Friday, 25 January 2013

A belső hang, a célpont követés technológiái


A belső hang, a célpont követés technológiái
(félig lefordítva – a viselkedés befolyásolás része hiányzik)
John J. McMurtrey, M. S.,1
Copyright 2003, 6 Apr. 20052
Társszerzőséget megfontolok, professzionális publikációk esetén, in an NLM indexed journal,
Támogatást a további kutatáshoz hálásan fogadunk:

Fordította: Fábik Péter© 2010

Összegzés:

Ismertetett a belső hang átvitelének fejlesztése, ultrahang és mikrohullámú technikák segítségével, mint ahogyan a célpont követés irodalma is. A hivatkozások bizonyítják a viselkedést befolyásoló technikák kutatottságát és az embereken alkalmazott ultrahang és mikrohullámú energiák eseteit jelentették számos esetben. A megvizsgálandó irodalom sok szempontból ellentmond a pszichológia és a pszichiátria közösségeiben kialakult professzionális véleményeknek.

Bevezető

Az emberek felismerve a távoli manipulációt és az erre alkalmas technikákat – tiltakozó zervezeteket alakítottak világszerte.3 4 5 6 A művelt társadalom informálatlan e technikák létezéséről és a fejlesztésükről tanúskodó irodalmakról, és nem ismeri fel a veszélyeit. A „hangokat hallás” panasza és más manipulációs technikák észlelése – megfelelő tudományos és jogi vizsgálatot követel és az erre panaszkodónak védelmet kell kapnia. A professzionális tudatosság tulajdonképpen nem létezik – minőségi írások hiányában, véleményük feltételezett – a bizonyítékok értékelése teljesen hiányzik.
Ebben a tanulmányban bizonyítjuk:
  • az ultrahang és mikrohullámú, vezeték nélküli, távolról létrehozható belső hang átvitelének fejlesztését és létezését,
  • emberi célpont követő technológiák létezését,
  • tanulmányok létét, melyek a viselkedés befolyásolás lehetőségeivel és ezen technológiák az emberek ellen való alkalmazásával foglalkoznak.

Beszédhang átvitele ultrahanggal

A hang közvetíthető különböző frekvenciák által – a közvetítő nem lineáris terjedés miatt – melyek teljesen új hangot alkothatnak a levegőben. Ezt a jelenséget eredetileg a 19-ik században Tartini figyelte meg – így utána Tartini-jelenségnek nevezik.7
Ugyanez a jelenség előidézhető ultrahangot használó szonár rendszerekkel (parametric arrays), egy rendkívül jól irányítható módon. Leírták a matematikai alapjait az ilyen rendszereknek, melyek alapján kiszámíthatják a a hallható frekvenciatartományban generálandó hullámok eredőit.8 9 10 Egy későbbi általánosabb és teljesebb elemzés nem csak hangfrekvenciákat tudott kiszámolni, hanem egy a beszédhangot hordozó modulált burkológörbét a hallható nahtartományban.11 A sikerelen titkosított kísérletek történeteinek ellenére12 kivonatos jelentéseket olvashatunk a levegőben generált hangról parametrikus karakterisztikájú ultahang nyalábokban,13 14 15 később még teljesebb publikációk jelentek meg16 korábbi nem olyan részletes irodalmakat követve.17 Az a hangsugárzási lehetőség vezetett hangszórók építésére az irányíthatóan sugárzott hallható hang érdekében18, mely tovább finomítható19 a hangmoduláció fejlesztésével20 és a matematikai előszámítások a kísérleti eredményekkel való összehasonlításával.21 22 A New Yorkban kiadott Audio Engineering Handbook leírja néhány ilyen hangszóró alapjait.23 A „hangszóró” jelentése félrevezető lehet – hiszen a hang láthatatlan forrásból ered, az ultrahang nyalábon belül24, nem terjedve tovább a nyalábon kívüli területre.3 Jelenleg (2003 Április a ford.) hallottunk parametrikus karakterisztikájú sugárzóról25 és ezek irányíthatóságának26 fejlődéséről szintúgy, mint a fáradságos matematikai leírásáról a körkörös27 vagy négyzetes28 forrásúaknak. Ezeknek a hangszórási technikáknak az észlelése irányfüggetlen – bemutatók alanyainak leírása alapján, és a nem-halálos fegyverek szabadalmi leírásaiból.
A Lowray szabadalom # 6052336 „Eszköz és módszer a hallható hang közvetítésére ultrahang tartományú hordozófrevencia segítségével” tisztán a tömegek és egyének ellen bevethető nem halálos fegyverként való alkalmazásaira fókuszál.29 A kommunikációt értsük úgy, mint „belső hang” (a célpont személy fejében megszólaló hang; a ford.) a hangforrás irányának érzékelése nélkül. „Mivel a legtöbb kultúrában a belső hangot az őrület jeleinek, vagy szellemek és démonok üzeneteinek tulajdonítják … ez hatalmas érzelmi reakciót eredményez” idézzük a szabadalom hatásairól szóló részt. Késéssel ismétlődő beszéd, megakasztja a beszélőt elnémítva azt. A normális agyhullámok kicserélhetőek (vagy befolyásolhatóak), amely „okozhat ideiglenes bénultságot, intenzív kellemetlen érzésekkel.” Szórakoztató technikai alkalmazást ír le a Monroe szabadalom # 5356368 „Módszer és eszköz kívánt tudatállapotok elérésére”, ami az egyhullámok hallás általi válasz alapján való megváltozását éri el.30 Államok közötti iparágak engedélyezték a szabadalmat.
A Norris szabadalom # 5889870 „Hang transzponáló eszköz és módszer” a üregekben hoz létre hangot, például a hallójáratban.31 Egy célszemély teljesen megért kommunkikációt egy zajos szobán keresztül mások észrevétele nélkül. A hang a levegőben is előállítható vagy felületről visszverődve.
Az American Technology Corporation engedélyezte ezt a későbbi szabadalmat és ipari piacokon árulja HyperSonic Sound® rendszer névvel. Ennek a rendszernek van technikai leírása2 és bemutatták professzionáis találkozón.32 Ez a cég rendelkezik egy másik audio fegyverrel is, amit LRADTM -nak (Long Range Acoustic Device) neveznek.33 Az LRAD része a tengerészet felderítő radarrendszerének, és 60%-uk katonai célú megrendelések trágya34 és 80%-os sikerrel visszatartották az öböl háborúban a nem kívánt hajókat.35 A tengerészeten kívül az eszkösz használatban van a katonaság más egységeinél is (Coast Guard, Marine Corps36, a gyalogságnál Irakban37 38 39 és Afganisztánban40 41) A Miami rendőrség használt LRAD-ot a szabad kereskedelmi konferencián42 miközben a new yorki rendőrség megszerezte a republikánus kongresszusra.4 43 A hangérzékelés belső természetét megismerhetjük az Audio Mérnöki Társaság44 demonstrációin dokumentáltak alapján, egy mérnöki cikkhírből45 és a Popular Science folyóiratból46. Néhány leírást találhatunk még kellemetlenebb hanghatásokról is47. Egy hasonló ultrahangos módszer, amely képes a hangot egy személyre korlátozni az Audio Spotlight®, jól publikált48 és a piacon megtalálható. Az Audio Spotlight kiállítása volt a Bostoni Tudományos Múzeumban49, megtalálható a General Motors Disney’s Epcot Center50-ében, a Smithsonian National Air & Space Museum51-ban, és más nyilvános helyeken. Az ATC és Audio Spotlight eszközök szerepelnek a tudományos hírek között és technológiai írásokban is52 53 54 55. Egy a nem-halálos fegyverprogram igazgatója megerősítette a célpont-közeli észlelhetetlenégét az ultrahang segítségével továbbított beszédhangnak56. Más hanggal kapcsolatos befolyásoló módszerek is használhatják az ultrahangot.57 58

Mikrohullámú hallás

Vannak egészen korai hivatkozások a „mikrohullámú hallucináció” jelenségére59 és a rádió hullámokra való reagálás terén60 61 olasz szerzők által, akik megfigyelték ezt a jelenséget, de a megfigyeléseiket szegényesen jellemezték – legalábbis az angol nyelven elérhető irodalmakban. Akárhogyan is, a hang érzékelés ismert volt a radar technikusok között a második világháborúban62 63 és az 1940-es évek második felében64 – a mikrohullámú hallás anekdotáiban. A legtöbb irodalom a hallási hatásra, mint mikrohullámú hallásra hivatkozik, de mivel a jelenség a rádiófrekvenciák esetén is tapasztalható, a rádiófrekvenciás hallás kifejezés is megfelelő.65 Allan H. Frey volt az első, aki alaposan jellemezte tanulmányok sorozatában a jelenséget 1961-től kezdve.66 67 Egyesek képesek hallani megfelelően pulzált mikrohullámokat több száz méterre a jeladódól.68 Az hatás produkálásához szükséges paramétereket meghaladó adók komoly lökéshullámokat okoznak a fejben, míg a szükséges paramétereket el nem érők, bizsergést és tűszúrásszerű érzetet keltenek. A csúcsteljesítmény a legfőbb meghatározója a hangerőnek, de ez valamennyire függ a pulzusszélességtől is.5 A pulzus moduláció határozza meg a hangmagasságot és a hangszínt. A mikrohullámú hallást úgy írják le, mint amit a fejen belül, vagy közel a fejhez érzékelnek.5 A hallási effekt előállítható egy mágneses rezonancia szkenner rádiófrekvenciás komponenseként is.69


Célpont követő technológiák

Az elkülönített hallási hatás fenntartásához embereknél szükség van a határolt behatolásra és a célpont követésére. A belső hangot hordozó energia formák akadályokba ütköznek és behatárolhatók. A hang átvitele zárt részeken gyakori tapasztalat. A célpont követés lehetősége nem annyira nyilvánvaló ultrahanggal, mint mikrohullámú radarral – de az ultrahangot fejlesztik a falak mögötti mozgások észlelésére.70 71 72 Az ultrahang észrevehetetlen és még magas intenzitású jel esetén is áthatol a falakon. Egy ultrahang sugárzóból a kódolt jel egy meghatározó része hallhatóan rezonál kemény sima felületeken.
Az általános gyakorlati technológia – a frekvenciakiosztás teszi lehetővé a rádiófrekvenciák használatát a hordozható telefonok 73 74 a televízió és a radar 75 frekvenciasávjait beszabályozva. Különböző antennákkal mérhetjük be a strukturált behatoló párhuzamosított és fókuszált sugárzást.76 77 A Luneburg lencsék képesek párhuzamos sugarakat kibocsátani és több, mint 50 éve használatban vannak. A Maser-ek nyújtanak egy másik lehetőséget a párhuzamosításra.
Katonai radar rendszerek listáin megtalálhatjuk az emberi célpont követő eszközöket, úgy mint: A Telephondics cég ARSS-1 rendszere, 78 a Pro Patria Beagle Portable Ground Surveillance Radar, 79 AN/PPS-5D Man-Portable Battlefield Surveillance Radar a Syracuse Research Corp. által; 80 Squire LPI Ground Surveillance Radar a MSSC Corp. által; 81 és Manportable Surveillance and Target Acquisition Radar (MSTAR) a Systems & Electronics, Inc. által, 82 amely képes 7-12 km távolságból is követni egyéneket. Az interneten követhető néhány hivatkozás kiterjedtebb lehetőségekre utal, mint amit a 2000-2001-es Jane's Radar and Electronic Warfare Systems lista tartalmaz. Ez a lista 13 emberi célpont befogására vagy követésére alkalmas rendszert részletez, melyek 27 ország katonaságai által megvásárlásra kerültek.83 És az Orosz gyártók mellett Kelet-Európai fejlesztőket is találhatunk.84 85
A leggyakrabban használt rendszer a Rasit Ground Surveillance Radar a Thomson CSF Airsys által, ami 20 km távolságból 90%-os pontossággal érzékel emberi célpontot.86 A Vietnámi háború óta használtak hasonló korábbi rendszereket.87 Az általános működtetéshez a rendszernek szüksége van egy nyomfelismerő processzorra, a célpont befogására és egy adattársító szűrőre, amely megvalósítja a célpontra követést.88 A fenti kivitelezések gyalogság által hordozhatók vagy mozgó egységben alkalmazhatók és nem hivatkozhatunk rájuk, mint a lehetőségek határára – mióta nagyobb radarok 160 km távolságú hatósugárral89 rendelkeznek emberi célpontok befogására.
Negyed évszázada Jane's Weapon Systems felsorolt 32 fegyver tüzelésére alkalmas ellenőrző rendszert, ahol a célzás teljesen a radar nyomkövető adataira alapul és amelyek közül 10-et eleve fegyverrendszerek irányítására terveztek.90 Nyolc fegyver irányító rendszer használ mikrohullámú célpont befogást egy ajánlott felületi sugárnyalábbal (közepesen-aktív célzás).91 A legújabb rendszerek befogó érzékelői alkalmaznak lézert92 és mikrohullámú radart93 94 is amelyek elég kicsik, és elég olcsóak is, hogy rakétába szerelhessék őket. A célpont befogó és követő rendszerek nano-másodpertől mikro-másodpercig terjedő válaszidővel rendelkeznek. Ilyen válaszidő mellett nincs szükség nagy területek vizsgálatára a célzás gyors rögzítéséhez egy személyen. 100 km/óra sebességnél egy autó 1/100-át teszi meg 2,7 cm-nek egy mikro-másodperc alatt.
Rowan szabadalma # 4893815 „Interaktív szektorválasztó eszköz ipari és katonai pontossággal” leírja a befogás, a rögzítés és követés folyamatát emberi célpontra vonatkoztatva.95 Kijelenti: „potenciálisan veszélyes egyéneket hatékonyan megfékezhetünk, befoghatunk és akadályoztathatunk.” A „feltételezett terroristákat a túszaiktól … vagy egy csoporton belül egyéneket különíthetünk el a csoport többi tagjától” lehetősége megvalósítható. Lézer, radar, infravörös, és hang érzékelők egyesítésével azonosíthatunk, láthatunk, és lokalizálhatunk célpontokat. Amíg a hozzácsatolt fegyver teljesíti a célzást, addig a szabadalom biztosítja a rögzítést. Az elérhető nemhalálos fegyverek között van egy elektromágneses impulzussal működő, mely lebénító fájdalmat okoz. A követési adatok irányítják a célzást és a rendszer távolról fiziológiai stresszt is okoz a támadás ideje alatt.
Az élőlények felderítésére alkalmazott mikrohullámú módszerekről – a légzés és a szív dobbanásai érzékelésével – 1967-ben96 jelent meg az első teljes leírás, mely bemutatja az orvosi vagy lehetséges életmentő alkalmazását97. A technika meg tudja különböztetni a (hypovolemic)-ot egy normális nyúltól98. Az amerikai hadsereg érdekelt az érintés nélkül életjeleket vizsgáló készülékek terén99. A technikát bevizsgálták poligráf adatok rejtett felvétele szempontjából, hazugságvizsgáló eszközként.100 101 102

