Wednesday, 20 April 2011

Polgárháború - idegen megszálló hatalmak Magyarországon

Az idegen érdekeket szolgáló megszálló erők és az azt kiszolgáló agymosott, korrupt magyar kormányhatalmak, rendőri vezetők, titkosszolgálatok polgárháborút szeretnének kirobbantani. A háborút jól begyakorolt terv alapján egy nemzetközi (nemzetek feletti) intelligencia szervezi. A lefolyását szeretnék kontroll alatt tartani és már kész tervük van arra vonatkozóan is, hogy mi történjen utána - hogyan rendezzék át a politikai és államberendezkedést gy, hogy közben semmi se változzék meg az ő érdekeik szempontjából.
A háborút az ősrégi oszd meg és uralkodj elven szervezik meg.
Az első lehetséges verzió a magyarok és a cigányok között kirobbantott polgárháborús helyzet. Ennek megszervezésében a Katonai Biztonsági Szolgálat (KBH) azaz titkosszolgálat tevékenyen részt vett. Kicsit is ébren levők számára, akik követték a cigánygyilkosságok körül zajló perek média-prezentációját ez egyértelmű. A vádlottak közül az egyik dolgozott a KBH-nak mint informátor. Ő volt az, aki kijelentette, hogy a vádlottak padján nem ül ott mindenki. Sőt mára már kérdéses a koronatanú vallomása alapján, hogy egyáltalán ők voltak-e a valódi tettesek (ugyanis azt vallotta, hogy zavart lelkiállapotában elolvasás nélkül aláírt minden vallomást, amit elé raktak - a rendőrök). Úgy tnik, hogy talán van annyi intelligencia mégis a rendvédelmi szervek háza táján, hogy talán ez a verzió nem fog működni.
A második verzió a magyar-zsidó ellenfélpáros. A magukat jól zsidónak álcázó - valójában vallási meggyőződés nélküli, fehérgalléros bűnözők, magyarok és magukat zsidónak nevezők - szeretnék ezt úgy elővezetni, hogy a csúcson levők megússzák az ügyet, az áldozatok között pedig az általuk betelepített csalik (palimadarak) legyenek beáldozva. Tehát akik mostanában betelepültek ide magyarországra Izraelből, azok nagyon elszámítják magukat. Ők is csak eldobható rendszerelemek, akiket a top irányítók bármikor beáldoznak, ha érdekük úgy kívánja. Ez több szempontból is kedvező lenne a számukra, hiszen  a valódi irányítók megszabadulnának egy rakás ellenlábas trónkövetelőtől és a magyar társadalmat is tönkrevágnák.
A harmadik verzió a gazdagok és a nincstelenek közöttti háború. Orbán könnyítette az önvédelmi fegyverhez vaó jutás feltételeit. Miért? Mert a harmadik verzióban amikor a legalulra csszott rétegnek már nem lesz más választása, mint harcolni - akkor azoknak, akik kizsákmányolják őket meg kell védeniük magukat. Nyilván a nincstelen nem fog fegyvereket vásárolni. Ki fog? Hát azok, akik nyomorba döntik az embereket - a tolvajok és azok, akiknek van mit félteniük, másrészről pedig van miből fegyvert vásárolniuk. Mellesleg jó üzlet is a fegyverkereskedelem. Tehát több legyet ütnek egy csapásra.
Miért jó a fő irányytóknak egy polgárháború kirobbanása Magyarországon?
Több okból is. Először azért, mert a végtelenül elcsigázott dolgozó magyar emberek azon részétől meg lehet szabadulni, akik tenni is tudnak és hajlandók küzdeni, harcolni azért, hogy véget érjen a kizsákmányolás. Másrészről a maradék pedig olyan állapotba kerül, hogy nem lesz ereje ellenállni semmilyen döntésük és idegen akarat ellen.ugyanakkor meg lehet szállni a "demokratikus" rendszer ellen lázadó "csürhék" miatt az országot idegen katonai erőkkel is. Akkor pedig azt tehetnek, amit akarnak. Lásd a hazugságokból összegyúrt háborús bűnöket halmozó amerikai agresszorokat, akik azokat a tudósíítókat, akik el tudnák mondani a bűneiket helikopterről lődözik le.
Tehát uraim, tessék csak félretenni abbó a kevésből is önvédelmi fegyverre! Szükség lesz rá.
Mit tehetünk mi magyarok, akik becsületesen szeretnénk élni, dolgozni és irtózunk a hábornak még a gondolatától is?
Fel kell készülni. Egyrészt tudatosság kell válnunk egy csomó lemaradás terén. El vagyunk maradva, a hipnózis tudásának lényeges és a világot meghatározó erejének felismerésében. A korábbi bejegyzéseim között megadtam egy definíciót, mely segít megérteni a hipnózis alapját - egy hétköznapi nyelven, mindenki számára érthetően.
Nagyon fontos tudás. Minden intézmény és csoport a vezetőit a hipnotikus képességei alapján választja - amíg nem tudatos céljai tekintetében. A háttérhatalmi irányító erők itt avatkoznak be. Csak olyan embereket engednek eljutni a vezető pozíciókba, akiket ők tudnak irányítani (tehát nem ellenállóak a hipnózissal szemben), de erős hipnotikus képességekkel rendelkeznek - tehát jól tudnak másokat irányítani.
Ha ennek véget tudunk vetni nem tudnak többé manipulálni bennünket, csak fizikailag kényszeríteni. Ott pedig már gondjaik vannak, mert kezd összedőlni az ál-cionista háttérhatalom által kiépített birodalom.
Tehát a tanulás és ennek a nagyon fontos fogalomnak a megértése az egyik lépés. Ennek megértése után dolgoznunk kell önmagunkon. Ki kell találnunk, hogy milyen az a társadalom, ahol mindenki szivesen élne együtt a másikkal. Emlékeznünk kell a régi időkből a jól működő példákra és fel kell dolgoznunk 20-30 év agymosását. Nem egyszerű feladat és itt a magyar intelligenciának nagy szerepe van abban, hogy ellenszolgáltatás nélkül dolgozzon olyan mindenki számára átlátható gazdasági rendszer, politikai redszer, oktatási redszer, igazságszolgáltatási redszer stb - amit mindenki megért (egyszerű nyelven), átlátható és biztosít egy alapvető dolgot:
A redszerbe kerülő vezetők emberek, manipulálhatóak. Ezért csak olyanok kerülhetnek a vezető pozíciókba, akik tudatában vannak ennek és bizonyították, hogy meg tudnak állni - a közösség segítségével és támogatásával persze - a manipulációs háborút folytatók nyomása alatt és NEM FELEDKEZNEK EL SZEM ELŐTT TARTANI A KÖZÖSSÉG CÉLJÁT!
Ezt a célt meg kell határozni. Érdemes az alapvető emberi létezés célját meghatározni és csak utána a magyar vonatkozásokkal kiegészíteni.
Ezeket az elveket minden ágban meg kell valósítani:
Transzparencia, univerzális orientáció (Hamvas Béla)
A közös cél alá rendelve minden alkalmas pozitív forrást használhatunk.
Ez a munka - tekintve, hogy pl a gazdasági átláthatóság biztosítása is milyen komoly munka, hiszen a gazdasági tolvajnyelv lefordításának feladata is - komoly intelligenciát igényel. Itt rengeteg a tennivaló. Meg kell tanulnunk, az egyszerű nyelven beszélni tudó, de a gazdasági és jogi rejtjelezéseket is értő, önzetlen szakemberek munkáját felismerni, megbecsülni és támogatni.
Magunknak is erőfeszítéseket kell tennünk a folyamatok megértésére. De a legfontosabb megtanulni felismerni azokat, akiket a kapzsiság hajt és a hatalomvágy - mert ők azok, akik a rombolást támogatják és kizsákmányolnak minket. Nehéz őket felismerni, mert ravaszak és jól hazudnak - mindig azt mondják, amit hallani szeretnénk. Ezért kell saját kutatásokat is végezni mindenkinek. A valóság talaján kell állnunk.
Létezik egy valóság.
Komoly feladatok vannak és sok feldolgoznivaló. Mindenki szabadjára engedhetné a fantáziáját és a kreativitását.
Ezután, e közben pedig lehet, hogy nem tudjuk elkerülni a háborút. De ezt a valódi irányítók ellen kell megvívni - s ha nem ezt tesszük ugyanott fogunk kikötni, mint amikor elkezdtük, csak komoly veszteségek után.

No comments: