Wednesday, 25 January 2012

Az ellenállás joga és kötelessége

A szakrális rendben a hatalmával visszaélők ellen jog és kötelesség fellázadni. A magyar szent korona jogrendjében megjelenik ez a leírt jog. Az amerikai függetlenség nyilatkozatában is megjelenik ez a jog a fegyverviselés és a saját kormányzatelleni felkelés jogában és kötelességében. Ezt is megpróbálják aláásni a rejtőzködő jelenlegi uralkodók.
Ez a szakrális rend természeti törvényekre alapul. Ha tovább feszítik a rendszert el fognak pusztulni. Érinthetetlenségük kártyavárként dől majd össze nem is olyan sokára.
Olybá tűnik, hogy itt magyarországon sem fog ez vérontás nélkül menni. Minden eszközzel igyekszik megtartani a hatalmát ez a talajtalan omladozó rezsim. Azt hiszik erősek. Pedig gyengék és egyre gyengébbek.
Azt mondják ők (a bankárok) nem ellenség. Nem a bankok az ellenség. mondják a bankok. Nem. Ő csak közönséges bűnözők, akiknek börtönben a helyük. És ha nem kerülnek oda, akkor nemsokára imádkozni fognak azért - bárcsak odakerültek volna.
A lavina közeleg. Ez a kormány súlyosbítja a bűneit, tetézi a hazugságait. Irtózatos lesz ennek a következménye. Az emberek egyre tisztábban látják azt a néhány embert, aki hátulról rángatja a szálakat, mások megbízásából. Úgy tűnik lesz vér. És lesz szervezettség, fegyelmezett célzás is.
Én nem kívánom - Isten a tanúm - de úgy tűnik a háttérerők még mindig nem fogták föl teljesen, hogy ez itt tényleg végjáték.
Ja én nem vagyok Ghandi. Üzeni a HangOk