folyt.köv a viselkedés befolyásoló technikák felismerésével

1 Address: 903 N. Calvert St., Baltimore MD 21202. Email- Johnmcmurt@aol.com Phone- 410-539-5140.
2 Financial contribution to this article was made by fellow members of Christians Against Mental Slavery with website http://www.slavery.org.uk/ .
3 Mind Justice (formerly Citizens Against Human Rights Abuse). Director; Cheryl Welsh, 915 Zaragoza Street, Davis, CA 95616, USA. Website accessed 3/8/05 at http://www.mindjustice.org/ Email is welsh@mindjustice.org
4 Christians Against Mental Slavery. Secretary; John Allman, 98 High Street, Knaresbourough, N. Yorks HG5 0HN, United Kingdom. Website accessed 3/8/05 at http://www.slavery.org.uk Email is info@slavery.org.uk
5 Moscow Committee for the Ecology of Dwellings. Chairman; Emile Sergeevne Chirkovoi, Korpus 1006, Kvrtira 363, Moscow Zelenograd, Russia 103575. Website accessed 3/8/05 at http://www.moskomekologia.narod.ru Email is moskomekologia@narod.ru
6 International Movement for the Ban of Manipulation of the Human Nervous System by Technologic Means. Founder; Mojmir Babacek, P. O. Box 52, 51101 Turnov, Czech Republic, Europe. Website accessed 3/8/05 at http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm Email is mbabacek@iol.cz
7 Weiguo D. and Qunli W. “Audio Sound Reproduction Based on Nonlinear Interaction of Acoustic Waves” J Audio Eng Soc 47(7/8): 602-6, 1999. Abstract 2/14/05 Compendex accessible.
8 Westervelt PJ. “Scattering of Sound by Sound” J Acoust Soc Am 29(2): 199-203, 1957. Abstract 2/14/05 Compendex accessible.
9 Westervelt PJ. “Scattering of Sound by Sound” J Acoust Soc Am 29(8): 934-5, 1957.
10 Westervelt PJ. “Parametric Acoustic Array” J Acoust Soc Am 35(4): 535-37, 1963.
11 Berktay HO. “Possible Exploitation of Non-linear Acoustics in Underwater Transmitting Applications” J Sound Vib 2(4): 435-61, 1965.
12 Croft JJ and Norris JO. “Theory, History, and the Advancement of Parametric Loudspeakers: A Technology Overview” American Technology Corporation, Part # 98-10006-1100 Rev. E, 2001-2003. Paper accessed 3/8/05 at http://www.atcsd.com/pdf/HSSWHTPAPERRevE.pdf
13 Shealy WP and Eller AJ. “Design and Preliminary Results of an Acoustic Parametric Source in Air” J Acoust Soc Am 54: 297A, 1973.
14 Bennett MB and Blackstock DT. “Experimental Verification of the Parametric Array in Air” J Acoustic Soc Am 54: 297A, 1973.
15 Widener MW and Muir TG. “Experiments in Parametric Arrays in Air” J Acoust Soc Am 55(2): 428-9A, 1974.
16 Bennett MB and Blackstock DT. “Parametric array in air” J Acoust Soc Am 57(3): 562-8, 1975.
17 Bellin JLS and Beyer RT. “Experimental Investigation of an End-Fire Array” J Acoust Soc Am 34(8): 1051-4, 1962. Abstract 2/14/05 Compendex accessible.
18 Yoneyama M, Fujimoto J-I, Kawamo Y, and Sasabe S. “The audio spotlight: An application of non-linear interaction of sound waves to a new type of loudspeaker design” J Acoust Soc Am 73(5): 1532-6, 1983. Abstract 2/14/05 Compendex accessible.
19 Aoki K, Kamakura T, and Kumamoto Y. “Parametric Loudspeakers—Characteristics of Acoustic Field and Suitable Modulation of Carrier Ultrasound” Electronics and Communications in Japan 74(Part 3, #9): 76-81, 1991.
20 Kamakura T, Aoki K, and Kumamoto Y. “Suitable Modulation of the Carrier Ultrasound for a Parametric Loudspeaker” Acustica 73: 215-17, 1991. Abstract 2/14/05 Compendex accessible.
21 Yang J, Sha K, Gan W-S, and Tian J. “Nonlinear Wave Propagation for a Parametric Loudspeaker” IEICE Transactions on Fundamentals E87-A(9): 2395-2400, 2004. Abstract Compendex accessed 12/15/04, and article available from first author at email - EJYang@ntu.edu.sg
22 Yang J, Sha K, Gan W-S, and Tian J. “Nonlinear Wave Propagation for a Parametric Loudspeaker” IEICE Transactions on Fundamentals E87-A(9): 2395-2400, 2004. Abstract Compendex accessed 12/15/04, and article available from first author at email - EJYang@ntu.edu.sg
23 Satoh K. “Sound Reproduction Devices and Systems: Parametric Speaker” In: Benson BK (ed.) Audio Engineering Handbook McGraw-Hill, New York, p 7.61-7.66, 1988.
24 Havelock DI and Brammer AJ. “Directional Loudspeakers Using Sound Beams” J Audio Engineering Society 48(10): 908-16, 2000. Abstract Compendex accessible 12/15/04.
25 Moon B-C, Kim M-J, Ha K-L, and Kim C-D. “Radiation Characteristics Improvement of Flexural Type Vibrator for Parametric Sound Source in Air” Japan Journal of Applied Physics 41: 3458-9, 2002. Full text Compendex accessed 1/5/05.
26 Tan KS, Gan WS, Yang J, and Er MH. “Constant Beamwidth Beamformer for Difference Frequency in Parametric Array” Proceedings of the ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 5: 361-4, 2003. Full text Compendex accessed 1/5/05.
27 Kamakura T. “Two Model Equations for Describing Nonlinear Sound Beams” Japanese Journal of Applied Physics 43(5B): 2808-12, 2004. Full text Compendex accessed 12/30/04.
28 Yang J, Sha K, Gan W-S, and Tian J. “A Fast Field Scheme for the Parametric Sound Radiation from Rectangular Aperture Source” Chinese Physics Letters 21(1): 110-13, 2004. Full text Compendex accessed 12/30/04.
29 Lowrey A. Patent # 6052336 “Apparatus and method of broadcasting audible sound using ultrasonic sound as a carrier” USPTO granted 4/18/00.
30 Monroe RA. Patent # 5356368 “Method of and apparatus for inducing desired states of conscisousness” USPTO granted 10/18/94.
31 Norris EG. Patent # 5889870 “Acoustic Heterodyne device and method” USPTO granted 3/20/99.
32 Norris EG. “The Creation of Audible Sound from Ultrasonic Energy – A Fundamental Paradigm Shift” J Acoust Soc Am 101: 3072, 1997.
33 American Technology Corporation. “American Technology Corporation Announces Acoustic Non-Lethal Weapon Technology for Military and Law Enforcement” press release of 30 Oct 2001.
34 American Technology Corporation. “American Technology Corporation Awarded Key Military Contract to Deliver Modified Long Range Acoustic Devices (LRADtm)” press release of 21 Oct 2003. Accessed on 3/8/05 at http://www.atcsd.com/PressReleases/10_21_03.html
35 Schollmeyer J. “Pumping up the volume” Bulletin of the Atomic Scientists 60(6): 8-9, November/December, 2004. General Science Full Text Wilson Web 2/14/05 accessible.
36 American Technology Corporation. “American Technology Corporation Reports Highlights of the Annual Meeting of Shareholders” press release of 28 May 2004. Accessed on 3/8/05 at http://www.atcsd.com/PressReleases/05_28_04.html
37 American Technology Corporation. “American Technology Corporation Reports Highlights of the Annual Meeting of Shareholders” press release of 28 May 2004. Accessed on 3/8/05 at http://www.atcsd.com/PressReleases/05_28_04.html
38 Staff. “Army chooses American Technology Corp. for nonlethal weapon” Military & Aerospace Electronics 15: 34, July 2004. Article accessed from Infotec 10/13/04.
39 American Technology Corporation. “American Technology Corporation Awarded 1.088 Million Contract to Deliver Long Range Acoustic Devices (LRADTM) to US Marine Corps Units: LRADs Deployed to Iraq for Force Protection” press release of 26 Feb 2004. Accessed on 3/8/05 at http://www.atcsd.com/PressReleases/02_26_04.html
40 Davidson N and Lewer N. “Bradford Non-Lethal Weapons Research Project (BNLWRP), Research Report No. 5” Centre for Conflict Resolution, Department of Peace Studies, p 3 & 20, May 2004. Accessed 3/8/05 at http://www.bradford.ac.uk/acad/nlw/research_reports/docs/BNLWRPResearchReportNo5_May04.pdf
