Wednesday, 16 February 2011

A lelketlen ember

Gervai András Fedőneve: „szocializmus” - Művészek, ügynökök, titkosszolgák - című könyve Bereznay András írása után olvasva egészen érdekes színben láttatja a viágot, a múltat és a jelen történéseit Magyarországon.
Bereznay mereven elzárkózott azon kijelentésem elől, hogy a titkosszolgálatok működése jelentősen befolyásolta a "rendszerváltás" azaz a hatalomátmentés kísérletét.
Tény, hogy volt akarat a hatalomátmentés szervezett lebonyolítására, és Gervai kutatása nyomán feldolgozásra került dokumentumok alapján bebizonyosodott, hogy létezett szervezkedés a rendszerváltás előtti időszakból, készültek lehetséges forgatókönyvek és a lehetséges hatalmi szereplőkről titkosszolgálati módszerekkel jelentések, elemzések íródtak és operatív munka (lehetőség szerint beszervezés) is kapcsolódhatott bizonyos esetekben.
Idéznék Gervai könyvéből a 134. oldalról:
„Pszichokozmoszok
Az adott időszak jobb megértéséhez mondjuk el, hogy 1973-74-ben az MSZMP reform-, illetve rendpárti erői közötti harcban az utóbbiak kerekednek felül. (Az új gazdasági mechanizmust már 1972 végén
párthatározattal felszámolják.) Még 1973. március 15-én a rendőrség 41 személyt állít elő „nacionalista tüntetés” miatt. Május 8-án az MSZMP Politikai Bizottsága határozatban ítéli el „antimarxista jobboldali, revizionista” nézetei miatt hét neves filozófust – köztük Heller Ágnest, Kis Jánost, Vajda Mihályt -, akik elvesztik párttagságukat, illetve a munahelyüket is. Május 9-én Darabbér című regénye miatt letartóztatják Haraszti Miklóst, majd a kézirat birtoklásáért Konrád Györgyöt is. 1974. január-februárban bíróság elé állítják Harasztit. Ebben az időszakban kezdi meg titkos megbízotti működését „Pesti” (azaz Bódy Gábor a szerk.).
1974. március végén értékeli, s értelmezi a vezető ellenzékiek törekvéseit: „Baráti és ismeretségi körében az elmúlt időszakban több alkalommal beszédtémát képezett az egyes értelmiségi személyek és csoportok ellenzéki politikája és magatartása. E beszélgetések során kialakult egy olyan vélemény, hogy a Bíró Yvette, Konrád György és körük, valamint a Heller Ágnes – féle társaság alapvetően szemben áll a jelenlegi hatalommal, de nincs tézisekbe foglalható politikai koncepciójuk. A Hegedűs András által megfogalmazott stratégiát igyekeznek követni, miszerint sértett vagy vélt sérelem miatt elégedetlenkedő értelmiségiek bevonásával egy széles körű ellenzéki blokkot kell létrehozni, ezzel elidegeníteni az értelmiség 'elitjét' a hatalomtól. A hatalom azonban nem nélkülözheti az őt támogató értelmiséget, így a kialakult kényszerhelyzet odavezet, hogy a párt és az állami vezetés elfogadja az ő koncepciójukat és ez lehetővé teszi a hatalomba való bejutást, a jelenlegi struktúra megváltoztatását. Ezt hosszú távon szándékozzák megvalósítani.”
A tartótiszt szerint „Pesti” az ellenséges tevékenységet folytató értelmiségi körök politikai elképzeléseiről, stratégiájáról operatív értékű információt adott, amely megerősíti és kiegészíti az egyéb úton nyert adatokból levont következtetéseinket.
(A vastagon szedett kiemelések tőlem.) A hatalom tehát tudott az értelmiség terveiről már 1973-ban megkezdődött nemhogy a felkészülés, de a lehetséges ellenzéki erők felderítése és megfigyelése titkosszolgálati módszerekkel. Az "operatív értékű információt adott" kifejezés jelzi, hogy a jelentés következtében titkosszolgálati akció kezdődött. Ez sokféle lehetett. Módszereiket tekintve, zsarolás, betörés, lehallgatás, kriminalizálás, ellehetetlenítés, és sok más mocskos módszer a beszervezés megvalósítása - vagy a likvidálás felé.
Vissza kell még sokszor térnem az összeesküvés kifejezés értelmére.
Az összeesküvés az előre megfontolt szándékú szervezkedés valamilyen tett végrehajtására. 1973-ban már zajlott a hatalom átmentésével kapcsolatos tervezés és operatív akciók is történtek - mint ez kiderül a levéltári anyagokból, Gervai feldolgozásában. A "rendszerváltás" pedig jóval később zajlott, tehát megállapíthatom, hogy előre megfontolt szándékú szervezkedés jelen volt a hatalom részéről és ezt titkosszolgálati akciókkal támogatták. Tehát kijelentem: volt összeesküvés.
Gervai könyvében többnyire a fedőneveket használja az anyakönyvezett nevek helyett, ezt én erőtlenségnek tartom. Megérdemelnék a saját nevükhöz kapcsolva emlegetni gaztetteiket ezek a torzult és sérült jellemű tettek elkövetői. Nem utálkozom és gyűlölködöm, de a felelősséget sem szeretném levenni ezeknek az embereknek a válláról. A feldolgozott anyagokban szerintem sokkal több van, lehetett volna komolyabb és átfogóbb képet is megrajzolni. Mindazonáltal értékes kezdő darabja a múltunk és jelenünk feldolgozásának a valósággal való szembenézésnek. Visszafogottságát annak tudom be, hogy a titkosszolgálati rendszer és annak korruptsága ma is jelen van az életünkben, hiszen ezek a rendszerek nem tűntek el, szívódtak fel nyomtalanul - tagjai ma is közöttünk élnek és működnek. Aki ezzel nem hajlandó szembenézni az fél és a félelmével ezen rendszerek továbbműködését támgatja. Ez ugyanis az egyik alapvető motorja minden titkosszolgálati hatalommal való visszaélésnek.

No comments: