Thursday, 3 March 2011

Egy újabb megvadult katonai vezető - Az amerikai hadsereg PsyOps kommandó saját szenátorait manipulálja

Michael Holmes
source: Rolling Stones,
Photograph by Guy A. Volb
Another Runaway General: Army Deploys Psy-Ops on U.S. Senator
By Michael Hastings
February 23, 2011 11:55 PM ET
Rolling Stones - Politics

Az amerikai hadsereg illegálisan rendelt egy "pszichológiai  akciókra" specializálódott katonai alakulatot, hogy manipulálja az Afganisztánba látogató szenátorokat arra, hogy küldjenek több katonát és több anyagi támogatást. Amikor az egyik tiszt (Michael Holmes ezredes) le akarta állítani az akciót, félreállították és katonai ügyészségi nyomozás indult ellene.
A parancsok William Caldwell altábornagytól érkeztek egy háromcsillagos tiszttől, aki az Afgán katonák kiképzéséért felel - mely az amerikai háborús stratégia biztosítéka. A tavalyi évben egy négy hónapos perióduson keresztül egy katonai egységet az úgynevezett "információs akciók" (information operations) kivitelezésére szenteltek Kabulban (Camp Eggers). Ez a csoport többször nyomás alá került, hogy a Caldwell-el találkozó szenátorok és más VIP személyeket vegyenek célba.
Amikor az egység ellenállt a parancsnak, mert az amerikai jog tiltja enek az manipulációs technikának amerikai állampolgárokon való alkalmazását - bosszúhadjárat idnult ellenük.
"Az én munkám a PsyOps kommandóban az, hogy az emberek fejével játsszak, rávegyem az ellenséget arra, hogy úgy viselkedjenek, ahogyan akarjuk, hogy viselkedjenek" - mondja Michael Holmes ezredes az IO egység vezetője - aki hivatalos megrovásban részesült miután megtagadta a parancsot. "Nem használhatom a technikát a saját embereinken. Amikor arra kérnek, hogy amerikai szenátorokon és kongresszus tagjain alkalmazzam a technikát, átlépnek egy határvonalat."
A célbavett személyek listája hosszú - ahogyan az IO team tagjaival készült interjúk és belső dokumentumok elemzése után a Rolling Stones állítja. Akiket kipécéztek: John McCain, Joe Lieberman, Jack Reed, Al Franken és Carl Levin szenátorok; a republikánus Steve Israel of the House Appropriations Committee; Mike Mullen admirális; a Cseh Afgán nagykövet; a német belügyminiszter, és az úgynevezett think-tank elemzők egy csoportja.
Ez rendkívül jól mutatja, hogy mennyire elkötelezetten próbálja az amerikai hadsereg az amerikai politikai vezetőket belepörgetni az egyre népszerűtlenebb Afgán háború támogatásába.
A védelmi minisztérium (DoD) meghatározására támaszkodva: a PsyOps a pszichológiai manipuláció és taktika használata az érzelmek és a viselkedés befolyásolására - melyet csak "erőszakos ellenséges idegen csoportok" ellen lehetne használni. A szövetségi jog tiltja ezen psyops eszközök használatát amerikai állampolgárokon és minden határozat zárórendelkezésében szerepel a tiltás. "Mindenki a PsyOps-ban, az elhárításnál és az IO egységekben tudja, hogy nem szabadna amerikaiakat támadni ilyen módszerekkel" - mondja egy veterán, aki Irakban és Afganisztánban is vezetett akciókat. "Ez az amit az első napon megtanítanak."
Amikor 2009 novemberében Holmes és a négy fős csapata megérkezett Afganisztánba a feladatuk az amerikai propaganda eszközök alkalmazása volt a Tálibokon és az Afgán lakosokon. De már a következő hónapban elkezdtek parancsok érkezni Caldwell embereitől új célpontokat kijelölve a tevékenységüknek: az odalátogató amerikaiakat. Eleinte szóban kaptak parancsokat. Holmes elmondása szerint, aki több tucat találkozón vett részt Caldwell-el, hogy megbeszéljék az akciót - az altábornagy azt az általában alkalmazott látszólag ártalmatlan munkát kérte, amit a civil kapcsolatokkal foglalkozó beosztottak kapcsán rendszerint elvégeztek: részletes profilok összegyűjtése a különösen fontos személyekről (VIP), a kedvteléseikről és érdeklődési körükről, és az irányíthatóságukról ("hot-button issues"). Egy Caldwell beosztottjának emailjében azt kérdezi, hogyan szabják a látogató méltóságokhoz Caldwell előadását, és hogyan finomítság az üzenetüket.
A kongresszusi küldöttek - vagy ahogyan a katonaságnál hívják őket CODEL-ek - nem idegenek, akiket meg kellene táncoltatni. Amerikai jogalkotók rutinszerűen átogatják az Afgán frontvonalakat, ahol gondosan előkészített előadásokon vegyenek részt és terepruhás képeken pózoljanak és a piacon szuvenir árukat vásároljanak. Ezek a látogtások jelentik a lehetőséget, amikor lobby történik a kongresszus tagjai puhítására - a háború folytatása érdekében. Amit viszont Caldwell kért, több volt mint a szokásos eligazítás a szenátorokkal kapcsolatos hátérinformációk terén. Holmes szerint a tábornok arra kérte az IO csapatot, hogy "mélyebb elemzés segítségével találjanak mélyebb befolyásoló pontokat (pressure points), melyek használhatók a kiküldöttek befolyásolására - a támogatás növelése érdekében". Caldwell vezető beosztottja szintén kérte Holmes-t, hogy hogyan tudná Caldwwell titokban manipulálni az amerikai jogalkotókat anélkül, hogy ők ezt észrevennék. "Hogyan kényszerítsük ezeket arra, hogy több embert adjanak?" - követelte a tábornok. "Mit kell belültetnem a fejükbe?"
A hírszerzés szabályaiban jártas szerzők szerint egy psyops csapatot kérni arra, hogy szakértelmüket irányítsák a látogató méltóságok ellen olyan, mintha az amerikai elnök a CIA-t kérné meg, hogy állítson össze egy dossziét a kongresszusi politikai ellenfeleinek hátteréről. Holmes-tól még azt is elvárták, hogy beüljön Caldwell találkozóira jegyzeteket készíteni - anélkül, hogy a feladatát elárulta volna. "Az nem mutat túl jól, ha a propaganda embereidet beülteted a szenátorokkal egy szobába." - mondja John Pike, egy vezető katonai elemző. "Ez messziről bűzlik. Bármelyik valamire való manipulátor (propaganda operator) tudja ezt."
Az IO csoport amerikai szenátorok elleni alkalmazása, minimum az ellenséges erőkkel való harchoz szükséges forrásokkal való visszaélés - mely körülbelül 6 millió dollárba kerül az amerikai adófizetők pénzéből, ennyit emészt fel Holmes 4 fős csapata Afganisztánban egy évben. Úgy tűnik Caldwellnek sokkal fontosabb a karrierjét egyengetni, mint győzni a Talibánok felett. Mi a "negyedik csillag akciónak neveztük." (Operation Fourth Star) - mondja Holmes. "Caldwell úgy tűnt sokkal inkább az amerikaiakra fókuszál, és a forrásokra, mintsem az Afgánokra. Azért voltunk ott, hogy tanítsuk és kiképezzük az Afgánokat. De az első négy hónapban csak az amerikaiakra figyeltünk. Később arról kezdett beszélni, hogy célba vesszük a többi NATO nemzetet (targeting the NATO populations - igen)." Egy ponton túl Caldwell fel akarta oszlatni az IO csapatot és saját tisztjeit a szóvivőkkel együtt ki akarta képeztetni egy PsyOps tréning során.
Ez nem az első alkalom volt, amikor Caldwell megpróbálta áttörni a falat ami történetileg kialakult a közösségi kapcsolatok (public affairs) és a pszichológiai kommandó között (psyops) - a különbséget, melyet az amerikai hadseregnek meg kell tartania az "informálódás" és a "befolyásolás" között. Miután vezető szóvivőként szolgált Irakban - Agresszív módon erőltette az információs akciók katonai alkalmazásának kiterjesztését. A Leavenworth bázis parancsnokaként Caldwell egyetértett az olyan eszközök használatba vételével, mint a blogírás, vagy a Wikipédia - melyek ki tudnák szélesíteni a katonaság befolyását mind a hazai és az idegen nyilvánosságra. A tábornokhoz közeli források szerint, megpróbálta újraírni az információs hadviselés hivatalos szabályozását is - de szerencsére nem jártak sikerrel az erőfeszítései. (Ebben a hónapban a Pentagon elvetette a gyanúsan hangzó PsyOps becenév használatát és helyette az egyszerűbb MISO rövidítést javasolja: Military Information Support Operations.)
Kényszerítés hatására - Holmes és csapata ellátta Caldwellt a szenátorokkal kapcsolatos háttéranyagokkal és segítették a tábornokot felkészülni a kiemelten fontos személyekkel való találkozókra. De - a csapatának tagjai szerint - Holmes mindent megtett, amit tudott, hogy ellenálljon a parancsoknak. Holmes úgy gondolta, hogy a team használata amerikai civil személyek célbavételére sérti az 1948-as Smith-Mundt törvényt - amit a krongresszus azért szavazott meg, hogy megelőzze a szovjet típusú propaganda eszközök amerikai lakosokon való alkalmazását az államok hivatalai által. Amikor Holmes Gregory Breazile ezredes elé tárta a problémát - aki az Afgán tréning küldetés szóvivője volt Caldwell szárnyai alatt - a beszélgetés kiabálásba torkollt. "Ez nem illegális, ha én azt mondom, hogy nem az!" - amlékezett vissza Holmes Breazile üvöltözésére.
2010 Márciusában Breazile átadott egy írott parancsot, mely közvetlenül utasította Holmes-t, hogy vezessen egy IO akciót a "DV látogatók" (distinguished visitor - megkülönböztetett látogatók) ellen. A csapat szintén utasítva lett a "körülmények (context) előkészítésére és az előkészítő csomag fejlesztésére, minden látogatóhoz. Arra az esetre, ha a parancs nem lett volna elég érthető - Breazile hozzátette új rendelkezésként, hogy "a feladat minden más előtt proritást élvez". A Talibánokkal való küzdelem helyett Holmes és csapataának feladata lett a tudásuk felhasználása John McCain és Al Franken szívének és elméjének a legyőzésére.
Március 23-án Holmes küldött egy email-t a hadsereg jogászának - aki a pszichológiai akciókért felelt - megírva, hogy a parancsok "idegessé" tették. A jogász John Scott százados egyetértett Holms-al. "A rövid válasz erre, hogy egy IO team nem csinál ilyet." - válaszolta Scott emailben. "A (public affairs) közösségi kapcsolatok dolgozik a saját állampolgáraink szívén és elméjén, egy IO team pedig minden más nemzet állampolgárainak szívén és elméjén. A kettő néha egybeeshet, de ilyen egyebesések esetén - mint az erőszak kitörése egy focimeccsen - nem lehetnek szándékosak."
Egy másik emailben Scott azt tanácsolja Holms-nak, hogy forduljon ügyvédhez. "Az IO teamek használata saját népünkön, rossz ötlet." - írja a jogász - "és ellene mond az IO szabályainak."
Caldwell egyik szóvivője kategorikusan tagadta a Rolling Stones-nak, hogy IO (Information Operations Cell) egységet vetettek volna be megkülönböztetett látogatók ellen. Scott jogi véleményének közzététele után viszont, újraírták a parancsot, mely rögzítette, hogy az IO egység csak nyilvánosan elérhető információkat használhat az amerikai látogatók profiljának összeállításakor. A parancs élesebb meghatározásával, Holmes azt hitte a probléma már mögöttük van.
Sen. John McCain walks with Lt. Gen. William Caldwell
at Camp Eggers in Kabul, Afghanistan on January 6, 2009.
Senior Airman Brian Ybarbo/U.S. Air Force (Homepage image: AP)
Három héttel a változtatások után azonban, Holmes észrevette, hogy egy AR 15-6 nevű nyomozás alanyává lett. A parancsot Joe Buche ezredes adta ki Caldwell vezérkari főnöke. A 22 oldalas jelentés - amit a Rolling Stones megszerzett - úgy néz ki, mintha Kenneth Starr írta volna. A nyomozó vádolja Holmes-t többek között azzal, hogy civil ruhában, engedély nélkül hagyta el a bázist, összeférhetetlenül felhasználta a pozícióját saját üzlet indítására, alkoholt fogyasztott, túl sokat használja a Facebook oldalát, helytelen kapcsolatot tart fenn az egyik beoszottjával Laural Levine őrnaggyal. A nyomozó megemlített egy vicces bejegyzést Holmes facebook oldalán, mely azzal ugratta őt, hogy egy Afgán férfi akarja a kezét fogni. "Hejj, már öt hónapja itt vagyok!" - válaszolta. "Hagyjatok már, tudjátok hogy az embernek kell a kikapcsolódás!"