41 Miller C. “Can a Crying Baby Stop a Riot?” Law Enforcement Technology, May, 31(3): 8, 2004. Accessed 3/8/05 at http://newswire.indymedia.org/en/newswire/2004/06/804061.shtml
42 Karp J. “Hey, You! How About Lunch? New Laserlike Sound Beams Messages to Shoppers, Aid Military in Iraq” Wall Street Journal, p B1, April 1, 2004. Accessed 3/8/05 at http://mgtclass.mgt.unm.edu/Rogers/322/READINGS_322/13.8.%20Hey,%20You!%20%20How%20About%20Lunch.doc
43 Onion A. “Listen Up: Unusual Forms of Sound to Emanate From RNC” ABCNEWS.com, Wed 25 Aug 2004. Accessed 3/8/05 at http://www.truthout.org/docs_04/printer_082704C.shtml
44 Bush E and Lambert M. “October 29, 2002 meeting: Alternative Loudspeaker Transducer Technologies” Los Angeles Section Meeting of the Audio Engineering Society Oct. 29, 2002. Accessed 3/8/05 at http://www.aes.org/sections/la/PastMeetings/2002-10-29.html
45 Webb W. “Directional Beams Refocus Sound Science” EDN May 15, p 30-34, 2003. Accessed 3/8/05 at http://www.edn.com/contents/images/296500.pdf
46 Sparrow D. “Best of What’s New Grand Award Winner: Hypersonic Sound” Popular Science, Dec, p 94, 2002. Accessed on 3/8/05 at http://www.popsci.com/popsci/bown/article/0,16106,388134,00.html
47 Sella M. “The Sound of Things to Come” New York Times, Late Edition Final, Section 6, p 34-9, Mar 23, 2003. Excerpts accessed 3/8/05 at http://www.raven1.net/hssweapon.htm
48 Pompei FJ. “The Use of Airborne Ultrasonics for Generating Audible Sound Beams” J Audio Eng Soc 47(9): 726-31, 1999. Abstract Compendex accessible 12/15/04.
49 Holosonics Research Labs. “Holosonics announces Audio Spotlight® Exhibit at Boston’s Museum of Science” Press Release of Oct 6, 2003. Accessed 3/8/05 at http://www.holosonics.com/PR_MOS.html
50 Holosonics Research Labs. “Audio Spotlight Sound Beam Systems Installed in General Motors Display at Walt Disney’s Epcot” Press Release of Jun 30, 2004. Accessed 3/8/05 at http://www.holosonics.com/PR_Epcot.html
51 Holosonics Research Labs. “Holosonics’ Audio Spotlight Technology Installed at the Smithsonian” Press Release of Nov 6, 2003. Accessed 3/8/05 at http://www.holosonics.com/PR_Smithsonian.html
52 Schneider D. “In the Audio Spotlight” Scientific American 279(4): 40-1, October 1998.
53 Lawton G. “They are playing my tune” New Scientist, 9 Sept, p 38-42, 2000.
54 Schwartz EI. “The Sound War” Technology Review 107(4): 50-4, May 2004.
55 Lee JS. “An Audio Spotlight Creates a Personal Wall of Sound” New York Times, p F4, May 15, 2001.
56 Alexander JB. Future War: Non-Lethal Weapons in Twenty-First-Century Warfare St. Martin’s Press, New York, p 101, 1999.
57 Loos HG. Patent # 6017302 “Subliminal acoustic manipulation of nervous systems” USPTO granted 1/25/00.
58 Loos Patent # 6017302 “Subliminal acoustic manipulation of nervous system” can “cause relaxation, drowsiness, or sexual excitement, depending on the precise acoustic frequency near ½ Hz used. The effects of the 2.5 Hz resonance include slowing of certain cortical processes, sleepiness, and disorientation.”
59 Presman AS. Electromagnetic Fields and Life Plenum Press, New York-London, p 266, 1970. Presman refers to Cazzimalli’s radiofrequency hallucination observations citing: Cazzamalli F. “Di novo appararto radio-electro rivelatore del fenomeni electromagnetici radianto del cervello umano” L’Energio Electrica 18: 28, 1941. Another English reference to this Italian work accessed 3/8/05 is at http://www.datafilter.com/mc/jaski.html p 2.
60 Nrunori N and Torrisi SS. “Ultra-High Frequency Electro-Magnetic Vibrations, Their Effect Upon Living Organisms” American Journal of Physical Therapy 11: 102-4, 1930.
