Tuesday, 25 June 2013

érzelmi pillanatkép

A napokban meghallgattam a Budaházy-Kásler interjút, néztem az Ángyán ébredését (?) a földtörvénnyel kapcsolatban, a szent korona értékrend körüli szarkavarást és félreinformáló kampányt, a rengeteg-féle civil megmozdulást és álcivil titkosszolgálatok azaz maffia által szervezett és designolt pártok, szervezetek, nemzeti és igaz és egyetlen és van itt összefogás, és nem leszünk gyarmat és - felfordult a gyomrom tőle.
A hírszerzésnél megszoktam, hogy a döntések előkészítésekor nem lehetett hazugságokra és féligazságokra építeni. Ugyanis ott ha ezt teszed akkor más (akár több ezer ember) életével vagy - ahogy én a legtöbb esetben - a saját életeddel felelsz a hibáért. Ilyen környezet után ez a civil ordítozás a mikrofonba átgondolatlan vagy éppen jól átgondolt és kitervelt félrevezető (emotion channelling) lavírozás a szavak erdejében - rendkívül visszataszító. Nem tudom és nem fogom elfogadni ezt a hozzáállást. Sajnos meg fogja mindenki tapasztalni a civil szférákban is hogy tényleg valódi háború zajlik - és a demokrácia színpadával elrejtett zsarnoki hatalmak (emberi és nagyon is alantas nem halhatatlan kétlábú emberoidok) megmutatják valódi arcukat, mert a hírszerzés javával sikerült kivenni a kezükből a fegyvert amivel a rejtett módon alkalmazott kényszert megvalósították. A Galdio hadsereg lassan magához tér emberi létezővé válik és önállóan kezd gondolkodni. Itt járnak közöttünk és teszik a dolgukat, de már nem úgy mint robotok. Egy egyre többenlesznek. Ennek a rejtett ökölnek az elvesztése pánikot gerjeszt a rejtőzködő zsarnokokban és egyre látványosabb és a profizmust is nélkülöző fegyverekhez nyúlnak. Előkerül a jog, a jogot törvényes úton kikényszerítő fegyveres erők egyre brutálisabb kegyetlensége. Ehhez kényszerülnek nyúlni s ennek a következménye már történelmi példák sokaságánk fényében előre vetíthető: totális bukás és vér, sok sok vér.
A civil társadalom ugyanis egy idő után nem tűri tovább a kegyetlenséget és a zsarnokságot. eddig fenn tudták tartani a béke látszatát, mert nagy ügynöksereget fizettek meg és tartottak sakkban a Galdio hadseregével. Ez a rejtett kényszerítő erő azért maradhatott ilyen sokáig titokban, mert nem használták túl. Amikor túlhasználsz valamit, akkor nagyon feltűnővé válik, az emberek gyanút fognak, hogy valami nem stimmel. Miért döntött ez az ember így meg úgy amikor eddig mindig segített. Miért halt meg ez meg az pont most amikor egy komoly visszaélés ügyében nyomozott. Stb stb. Sok kérdés és egyre több bizonyíték kerül elő - s maga után vonja nyilvánvalóan a köztudatban is megjelenő titkolt eszközök és technológiák létének napvilágra kerülését, ami lehetőséget ad az embereknek a védekezés megszervezésére.
Amikor az élteted a tét, akkor nem akarsz olyan hibákat elkövetni, ami véget vethet annak. A tökéletesség hajszolása ilyenkor nem luxus vagy fölösleges kényszeresség, hanem létkérdés. Amikor élve akarsz visszajönni egy bevetésről és a társaidat is vissza akarod hozni, akkor minden hibalehetőséget számba kell venni amit lehet (ésszerűen), de elsősorban a megoldásokra kell figyelni. Rugalmas és célratörő megoldások kellenek, gyakorlás, modellezés, a valósággal való könyörtelen szembenézés, a hibák elfogadása és kiküszöbölése, gyakorlás és test és test és gyakorlás. Ez majdnem úgy néz ki mint eg olimpiai versenyre való felkészülés, csak itt nem az aranyérem, hanem az életbenmaradás a tét.
Sajnálom, de ehhez a tudatállapothoz vagyok hozzászokva és nehezen tolerálom a szarakodást.
---
imre nem azért fogsz fizetni, mert én haragszom rád - hanem 2006-ért. meg a többi szarságodért
---

"What do you think of this man? (Ron Paul)"
"He is the useful idiot in the system. makes the other part of the intelligence community calm on several ways: "Yeah, we have our man in the senate - he will take care of things...; you see we are there in the senate and we do our job just peole do not want what we would think desireble...etc." This guy is intelligent and he follows nice clean line, but he does not oversee the reality of the system."
"Do you think that he is with them? If he is a treaitor I will execute him personally!"
"Are you here to find targets for killing? Becasue I can show you a perfect target for you. Just get your gun and shoot yourself in the head. You are the same kind of idiot than him too."
"If you want to find solution - I am in - otherwise I'm leaving right now."
"Ok."
"So what can we do to help him to understand the system's real face?"
"Well. If I am right they will protect him against any information or idea which would lead him to recognize the reality the existance of hidden force system and it's advanced network. I would try to face him with it. You know every bloody trick of it so use it agaist him. I don't mean to kill him but to all him for a "dance". I mean I would hipnotise him on a way he would recognize he's beeing hipnotized - I would surround him with undeniable coincidents and in the same time I would bombard him with informations about this technology. If I am right they will protect him. So you would have to be very careful and in the same time to extend the listening to the protection team also. They wont let that happen to wake this man up - becasue with his calm and racional style he does extraordinary work in makeing the intelligence community fall asleep."
"Do you think that he is mind-kontrolled?"
"No. I cannot see the sings of that. He is totally clean, logical, and responsive. I think they just use some kind of diversion in his listening - like subliminal speach, and somtimes generating some body feelings and mostly calming him down. They award and strenghten his mind frame: as a doctor. You know doctors go through a strong mind forming traning - which contains a strong worldview. I think that's they do to him. But they don't overuse any thechology on him beause the intelligence community would feel it if he would be mind-kontrolled. They keep him clean. And he just does the job. they need him becasue mind-kontrolled puppets are not real and the best in the world of intelligence can recognize that."

No comments: