Saturday, 18 June 2011

Yuri Bezmenov - Ideológiai felforgatás (subversion) 1983

Yuri Bezmenov:
... (Részlet) Szóval a demoralizáció szakaszában, nyilvánvalóan vannak tendenciák minden társadalomban, minden országban, melyek ellentétes irányba mutatnak, mint az alapvető morális értékek és princípiumok. Ezen tendenciákból kovácsol tőkét magának a demoralizáció a szubverzió (felforgatás).
Így a fő területek, amit célbavesznek:
1. vallás (Relegion)
2. oktatási rendszer (Education)
3. társadalmi élet, társas élet területei (család, szórakozás, stb) (Social Life)
4. az adminisztráció, a kormányzati irányítás, a jogalkalmazás rendszerei, a katonaság– a
hatalmi struktúra (Power Structure)
5. munkavállaló – munkáltató viszonyai, azaz gazdaság (Labor Relations)
6. jog és rend – (Law and Order)
Ezek a felforgatás alkalmazott területei. Mit jelent ez pontosan?
(Re) A vallás esetében ez: pusztítsd el (distroy), gúnyold ki, tedd nevetségessé (ridicule), helyettesítsd különböző szektákkal, kultuszokkal, melyek az emberek figyelmét eltérítik – mindegy milyen vallás, hogy naiv, primitív, vagy egyéb, nem számít. A megcélzott vallás az általánosan elfogadott vallási dogmától lassan lemállik, és eltávolítódik a legfőbb feladatától: az emberek, a legfőbb létezővel (Istennel, stb) való kapcsolatban tartásától – és ez szolgálja a végcélt.
Ezért helyettesítik az elfogadott és tisztelt vallásos szervezeteket hamis, mű szervezetekkel. 
Elterelik az emberek figyelmét a valódi vallásokról és vonzóvá teszik a különböző hamis vallásokat.
(Ed) Az oktatás esetében: tereld el őket, attól, hogy olyasmit tanuljanak, ami alkotó, oknyomozó (összefüggéseket kereső, pragmatikus), hatásos, hasznavehető (efficient). Matekatika, fizika, és idegen nyelvek, kémia helyett tanítsd őket a városi hadviselés történelmére, természetes élelemezésre, háztartásgazdaságtanra, szexualitásra – bármire, ami eltérít.
(SL) A társadalmi élet esetében: helyettesítsd a hagyományosan alapított intézményeket és
szervezeteket, hamis, ál szervezetekkel. Vedd el a kezdeményezőkészséget az emberektől. Vedd el  a felelősséget a természetesen kialakult kapcsolatokból, az egyének, egyének csoportjai, és a társadalom egésze között – és helyettesítsd mesterségesen kialakított bürökratikusan kontrollált testületekkel. A szomszédok közötti társadalmi élet és barátság helyett a hozd létre a szociális munkások intézményét. Emberek, akik kinek is felelősek? Az embereknek? Nem. A bürokráciának! A legfőbb érdekeltsége a szociális munkásoknak, nem a családod, nem te, nem a szociális kapcsolatok a csoportok között – a legfontosabb érdekeltség, hogy megkapják a fizetésüket, a kormánytól. Az, hogy mi lesz a szociális munka eredménye – nem igazán számít. Ki tudnak dolgozni sokféle koncepciót arra, hogy megmutassák a kormányzatnak vagy az embereknek, hogy ők hasznosak. (Eltávolítani a természetes kapcsolatoktól.)
(PS) A hatalmi struktúra esetében: A természetesen létrejött adminisztráció, államigazgatás – amely hagyományosan: ha a társadalom többsége által választva, vagy ha választott vezetők által kinevezve – elkezd aktívan helyettesítődni mesterségesen létrehozott testületekkel. Olyan emberek alkotta testületekkel, melyeket soha nem választott meg senki. Természetesen ezeket az emberek nem szeretik, de ezek léteznek. Ilyen csoport a média. Ki választotta meg őket? Hogyan lett ekkora... Nagyon nagy hatalmuk van. Majdnem monopolista hatalom a te agyad fölött. Meg tudják erőszakolni az agyadat, tudatodat. Ki választotta meg őket? Hogyan jönnek ahhoz... Van pofájuk ahhoz, hogy ők döntsék el, mi jó és mi rossz az általad megválasztott vezetők számára? Ki a fenék ők?
Spiro Agnew – akit utáltak a liberális baloldaliak – egy csomó puhapöcsű sznobnak nevezte őket, és pontosan azok is. Ők azt hiszik mindent tudnak, de nem. Ez az idiotizmus egy szintje, olyan nagy orgánumokban, mint a New York Times, Los Angeles Times, a fő televíziós hálózatokban – neked nem kell kiváló újságírónak lenned. Pontosan egy közepes képességű újságírónak kell lenned, úgy könnyebb a túlélés. Nincs verseny többé egyáltalán. Megvan a szép,  kedves havi 100.000 dolláros évi bevételed és ennyi. Az, hogy jobb vagy rosszabb vagy-e nem zámít – amíg te mosolyogsz a kamerákba és „elvégzed a munkád”. Ennyi. Nincs verseny.
(PS) A hatalmi struktúra szempontjából: Lassan szétbomlasztja az emberek azon csoportjai és estületei által, akiknek sem végzettsége nincs, és nem élvezik az emberek témogatását, hogy a hatalomban maradjanak – és még mindig van hatalmuk.