61 Michaelson SM. “Sensation and Perception of Microwave Energy” In: Michaelson SM, Miller MW, Magin R, and Carstensen EL (eds.) Fundamental and Applied Aspects of Nonionizing Radiation Plenum Press, New York, p 213-29, 1975.
62 Lin JC. “Auditory Perception of Pulsed Microwave Radiation” In: Gandhi OP (ed.) Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, Chapter 12, p 278-318, 1990.
63 Chou C-K, Guy AW, and Galambos R. “Auditory perception of radio-frequency electromagnetic fields” J Acoust Soc Am 71(6): 1321-34, 1982.
64 Postow E and Swicord ML. “Modulated Fields and “Window” Effects” In: Polk C and Postow E (eds.) CRC Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor, p 425-60, 1986.
65 Chou C-K, Guy AW, and Galambos R. “Auditory perception of radio-frequency electromagnetic fields” J Acoust Soc Am 71(6): 1321-34, 1982.
66 Frey AH. “Auditory System Response to Radio Frequency Energy” Aerosp Med 32: 1140-2, 1961.
67 Frey AH and Messenger R. “Human Perception of Illumination with Pulsed Ultrahigh-Frequency Electromagnetic Energy” Science 181: 356-8, 1973.
68 Frey AH. “Human Auditory System response to modulated electromagnetic energy” J Applied Physiol 17 (4): 689-92, 1962. Also accessed 4/8/05 at http://www.raven1.net/frey.htm
69 Roschmann P. “Human Auditory System Response to Pulsed Radiofrequency Energy in RF Coils for Magnetic Resonance at 2.4 to 170 MHz” Magn Reson Med 21: 197-215, 1991. Abstract Pubmed available.
70 Hunt A, Tillery C, and Wild N. “Through-the-Wall Surveillance Technologies” Corrections Today 63(4): 132-3, 2001. Accessed 3/8/05 at http://www.ojp.gov/nij/sciencetech/aca/07_01.pdf
71 Wild N. “Hand-held Ultrasonic Through-the-wall Monitoring of Stationary and Moving People” Government Technical Report # A857814, Nov 2003. (Available from Storming Media for $22.00.) Abstract accessed on 3/8/05 at http://www.stormingmedia.us/85/8579/A857914.html
72 Wild N, Doft F, Wondra J, Niederhaus S, and Lam H. “Ultrasonic through-the-wall surveillance system” Proceedings of SPIE 4708: 106-13, 2002. Abstract accessed 3/8/05 at http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?2002SPIE.4708..106W Full text 2/23/05 SPIE Digital Library accessible.
73 Frey AH. “Headaches from Cellular Telephones: Are They Real and What Are the Implications” Environ Health Perspect 106(3): 101-3, 1998. Abstract Pubmed available. Full article accessed on 3/8/05 at http://ehp.niehs.nih.gov/members/1998/106p101-103frey/frey-full.html
74 Lin JC. “Cellular Telephones and Their Effect on the Human Brain” Mob Comput and Comm Review 3(3): 34-5, July, 1999. Accessed 3/8/05 at http://www.datafilter.com/mc/c_linAcm99.htm
75 Nolan PJ. Fundaments of College Physics Wm. C. Brown: Dubuque, Iowa, Melbourne, Australia, Oxford England, p 716, 1993.
76 Reits BJ. Patent # 5736966 “Adjustable microwave antenna” USPTO granted 4/7/98.
77 Maier G and Harrison D. Patent # 5825554 “Lenses with a variable refraction index” USPTO granted 10/20/98.
78 Telephonics Corporation. 815 Broad Hollow Road, Farmingdale, New York 11735 “Advanced Radar Surveillance Systems (ARSS-1)” Accessed 3/8/05 at https://peoiewswebinfo.monmouth.army.mil/portal_sites/IEWS_Public/rus/sensorcat/PDF/ARSS1-telephonics1.PDF Company website at http://www.telephonics.com/
79 Pro Patria PLC. H-1045 Budapest Ersebet u. 2-4. “Beagle Portable Ground Surveillance Radar” Accessed 3/8/05 at https://peoiewswebinfo.monmouth.army.mil/portal_sites/IEWS_Public/rus/sensorcat/PDF/BEAGLE-ADI2.pdf
80 Syracuse Research Corporation. Syracuse University, New York. “AN/PPS-5D Man-Portable Battlefield Surveillance Radar” Accessed 3/8/05 at http://www.syrres.com/stc/products_anPPS-5d.htm Company website at http://www.syrres.com/default.htm