"LTC Holmes megjegyzése a szexuális igényeiről visszataszítóak - írja a jelentés - főleg annak fényében, hogy ő egy házasember."
Holmes és Levine mindketten kijelentették, hogy semmi helytelen nincs a kapcsolatukban és elmondták, hogy várnak arra, hogy elkerüljenek Afganisztánból az üzletük beindítása érdekében. Ők és a csapat tagjai is megerősítették, hogy volt engedélyük civil ruhában elhagyni a bázist, szolgálati időn kívül. A Facebookkal kapcsolatban pedig, Caldwell agresszíven erőltetett parancsára kezdték a tisztek használni - mint a szociális-hálózati kezdeményezés részeként - és Holmes csak a 15-ik leggyakoribb felhasználó volt közöttük.
Nem Holmes volt az egyetlen, aki bolondságokat írt az oldalon. Breazile ezredes Facebook oldala például tele volt hasonló nonszensz utalásokkal - beleértve hivatkozást az ivásra, és egy fotót is, mely a hordozható WC belsejében található, az Afgánokat gúnyoló feliratról készült: "Ha elfelejtenéd: rá kell ülnöd a WC-re és nem rálépve leguggolni! Ez egy biztonsági kérdés. Nem akarjuk, hogy beleess vagy elvétsd a célod!" (We don’t want you to fall in or miss your target. - Kétértelmű: beleszeress és hiányozzon a célod.) Breazilejelenleg vezérkari főnökként dolgozik a Pentagon számára melynek az irodája egy globális információs háború elindítására kötelezte el magát.
A nyomozás eredményeképpen mind Holmes és Levin hivatalos megrovásban részesült. Holmes azt gondolta, hogy számon is kérhetik rajta az IO egység használatát US látogatók ellen - ezért panszt tett a Védelmi Minisztérium felülvizsgálati vezetőjénél. Három hónappal később azt válaszolták neki, hogy nem kaphat védelmet, mint tanú (tanú védelem), mert a JAG jogásza - akivel kacsolatba lépett - nem volt jogosult ilyen kommunikációra.
Levin - akinek makulátlan múltja van és 16 év katonai szolgálata alatt 19 kitüntetést kapott (tour of duty in Kuwait and Iraq) - attól fél, hogy járulékos veszteséggé válik a Holmes ellen folytatott bosszúhadjárat során. "Ez lehet, hogy véget vet a karrieremnek." - mondja. "Apám is katonatiszt volt és nem gondoltam volna, hogy katonatiszt így viselkedhet. Ez teljesen lesúlytott. Elveszítettem a katonaságba vetett hitemet és senkinek nem tudnám nyugodt lelkiismerettel ajánlani, hogy mostanában bevonuljon."
A megrovás után Holmes és a csapata mellőzve lett az Afganisztáni útjuk során. Ugyanakkor Június 15-én az egész Afgán tréning küldetés kapott egy meglepő emlékeztetőt Buche ezredestől, aki Caldwell tiszteje volt. "Azonnali hatállyal - írja az emlékeztető - az információs akciókban való részvétel a NATO Afganisztáni tréning programmjában és az összevont biztonsági átalakítás parancsnokságára kirendelt személyek részéről - szigoran tiltott!" "Mostantól - teszi hozzá az emlékeztető - az információs akciók egységére (IO - PsyOps), mint információs alkalmazási egységként hivatkozunk.(Information Engagement cell)" Mi a célja az IE-nek? "Az egység amerikai, afgán, és nemzetközi hallgatóságnak, kizárólag informálását, oktatását végzi." Az emlékeztető tisztázza, hogy azok, akik psyops kommandós, vagy más propaganda kiképzést kaptak - hivatalosan, mint a nyilvánossággal való kapcsolati szakértők dolgoznak - célpontjuk pedig az egész világ.
Az amerikai szenátorok psyops célbavétele kapcsán, nem lehet tudni, milyen befolyást gyakorolt a kormányzat politikájára. Amit tudunk: 2011 Januárjában Caldwell parancsnoksága újabb 2 blillió dollár támogatást kért az Obama adminisztrációtól, hogy jabb 70.000 Afgán katonát képezhessenek ki - ami már ebben az évben az amerikai adófizetők 11 blillió dollárjába került. Kik a legnagyobb támogatói Caldwell kérésének a további támogatásért? Carl Levin szenátor, az egyik azok közül, akiket Holmes-nak célba kellett vennie.

No comments: