofoztak, hogy most már megváltás a halál. Már nem is kellene élnem mostanra - ha jól sejtem az emlékeimben így él. "Did he plan to survive? - No. I don't think so. ... But we can make it happen. ... He left the dates and turning points flexible. There is a gap in the plan for emergency reason. If somebody dies during the program or other things happen. If we could use this gap..."
Miért?
Nekem ez így nem kell. Még mindig nem kell. És nincs erőm hozzá. Nem élhetek olyan életet, amilyet szeretnék. Oké tenni még van mit bőven. De az, hogy a saját életbenmaradásomért küzdjek - nem életcél a számomra. A többiekkel meg nem lehet kapcsolatom csak futó utcai hozzászólásokban. Beszélni nem beszélhetünk nyíltan. Olyan messzinek érzem az egészet, hogy nincs életkedvem kivárni. De ugyanakkor érzem a tehermentesítést is. Ki csinálja? talán pont az egyik főgonosz élte át a teljesség élményét?
A memóriatörlés nagyon jól sikerült.
Vannak visszatérő emlékeim, de nem tudom összerakni a teljes képet.
Ültem már ott ahol a cigit hagytátok. Akkor esett talán az eső. Hideg volt és el voltam keseredve.
Szeretlek. - mondja a hard drive. Igen.
Én is szeretlek. Dolgozol nekem.

Üdvözlet a nyúl üregéből, mindenkinek aki érti és látja a kódot ;-D