81 MSSC – a partnership of Thales and DRS Technologies. Parsippany, New Jersey. “Squire LPI Ground Surveillance Radar” Accessed 3/8/05 at http://www.drs.com/products/index.cfm?gID=18&productID=211 DRS Technologies website at http://www.drs.com/
82 Systems & Electronics, Inc. 201 Evans Ave, St. Louis MO 63121 “Manportable Surveillance and Target Acquisition Radar” accessed 3/8/05 at http://www.seistl.com/pdf/MSTAR%20military%20handout.pdf Company website is at http://www.seistl.com/
83 Streetly M (ed.) Jane’s Radar and Electronic Warfare Systems 12th ed, 2000-2001, Jane’s Information Group Ltd, Alexandria, VA, p 67-118, 2000.
84 Streetly M (ed.) Jane’s Radar and Electronic Warfare Systems 12th ed, 2000-2001, Jane’s Information Group Ltd, Alexandria, VA, p 67-118, 2000.
85 Tekes. “Portable Ground Surveillance Radar” accessed 3/8/05 at http://www.tekes.fi/partner/fin/search/nayta_haku.asp?hakuid=16598
86 Streetly M (ed.) Jane’s Radar and Electronic Warfare Systems 12th ed, 2000-2001, Jane’s Information Group Ltd, Alexandria, VA, p 67-118, 2000.
87 1st Batallion, 50th Infantry Association. “Ground Surveillance Radar (GSR) in Vietnam” accessed 3/8/05 at http://www.ichiban1.org/html/cs_radar.htm
88 Brookner E. Tracking and Kalman Filtering Made Easy Wiley, New York, 1998.
89 Frazier LM. “Surveillance Through Walls and Other Opaque Materials” IEEE National Radar Conference, p 27-31, 1996. Full text 2/14/05 IEEE Xplore accessible.
90 Petty RT. Jane’s Weapon Systems Jane’s Information Group Ltd, Alexandria, VA, p 211-79, 1979.
91 Petty RT. Jane’s Weapon Systems Jane’s Information Group Ltd, Alexandria, VA, p 211-79, 1979.
92 Tisdale GE and Lindemann HB. Patent # 4497065 “Target recognition system enhanced by active signature measurements” USPTO granted 1/29/85.
93 Peralta EA and Reitz KM. Patent # 4562439 “Imaging radar seeker” USPTO granted 12/31/85.
94 Ahlstrom LGW. Patent # 4796834 “Method for combating of targets and projectile or missile for carrying out the method” USPTO granted 1/10/89.
95 Patent # 4893815 “Interactive transector device commercial and military grade” USPTO granted 1/16/90.
96 Giori FA and Winterberger AR. “Remote Physiological Monitoring Using a Microwave Interferometer” Biomed Sci Instr 3: 291-307, 1967.
97 Lin JC. “Microwave Sensing of Physiological Movement and Volume Change: A Review” Bioelectromagnetics 13: 557-65, 1992. Abstract Pubmed available.
98 Matsui T, Ishizuka T, Takase B, Ishihara M, and Kikuchi M. “Non-contact determination of vital sign alterations in hypovolaemic states induced by massive haemorrhage: an experimental attempt to monitor the condition of injured persons behind barriers or under disaster rubble” Med Biol Eng Comput 42(6): 807-11, 2004. Abstract Pubmed available.
99 Sharpe SM, Seale J, MacDonald AH, and Crowgey SR. Patent # 4958638 “Non-contact vital signs monitor” USPTO granted 9/25/90.
100 Geisheimer J and Greneker EF. “A Non-Contact Lie Detector using Radar Vital Signs Monitor (RVSM) Technology” IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 16(8): 10-14, 2001. IEEE Xplore 2/25/05 accessible.
101 Kues HA, Nelson CV, and Bevan MG. “Remote Sensing of Physiological Indices” Johns Hopkins Applied Physics Laboratory Research and Development Symposium 5, Nov 2-3, 1999.
102 Staderini E.M. "An UWB radar based stealthy 'Lie Detector'" In: Mokole et al. (eds.) Ultra-Wideband Short-Pulse Electromagnetics 6 Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. Paper revision prior to publication accessed 3/8/05 at http://www.hrvcongress.org/second/first/placed_3/Staderini_Art_Eng.pdf
7
-->